PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.10.2011.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.
Molim da zajedno aplauzom pozdravimo dirigente i članove hora Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, koji će otpevati himnu Republike Srbije.
Prisutni su: otac Radoslav Milanović, starešina Uspenskog hrama, Božidar Marošan, predsednik pevačkog društva, dirigent Vera Carina, te članovi hora: Anka Janković, Ljubica Stošić, Svetlana Boričić, Dušan Solomun, Eleonora Tadić, Irena Đurić, Marija Ilić, Marina Polić, Milena Mihajlović, Tijana Nedić, Milana Višnjić, Slavica Nikolić, Marija Miljić, Zorica Popović, Duška Živković, Ivana Milosavljević, Jasmina Vladisavljević, Marijana Buzančić, Milica Lakić, Snežana Đerić, Tatjana Stojanović, Vera Tanović, Violeta Borojev, Siniša Radin, Aleksandar Petrović, Goran Miljković, Miloš Pavlović, Milun Stanić, Hadži Zoran Vukašinović, Dušan Pupić, Ljubiša Vulević, Miloš Krstić, Predrag Tomić, Adelin Stan i otac Siniša Radenković.
(Intoniranje himne.)
Poštovani narodni poslanici, na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 134 narodna poslanika.
Podsećam da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Da bismo utvrdili broj narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da postavite poslaničke kartice u jedinice elektronskog sistema.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, ustanovljeno da nas ima 126, odnosno da postoje uslovi za rad.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 286. Poslovnika? (Da.)
Narodni poslanik Riza Halimi.

Riza Halimi

Grupa manjina
Hvala, gospođo predsednice. Dame i gospodo narodni poslanici, pitanje ću uputiti ministru kulture i informisanja, a tiče se problema sa informisanjem u preševskoj dolini. Naime, RTS još uvek nema nijedan minut programa na albanskom jeziku. Zatim, u opštinama Preševo i Bujanovac ne postoji ni repetitor za pojačanje signala RTS, pa je samim tim i prijem programa veoma loš. S druge strane, veoma su redovni u sudskim postupcima u kažnjavanju građana koji ne plaćaju pretplatu.
Postavljam pitanje – da li ima smisla da građani plate pretplatu ako, prvo, imaju slab ili skoro nikakav TV signal RTS a, s druge strane, kao nacionalna manjina koja u Preševu i Bujanovcu čini apsolutnu većinu, nema baš ni jedan minut programa koji bi se ticao njihove problematike i svakodnevnog života, na i ovom jeziku.
S druge strane, dnevna štampa iz Prištine dugo vremena ima ozbiljnih problema da se čita i prati u Preševu i Bujanovcu, jer se pojavljuju administrativni, carinski i ne znam koji problemi prilikom dolaska te štampe. Dozvoljeno je u Bujanovcu, u Preševu preko graničnog prelaza Mučibaba ne može. Kad štampa stigne u 12 sati, onda više nisu ni vesti za čitanje, jer ljudi preko drugih sredstava informisanja već dolaze do toga što bi trebalo da čitaju u novinama. Idem često veoma rano do Prištine, kroz Gnjilane i u svim selima gde žive Srbi veoma rano stiže "Blic", "Politika" i sva dnevna štampa.
Zašto ove promene nakon 1999. godine, ne samo u drugim oblastima, u ekonomiji, obrazovanju, o kome govorim, postao sam dosadan oko diploma i drugih problema koji se ne rešavaju već 10 godina, ali se sad tu javlja problem i sa dnevnom štampom. Hvala bogu ako neko ima satelitsku antenu, sada je tehnologija omogućila ljudima da se informišu i na taj način, a ipak i ta dnevna štampa ima svoj značaj. Mislim da bi Ministarstvo informisanja trebalo da se direktnije angažuje da otkloni ove probleme koji se pojavljuju, verovatno sa MUP.
Da završim, tražio bih od ministra kulture i informisanja Markovića da se ova problematika ozbiljnije razmotri, pa da nam se da informacija dokle se stiglo u rešavanju ovih osetljivih problema. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Želela bih da vas obavestim da će poslanička pitanja u ime SNS postaviti narodni poslanik Gojko Radić, a u ime URS narodni poslanik Miroslava Pejica.
Dajem reč narodnoj poslanici Vesni Pešić.

Vesna Pešić

Samostalni poslanik
Meni su se obratili građani Pančeva da pitaju zašto voz koji saobraća između Pančeva i Beograda ide sve sporije i sada se 15 kilometara prelazi dva sata, a celo Pančevo govori da je to zloupotreba gradonačelnice Pančeva. Zato se obraćam vladajućoj koaliciji da to ispita, naročito ministar za lokalnu samoupravu. Da li je tačno da je njen muž otvorio autobusku stanicu i, da bi naterao građane da koriste taj autobus, vršio je pritisak da taj voz uopšte ne radi? Prenosim ovo pitanje, da se utvrdi zašto je tako strašna situacija i zašto građani Pančeva, koji moraju da putuju u Beograd, pate svakog dana, nikada se ne zna kada voz dolazi, koliko voz treba da putuje, a imaju sumnju da je reč o zloupotrebi. Zato molim da dobijem odgovor na ovo pitanje, u ime građana Pančeva. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Dajem reč narodnom poslaniku Jovanu Damjanoviću.

Jovan Damjanović

Samostalni poslanik
Dame i gospodo narodni poslanici, postavio bih pitanje koje je od vrlo velikog značaja za manjinsku romsku zajednicu u Bujanovcu. Bili smo kod predsednika Šaipa Kamberija, ja i romska delegacija iz Bujanovca, koja ima koaliciju sa Demokratskom levicom Roma i tražili smo da se asfaltira ulica Moravska 76. Stanje tamo je vrlo alarmantno, ima mnogo interno raseljenih lica, žive u nehigijenskom naselju, vrlo je težak život, ali i ovde gde je urbano naselje, razgovarali smo, Šaip Kamberi nam je obećao da je to u programu i da će se to završiti. Razgovarao sam i sa narodnim poslanikom kolegom Halimijem, zamolio sam da se to prenese. Međutim, do današnjeg dana, smatram da po Ustavu i zakonu infrastruktura, ne za pojedince nego za sve građane podjednako treba da se uradi i da žive i Romi kao i drugi građani.
Ovo što se odugovlači sa asfaltiranjem ulica, po meni je to nedemokratski i neprimereno, nepoštovanje manjinske zajednice, kojih je veliki broj u Bujanovcu. Demokratska levica Roma apeluje na predsednika Bujanovca, a zamolio bih i kolegu Halimija da učini sve i da svojim autoritetom omogući da se romskoj zajednici u Bujanovcu omogući ono što je Ustavom i zakonom zagarantovano, a to je infrastruktura, a tamo nemaju asfalt već duže vremena. Sve ulice većinom imaju asfalt, a gde su Romi nema. Ne vidim zašto se tako čini, ne treba posebno dati akcenat, neću sad to da kažem, ali smatram da je velika diskriminacija prema jednoj naciji ako im se ne da ono što je Ustavom i zakonom zagarantovano.
Apelujem još jednom na predsednika i na kolegu Halimija da se konačno završi asfaltiranje ulica u romskoj zajednici. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Narodni poslanik Konstantin Arsenović ima reč. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Poštovano predsedništvo, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, imam pitanje za Ministarstvo odbrane, a odnosi se na prinudno iseljavanje porodica vojnih penzionera koje su privremeno smeštene u objektu Vojne ustanove "Dedinje", u ul. Velimira Rajića br. 2. na Zvezdari.
Naime, radi se o osam porodica od ukupno 1.600 do 2.000, koje su 90-ih godina izbegli iz otcepljenih republika i koji su ostali bez svojih stanova. O uslovima smeštaja tih porodica ne bih hteo da govorim, jer to je ispod svakoga nivoa. Međutim, Vojna ustanova "Dedinje" je pokušala da te porodice, govorim o ovih osam porodica, iseli iz navedenog objekta, zbog čega su izbegla lica pokrenula spor kod Prvog opštinskog suda u Beogradu.
Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je rešenje 10. marta 2011. godine, znači ove godine, a ono glasi: "Određuje se privremena mera o predlogu tužilaca i zabranjuje se tuženoj Republici Srbiji, Ministarstvu odbrane, Vojnoj ustanovi "Dedinje" iz Beograda korišćenje i raspolaganje sobama od 112 do 118 de pada Zvezdara, Velimira Rajića br. 2 u Beogradu, a naročito da započne ili sprovede postupak prinudnog iseljavanja tužilaca iz tih soba. Odbacuje se predlog tužilaca da odredi privremenu meru kojom bi se naložilo tuženoj Republici Srbiji, Ministarstvu odbrane, Vojnoj ustanovi iz Beograda da iste sobe ispražnjene od lica i stvari preda na korišćenje tužiocima u roku od tri dana. Privremena mera određena u prvom stavu ovog rešenja ostaje na snazi do pravnosnažnog okončanja ovog postupka".
Međutim, i pored toga Vojna ustanova "Dedinje" vrši pritisak da ove porodice iseli i koristeći razna sredstva, najnovije vesti su da je isključena voda, isključeno grejanje, ne iznosi se smeće i jednostavno pokušava na taj način da te porodice iseli iz tih prostora. Ove porodice se inače nalaze u izuzetnoj teškoj situaciji. S toga apelujem na Ministarstvo odbrane da ispolji uticaj i obustavi njihovo iseljavanje bar dok se ne reši sudski spor. Ovo s tim pre što proklamujemo pravnu državu i zbog toga smo obavezni poštovati, bar mi da poštujemo odluke suda.
Imam informaciju da im se nude drugi prostori. Međutim, ako se ima u vidu da i ovaj prostor u kojem su smešteni nezadovoljava ni minimalne uslove za normalan život, onda se postavlja pitanje kakav je tek prostor koji im se nudi, jer logika nameće da bi svako prihvatio bolje, s toga takvo obrazloženje ne stoji.
U celini gledano, problem izbeglih Vojnih lica traje već 20 godina i na tom planu je malo učinjeno. To su beskućnici izloženi stresnim situacijama, pa bi bilo normalno da država na tom planu efikasnije preduzme neke mere i da im se dodatno ne zagorčavaju uslovi života, kao što je to slučaj kod ovih porodica.
Mogu da pretpostavim razloge zbog oni žele da ih isele, verovatno je taj objekat prodat, ali je u najmanju ruku primereno da im se koliko toliko obezbede povoljniji uslovi smeštaja, bar ravni kao što su sada, ako ne malo bolji. Ako čovek nema stan, teško je obezbediti dobre uslove, ali dovoljno vam je reći da oni imaju zajedničko kupatilo, zajednički ve-ce, imaju tri puta nedeljno toplu vodu, pa onda pogledajte u kom veku mi živimo.
Zahvaljujem se i nadam se da će Ministarstvo odbrane imati razumevanje za ove porodice o kojima sam govorio. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Narodni poslanik Miroslav Markićević, ima reč. Izvolite.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Poštovana predsednice, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji gledate ovaj prenos, imam jedno pitanje i molbu za obaveštenje od vas gospođo predsednice.
Svedoci smo da ovih dana sudbina naših Srba na KiM, pogotovo na severu Kosova se polako gura u zapećak, u medijski drugi ili treći plan. Želim da dobijem, a čini mi se da bi mnogo bilo važnije da javnost Srbije dobije neka obaveštenja od vas. Pošto sam jedan od članova Odbora za bezbednost koji je na neki način hendikepiran zato što poštujem zakon ove zemlje, zato što poštujem izjavu koju sam potpisao svojim izborom u Odbor za odbranu i bezbednost, a neki to očigledno ne poštuju, pa su neki šefovi parlamentarnih stranaka, koliko sam ja iz medija gospođo predsednice video, najavili razgovor sa vama zahtevajući novu sednicu Odbora za bezbednost. Pošto ne mogu da potvrdim i da demantujem, kažem poštujući zakon ove zemlje da bilo šta kažem šta je bilo na toj sednici Odbora za bezbednost, mogu da kažemo ono što je bilo pre proglašavanja sednice zatvorene za javnost. Prvo, sednicu je zakazala opozicija, građani Srbije da znate, a to se svesno gura u medijski zapećak. Dakle, opozicija i gospodin predsednik Odbora za bezbednost, Dušan Bajatović, je uredno po Poslovniku zakazao tu sednicu. Da sednica Odbora za bezbednost bude proglašena tajnom za javnost glasala je vladajuća koalicija i još po neki, pogotovo oni sada koji prepričavaju ono šta je bilo na toj sednici. Dakle, ponavljam, meni čast, obraz, moral i poštovanje zakona ove zemlje ne dozvoljava, i ako trpim pritisak i od građana i od medija, da kao član Odbora za bezbednost kažem nešto šta je bilo na toj sednici. Pre svega, moram da kažem, poštujući stav gospodina predsednika Odbora za odbranu i bezbednost, gospodina Bajatovića, koji misli da nije potrebna nova sednica i da bi se ona pretvorila u političku tribinu, to je i moj stav, molim vas predsednice, zbog građana Srbije, zbog Srba na severu KiM, ako je neko zaboravio, oni su i noćas bili na barikadama, barikade postoje i dalje, država Srbija stoji iza tih barikada, makar po izjavama ministra za KiM, gospodina Gorana Bogdanovića. Dakle, građani Srbije imaju pravo na mirne proteste.
Zbog interesa tih građana, zbog javnosti, zbog toga što ne vidim kave tu tajne ima, desilo se ono što nije smelo da se desi, neko je pucao bojevom municijom na civile i zbog toga bih želeo i zaista da ne očekujem iskren odgovor od vas ne bih vas ni ovo pitao, da kažete i poslanicima i javnosti da li je nekih razgovora bilo sa šefovima nekih parlamentarnih stranaka koji su u javnosti najavljivali razgovor sa vama za zakazivanje nove sednice Odbora za bezbednost i da li možete u vezi toga bilo šta da kažete novo građanima Srbije? Hvala.