Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Jovanoviću, nemate razloga samnom da polemišete. Sedite molim vas.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Imam jer ste vi, kao predstavnik vladajuće  koalicije, neko ko će glasati za ovaj zakon
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Jovanoviću, izričem vam opomenu.
Vi možete da budete nezadovoljni sa načinom vođenja, od strane mene, ove Skupštine, ali nemate pravo da samnom polemišete. Ja sam samo imao opasku što vaš poslanik je celo vreme svoje utrošio van dnevnog reda i to sam jedino konstatovao. Vama se to možda svidelo ili ne, to je vaše pravo.
Po Poslovniku.
Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Gospodine predsedavajući, povredili ste član 27. Poslovnika. Ovde se uopšte ne radi o tome da li se nešto meni, kao predsedniku poslaničke grupe, dopada u vašem radu ili se ne dopada. Radi se o međusobnim odnosima koji treba da počivaju na uvažavanju i sposobnosti, između ostalog, da se odgovorno radi posao. Vi niste razumeli poslanicu LDP…
(Predsedavajući: Gospodine Jovanoviću, ja vas molim da vi objasnite.)
…pa ste svoje nerazumevanje prikrili konstatacijom da ona ne govori što je tema njenog amandmana.
(Isključen mikrofon.)
To nije tačno. Bilo bi bolje da se izvinite poslanici Gerov…
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Jovanoviću, vi niste iskoristili pravo povrede Poslovnika, već ste imali polemiku samnom. Molim vas da vodite računa o Poslovniku i da se toga pridržavate.
Ponovo ste se prijavili. Po kom osnovu?
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Član 27. Poslovnika.
Gospodine potpredsedniče, niste se izjasnili o tome da li prihvatate moj prigovor na povredu Poslovnika ili ne prihvatate? Verujem da je kraj radnog dana, da
je možda to pitanje koncentracije, ali vas molim da se izjasnite o tome da li prihvatate moj prigovor i da li se slažete sa tim da ste povredili član 27. Poslovnika o radu Skupštine kada ste omalovažili poslanicu LDP ili o tome treba da se izjasni vladajuća većina u danu za glasanje. Mislim da je to Poslovnik koji obavezuje i vas i mene. A parlamenta bez polemike nema.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Jovanoviću, nisam se uopšte izjasnio o povredi Poslovnika jer ga niste ni obrazložili, već ste tražili da se samo ja izvinim, ali niste uopšte ukazali na koji način sam ja povredio Poslovnik. Da ste mi to argumentovano dokazali, uopšte nema nikakvog razloga da se ja ne izvinim gospođi Gerov, ne samo njoj. Pre neki dan sam povukao opomenu, kada sam shvatio da sam pogrešio. Nisam na tu stranu sujetan uopšte. Ali, vi morate svojim argumentom meni dokazati da ja nisam bio u pravu i ja ću vama to priznati u tom slučaju.
I sada, na kraju krajeva, imate pravo po ovom osnovu da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika.
Da li želite? Izjasnite se.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Da, naravno.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Srđan Milivojević.
Izvinjavam se, gospodine ministre, vi ste hteli.
Izvinjavam se, Milivojeviću, reč ima ministar Krstić.

Lazar Krstić

Hvala.
Samo sam hteo, pošto smo došli do informacije, da odgovorim na ono što nisam mogao ranije, vezano za povećanje, odnosno papire koje sam dobio od gospodina Đelića.
Prvo, papiri koje ste mi dali nisu uporedivi jedni sa drugima, vi to morate da znate, jer je jedan originalni budžet za 2012. godinu, a drugi rebalans budžeta. U svakom slučaju, povećanje od 6,7% između izvršenja za 2012. i 2013. godinu, devet meseci se objašnjava – 2% indeksacija u aprilu, 2% indeksacija u oktobru, imamo 1,2% više za sudije i sudsko osoblje koji su vraćeni, 780, to je dve milijarde od 11, izvršenje od 11 milijardi razlike, to je izvršenje, novac, tako je, i ostalo je ovo o čemu smo razgovarali i ranije, a to je onaj normalan priraštaj po osnovu minulog rada i ostalih stvari. Samo sam hteo da raščistimo činjenice. Možemo još detaljnije. Mogu da vam ga ostavim, ako postavite poslaničko pitanje. Hvala.