Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Mlađan Dinkić. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Izvinjavam se, ali ne može zamenik direktora Poreske uprave da bude mlad čovek, koji tek počinje da radi. Realno, za zamenika direktora Poreske uprave treba neko iskustvo.
Direktor Poreske uprave se bira na javnom konkursu i to je ostalo u Zakonu, a za zamenika smo predložili da postoji mogućnost i internog konkursa, ali ne isključuje se sa javnog, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima, što apsolutno ne znači da taj koji bi bio izabran na internom konkursu, dolazi iz same Poreske uprave, mora biti neki partijski kadar. Dokaz je sadašnje stanje. Gospodin Dejan Stojanović, koji je zamenik direktora Poreske uprave, nije nikad bio član ni jedne partije. Radi već 20 i nešto godina u Poreskoj upravi.
Prosto, sama institucija konkursa ne znači da to znači siguran izbor partijskog kadra, ako je interni konkurs u pitanju, niti javni konkurs ne znači da je onemogućeno partijsko zapošljavanje, da budemo potpuno otvoreni.
Ono što mogu da garantujem u institucijama koje su pod mojom ingerencijom, niko na ovakvim mestima ne može biti funkcioner stranke. Dakle, mora biti stručno lice. Primer Dejana Stojanovića, koji je sada zamenik direktora, a i direktora gospodina Ivana Siniča, koji nemaju nikakve veze ni sa jednom partijom ovde u Srbiji, niti bilo gde, govori da zaista poštujemo u Poreskoj upravi kriterijum profesionalnosti. Isto važi i za sve ostale koji su u vrhu piramide.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Srđan Miković. Izvolite.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Smatram, bez obzira što je amandman predložen od strane poslanika iz druge poslaničke grupe, da dobar amandman treba da bude usvojen.
Ne vidim zbog čega se Vlada plaši javnih konkursa? Ne znam zbog čega, ukoliko je do sada u Zakonu stajalo da zamenika direktora postavlja Vlada na period od pet godina na predlog ministra, a po sprovedenom javnom konkursu, sada se predlaže isto to, ali nema sprovedenog javnog konkursa?
Da li se plašite da, ukoliko se raspiše javni konkurs, opet neće ministar moći da da svoj predlog? Ako ništa, dajte privid demokratije u pogledu izbora za ovo, da može da se konkuriše, a u slučaju eklatantnog kršenja da može i da se obara konkurs. Ovako – brišemo konkurs, ne vidim zašto? Svuda se zalažemo za konkurs, a ovde ne. I nije mi jasno zašto ovaj dobar amandman nije prihvaćen?
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić i Nebojša Zelenović.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić.
...
Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Zajedno za Srbiju
Ovde se predloženim izmenama menja član 169p, Zakona o poreskim službenicima o poreskom postupku u poreskoj administraciji, gde se reguliše plata poreskih službenika.
Uvode se dva nova stava koja kažu – plata utvrđena po odredbama od 1. do 6. ovog člana može se korigovati tako da iznos plate poreskih službenika i nameštenika u Poreskoj upravi ne bude manji od plata lica zaposlenih u nadležnom organu područne jedinice, lokalne samouprave na istim poslovima.
Mi smo našim amandmanom predložili da se ovaj stav briše jer smatramo da će na ovaj način biti favorizovani centri, veliki gradovi, tamo gde je jaka lokalna poreska administracija, gde iz raznoraznih razloga, pre svega zbog ekonomskog stanja poreski službenici koji rade u lokalnim poreskim administracijama imaju veće plate. Tako će se dogoditi da za isti posao radnici Poreske uprave Republike Srbije budu različito nagrađeni. Tako će recimo u Beogradu poreski službenici koji rade u Poreskoj upravi imati znatno veću platu od onih koji isti taj posao rade u Trgovištu, Zaječaru, Boru ili ne znam gde. Mislim da se na ovaj način diskriminišu radnici u Poreskoj upravi.
Pošto se vi ministre zalažete za decentralizaciju, moj vam je predlog da gledate da povećate plate upravo tamo, u manjim sredinama, baš u tom Trgovištu, Zaječaru, Boru iz prostog razloga da bi ljudi ostali da rade u tim sredinama. Ukoliko njihova plata bude manja, oni će za boljim životom težiti da dođu u Kragujevac, Niš, Beograd i to je jako loše. Nama se jugoistok Srbije prazni. Ljudi odlaze, odlaze opravdano jer nemaju dovoljno sredstava za život. Nemojmo mi sad još da ih destimulišemo pa da kažemo – super ovi u Beogradu će za isti posao imati duplo veću platu jer Grad Beograd svojim poreskim službenicima isplaćuje toliko i toliko.
Molio bih vas da o ovome povedete računa jer jugoistok Srbije je u velikom problemu. Ljudi odlaze, nema kadrova, nemojmo još mi da ih kažnjavamo. Molim vas usvojite ovaj amandman.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Slažem se sa ovim što govorite, ali verovatno niste dobro shvatili ono što smo dali u ovom članu zakona kao mogućnost. Dali smo kao mogućnost da nas ništa ne sprečava ukoliko imamo bilansnih mogućnosti u samom budžetu, da uskladimo plate Poreske uprave, republičke, sa onima koje su na lokalu. Ako je recimo plata lokalnog poreskog inspektora veća od republičkog, ići ćemo ako budemo imali budžetske mogućnosti sa povećanjem plata na taj nivo. To ne znači samo za one republičke poreske inspektore koji rade u Beogradu, nego to važi za celu Srbiju. To znači da nemamo zabranu ovim zakonom da onu platu koju damo republičkom inspektoru iz Beograda da damo istu onom iz Trgovišta, Leskovca, Sombora.
Pitanje će biti samo bilansnih mogućnosti, ali ovim zakonom dobijamo pravo da ukoliko, recimo ako je plata lokalne poreske uprave u Beogradu, kao što jeste znatno veća od plata zaposlenih u republičkoj Poreskoj upravi, bez obzira što isto rade u Beogradu, ako to uskladimo za Beograd na republici, to možemo da prenesemo po čitavoj Srbiji ako budemo imali novca za to.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić.
...
Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Zajedno za Srbiju
Apsolutno se slažem sa vama ako je tako, ali sami ste rekli – ako bude novca. Interesuje me da li je moguće da u Beogradu bude novca, a za Trgovište ne bude? Znači treba da bude isto za sve. Ako se povećava u Beogradu, automatski se povećavaju i u Trgovištu. Ako se ne povećava u Beogradu neće nigde, pošto Beograd pre svega ima najveće.