Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na tačku 6. dnevnog reda.

Primili ste amandman koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasnaović Korać, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Moraću ponovo, jer ponovo kršite Ustav i donosite zakone koji stupaju na snagu u roku kraćem od osam dana, koliko je propisano Ustavom, osim u izuzetnim slučajevima. Ni ovaj zakon, bez obzira na to što nam se bliži 1. januar, nema razloga da stupi na snagu odmah. Ovaj zakon se odnosi na to da se PDV na peretpristupne fondove sa instrumentom pristupne pomoći i IPA fondove, da se neće plaćati PDV na sve nabavke, bez obzira koliki deo se finansira iz IPA fonda, a koliki deo sredstvima Republike Srbije, zato što je nemoguće razdvojiti ta sredstva, pošto smo se mi međunarodnim ugovorima obavezali da se na ta sredstva neće plaćati PDV, sada ukidamo plaćanje PDV na sve.

Nismo, nažalost, mogli o tome mnogo da govorimo da li će i koliko budžet Republike Srbije biti oštećen, što će se neka sredstva Republike Srbije trošiti a neće se na njih plaćati PDV.

Ono što je važno da ponovim, nema ni jednog razloga da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku“. Mi nismo ovakav amandman podneli na budžet, zato što znamo da je to dokument koji mora da bude objavljen i da mora da stupi na snagu do 1. januara. Mi smo toga svesni. Ali, ne vidimo razlog koji važi za ovaj zakon, jer se sigurno PDV neće naplaćivati do 5. januara, pošto se do tada u Republici Srbiji neće raditi. Ne vidimo razloga da se ne ispoštuju Ustav i rok i da ovaj zakon stupi na snagu u roku od osam dana.