PETA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 19.11.2004.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

19.11.2004

Sednicu je otvorila: Predrag Marković

Sednica je trajala od 11:10 do 00:00

OBRAĆANJA

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se gospodinu Dačiću. Nadam se da posle ove vesti da je uspostavljena komunikacija građani mogu da mirno spavaju, ali mi moramo da nastavimo da radimo.
Zato, narodni poslanik gospodin Vučić ima reč.

Aleksandar Vučić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ne znam za druge, ali u Narodnoj skupštini sam više od 16,5 sati, pa pretpostavljam da neki od vas neće zameriti ako negde nešto preteramo, a nadam se i građani Srbije.
Naime, nemam nikakvu potrebu da se bilo kome pravdam i da nekome objašnjavam šta će neko da kaže, i tu je gospodin Dačić u pravu, i kako bi mogao da tumači bilo koji amandman.
Naši amandmani su zasnovani u skladu sa onim što mi mislimo da su interesi građana Srbije.
Mi mislimo da je interes građana Srbije da 35 miliona potroši na to što će da se otvore neka nova radna mesta, što će neko da dobije veće plate ili veće penzije, a ne tako što će da se formiraju fiktivne agencije, kancelarije, komisije i razna druga čuda koja će da služe za pranje para pojedinim političkim moćnicima, jer tu nema ni gladnih, ni golih, ni bosih.
To je ono što građani Srbije znaju i to je ono što smo mi tražili od ove Vlade Republike Srbije.
Moram da priznam da nisam bio naročito zainteresovan za tu vest oko uspostavljanja ili prekida komunikacije na relaciji kabinet predsednika Republike - kabinet predsednika Vlade, jer kada to slušam, pravo da vam kažem, nekada mi dođe da primetim da mi se čini da u našim državnim organima malo ko mu dođe potpuno čist, ali šta da radimo. To je naša sudbina izgleda i mislim da ono što mora da bude interes svih građana Srbije, tim treba jedino da se rukovodimo.
Moja pitanja oko komisija, agencija i kancelarija, koje troše 738 miliona ukupno; nije temeljno i detaljno obrazloženo od strane ministra, rečeno je, postoje u mnogim zemljama slične kancelarije, slične agencije koje troše i više novca, postoje.
Postoje negde i postoje u mnogo bogatijim društvima. Ono što mi moramo da znamo, to je da mi imamo siromašno društvo, da naši ljudi traže da žive neuporedivo bolje, da žive mnogo drugačije nego što je to danas i ljudi traže promene, a ovo što sve mi imamo, to multiplikovanje agencija, kancelarija, svega drugoga, jeste ustvari suštinski izvor korupcije. Svi hoće preko hleba pogaču, svi hoće da budu negde gde će da imaju sigurne prihode, gde ništa ne rizikuju, gde malo šta rade, gde malo za šta odgovaraju ili gotovo ni za šta ne odgovaraju, a para uvek koliko hoćete.
Zato oni koji rade, koji ujutru ili u ponedeljak ustaju u četiri ujutru, pet ili šest, idu na posao, idu u fabrike, idu na privatni posao, idu na njivu, ti ljudi moraju da zarade i za te da bi ovi konačno mogli da dobijaju svoje plate, svoja primanja i svoje penzije.
Samo hoću da kažem poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, ne tražimo ni od koje poslaničke grupe da podrži naše amandmane koji se tiču jedne institucije. Mi tražimo od vas da glasate protiv budžeta i to očekujem od većine poslanika. Čini mi se da će SRS biti jedina u opozicionom redu koja će se suprotstavljati vlastima, ali šta da radimo.
Naše je da kažemo ljudima šta mislimo o budžetu, šta mislimo o onome što Vlada radi, šta mislimo o onome šta radi predsednik Republike i uveren sam da će građani Srbije to razumeti.
Uveren sam zato što govorimo o ovome, ljudi znaju da to jesu izvori korupcije, a građani Srbije gladni su promena, ljudi hoće da se nešto menja, a ne da svakoga dana novinski naslovi budu isti. Ovde se uzimaju pare ili se tamo uzimaju pare.
Neka ljudi jedan dan dočekaju u ovoj godini da ne bude, uzimaju se pare ovde i otimaju se pare onde. Jedan dan neka bude, evo malo para i za građane Srbije, da i oni dobiju ono što su svojim poštenim radom zaslužili. Dakle, ono što su zaradili u krajnjoj liniji, jer ništa nikome nisu ukrali i oteli. Hvala najlepše.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Anđelković.
Predstavnik Vlade i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Anđelković.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Malopre ministar nije bio tu, povukao sam ona prethodna dva, povući ću i ovaj amandman, uz obećanje ministra da će učiniti sve da se dodatna sredstva obezbede za penzije zemljoradnika, da umesto 12 prime 18. Ali, izašao sam, znači, povlačim taj amandman, ali izašao sam zato što predlažem ministru još jedan dodatni izvor prihoda.
Pošto ćemo prihvatiti amandman SRS o tome da se ukine dotacija za narodnu kancelariju, koja je u stvari narodna kancelarija za vođenje kampanje protiv narodnih poslanika, da se i ta sredstva usmere u fond penzija zemljoradnika, i mislim da bi to bila značajna sredstva i da bi bilo pošteno da se te pare upotrebe u tom pravcu.
Prema tome, i ta sredstva mislim da treba usmeriti u ovaj fond, bar ćemo nešto da rešimo oko penzija i oko drugih pitanja.
Naravno, budžet će biti usvojen, zahvaljujući poslanicima SPS-a, jer u suprotnom, ne bi bilo ni ovih 12 penzija za seljake, a to što se zalažemo za 18, nadam se da ćemo usvajanjem budžeta i to obezbediti, jer neusvajanjem ne bi bilo toga.
...
Srpski pokret obnove

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Toma Bušetić.

Predstavnik Vlade i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Toma Bušetić.

Toma Bušetić

Socijalistička partija Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe SPS podneo sam amandman u kome treba smanjiti dotaciju Javnom preduzeću RTS. Smatram da ova sredstva pre svega treba nameniti korisnicima novčanih naknada.
Danas u Srbiji korisnika novčanih naknada je negde oko 50 do 60 hiljada. Oni su veoma ugroženi i ostali su bez posla, uglavnom posle 5. oktobra. Predložio sam da se ova sredstva namene i za najugroženije stanovništvo, isto preko Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.
Ministre Dinkiću, smatram da su 2,5 milijarde velike pare za RTS. Mi želimo da znamo kako se te pare troše ne samo u RTS-u kao u javnom preduzeću, nego u svim drugim javnim preduzećima. Znamo da su plate direktora javnih preduzeća enormno velike, 150 do 200 hiljada dinara, možda i više. To se najčešće i krije. Ne znamo ni koji je broj zaposlenih na RTS-u, a znamo da je RTS danas pod upravom DS i svuda u svim institucijama gde je vlast DS znamo da je veliki broj zaposlenih, tako je u svim opštinama, takoreći u Srbiji u svim opštinama je broj zaposlenih dupliran gde je bila DS na vlasti, tako je i sa državnim činovnicima.
Kada govorimo o platama na RTS, pre svega mislimo i na plate na BK Televiziji, na B92. Znamo da su te plate velike, a znamo i da su bili veliki transferi novinara s jedne na drugu televiziju. Transferi, primera radi Bojana Lekić i Olja Kovačević, to su na srpski način bili transferi kao Ronalda i Zidana u Real. Prema tome kao i na RTS su transferi bili, znamo da su brojni novinar sa B92 i BK Televizije sada na RTS.
S druge strane, naše je mišljenje da se RTS zloupotrebljava pre svega od predsednika Republike Borisa Tadića, i kako se BK Televizija zloupotrebljava od Bogoljuba Karića, tako je ista situacija i sa RTS-om. Primera radi znamo na BK Televiziji kako to Bogoljub Karić čini. Karić na svojoj televiziji, ali na drugim televizijama brine za sirotinju, za siromašne, a istovremeno njegovi fakulteti su najskuplji. Ukoliko stvarno brine za siromašne ljude, zašto nisu ti fakulteti besplatni.
Veoma često Bogoljub Karić brine za Kosovo i Metohiju, a njegovi najbolji prijatelji su finansijeri Oslobodilačke vojske Kosova i Metohije. S druge strane, Karić brine i za narod. Njegovi izlivi su veliki, a državi ništa nije uplatio od "Mobtela". Čini mi se čak i da ministar Dinkić posustaje. Ako smo zbog nečega podržavali Dinkića, podržavali smo ga da tu stvar do kraja dotera. Čini mi se da svuda može da se nađe i neko naknadno prijateljstvo.
Slična situacija je i sa RTS-om, sada sam malopre govorio da predsednik Republike zloupotrebljava RTS, on je stalno na RTS. Doduše, nije samo on, tamo je i Batić, i Korać, ne znam koga predstavlja Vladan Batić, stalno je na RTS.
Kada je reč o predsedniku Republike Tadiću, pre nekoliko dana, juče, prekjuče, ne znam na kojoj televiziji, da li je bio na RTS-u, svejedno sada, BK, B92, RTS, to je sve isto. Kaže da je trebalo Srbi da izađu na izbore, jer ne bi bio izabran za predsednika Vlade Ramuš Haradinaj. Kao da neka razlika postoji između Ramuša Haradinaja i Tačija. Ovaj Bajram Redžepi je bio Tačijev, oni su svi isti. Pet para mi ne dajemo ko će biti predsednik vlade Kosova i Metohije. Tu se vidi da on nema državničke mudrosti.
Ili, zašto ako već ima takav uticaj u međunarodnoj zajednici, zašto ne spreči da Ramuš Haradinaj bude predsednik Vlade Kosova. Nema nikakav uticaj. Ili kada govori o statusu Kosmeta. Tu je i potpredsednik Vlade, nešto slično misli kao Tadić, ali nažalost, vidite, potpredsedniče Vlade, i Amerikanci, Zavales ili se tako nekako zove, mislim da je naučni saradnik američkog centra nekog, ne znam kog, kaže da je sve rešeno o statusu Kosova i Metohije u Rezoluciji 1244.
Kaže – Kosovo i Metohija pripadaju Srbiji, da bi došlo do promene statusa mora da se promeni Rezolucija. Rezolucija se svakako neće promeniti, ako ni zbog čega drugog, zbog Kine i Rusije. Tako da je ta državnička mudrost da ovog pitanja nigde nema. Na kraju, nemojte mnogo da brinete za Tadića i nije neki predsednik. Tadić je na poslednjim izborima dobio negde oko 800.000. Prvi krug je uvek važan.
Da nismo promenili taj zakon ne bi imali predsednika. A primera radi, pošto često znaju ljudi iz svih političkih partija govore o Slobodanu Miloševiću, on kada je gubio izbore dobio je dva miliona, a na svim drugim izborima uvek je dobijao u prvom krugu najmanje 2,5 miliona ili 3,5 miliona. To je bila prava podrška naroda. Ovo kod Tadića, jednostavno neka Tadić dotira RTS, a ova sredstva da pratimo za korisnike novčanih naknada.
...
Srpski pokret obnove

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Na član 7. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Igor Bečić.

Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, sa ispravkom.

Zakonodavni odbor smatra da je amandman, sa ispravkom, pravno moguć.

Reč ima narodni poslanik Igor Bečić.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska radikalna stranka
Baš mi je drago kada čujem da je vizuelni kontakt između Vlade i predsednika Republike uspostavljen. Narodni poslanici, u ime poslaničke grupe SRS, podneo sam amandman za promenu u članu 7, Ministarstvo finansija, funkcija 090, socijalna zaštita je klasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 464, donacije i transferi u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.
Amandmanom bi se povećala sredstva Republičkom fondu za PIO zaposlenih sa 63.132.500.000 na 69.132.500.000, Republičkom fondu za PIO zemljoradnika sa 4.034.000.000 na 4.841.667.000, a istovremeno bi se ukupni transferi iskazani u kolonama 6 i 8 povećali sa 73.781.500.000 na 80.589.266.000.
Ovim amandmanom, a u smislu već iznetih stavova narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, tražim da se sredstva koja su namenjena za specijalizovane usluge, kao sumnjivi i beskoristan način trošenja budžetskih sredstava u iznosu od 6.807.667.000, a učešće organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, i to šet milijardi, prenesu u Republički fond za PIO zaposlenih, a iznos od 807 miliona 667 Republičkom fondu osiguranja poljopriverdnika, a sve u cilju poboljšanja materijalnog stanja poljoprivrednika.
To je mnogo potrebnije od predsednika i njegovog voznog parka, a i vozila iz njegove kancelarije. Ovim tenderom Vlada je pokazala neverovatnu drskost prema građanima Srbije, koji jedva preživljavaju. To predstavlja čisto rasipništvo i razbacivanje državnih para, zarad privilegija državnih funkcionera.
Pitam vas, ministre Dinkiću, moglo bi sa ovim parama koje planirate da potrošite za vozni park da se otvori mnogo radnih mesta. Još nešto bih vam predložio, vama i drugu predsedniku Republike, da odigrate basket i da tamo vidite ko je bolji, a ne da trošite na zgrade ministarstva, a predsednik na vozni park. To je mnogo, to nije u redu, što moj kolega gospodin Perić malopre pominjao upad 6. oktobra u Narodnu banku, jer to smo taman zaboravili. Nemoj da nas ponovo podseća.
...
Srpski pokret obnove

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Da li još neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.

Veroljub Arsić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo poslanici, i ovaj amandman je u skladu sa onim prethodnim, koji se odnosio na član 6. Sada se ovde definitivno, kroz amandman Igora Bečića, sredstva koja su bila namenjena za specijalizovane usluge prebacuju kao subvencija penzijskom fondu, sa 63 milijarde 132 miliona i 500 hiljada dinara da porastu na 69 milijardi 132 miliona 500 hiljada dinara, i to bi bila ta druga polovina trinaeste penzije, koju možemo u budžetu za 2005. godinu da isplatimo građanima Republike Srbije.
Isto tako, ovim amandmanom je traženo da se povećaju penzije za zemljoradnike sa iznosa 4 milijarde 34 miliona na 4 milijarde 841 milion 766 hiljada. Znači isto iz dela budžeta Republike Srbije koji je bio namenjen za specijalizovane usluge.
Već je rečeno da su specijalizovane usluge izuzetno sumnjiv način trošenja budžetskog novca. Gospodin ministar je rekao da je novac za te usluge planiran za nevladine organizacije, za finansiranje političkih stranaka.
U svakom slučaju to je - specijalizovane usluge, ekonomska klasifikacija 424, a ekonomska klasifikacija koja se odnosi na političke stranke, na finansiranje izbora je 481 u razdelu 7, ekonomska klasifikacija 481, funkcija 160, gde se kaže, dotacije nevladinim organizacijama, ova aproprijacija predviđena je za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnu skupštinu.
Znači, nije 424, kako vi tvrdite - specijalizovane usluge. Za to je predviđeno 330 miliona dinara. Dalje, 82 miliona za sprovođenje nekih saveznih izbora za parlament državne zajednice. Zatim, predviđeno je 3 miliona za rad Saveza rezervnih vojnih starešina i još 45 miliona dinara za finansiranje nacionalnog saveta nacionalnih manjina.
Gospodine ministre, ako hoćete da branite vaš budžet, stavke vašeg budžeta, onda ga bar naučite.