Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2012.

12. dan rada

OBRAĆANJA

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Evo objašnjenja. Izložbeni prostor je po pravilu veća površina i okuplja se više ljudi. Ako se pušta muzika, onda to nije izložba, onda je to muzički performans i onda se plaća naknada. Ako je izložba bez muzike, ne plaća se naknada.
Zanatske radnje su manji prostor, manje ljudi, a po ovim međunarodnim pravilima, plaća se samo kada više ljudi prisustvuje javnom saopštavanju. U tom smislu, to je bio kriterijum.
Dakle, neće plaćati ni vlasnici galerija, izložbenih salona, ukoliko prave izložbe bez puštanja muzike. Ako puštaju muziku, onda podležu plaćanju ovih naknada, jer se okuplja više ljudi. To je razlika. To je bilo i po prethodnom zakonu i u ovom je to ostalo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Predrag Marković. Izvolite.

Predrag Marković

Hvala.
Molim da, pošto je lepa diskusija i pretpostavljam da nam je svima stalo, to se videlo kada smo i u načelu razgovarali, nema razloga da improvizujemo neke odgovore mimo onoga što piše u zakonu. To se odnosi na sve učesnike u raspravi.
Svakako, da ponovim ono što smo rekli u načelu, da je zadovoljstvo da se nečije predizborno obećanje ispunjava. To želim svima koji ozbiljno učestvuju u predizbornim kampanjama. Nije mana kada je neko sposoban, da ispuni predizborno obećanje. Mana je kada nije.
Veliko je zadovoljstvo da se svi trudimo da u okviru nečega što je iz diskusija vidljivo da svi smatramo korisnim i važnim. Za veliki broj malih privrednika i zanatlija, kada smo u mogućnosti, da što pre učinimo i da vidimo boljitak.
Dobre su primedbe da time nisu obuhvaćeni svi koji bi po kriterijumima koji su nabrajani, a gospođa Radović je i parafrazirala nešto što smo već čuli u načelnoj raspravi, što je vrlo važno, a to je odluka Evropskog suda povodom tužbe koja se ticala jednog zubara. Onda je tu nastala definicija koju ste vi parafrazirali i citirali, a to je – koliki broj ljudi u isto vreme pretežno na tom mestu sluša muziku, da bi to moglo da se smatra osnovom za naplatu?
Sigurno je i vi ste u pravu, u definiciji čitavog niza prostora za koje bi moglo da se primeni ovo načelo i koje bi omogućilo da se još neko oslobodi. S druge strane, nije razlog da 99% nečega što smo svi zaključili da je nesvrsishodno, nepravedno i da ugrožava osnovnu delatnost tih ljudi, mi sada ne rešimo kao Skupština zakonom i oslobodimo te ljude plaćanja tako nametnutog muzičkog dinara. Nije razlog to što još jedan posto postoji koji bi mogao. Uostalom, u diskusiji je ukazano na čitav niz mogućih budućih promena i na tome su insistirala i različita umetnička udruženja, različita esnafska udruženja, poslanici koji su govorili i o pravima, i prevodilaca, i filmskih radnika, sve to u narednim izmenama ovog zakona može da se uradi, ali to nije razlog da čekamo.
Što možemo jesenas, učinimo večeras. To je pravilo. Hajdemo da što više onoga oko čega smo se složili, sada i primenimo. Nemamo razloga da raspravljamo o onome što, nažalost, nije ušlo u zakon a nije precizno definisano ni amandmanima koji bi omogućili da sada, odmah, to i usvojimo.
Naravno, gospodin Miković je u pravu, ima mlađih i starijih zanata, ali ovde su u pitanju ovi zanati koji su i registrovani po zakonu, pa je prirodno bilo očekivati da Vlada primeni ono rešenje koje i u drugoj oblasti koje se tiče legalnih zanata, primeni i u ovom slučaju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković. Izvolite.

Srđan Miković

Demokratska stranka
U članu 171. osnovnog teksta zakona nije Predlogom zakona bilo šta predviđeno da se menja. Znači, ostaje za prevozna sredstva, smeštajne ugostiteljske objekte, trgovinske radnje, tržne centre, izložbene prostore. To i dalje ostaje. Ako to tako piše u zakonu, njima je moguće odrediti, u paušalnom iznosu, tarifu.
Da li će se nešto primenjivati i da li će se zakon poštovati ili se neće poštovati, pa zakon mora da se poštuje. Istina, dešavalo se i dešava se da zaključkom Vlade određeni zakoni se ne primenjuju, ali to nije ta tema, ne govorim o ovom zakonu, ali ima čak i toga. U svakom slučaju, ovog trenutka se naplaćuje paušalni iznos.
Druga stvar, da li je negde napravljena simulacija koliko ide naplata i koliko ide u ekstra zonama naplata, odnosno koji je maksimalni iznos? Da li se to upoređuje sa određenim drugim iznosima, gde su manji prihodi, gde objektivno ne može da se ostvari prihod na osnovu emitovanja muzike? Znači, ta razlika je tolika.
Mislim da taj deo nije odmeren kako treba, odnosno same te simulacije ne prate ovaj predlog zakona. Da je to urađeno, onda bi moglo prema svima, i prema organizacijama muzičkih autora, prema drugim organizacijama se obrazloži šta jeste i šta nije. Evropska komisija se izjašnjavala u pogledu jedan posto, bez obzira što je u državama zemljama EU to čak i veći procenat, govorim kod onih aparata.
Činjenica je da je naša ekonomska moć slabija i shvatam i tu određene korektive. Normalno, kada se jedan ovakav zakon predlaže da se uradi simulacija i da vidimo da li ćemo dovesti sve one koje štite interese muzičkih autora ili drugih izvođača, da li će uopšte moći da išta stigne do autora. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Milica Radović.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Javila sam se odmah nakon izlaganja gospodina Dinkića, ali vi izgleda imate problem sa mojim primećivanjem.
(Predsednik: Ne, samo dajem reč po redosledi prijavljenih govornika, pošto oni imaju po istom osnovu pravo, iako su bili pre vas u sistemu, onda njima prvo dajem reč.)
Moram da odgovorim na ono što ste vi rekli za izložbeni prostor. Potpuno razumem i prihvatam argumentaciju da ukoliko se u izložbenom prostoru okuplja veći broj ljudi i ukoliko se u tom trenutku ne pušta muzika da izložbeni prostor treba da bude oslobođen od plaćanja naknade za javno saopštavanje muzičkih dela. Pitam vas – gde to piše u zakonu? Vi ste to sada rekli, ali nam niste pojasnili gde to piše u zakonu. U zakonu to ne piše. U zakonu se samo zanatske radnje oslobađaju od plaćanja te naknade.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Piše u članu 170. i 171. važećeg zakona. Dakle, članovima koje nismo menjali. Piše da kada je iskorišćavanje predmeta zaštite nužno i kada je samo korisno ili prijatno. To su definicije koje su upotrebljene u članovima 170. i 171. originalnog zakona koji se ovim amandmanima ne menja. Time je to regulisano.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Milica Radović.