Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.11.2013.

14. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

14. dan rada

21.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:15 do 18:20

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Gospođo predsedavajuća, diktatura je i kada opozicionim poslanicima ne dozvoljavate da iskažu svoj stav o zakonima. Nemojte da dozvoljavate sebi da vas vladajuća većina zloupotrebljava za svoje dnevno – političke interese. Pustite opoziciju da govori o zakonu na način na koji to građani koji su nas birali to od nas očekuju.
Dakle, ovde je reč o klasičnom uvođenju diktature ovim zakonima i zakonskim opredeljenjima i mi smatramo govor mržnje…

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Milivojeviću, drugo upozorenje. Dalje vam sledi izricanje opomene ukoliko nastavimo da koristimo ove termine.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Vaše je legitimno pravo da branite vlast, a moje legitimno pravo je da branim demokratiju.
Dakle, mi smo ovim zakonskim rešenjima, koje smo predložili, hteli da sprečimo da svako ko poželi može da se bavi detektivskom delatnošću u ovoj zemlji. Hteli smo da sprečimo da ljudi koji imaju kriminalnu prošlost mogu da se bave detektivskom delatnošću. Hteli smo da sprečimo da se pod formom obavljanja detektivske delatnosti obavljaju radnje koje će biti direktno usmerene protiv opozicije. Hteli smo da kroz zakon o detektivskoj delatnosti sprečimo mnoge negativne pojave. Hteli smo da sprečimo sva ona lica koja su amnestirana kroz Zakon o amnestiji budu uključena u obavljanju detektivske delatnosti.
Smatramo da je to loše za naše društvo. Smatramo da naše društvo ima pravo, kada je reč o detektivskoj delatnosti, da zaista uredi tu zakonsku oblast onako kako i ministar unutrašnjih poslova želi.
Imam apsolutno poverenja da je ministar unutrašnjih poslova Predlogom zakona želeo da ovu oblast uredi u skladu sa evropskim zakonima i da jednu oblast našeg društva, kojoj je neophodno zakonsko utemeljenje, uredi u skladu sa preporukama i EU i pozitivnim iskustvima drugih država koje su takođe pristupile EU ili se već nalaze u EU.
Neprihvatljivo nam je da se detektivskom delatnošću bave mnogi ljudi koji nisu dostojni da taj posao obavljaju.
Prihvatam ono obrazloženje koje je ministar unutrašnjih poslova dao u raspravi u načelu, da MUP nema uvek zakonske mogućnosti da dostavi podatke da li su sva lica počinila krivično delo ili nisu. Prihvatam i ona obrazloženja da postoje neka regulatorna tela koja ograničavaju MUP u vršenju i zdavanju nekih potvrda koje ograničavaju sud i tužilaštva takođe da daju neka mišljenja o ljudima koji žele da se bave detektivskom delatnošću, ali opet smatram da mora da postoji neki zakonski okvir ko ne bi smeo i ne trebalo da se bavi detektivskom delatnošću. To je važno u zemlji koja je zakoračila u diktaturu. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
 Hvala.
Da li još neko želi reč? Da
Reč ima premijer Dačić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
Pre svega želim da kažem da mislim da nema potrebe, niti razloga da, kada je reč o ova dva zakona, postoji bilo kakva refleksija koja se odnosi na nekakvu diktaturu ili kukavičije jaje itd. Ovde je reč o zakonima koji moraju da vode računa i da budu usklađeni sa drugim organima i institucijama u našem pravnom sistemu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je moralo ovaj tekst da usaglašava sa Poverenikom za zaštitu informacija od javnog značaja i da usaglašava sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prihvatanjem ovakvih amandmana bi nas vratilo na početak.
Želim samo da kažem da su ova dva zakona bila upućena Narodnoj skupštini i od Vlade Mirka Cvetkovića, samo je to tada bio jedan zakon. Gotovo je bio istovetan tekst osim što smo morali da ovaj deo usaglasimo sa gospodinom Šabićem, i to je bio razlog zašto je uopšte taj zakon povučen iz procedure. Apsolutno se zalažem za to i ovakva zakonska rešenja će sigurno omogućiti MUP da ne dozvoli da se privatnim obezbeđenjem i detektivskom delatnošću bave lica koja ne poseduju ili kvalifikacije ili gde postoje bezbednosne smetnje za tako nešto.
Cilj ovog zakona jeste da se pravno reguliše ova oblast jer je Srbija gotovo jedina zemlja u okruženju koja nema zakonski regulisanu oblast privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti. Imamo, kao što znate i kao što sam rekao prošli put veliki broj firmi i preduzeća koja se ovim bave. Sa druge strane, u pitanju su ljudi koji, između ostalog, u obavljanju svog posla koriste i oružje. Zato je bilo važno da ovo bude pravno regulisano na ovakav način. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Nada Kolundžija. Izvolite.

Nada Kolundžija

Demokratska stranka
Poštovani gospodine ministre, naravno da mi podržavamo nameru da se ova oblast uredi. Naravno da smo svi svesni da nepostojanje jasnog zakonskog okvira nas dovodi kao čitavo društvo u ozbiljnu opasnost da budemo izloženi, kako da kažem, nekontrolisanoj zloupotrebi koja se može sprovoditi i mi smo često svedoci da se dešava tako što se formiraju razne grupe i razna preduzeća za obezbeđenje a da pri tom nemamo jasno definisane zakonske uslove pod kojima oni mogu da se formiraju i pod kojima oni rade.
Ono što je naša suštinska primedba jeste da ovaj zakon, dakle, bez obzira da li bi on došao od Vlade Mirka Cvetkovića ili dolazi od neke druge Vlade, ne radi se sada o tome, radi se o tome da mi ukazujemo na jedan ozbiljan problem i nedostatak koji postoji u ovim zakonima a on se tiče činjenice da formulacija - bezbednosna smetnja nije dovoljna garancija da se tim poslom neće baviti ljudi sa kriminalnim dosijeima.
Dakle, svi naši amandmani idu u pravcu jasnog definisanja uslova ko može a ko ne može da se bavi ovim delatnostima i koji su uslovi kada neko mora da prestane da se bavi tom delatnošću zbog toga što je u međuvremenu, na primer, prekršio zakon ili je prekoračio nužnu odbranu ili upotrebio prekomernu silu itd. i potpao je pod udar zakona. Dakle, o tome se radi.
Mi sada pokušavamo sa vama da razgovaramo na tu temu i da nam vi prihvatanjem amandmana koji regulišu to mnogo preciznije od načina na koji je regulisao zakon pokažete da zaista želite da uredite ovu oblast. Ne da date pravni uslov da ta preduzeća postoje i pretpostavku da oni mogu da se po ovom zakonu formiraju i da slobodno rade, već da date pravne garancije ovom društvu da neće biti izloženi mogućnosti da ljudi sa kriminalnim dosijeima ili policajci koji su otpuštani zbog toga što su prekoračili, prekomerno upotrebili silu prema građanima, mogu da se bave ovom delatnošću.
Dopustićete da je ogromna razlika između toga da li se tim poslom bave ljudi koji imaju nesporno čiste biografije ili nejasne definicije o bezbednosnoj smetnji. Prvo, ko utvrđuje bezbednosnu smetnju? Na osnovu kog kriterijuma se utvrđuje ta bezbednosna smetnja? Da li postoji tu prostor za korupciju? Ja sam sigurna da postoji. Ako vi nekome date da on procenjuje da li je bezbednosno podoban ili nije podoban da se bavi ovom delatnošću. Date nekome to pravo onda ostavljate mogućnost da taj neko takođe bude izložen mogućoj korupciji kako bi omogućio nekome ko inače ne bi smeo da se bavi tom delatnošću, da se tom delatnošću bavi.
Naravno, ako to nije definisano na dovoljno jasan način, onda se postavlja se postavlja dodatno pitanje – ako neko ko se bavi tom delatnošću pa je obavljajući tu delatnost prekršio zakon, kad je odslužio kaznu, opet nema nikakve prepreke da se vrati i obavlja tu istu delatnost, zato što zakon ga nije ni na koji način ograničio. Dakle, mi o tome pokušavamo da razgovaramo sa vama i zaista verujući da je vaša najbolja namera bila da ovu oblast uredite tako da društvo osposobite, odnosno da društvu omogućite da bude bezbedno, čak i tako kada se uključuju privatna preduzeća u poslove koji se tiču policijskog i bezbednosnog posla. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Dačić.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

| Ministar unutrašnjih poslova
Mi nemamo ništa protiv ovoga o čemu vi govorite. Naprotiv, želim da kažem da našim zakonima nije tačno propisana, precizno bezbednosna provera i mi upravo i planiramo promenu Zakona o policiji koji bi definisala upravo ove pojedinosti o kojima vi govorite.
Želim da kažem da su i sve bezbednosne provere koje su ranije rađene i korišćene su možda u nekim drugim slučajevima takođe nisu bile detaljno zakonom regulisane.
Ovde je reč o tekstu ova dva zakona koji je usaglašen sa stručnom javnošću, sa predstavnicima svih strana uključenih u ovaj proces i onih profesionalnih i onih od strane države i onih od strane, da tako kažem, nezavisnih regulatornih tela. Tu mislim na one koji se bave zaštitom podataka o ličnosti, mislim na sva ministarstva, mislim na profesionalna udruženja, između ostalog postoji i Udruženje privatnog obezbeđenja, u okviru Privredne komore, a postoji i Udruženje detektiva, mislim da je Dragan Trivan predsednik. Sa njim smo razgovarali o svemu ovome i zaista ovo je bilo jedino moguće što je sa naše strane bilo tako da zadovolji sve kriterijume.
Nema nikakvih razloga da bilo ko sumnja u to da možemo doći do korupcije prilikom bezbednosnih provera. Bilo je velikih otpora pred istoriju ovih zakona, da MUP ima bilo kakvu ulogu u licenciranju. Govorili su da to ne treba da radi MUP, već da treba da radi nezavisna agencija. Mi nismo prihvatili takav predlog upravo iz ovih razloga o kojima vi govorite.
Znači, sada možemo biti zadovoljni ili nezadovoljni formulacijama, ali cilj intencije je takav da mora da onemogući licima koja su bezbednosno problematična da mogu da obavljaju ovu vrstu delatnosti. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Nada Kolundžija, replika.

Whoops, looks like something went wrong.