Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 27.05.2013.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

3. dan rada

27.05.2013

Sednicu je otvorio: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 13:10 do 20:20

OBRAĆANJA

Gorica Mojović

Demokratska stranka
Gospodine ministre, hvala na opširnom objašnjenju, ali vas uopšte ovo nisam pitala.
Pitala sam vas dve stvari. Imate li novi obračun efekata primene Zakona o porezu na imovinu? Ako niste mogli drugačije, mogli ste da uzmete sopstveno poresko rešenje pa da pogledate kako bi se na vaš sopstveni porez na stan odrazila primena ovog zakona, odnosno sa primenom tržišne vrednosti stana, obračunom amortizacije od 0% ili od 1% itd. Znači, niste mi odgovorili – da li imate novi obračun kod mogućih efekata ovog zakona?
Druga stvar, slušala sam vas dva dana, sada ste po pedeseti put ponovili, da će porez na imovinu kompenzovati ono što je bila nadoknada za gradsko građevinsko zemljište i da će to ostati sada lokalnim samoupravama. To vas nisam pitala. To sam razumela. Nisam baš toliko glupa.
Ono što niste govorili, a što sam vas vrlo jasno pitala je – čime ćete kompenzovati, pošto porez na imovinu kompenzuje građevinsko zemljište, lokalnim samoupravama već ukinute takse i nadoknade? Ali, oduzimanje dela poreza na plate i oduzimanje poreza na promet nekretnina. Sve ste ovo lepo objasnili, a na ovo mi niste odgovorili. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Narodni poslanik Čedomir Protić.
Prijavite se samo, molim vas. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Čedomir Protić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Gospodine ministre, teško je prihvatiti ovakva objašnjenja. Poučeni onim što je na terenu, vi imate dobru ideju, da o tome odlučuju opštine. Međutim, mislim da to nije dobro.
Ja sam pre tri godine plaćao porez na moju kuću 3.500, sada plaćam 12.000. Vi ste ukinuli jednim zakonom ili uredbom ekološku taksu na registraciju automobila. Dobio sam 3.000 da plaćam ekološku taksu na stan. Šta ste vi mene oslobodili? Ništa. Ne rade to opštine, govorim o mojoj opštini, što ona mene mrzi ili građane, siromašne opštine sve će tako raditi.
Drugo, procena moje imovine je vrlo bitna. Ko je izvršio procenu moje kuće, gde imam stan na spratu od 60 kvadrata i lokal u prizemlju od 50 kvadrata? Jesu me pitali – ima li parket, imaju li pločice, ja sam sve rekao šta ima. Moja kuća je procenjena na 150.000 evra. Ja je prodajem njima za 100.000 evra. Što je ona procenjena na 150.000 evra? Radi većeg poreza. Da je to jedno stručno telo, ono bi dalo neku realnu vrednost. Da je ovo tačno što ja govorim, u mojoj opštini se prodaje trosoban stan koji nije stariji od dvadesetak, 30 godina, za 28.000 evra. Nije to privatniku privatnika, pa da kažemo – on je smanjio cenu radi plaćanja nekog poreza. Sve te stanove su kupile ustanove, nisu mogle da utaje porez.
Ono što vi ne precizirate ovim zakonom, nemojte se nadati u opštine. Moja opština, vi znate ranije je bilo povećanje do 60%. Neka opština, video sam, pročitao sam, povećala je 10, neka 30, moja 60, za svaki slučaj. Znači, kada bi to malo bolje, preciznije odavde krenulo, siguran sam da bi nama građanima na terenu svima bilo lakše. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Po Poslovniku, Dejan Nikolić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, član 27.
Molim vas da prekinete ovu šaradu od diskusije o setu poreskih zakona. Jasno je da Mlađan Dinkić i SNS nemaju većinu za set poreskih zakona koji će građanima Srbije oduzeti 26 milijardi. Srpska napredna stranka podnosi amandman koji Vlada usvaja…
(Predsedavajući: Molim vas, po kom članu?)
Po članu 27. Dakle, Vlada podnosi amandman, skupštinski odbor koji čine poslanici vladajuće većine ne usvaja taj amandman, čuli smo da poslanik SNS neće glasati za ovaj zakon i vaši poslanici PUPS neće glasati za ovaj zakon. Prekinite ovu sednicu, nema većine za ove Dinkićeve zakone. Vidite ko će sve glasati. Socijalistička partija Srbije nije ni došla na ovu sednicu. Nema većine. Prekinite ovo i dajte zakone za koje imate većinu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Prvo moram da vam kažem da ste neadekvatno iskoristili reklamiranje povrede Poslovnika. Da li će ovaj zakon proći, nije moje da ja, kao predsedavajući, o tome odlučujem i da prekidam sednicu na osnovu diskusija narodnih poslanika, nego će to odlučiti poslanici u danu za glasanje. Prema tome, smatram da nije povređen, uopšte ne moram da govorim o povredi poslovnika.
Molim vas da ubuduće, kada reklamirate povredu Poslovnika, se potrudite da iskoristite neki drugi član. Ovog puta ću preći preko toga, ali da se razumemo, da budemo koliko god je moguće korektni.
Da li želite po povredi Poslovnika?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Socijalistička partija Srbije
Želim da kažem da Poslovnik mora da poštuje dostojanstvo ove Skupštine i želim da kažem da se mora govoriti istina. Da ne bih dužio, ne pada nam na pamet da ulazimo u polemike. Molim vas, samo evidentirajte da su poslanici SPS tu i da je laž ne prisustvuju sednici. Ništa više.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Dobro, gospodin Petronijević je reklamirao u smislu dostojanstva Skupštine i mislim da je u pravu.
Čedomir Protić, želite repliku?
(Čedomir Protić: Gospodin je rekao da sam ja u ime penzionera rekao da nećemo glasati.)
Nemate pravo gospodine Protiću.
Na povredu Poslovnika nema pravo replike. Povreda Poslovnika se odnosi na predsedavajućeg i to shvatite jedanput zauvek. Kada se govori o povredi Poslovnika, onda sam ja, u ovom konkretnom slučaju, ta ličnost, persona, kako god hoćete koja je povredila Poslovnik, a ne narodni poslanik. Narodni poslanik ima pravo da priča šta hoće, a moje je da ja o tome vodim računa i da ne dozvolim da priča šta hoće. Koliko ja to uspevam, to je sada drugi problem.
Sada je na redu Ljuban Panić, pa Judita Popović i Dejan Radenković.
Po Poslovniku, Dejan Radenković.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
Uvaženi potpredsedniče, reklamiram povredu Poslovnika, član 107, to je dostojanstvo Skupštine. Kolega nije reklamirao taj član.
Zamolio bih, zarad javnosti da kažem, poslanici SPS su u sali i učestvuju u raspravama, samo konstruktivnim, a ne nekim besmislenim i besmislenim napadima i optužbama zarad prikupljanja nekih sitnih političkih poena koji ne znam koliko mogu da im donesu, da se služe ovakvim lažima, da poslanici SPS ne učestvuju u raspravi. Valjda zbog svojih problema, unutar svoje stranke, oni ne vide dalje od svog nosa, pa ih ja sada ovako gromoglasno, javno prozivam da nas vide i da kažu da smo tu u sali i da nikada nećemo učestvovati u ovakvim besmislenim raspravama u kojima oni učestvuju već danima. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Mislim da ste u pravu, i slikom i rečima se dokazuje da narodni poslanici SPS su prisutni, deo, nisu svi.
Reč ima narodni poslanik Ljuban Panić, pa onda Judita Popović. Izvolite.
Molim vas da privodimo kraju.