TREĆE VANREDNO ZASEDANJE, 24.07.2012.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆE VANREDNO ZASEDANJE

1. dan rada

24.07.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 15:45 do 00:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Jorgovanka Tabaković

Srpska napredna stranka
Gospodine Stefanoviću, da li ste izlazili pa niste čuli kako su nastupali poslanici, više nije ni bitno. Pitala sam kolege šta ste po obrazovanju, kažu – pravnik i tim pre sam iznenađena delom vaše diskusije. Bojite se da li će pod imaocima javnih ovlašćenja čiji će rad biti kontrolisan biti podvedena Narodna banka, zaštitnik građana ili ombudsman? Četiri puta sam vam rekla da u Ustavu to jeste nešto što ne potpada pod Zakon o vladi, a sad moram da vam pročitam. Zakon o državnoj upravi član 46. kaže, gde se govori o nosiocima i imaocima javnih ovlašćenja i kaže da se nadzor nad radom sastoji od nadzora nad zakonitošću rada organa državne uprave i imalaca javnih ovlašćenja i da taj nadzor vrše ministarstva. Koje ministarstvo vrši nadzor nad Narodnom bankom? Koje ministarstvo vrši nadzor nad ombudsmanom, nad zaštitnikom građana? Direktno su podređeni samo Narodnoj skupštini i vi bi kao pravnik morali da pravite tu razliku i ja sam vam rekla - naveli smo imaoce javnih ovlašćenja na republičkom nivo. Odvojili smo čak lokalne organe samouprave i sad nije ni važno da li vi pravite tu razliku i poznajete tu oblast, važno je to što unosite kod građana nejasnoću da će se ova vlada baviti onim za šta nije nadležna po zakonu, a kamoli po Ustavu.

Molim vas da više niko od vas ne pominje takve stvari, jer to nije predmet nedoumice. O tome vrlo jasno govori zakon o državnoj upravi.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Gospođo Tabaković, prvo jednu stvar da ponovim, iako zaista nema potrebe da dovodite pod znak pitanja. Bio sam vrlo precizan, ponoviću vam. Ako je to tako, ne sumnjam, čak sam i rekao, vi ste razgovarali sa kolegom, da ja vama verujem. Dakle, molim vas, rekao da vam verujem. Samo sam tražio da ste mogli uložiti dodatni napor i tu odredbu dodatno objasniti.

Gospođo Tabaković, citirao sam vaše obrazloženje.

Ono što je činjenica to je da niko od strane DS, govorim sada o predlagaču, nije spominjao nikakva personalna rešenja, to su učinili vaši poslanici. Niko apsolutno se nije ovde, gospodine Vučiću bavio time, verujte mi.

Što se tiče gospodina kome ste dali pravo na repliku, drago mi je da je predsednik tu, gospodin nije imao pravo na repliku, jer nije bio uopšte prozvan po imenu, ali je dobio pravo na repliku i čuli smo objašnjenje o nečemu o čemu uopšte nisam govorio. Dakle, rekao sam i ponoviću da sam za to da ostane Ministarstvo za KiM, ali sam rekao da ako postoji jedna dobra stvar što postajete kancelarija, to je da će biti olakšana prohodnost za razgovor sa prištinskim vlastima.

Ne znam kako ste vi to razumeli to što ste rekli, ali verujte da ćemo vas držati za reč za ovo što ste se svečano zakleli da se neće niko rukovati sa Hašimom Tačijem i nadam se da ćete imati vrlo živu unutar koalicionu debatu oko toga. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, kada je u pitanju zakon o ministarstvima krenuo bih od činjenice koja je neosporna u članu 35. a to je da vi ovim zakonom ukidate dva ministarstva ključna, rekao bih, za nacionalnu politiku koju ste proklamovali u izbornoj kampanji. Dakle, ukidate Ministarstvo za KiM i ukidate Ministarstvo vera i dijaspore

Hteo bih da mi date odgovor na pitanje, možda nemam dobru računicu, večeras je i predlagač i kandidat za premijera ponovio da će ova vlada imati manje ministarstava u odnosu na prethodnu vladu i ne samo to nego što je mandatar rekao da je ovo najmanja vlada od modernog parlamentarizma u Srbiji.

Ako dobro računam, vi ste od obećanih 15 ministarstava, bilo je vaše obećanje da će vlada brojati 15 ministarstava, obećali ste to građanima, dogurali do 17 ministarstava i 18 ili 19 ministara. Molim vas da mi posle toga pojasnite da li će biti 18 ili 19 ministarstava.

Kada je u pitanju broj ministarstava koje je imala prethodna vlada, prethodna vlada imala je 19 ministarstava i posle ostavke ministra Đelića imala je 20 ministarstava. Vaša vlada sa četiri načelnika ili kancelara, kako ih god zvali, kancelarija, imaće 22 ministarstva. Dakle, više nego prethodna vlada.

Rekli ste da će ova skupština imati i četiri potpredsednika, a ona ima pet potpredsednika.

Reći ću nekoliko reči o našoj nacionalnoj politici u koju ste se kleli, dakle, da ćete voditi računa o Srbima van Srbije, u Hrvatskoj, u Bosni, Makedoniji, itd, mestima gde su ljudi nastradali, izgubili domove, kuće. Vaš v.d. predsednika je pre ovih izbora posetio ta područja. Najmanje što su ti ljudi očekivali jeste da ćete zadržati u vladi ministarstvo koje brine o njima. Ne, vi ukidate Ministarstvo za dijasporu.

Danas sam dobio više poruka, pošto se bavim ovom problematikom dugi niz godina, kojim udruženja koja okupljaju izbegla i prognana lica protestuju zbog ovog vašeg stava, znači, udruženja reprezentativna koja okupljaju ove ljude.

Sa druge strane, ukidate Ministarstvo za KiM. Dodao bih na ono što je gospodin Stefanović govorio činjenicu koju možda još uvek nije izgovorena, tu kancelariju ćete predati u ruke jednoj maloj partiji. Dakle, KiM ćete dati iz ruku SNS, iz ruku SPS u ruke jedne male stranke da biste za neuspeh te politike mogli posle da perete ruke.

Na kraju, pošto i kolege poslanici treba da govore, zaista me začuđuje da ste ukinuli ministarstvo za manjine. Zaista me začuđuje da ste zakon koji donosite o ministarstvima napravili tako da od dana kada taj zakon bude usvojen manjine neće imati bilo kakvu zakonsku zaštitu, odnosno instituciju koja o njima brine. Nema u prelaznim odredbama takvog stava koji bi rekao ko će brinuti o pravima nacionalnih manjina posle donošenja ovog zakona. Kada ćete vi na vladi doneti uredbu u kojoj ćete rešiti pitanje osnivanja kancelarija, to je velika neizvesnost.

U tom smislu smatram da su manjine, kao i Srbi u regionu, Srbi u dijaspori, pitanje i položaj verskih zajednica, ukidanjem Ministarstva vera, da su svi zakinutu, a da je to bio deo vaše politike iskazane kroz vaš politički program, koji ste građanima izneli i za koji su glasali. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Za repliku se javio narodni poslanik Aleksandar Vulin.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Vaš problem i jeste u tome što doživljavate sve, pa i Kosovo i Metohiju, kao partijski plen. Tako ste i Srbiju doživljavali, kao da ste je dobili na sabljama, pa ste je na sabljama i delili. Mi tako nismo zadobili vlast u ovoj zemlji. Kosovo i Metohija nisu partijski plen. Odluka naše koalicije je da se ja ili neko drugi bavi Kosovo i Metohijom nije nikakva ni personalna ni partijska odluka. To je odluka o celishodnom rešenju i ničemu više. To nije partijski plen. I svaki uspeh, i svaki ne uspeh je uspeh i ne uspeh čak ni jedne Vlade, nego jednog narodna. KiM je najveća briga i najveći ponos ove zemlje i svih nas, bez obzira živeli ili ne živeli na prostoru KiM, a ne nijedne političke partije.

Nemoj te suditi o nama po vama. Mi ne delimo Srbiju na sabljama, nismo je ni zadobili na sabljama, nećemo je ni deliti na sabljama, Srbija nije plen, KiM nije plen. Inače, kao predsednik Pokreta socijalista, prvu odluku koju sam doneo u vezi KiM je da zabranjujem svako učlanjivanje u Pokret socijalista, jer to nije partijski plen i niko zbog toga što sam ja tu, gde jesam, neće postati član Pokreta socijalista. Dakle, nije partijski plen i naučite da sudite o Kosovu. Kad govorite o njemu, lepše govorite, tiše govorite. Nije partijski plen.Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Jelena Trivan.

Izvolite.

Jelena Trivan

Demokratska stranka
Predsedavajući, drage kolege, samo jedna dobronamerna opaska pre nego što krenem na temu. Neko može da ima pravo na repliku, ako je lično pomenut ili ako je ovlašćeni predlagač. Gospodin Vulin se sve vreme prepoznaje, jer zna da će preuzeti funkciju predsedavajućeg ili direktora te kancelarije. Niti ga je ko imenom pomenuo. To što se on prepoznaje na funkciji ne daje mu pravo da krši Poslovnik, a ni vama. Krajnje vam to dobronamerno kažem, a kada ga moje kolege imenom budu pomenule, slobodno mu dajte pravo da i na to odgovori.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ako dozvoljavate, na osnovu člana 104. - ukoliko se pogrešno protumači izlaganje narodnog poslanika, on ima pravo na repliku.