Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Ivan Jovanović, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Marija Obradović, Dubravka Filipovski i Aida Ćorović.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenja Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i prof. dr Janko Veselinović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Hvala, predsednice.

Poštovani ministri u Vladi, vidim da su stranački ministri otišli, ali ostali su ministri…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Šta ste rekli, kakvi ministri?
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Stranački ministri, koji su članovi stranaka, a ostali su ministri koji su eksperti u Vladi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Niste u pravu, ali posle ću vam objasniti.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Gospodine Vujoviću, ne morate čak ni sada dati odgovor, niti tražim od vas da prihvatite amandman. Vidim u kakvom ste položaju u Vladi.

Ovom amandmanu posvetili smo značajnu pažnju. Mi smo govorili o principu fiskalne odgovornosti Vlade. Razradili smo taj princip fiskalne odgovornosti u kome smo predložili da ministarstvo šestomesečno izveštava Vladu o fiskalnoj efikasnosti, procentu naplate fiskalnih obaveza, teritorijalnoj naplati fiskalnih obaveza, naplati po vrstama proizvoda i da o tome raspravlja Vlada, a da nakon toga taj izveštaj prihvaćen prosledi Odboru za finansije.

Voleo bih ako je gospodin Arsić tu da se izjasni po tom pitanju. Na ovaj način bi se posebna pažnja posvetila odgovornosti za ono o čemu mi danas pričamo, a to je da je nedovoljno sredstava ubrano i ušlo u budžet i da zbog toga nemamo sredstava za profesore, za lekare, za policajce, za vojnike itd. i niko nije odgovoran, nikome dlaka sa glave nije falila zato što neki ne plaćaju porez, a ne znamo ni kakva je struktura tog neplaćenog poreza, ni koje mere treba da učinimo da bi povećali tu efikasnost…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da, uzećemo od drugog amandmana.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 6. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Marija Obradović, Dubravka Filipovski i Aida Ćorović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i prof. dr Janko Veselinović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ovo je takođe jedan veoma bitan amandman.

Naime, od 1.1. sve zdravstvene ustanove gube sopstvene prihode. Dakle, zdravstvene ustanove kao što su recimo neke banje, neke druge ustanove kojima je sopstveni prihod i do 60%-70%, izgubiće sopstvene prihode i dovešće u pitanje svoju sopstvenu delatnost, zdravstvenu delatnost. Slično je sa nekim domovima zdravlja koji recimo od sopstvenih prihoda plaćaju neku primarnu zaštitu, zubare i neke druge specijaliste za koje ne dobijaju naknadu iz budžeta.

Gospodine Vujoviću, molim vas da mi date odgovor na ovo pitanje – da li je tačno da će zdravstvene ustanove od 1.1. izgubiti sopstvene prihode i na taj način ugroziti osnovnu delatnost? Država nije obezbedila alternativu za te prihode. Dakle, od 1.1. neće moći da isplate neke radnike i neće moći da finansiraju neke delatnosti. Neke će biti na ivici bankrota. Dakle, da li ste razgovarali sa zdravstvenim ustanovama, da li ste razgovarali sa ministrom zdravlja i da li je ovo trebalo da se desi?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima ministar Dušan Vujović. Izvolite.

Dušan Vujović

Ta tvrdnja je bila uslovna. Znači, 1. januara 2015. godine, ukoliko se stvore tehnički uslovi, i to je rešeno zakonima od pre više godina. Mi nismo to menjali, pošto smo proverili, ne postoje tehnički uslovi. Prema tome, to neće biti primenjeno u 2015. godine.

Razgovarali smo i sa ministrom i sa svima ostalima. Kada se stvore tehnički uslovi, onda ćemo se verovatno obratiti Skupštini, verovatno sledeće godine u Zakonu o budžetu za 2016. godinu i razgovarati o tome i pre toga sprovesti konsultacije. Hvala vam na upozorenju.