Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
… prema Narodnoj banci.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na naziv iznad člana 5. i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović-Korać, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, poštovani predsedavajući.

Član 5. govori o trećem kreditu kod banke „Inteze“. Ovaj put na 20 miliona američkih dolara i kamatom u američkom LIBORU, tromesečno, plus kamatna marža koja iznosi 4,71. Znači, 0,15% manje nego ovaj iz prethodnog člana. Uz svaki od ovih kredita, pored ugovorene kamate, stoji i naknada i troškovi, koje mi ne vidimo. Znači, ne vidimo. To govorim zbog zamerki nekih kolega poslanika koji govore da se nekad nije znalo kolike su naknade i troškovi. Nažalost, ovim zakonom, takođe, ne znamo.

Ni u jednom trenutku, tokom svog izlaganja, nisam doveo u sumnju da ispregovaram najbolji mogući kredit. U ovom trenutku sam samo želeo da o ovom zakonu razgovaramo. Razgovaraćemo i nadam se da ćemo do kraja rasprave o ovom zakonu, ono što nismo mogli da kažemo kada je bila načelna rasprava, jer je bila objedinjena i govorili smo najviše o budžetu, nismo stigli da govorimo o ovom i o sledeća dva zakona, da ćemo objasniti, pre svega, građanima na koji način, zbog čega, pod kojim uslovima se država Srbija zadužuje za novih 200 miliona američkih dolara. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Đurišiću.

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč(Ne)

Na naziv iznad člana 6. i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović-Korać, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala.

Ovaj član glasi malo drugačije u odnosu na prethodna četiri člana. Kaže – garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist „NBG bank Malta LTD“ kao zajmodavca i „Vojvođanske banke“ a.d. Novi Sad kao agenta obezbeđenja i agenta isplatioca, na ime obaveza iz ugovora o kredita, pa broj, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 20 miliona američkih dolara. Uslovi za ovaj kredit su kamatna stopa varijabilna, iznosi tromesečni, američki, dolarski LIBOR, plus kamatna marža od 4,5% na godišnjem nivou, kao i naknada i troškovi između zajmoprimca i „NBG bank Malta“.

Ovde se zadužujemo kod jedne strane banke, gde Vojvođanska banka ima samo ulogu agenta obezbeđenja i agenta isplatioca, i pretpostavljam da za tu ulogu uzima neki procenat. Pretpostavljam da uzima, verujem da ću dobiti odgovor i da ćemo razjasniti da li ovih 20 miliona dolara nije moglo da se nađe kod neke domaće banke, odnosno banke registrovane u Srbiji kako bi izbegli plaćanje usluga agenta obezbeđenja i agenta isplatioca.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima gospodin Zoran Babić, po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, ja vas molim da ovde ne govorimo o pretpostavkama, da ovde govorimo o onome šta je prikazano u zakonu. Jasno i glasno tako piše. Član 107, 106. Zato što se priča o pretpostavkama. Zato što se priča o onome valjda, gledajući se u ogledalo, gledajući se u ono šta se radilo u ovakvim zakonima gde je pisalo da postoji pripadajući ugovorena kamata, ali bez iznosa, ali je pisala naknada, ali se ne zna ni kome ni kolika, ali su pisali troškovi, ne zna se koliki i kome. I to su zaduženja za „Srbijagas“ i to je zakon, ali piše, ne pretpostavka. E onda, ako ćemo ići logikom prethodnog govornika, onda ja ovde mogu da iskonstruišem znate li kakve pretpostavke? Kolike su naknade, koliki su troškovi, kolike su ugovorene kamate, kome su otišle, u kom iznosu? A zaduženja su se samo gomilala, gomilala budžetu i građanima Republike Srbije. Molim vas, nemojte da pričamo o pretpostavkama nego o činjenicama.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Babiću, do kraja sam saslušao. Mislim da ste koristili malo i repliku u povredi Poslovnika, tako da vam oduzimam minut od vremena ovlašćenog predstavnika.

Reč ima gospodin Bajatović, replika.
...
Socijalistička partija Srbije

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
Dakle, gospodine Đurišiću, sve to što čitate su krosborderi. Ceo bankarski sistem Srbije sada da izvrnete naopako ne biste mogli da nađete te pare kod jedne banke i da ih tako ispregovarate. To što imate, vi to čitate kao posrednik, to uopšte nije neuobičajen bankarski posao, niti smo ga dobili po značajno većoj kamatnoj stopi. Banke pozajmljuju bankama. Dakle, radi se tu o nekom ko se može tako postaviti, ali to jednostavno nije neuobičajen bankarski posao. Jednostavno, naše banke nemaju potencijal da u ovom momentu naročito ukoliko se radi o dolarima, da toliko nađete onoga što mi zovemo domaće banke, da izbace to na tržište. Prema tome, ne sumnjajte da se ovde radi o bilo čemu što je neuobičajeni bankarski posao koji je svetska praksa. Nismo to izmislili mi u Srbiji. hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Bajatović.

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na naziv iznad člana i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović – Korać, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.