DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Molim vas da se držite teme dnevnog reda. Javili ste se za diskusiju o amandmanu na član 9.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Budite ljubazni, strpite se i izdržite ono što vas najviše boli. Izdržite.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
 Pišite pismo ministru.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Govorim zameniku ministra da bi se preuredila ova odredba zakona, ovaj član zakona, kako ne bi bili oštećeni oni koji su do sada primali topli obrok i regres za godišnji odmor.  Sad neće primati pošto je propisan porez. Onaj ko im je to do sada davao, neće moći više da daje zbog poreza ili neće u tom iznosu. Možda će im prepoloviti ili bitno smanjiti.
A ovde bi moglo povodom ove palate, gde su se za dva i po miliona maraka obogatili Ljuba Anđelković i njegova supruga Ljiljana, koja je načelnik u SO Čukarica i sprečila je opštinsku inspekciju da onemogući podizanje ove palate. Pošto je palata podignuta, lepo da im se naplati odgovarajući iznos i dodatno kazna za brojno krišenje zakona, ne samo Ljubi Anđelkoviću, nego i mnogim drugim sličnim, a da se sirotinji ne otima regres za godišnji odmor i topli obrok.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Branislav Ivković kao šef poslaničke grupe.

Branislav Ivković

Dame i gospodo poslanici, razmatrajući Zakon o porezu na promet, mi poslanici i raniji članovi Vlade Republike Srbije postigli smo jedan dogovor koji je samo u interesu građana. Naime, dogovorili smo se da se komunalni doprinosi ne obračunavaju do 31.12.2000. godine. Možda bi jedan takav dogovor mogao da bude i u ovoj situaciji. Ja bih zamolio poslanika Šešelja da mi omogući da govorim. (Šešelj: napadni malo DOS, šta si se uplašio hapšenja). Gospodine Šešelj, ja pokušavam građanski, civilizovano da govorim.
Znači, ovaj podneti amandman ukazao je da nije osnovano obračunavati bruto lične dohotke na onaj iznos toplog obroka, koji se postigne u dogovoru između sindikata i preduzeća, niti na ostala davanja kao što su terenski dodaci, regres i sredstva za prevoz.
Ovim amandmanom predlažemo da se ne obračunava u iznosu postignutim dogovorom između sindikata i poslodavaca ili da se pronađe mogućnost, kao što je već predloženo od prethodnika za ovom govornicom da se do kraja sednice nađe slično rešenje, koje je bilo kada je u pitanju obračun komunalnog doprinosa, jer smo se zajednički dogovorili da se do 31.12. ne obračunava poseban porez, koji bi uvećao troškove komunalnih sredstava za 20%.
U tom smislu apelujem na vas poslanike da prihvatite ovaj amandman ili da Vlada Republike Srbije odredi neki rok, poštujući amandman, na primer do 31.12. da se ne obračunavaju nikakvi porezi i doprinosi.
Mislim da ne treba da vam objašnjavam činjenicu da preduzeća sva dodatna sredstva, koja pokušavaju da stvore, moraju da ulažu u proširenu reprodukciju, u proces rada, da bi počela da rade i stanu na noge. Nije nam valjda cilj da se rasprodaju preduzeća bud zašto zato što ne proizvode. Imamo podatak da svega 25% privrede radi. Tih 25% privrede ne može da izdržava 75% privrede koja ne radi. Prema tome, ne možemo dodatno računati doprinos na nešto, gde unapred znamo da ne možemo ta stredstva dobiti. (poslanik Šešelj traži repliku)
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Gospodine predsedniče dobro bi bilo da se neudaljavate više jer vaša potpredsednica, koja vas zamenjuje, izgleda ovde ništa ne čuje. Mogao bi gospodin Branislav Ivković, umesto što se uplašio i ovako snishodljivo nastupa prema DOS-u, čim priprete hapšenjem, on odmah u mišiju rupu. Tako skoro svaki. Čekajte, malo se isprsite, ako ima nešto za šta ste krivi, za to i odgovarajte, nemojte unapred savijati kičmu.

Gospodine Ivkoviću ima ovde mnogo interesantnih stvari, evo ja imam izveštaj sa saslušanja Mihalja Kertesa. Nije valjda jedino Batić uticajan u našem pravosuđu, ima i nas koji smo van institucionalno uticajni. Mihalj Kertes je prošle nedelje istražnom sudiji dostavio dokumentaciju, koja direktno kompromituje bivšeg funkcionera američke administracije pre svega Ričarda Holbruka i tadašnjeg državnog sekretara Madlen Olbrajt. Kertes je u prisustvu branioca i tužioca dostavio materijalne dokaze o prebacivanju velike svote novca sa računa carine na privatni račun Ričarda Holbruka u inostranstvu, kao i račun o kupljenoj skupocenoj zlatnoj ogrlici, koja je poklonjena Olbrajtovoj.

Gospodo, vi ste terali lisicu, sada ste isterali vuka. Ovaj sudski proces, u koji ste tako nepromišljeno ušli, prvo će razotkriti vaše gazde iz inostranstva, koji su bili toliko potkupljivi, pa je Holbruk nekoliko puta odgađao bombardovanje, jer je dobijao pare. Poslednji put su šiptari dali mnogo više para. A ta igra ucena i potkupljivanja, nadmetanja u potkupljivanju trajala je punih 10 godina. Sada će prvo biti izblamirane vaše gazde iz Amerike, a tek onda izgleda vi dolazite na red. (poslanik Ivković traži repliku).

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nema replike na repliku. Ovo je bila replika na vaš govor. Vi ste govorili kao predsednik poslaničke grupe, a gospodin Šešelj je replicirao. Na repliku nema replike. I time smo završili ovaj krug.

Branislav Ivković

Ja se do sada nisam javljao po ovoj tački dnevnog reda.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ne može po amandmanu, samo jedanputa.