Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 20.05.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

7. dan rada

20.05.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:25 do 19:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pre nego što nastavimo sa radom, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim studente Pravnog fakulteta u Nišu koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale.
Reč ima doktor Slavica Đukić Dejanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Gospodine Mijatoviću pokrenuli ste vrlo bitna pitanja iz domena rada i radnog odnosa i naša inicijative su ka ovom ministarstvu u duhu ovog o čemu ste govorili.
Takođe ste ukazali na nešto što tretira podzakonski akt koji moramo doneti posle ovog zakona. Mislim da je izuzetno značajno da damo uvek prednost struci nad administracijom. Dakle, podzakonskim aktom u skladu sa sadržajem koji ste iskazali dobro je da ako stručnjaci jedne ustanove ocenjuju u regularnoj proceduri da je potrebno da se pacijent leči u instituciji višeg ranga, tercijalnoj ustanovi, da ne može administrativnom odlukom to biti negirano. Mi ćemo u tom stilu i doneti podzakonski akt.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Olena Papuga.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovani predsedniče, gospođo Đukić Dejanović, amandman koji je podnela LSV mislim da pokazuje da je dobar pošto su odreagovali na njega i poslanici iz drugih stranaka, odnosno poslanik  Aligrudić, na tome mu se zahvaljujem, a takođe i poslaniku Mijatoviću koji je lekar po profesiji i možda drugačije vidi situaciju u zdravstvu od nas koji smo ponekad pacijenti.
Problem oko tog poštovanja ljudskih prava u zdravstvu je za sada alarmantan i treba mu posvetiti veću pažnju. Mislim da prihvatanjem ovog amandmana ne samo što ćete ispoštovati neka prava pacijenata nego i opšte ljudska prava da bi pacijenti mogli da biraju gde će se lečiti, ko će ih lečiti. Da će se zaustaviti, možda čak i korupcija, pošto listama zakazivanja, čekanja na komisije se na neki način širi korupcija i time će se možda neke stvari u zdravstvu rešiti. Tako da time što su možda i drugi poslanici reagovali na amandman, molim vas da ga još jednom razmotrite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Gordić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Gordić.

Vladimir Gordić

Demokratska stranka
Poštovani predsedniče, gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman na član 3. ovog zakona išao je u istom pravcu u kome je išao i amandman kolega iz LSV.
S obzirom da su kolege već dale objašnjenje, iskoristio bih priliku da se zahvalim ministarki i Vladi što su usvojili četiri moja amandmana na ovaj zakon i što su u procesu donošenja ovog zakona imali sluha za konstruktivne primedbe i predloge svih učesnika u raspravi što je svakako doprinelo da nacrt zakona značajno unapredim.
U članu 3. ovog zakona promoviše se i partnerski odnos pacijenta kao primaoca usluga u sistemu zdravstvene zaštite i zdravstvenih radnika kao davaoca usluga.
S obzirom da ovaj zakon o kome sada raspravljamo reguliše oblast prava i obaveza pacijenta, kao jednog od učesnika u ovom partnerskom odnosu, nadam se da će donošenje ovog zakona ubrzati uvođenje u proceduru još dva zakona koji bi trebalo, ako želimo da budemo ozbiljni, da potpuno regulišu ovu oblast, a to su Zakon o lekarskoj delatnosti i Zakon o zdravstvenoj nezi. U tome ćete svakako imati podršku poslaničkog kluba DS.
Kada govorim o interesu pacijenata moramo naglasiti da se oni ne štite samo donošenjem zakona o njihovim pravima. Oni se pre svega štite dobrom organizacijom zdravstvene službe i zdravstva. Prava pacijenta se štite tako što će oni u optimalnom roku moći da dobiju medicinsku pomoć na najbolji mogući način.
Prema tome, da ovaj zakon i prava koja su proklamovana u njemu ne bi ostali samo lista lepih želja, potrebno je ući hrabro ali smišljeno u ozbiljne i duboke reforme zdravstvenog sistema.
Nažalost, mislim da ova vlada koja je ograničenog roka trajanja nema snage a ni političke volje da se uhvati u koštac sa problemima i da će zdravstveni sistem i u narednom periodu biti korišćen za kupovinu socijalnog mera i jeftinih političkih poena.
Moram naglasiti da DS ima rešenje za nagomilane probleme u zdravstvu i upućujem vas na program DS za izlazak iz krize koji daje konkretna rešenja i za oblast zdravstva. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Marijan Rističević, po Poslovniku. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 127. i član 128. S tim u vezi da kažem, jutros smo imali jednu onako vaspitnu meru gospodina Milivojevića, koji nas je upozorio da ne kasnimo 10 minuta ili već koliko se kasnilo.
Pri tome, gospodin Milivojević je prilikom ulaska u salu zaboravio da po članu 127. stav 1. da je narodni poslanik dužan da svoju poslaničku karticu ubaci u poslaničku jedinicu. Hajde i to da mu oprostimo.
Međutim, posle cele te pridike, posle predavanja koje je ovde održao o moralu narodni poslanik Srđan Milivojević, po ko zna koji put je izašao, karticu ostavio u svojoj poslaničkoj jedinici, ali ovog puta je maskirao, tako što je presavio sistem i na karticu stavio Poslovnik da ne vidimo da je karticu ostavio u poslaničkoj jedinici, lažno prikazao svoje prisustvo i u ovom trenutku šeta, možda po Beogradu, možda po Solunu, možda je negde u Turskoj, možda je otišao na godišnji odmor. Uglavnom, kao što vidite, u ovom trenutku možda je u Kruševcu, možda vozi gondolu, ali u ovom trenutku njega nema.
Ja tražim da se proveri da li je u ovom trenutku poslanik Milivojević u poslaničkoj jedinci, da li je grubo prekršio član 128. Poslovnika i time prikazao sebe da je u kvorumu, da sedi u sali, a da trenutno kao što vidimo svi nije prisutan i ne samo da je zaboravio karticu, već očigledno da je želeo da prikrije svoje odsustvo iz Skupštine time što je stavio Poslovnik preko kartice da se ne bi videlo šta je učinio.
Ja ne bih ovo reklamirao da uporno od tog istog poslanika ne čujemo moralne pridike koje iz te klupe dolaze, pa bi bilo reda da se utvrdi da li je ta, moralna veličina, trenutno u sali i da li je učinila ono što sam ja rekao.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim sve narodne poslanike da, kada napuštaju salu svoju karticu ponesu sa sobom, pošto je to naravno, i poslanička obaveza.
Gospodine Milivojević izvolite.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Gospodine predsedniče, reklamiram povredu Poslovnika, koja baš to kaže da je poslanik dužan da nosi svoju karticu sa sobom.
Ja sam upravo išao da tražim video snimak na kome se vidi Marijan Rističević, koji krade moju karticu i razumem njegovo iskušenje, da on ponovo prilazi mojoj kartici, ne bi li na taj način obezbedio ujutro kvorum. Žao mi je što on ne odoleva iskušenju, ali mi je što nema video snimka, da vidimo kako krade moju karticu. Hvala.