Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 20.05.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

7. dan rada

20.05.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:25 do 19:15

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
(Zoran Radovanović, s mesta: Replika.)
Reč ima ministarka Đukić Dejanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Pravo osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu je u skladu sa planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji se sačinjava na osnovu tri komponente:         prvo - potrebe osiguranika, dakle, zdravstvene potrebe, drugo – finansijske mogućnosti; treće – prioriteti. Možda bi to bio odgovor  na neke dileme koje smo u ranijim diskusijama imali.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Narodni poslanik Zoran Radovanović, replika. Izvolite.

Zoran Radovanović

Socijalistička partija Srbije
Uvažena ministarka je objasnila ovaj deo koji se odnosi na same amandmane.
Vi ste se uvredljivo, drage kolege, izrazili prema poslanicima SPS. Ja nisam 2000. godine obećavao da može da me pogleda u oči ko god hoće i da te godine kada dođem na vlast, a nisam brojanjem došao na vlast, nego sam zapalio sobu gde su bili listići i nisam obećao da će ostati Srbija i Crna Gora, ostaće Kosovo zajedno i stići će milijarde investicija. To je obećao onaj koga smemo da pogledamo u oči.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Radovanoviću, vratite se na temu, najlepše vas molim.

Zoran Radovanović

Socijalistička partija Srbije
Ja se izvinjavam. Vi meni uskraćujete pravo da kažem. Mene kolega vređa na način koji nije kulturan. Pominje "Galeniku" i ne mogu da mu odgovorim na prosto pitanje.
Da li se ovo računa u mojih dva minuta ili ne, vaša i moja polemika?

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Nemojte da polemišete sa mnom, vratite se na temu.

Zoran Radovanović

Socijalistička partija Srbije
Vraćam se na temu, uvrede koje je kolega izrazio prema mojoj poslaničkoj grupi.
Kao što kolega čita novine ili piše nešto trenutno ili šta radi, ne znam ni ja, a ne sluša pažljivo, ministar policije i premijer ove države je na isto pitanje dao odgovor – ja sam uhapsio.
Prema tome, molim vas da ispred vas ko dobacuje, da ne dobacuje. Pokušavam da pričam sa kolegom.
U "Galenici, kao i svuda, će biti procesuirani svi koji su krivi za ta dela i vi znate ko je to uradio, a šta vi niste uradili i gde ste bili, to je vaša stvar.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Narodni poslanik Dejan Mihajlov, replika.

Dejan Mihajlov

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Oko tog čuvenog paljenja Skupštine, mi smo na vlast došli voljom naroda, a vi ste pokušali tu volju da pokradete i onda se narod pobunio i podigao da zaštiti svoju volju.
Mi kada smo hteli da raspravljamo o volji naroda, predsednik Vlade Koštunica je vratio narodu volju 2008. godini, da vidi ko će da dobije podršku i mi smo otišli u opoziciju. Nismo se skrivali.