PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 27.04.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

27.04.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 104 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Elektronski sistem svake tri sekunde osvežava informaciju iz poslaničkih jedinica, tako da možete da pratite, ovaj put i na velikim monitorima, način na koji registruje poslaničke kartice u poslaničke jedinice za glasanje. Nakon što bude ubeležio 84 kartice, koliko je minimalan broj potreban za dnevni kvorum odnosno rad Skupštine, treba da čujemo zvučni signal.
Prošlo je bez zvučnog signala, ali vidite da je prisutno u ovom trenutku 86 narodnih poslanika, što znači da imamo kvorum potreban za rad.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Jelena Travar-Miljević, Željko Ivanji, Milica Radović, Miloš Aligrudić i Branko Ružić.
Saglasno članu 88. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je predsednica Narodne skupštine, gospođa Slavica Đukić-Dejanović, pozvala da, osim predstavnika predlagača, sednici prisustvuju i Stanimir Vukićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i Momirka Marinković, pomoćnica ministra spoljnih poslova.
Takođe je predsednica Narodne skupštine, gospođa Slavica Đukić-Dejanović, pozvala da delu sednice, u kojem ćemo obaviti pretres u pojedinostima, prisustvuju povodom 1. tačke dnevnog reda Vuk Đoković i dr Slobodan Ilić, državni sekretari u Ministarstvu finansija i Ružica Stojiljković pomoćnica direktora u Upravi za trezor.
Povodom tačke 5. dnevnog reda pozvani su Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, i Jovan Ćosić, načelnik u Ministarstvu pravde.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O USLOVIMA UZAJAMNIH PUTOVANjA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVLjANA RUSKE FEDERACIJE
Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada.
Podsećam vas da, prema članu 152. stav 3. a shodno članu 94. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe, a srazmerno broju narodnih poslanika, članova poslaničke grupe, i to tako da poslanička grupa Za evropsku Srbiju ima na raspolaganju - jedan sat, 33 minuta i 36 sekundi; poslanička grupa SRS - jedan sat, osam minuta i 24 sekunde; poslanička grupa G17 plus - 28 minuta i 48 sekundi; poslanička grupa DSS-Vojislav Koštunica - 25 minuta 12 sekundi; poslanička grupa "Napred Srbijo" - 25 minuta i 12 sekundi; poslanička grupa SPS - JS - 18 minuta; poslanička grupa LDP - 14 minuta i 24 sekunde; poslanička grupa Nova Srbija - 10 minuta i 48 sekundi; Poslanička grupa Manjina - osam minuta i 24 sekunde i poslanička grupa PUPS - šest minuta.
Saglasno članu 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, narodni poslanik Vladan Batić, koji nije član nijedne poslaničke grupe, ima pravo da govori jednom do pet minuta.
Molim poslaničke grupe da, ako to već nisu učinile, odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Obaveštavam vas da su poslaničke grupe ovlastile da ih po ovim tačkama dnevnog reda predstavljaju: narodni poslanik Nenad Popović, poslanička grupa DSS.
Saglasno članu 152. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu zakona.
U ovom toku sednice postavlja se pitanje da li želi reč predstavnik predlagača Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova?
Nije prisutan u sali.
Reč, na osnovu člana 100. o povredi Poslovnika, tražio je narodni poslanik Dragan Šormaz.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospođo predsedavajuća, javljam se upravo iz tog razloga što nema nikoga od predstavnika predlagača. Mislim da ne možemo po ovoj veoma važnoj tački dnevnog reda da nastavimo da radimo, a da niko od predlagača nije tu, a naročito ministar Jeremić, koji je potreban da bude prisutan ovde za ovu tačku dnevnog reda.
Mislim da je potrebna pauza dok ne dođe gospodin Jeremić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
U obavezi ste da se pozovete na povredu člana Poslovnika Narodne skupštine. U pravu ste da predstavnici predlagača i pozvani moraju da prisustvuju. Svi oni koji su pozvani bićete obavešteni da li su poslali opravdanje ili objašnjenje zašto nisu tu. U ime predlagača pridružiće nam se pozvani predstavnici Ministarstva spoljnih poslova.
Da li predstavnici odnosno predsednici poslaničkih grupa žele reč?
Reč ima narodni poslanik Čedomir Jovanović.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Ne bih želeo da sada ovde gubimo vreme, ali gospođo Čomić, postoje neki elementarni preduslovi za normalan rad i molim vas da te preduslove ispunite i omogućite poslanicima da rade normalno svoj posao.
Član 152. Poslovnika – postupak za ratifikaciju međunarodnog ugovora ili drugog sporazuma, predlog zakona o ratifikaciji međunarodnog ugovora ili drugog sporazuma sadrži tekst međunarodne ugovora čija se ratifikacija predlaže.
Ovo je tačka Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih putovanja državljana Republike Srbije i državljana Ruske Federacije. Dužni ste da nam omogućite predstavnika predlagača koji će obrazložiti ovu tačku dnevnog reda.
Inače, nema potrebe da ovde uopšte dolazimo, pošto je kampanja štednje, zašto ne ukinemo Skupštinu! Hajde uopšte ovde da ne dolazimo, svako od nas će se baviti nekim drugim poslovima, biće jeftiniji rad, uštedeće se vreme i na takav način ćemo rešiti ove besmislene situacije. Neko mora ovde da predstavlja predlagača, da nam obrazloži ovu tačku dnevnog reda.
Ili poštujemo ili ne poštujemo Poslovnik. Pogledajte koliko je praznih poslaničkih mesta zbog nepoštovanje Poslovnika. Omogućite nam poštovanje Poslovnika i neka dođu predstavnici Vlade i obrazlože ovo u skladu sa Poslovnikom, to je naša potreba.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Molim narodne poslanike da se pridržavaju odredaba Poslovnika Narodne skupštine i da ne ponavljaju već iznetu primedbu kao povredu Poslovnika Narodne skupštine, pošto to nije dozvoljeno Poslovnikom Narodne skupštine.
Moram da ponovim objašnjenje. U toku rasprave pridružiće nam se državni sekretar koji je pozvan, a od ministra, ukoliko se ne pojavi, očekujemo objašnjenje, kao i u prethodnim slučajevima. Poslovnička obaveza nije to što citirate, ali se s vama slažem da je naša utvrđena praksa da predstavnik predlagača bude prisutan na sednici, da bi slušao narodne poslanike i da bi narodni poslanici mogli da dobiju odgovore na pitanja koja se jave u toku rasprave ili već šta god narodni poslanici žele da pitaju.
Narodni poslanik Nenad Popović želi da govori o povredi Poslovnika.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovana predsedavajuća, reklamiram član 27 – predsednik Narodne skupštine vrši poslove predviđene Ustavom, ali ovo konkretno stara se o primeni Poslovnika Narodne skupštine. Ovo ide na član 152 – predlog zakona o ratifikaciji međunarodnog ugovora ili drugog sporazuma sadrži tekst međunarodnog ugovora, čija se ratifikacija predlaže itd.
Vi nama govorite i mene ste opomenuli prošli put da ne poštujem Poslovnik i zapretili ste mi izricanje kazne.
Koji je naš način da se mi zaštitimo od vaše samovolje, da vi ne poštujete Poslovnik? Da li postoji način, nisam u Administrativnom odboru, ne znam Poslovnik detaljno, ali da li postoji način da se mi zaštitimo od vaše samovolje da počinjete bez predlagača?
Neko treba da obrazloži ovaj predlog. Ovo je izuzetno važan predlog. Da li je to možda zato što nisu došli, ne interesuje ih. Ovo je produžetak ignorisanja i nepoštovanja Skupštine. Na predlogu budžeta, koji je bio najvažniji dokument, nije došao premijer i nisu došli svi ministri, a sada nije došao predstavnik predlagača.
Mislim da je ovo stvarno ponižavanje Skupštine i vređanje njenog dostojanstva. Molim vas da vi kao predsedavajuća, naša predsedavajuća ovde, naša koleginica, ne narušavate dostojanstvo Skupštine time što hoćete da otpočnete pretres bez predlagača. Zahvaljujem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede člana 27. (Glasno negodovanje poslanika.) jer se staram o primeni Poslovnika. (Nenad Popović, sa mesta: Izbacite nas – hajde da izađemo.)
Narodni poslanik Nenad Popović dobacuje. Sada vam izričem upozorenje. Posle ćete opet protestovati da vas upozoravam na poštovanje Poslovnika Narodne skupštine. Dobacivati predsedavajućem ili kolegama poslanicima Narodne skupštine je zabranjeno, pa vas upozoravam da to ne činite. Objašnjenje za poštovanje člana 27. dato je već dva puta, te vas upozoravam da ne ponavljate već izrečenu primedbu na kršenje nekog od članova Poslovnika – jer je zabranjeno istim odredbama Poslovnika, na koje se pozivate.
Ministar Vuk Jeremić će vam dostaviti objašnjenje i izvinjenje zašto danas nije prisutan, a državni sekretar će nam se pridružiti u toku rasprave koja je upravo započeta i moći će da sasluša sve vaše primedbe, tako da je primena člana 27. u toku.
Narodni poslanik Miroslav Markićević želi da govori o povredi poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Poštovana predsedavajuća, upravo se pozivam na član 100. jer smatram da vi kao predsedavajuća kršite član 100. Član 100. u stavu 1. kaže: „Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine“.
Vi svih ovih sedam-osam minuta to radite. Da li građani koji gledaju direktan prenos i svi mi narodni poslanici, da li smo slepi kod očiju – mi vidimo ovde da nema predstavnika vlade, a vi kršeći Poslovnik nastavljate sednicu Narodne skupštine kao da se ništa ne dešava? Najavljujete neko pismeno izvinjenje ministra Jeremića.
Mi nećemo i građani Srbije ne očekuju izvinjenja od ministara, očekuju da dođu ovde u Narodnu skupštinu i da polože račune za svoj rad, odnosno da obrazlože zakonske propise koji su u njihovim resornim ministarstvima.
Dakle, prekinite sednicu, dovedite nekoga iz Vlade i da nastavimo da radimo kulturno i fino. To je jedino što traži opozicija koliko sam shvatio. Hvala lepo.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, nema povrede člana 100. Molim ako želite da se javite i da koristite svoje pravo iz člana 100, da to radite pažljivo čitajući odredbe članova Poslovnika, koje smatrate da su povređene u toku procedure. Član 100. bi bio povređen da neko od narodnih poslanika, koji je tražio reč po povredi Poslovnika, nije dobio tu reč, što do sada nije bio slučaj tokom dosadašnje procedure.
Upozoravam vas da ne zloupotrebljavamo pravo da se javljamo za reč tražeći da opišemo kakva je povreda i kog člana Poslovnika nastala tokom sednice neposredno pre nego što se za reč javite. Zloupotreba Poslovnika je takođe osnov za izricanje mera, te vas molim da se to ne čini.
Napominjem da sam u prvom objašnjenju kazala da sam saglasna sa protestom narodnih poslanika zašto moramo da tražimo da predstavnik predlagača bude tu, ali to nije kršenje Poslovnika, da ćemo objašnjenja od ministra dobiti i u toku sednice će nam se pridružiti državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, koji trenutno ima druge obaveze.
Narodni poslanik Čedomir Jovanović želi da govori o Povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Hvala vam, gospođo Čomić.
Vi mene niste razumeli i zato reklamiram član 101. Za razliku od drugih kolega, vrlo precizno naveo sam član Poslovnika koji nam ne dopušta da nastavimo raspravu pre nego što se ovde pojavi predstavnik predlagača zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije. To je član 152. stav 2 – Predlog zakona o ratifikaciji međunarodnog ugovora ili drugog sporazuma mora biti obrazložen.
Umesto toga vi nam kažete da će ovde doći državni sekretar – koji ne može da govori u Skupštini, a da ćemo mi u međuvremenu voditi raspravu, a od tog sporazuma imamo samo ovu nemuštu fotokopiju, koja čak ne može ni da se pročita.
O čemu mi treba da raspravljamo? Mene recimo interesuje ko će mi odgovoriti – koji su to posebni uslovi Državne bezbednosti koji dopuštaju, strani potpisnici, odnosno da se odrekne poštovanje ovog sporazuma? Rusija je puna begunaca od našeg pravosuđa – po kom osnovu i na kakav način? Mi želimo po tom osnovu da razgovaramo.
Znači, vi kršite Poslovnik. Poslovnik je jasan i ovde mora biti predstavnik predlagača. To piše u Poslovniku. Javio sam se u skladu sa Poslovnikom, ukazao na član, a vi ste rekli – Poslovnik kršim.
Nema reči o zloupotrebi. Ne pozivam se na član 27 – to su radile kolege pre mene. Pozvao sam se u skladu sa članom 101. Niste me dobro protumačili. Vama Poslovnik ne dopušta nastavak ove rasprave pre nego što se pojavi ovde predstavnik predlagača koji mora ovde da obrazloži ovaj sporazum. Ovo nije ni obrazloženje. Ovo čak ne možemo ni da pročitamo.