Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Veselinović.

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marko Đurišić i prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Arpad Fremond, Balint Pastor, Laslo Varga, Elvira Kovač, Zoltan Pek i Ana Marija Viček.

Primili ste izveštaje Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.

Reč ima gospodin Veselinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Evo, u prilici sam u tri sata ujutru da razgovaram sa ministarkom Bogosavljević ako ona bude želela da mi da odgovor na dva pitanja.

Prvo je, gospođo ministarko čini mi se da ste pre dva dana vi izjavili, ako se dobro sećam kada ste tu sedeli, da budžet Ministarstva poljoprivrede nije umanjen. Budžet Ministarstva poljoprivrede je ozbiljno umanjen i kroz Zakon o budžetskom sistemu jasno je da je on ozbiljno ugrožen.

Ranije o Zakonu o budžetskom sistemu, to zna i gospodin Vujović, pisalo je da za podsticaje u poljoprivredi se izdvaja najmanje 5% budžeta Republike Srbije, a sada piše u Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju da Ministarstvo za poljoprivredu treba da iznosi najmanje 5% budžeta Republike Srbije.

Ja nemam tačnu računicu kolika je ta razlika. Ta razlika mora biti ogromna, jer razlika između podsticaja i budžeta Ministarstva poljoprivrede jesu i plate zaposlenih u poljoprivredi i plate inspektora i putni troškovi i silni drugi troškovi, što znači da će naša poljoprivreda, naša jedna od osnovnih privrednih delatnosti, biti u narednom periodu ugrožena i da će poljoprivrednici trpeti teret nesposobne Vlade Republike Srbije. Da će trpeti posledice nesposobnosti i nemogućnosti da se odgovori na pitanja izazova ovog vremena koje ide samo na smanjenje budžeta.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Prethodnih dana baš sam puno govorila o budžetu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i večeras sam govorila da je ukupan iznos sredstava opredeljenih našem ministarstvu u ovoj godini veći u odnosu na 2015. godinu. Odnosno da je planirani budžet smanjen u odnosu na ovogodišnji budžet.

Vi ste verovatno pomešali apsolutne i relativne pojmove koje sam ja možda koristila u apsolutnom iznosu je smanjen, ali u relativnom iznosu ta smanjenja nisu takva. Mi smo rekli jasno da su izmene u Zakonu o podsticajima, izmene koje se tiču malog procenta poljoprivrednih gazdinstava.

Znači, oko 5% poljoprivrednih gazdinstava će biti na neki način uskraćeno za sredstva koja je do sada dobijalo. Devedeset i pet posto gazdinstava će dobijati isto kao i do sada, međutim, mi imamo u vidu fiskalnu politiku koju ova Vlada sprovodi u određenim, odnosno u svim oblastima u narednom periodu, a posebno u onim oblastima koja politiku podrške realizuju kroz subvencije. Normalno je i opravdano je da teret takve fiskalne politike, odnosno fiskalne konsolidacije snose svi korisnici subvencija. Prema tome, i korisnici subvencija u poljoprivredi.

Dakle, izmene zakona su vezane za samo jedan deo zakona i za jedan mali deo procenat korisnika kojima smo na neke druge načine obezbedili mogućnost da ovaj sada deo koji sada neće dobijati, dobijaju u narednom periodu. Prema tome, pet posto je minimum, znači, učešće budžeta Ministarstva poljoprivrede i životne sredine u nacionalnom budžetu u 2015. godine je veći od pet posto, ako hoćemo baš da računamo, a mi očekujemo da će nakon mera štednje i fiskalne konsolidacije u 20163. i 2017. godini biti još veći. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik profesor dr Janko Veselinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Nisam se javljao za repliku, ali ovde ću reći samo jednu rečenicu. Dakle,  ministarko veoma je jasno, budžetski okvir za Ministarstvo poljoprivrede, odnosno za podsticaje je smanjen. Kolike su sad trenutne cifre, to je pitanje, ali budžetski okvir je smanjen i svako može u  narednom periodu da smanji i nominalni iznos.

Kada je u pitanju amandman na član 4. nije mi jasno čemu smanjenje i snižavanje transparentnosti kada je u pitanju tzv. zelena knjiga. Naime, ranije je bilo da ministarstvo tu zelenu knjigu, izveštaje o stanju na poljoprivredi objavljuje u Službenom glasniku, a sada je objavljuje na svom sajtu.

Čemu to, zbog čega se odlučilo za takvu stvar i zašto nije moglo ostati i u Službenom glasniku i na sajtu?

Koliko poljoprivrednici često posećuju sajt? Na ovaj način bi dobijali ipak i dokument koji bi mogli da pročitaju i oni koji nemaju sajt, a priznaćete da svi poljoprivrednici u Srbiji nemaju sajt, odnosno nemaju internet da bi pristupili sajtu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Upravo da bi podaci bili dostupniji poljoprivrednicima i ne samo njima, već i stručnoj javnosti i građanima Srbije, jer smo smatrali da je opravdano da ti podaci budu objavljeni na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, uvereni da taj sajt, ipak je dostupniji građanima, nego sam Službeni glasnik, koga priznaćete, manji broj građana, pa čak i oni koji su u struci i nauci, konsultuju u odnosu na sajt Ministarstva.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Arpad Fremond, Balint Pastor, Laslo Varga, Elvira Kovač, Zoltan Pek i Anamarija Viček.

Niko ne želi reč.

Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.

Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ovim amandmanom ste na neki način oduzeli određena ovlašćenja AP Vojvodini i lokalnim samoupravama.

Naime, onemogućili ste gospođo ministar lokalnim samoupravama i AP Vojvodini da subvencionišu kamate na kredite radi kupovine stoke, mašina u stočarstvu, kupovine poljoprivredne mehanizacije, repromaterijala, veterinarskih troškova.

Nije mi jasno, ako znate da u evropskim zemljama lokalne samouprave, regionalne samouprave, okruzi ili županije, vrlo aktivno učestvuju u pomoći svojim poljoprivrednicima i nije mi jasno zbog čega ste jednoj Opštini Subotica oduzeli pravo ili Opštini Sombor, Kovin, mogućnost da učestvuje u subvencionisanju kredita za kupovinu repromaterijala stoke.

Zbog čega ste to pravo oduzeli AP Vojvodini, ako je poljoprivreda osnovna delatnost?

Nije mi jasno zbog čega centralizujete, odnosno isključujete sasvim lokalne samouprave u mogućnosti da kreiraju svoju politiku u oblasti poljoprivrede na svom području.