Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, nije baš sve tako kako to predlagači ovog amandmana pričaju, jer da pregledaju Zakon o budžetu za 2014. godinu znali bi da u jednom delu zakona piše – ukoliko se ostvare veći prihodi u budžetu od poreza i akciza, umanjiće se deficit i nije potrebno to da stoji u ovom rebalansu. To piše i u Zakonu o budžetu za 2015. godinu. Piše u svim zakonima o budžetu. Da su ih čitali, to bi znali, a ne samo da su pisali amandmane – briše se.

Druga stvar, Zakon o javnim nabavkama, koji je takođe spomenut i koji jeste dobrim delom implementiran u Zakon o budžetu, izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2014. godinu. Kako je to bilo pre stupanja na snagu ovog zakona o javnim nabavkama koje je predložila poslanička grupa SNS, a ova Skupština usvojila. Pre donošenja tog zakona 45% javnih nabavki radilo se u pregovaračkom postupku, a pregovarački postupak je bio da dva mangupa sednu i dogovore se koliko će da koštaju javni radovi i to brane podnosioci ovog amandmana. Kažu – to je super, zato što smo imali takav Zakon o javnim nabavkama donet od strane podnosilaca ovih amandmana. Imali smo rebalans budžeta u kome se povećavao javni dug i koji su oni predlagali. Tada je to moglo, tada je to bilo normalno.

Ja ne mogu da shvatim da neko za ono što je dobro za građane Srbije, što je dobro za državu Srbiju kritikuje. Ne mogu da shvatim takve kolege narodne poslanike. Mogao bih da razumem da su očekivali da rezultati budu bolji, da su očekivali više od ove Vlade, ali da sve što god ova Vlada uradi, a dobro je za građane i državu, nailazi na nož kritike. To ne mogu da shvatim. Isto i ovaj drugi deo podnosilaca amandmana koji kaže da nikad nije učestvovao u Vladi Republike Srbije. Roditelje ne biramo, rođake ne biramo, ali društvo biramo. Bio je na listi tih koji su doveli Srbiju u jednu ovakvu situaciju da sada 2014. godine isplaćujemo subvencije u poljoprivredi nastale 2008, 2009, 2010, 2011. godine, jer Bože moj, moralo je da se krade tada na javnim nabavkama, a ne da se isplaćuje poljoprivredi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajuća.

Znate, jedan dnevni list danas je napisao da je Skupština stočna pijaca. Jedan dnevni list je danas objavio, naravno, povezaću sa amandmanom, ne brinite, izjavu onoga ko je ovde dao da je to stoko jedna bilo blago. Molim građane Srbije da to provere.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, molim vas da se vratimo na amandman, baš zbog ove situacije koja je.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Upravo zbog toga i govorim. Ovi finansijski geniji koji su naša javna preduzeća koja su imala monopolski karakter, doveli do minusa. Voleo bih da mi neki finansijski genije objasni kako EPS može da bude u minusu, a bio je pod njihovom vlašću.

Oni koji su ispumpali 50 i nešto milijardi evra za 10 godina iz Srbije, na „of šor“ kompanije i ko zna gde, oni danas prigovaraju ovoj Vladi sa ovakvim budžetom gde se pokazuje da je država uštedela neki novac i vraća njihove dugove. Mi to moramo da slušamo. Inače, ne radi se to slučajno uvažena predsedavajuća, njih ne zanima odgovor. Lepa vest ovde ne postoji.

Niko neće da kaže da je ova Vlada otvorila 9000 novih radnih mesta, kroz razna preduzeća koja su ovde došla da investiraju. Gospodin Stefanović ih je ovde nabrajao. Niko neće da kaže da je smanjena zaposlenost u odnosu na onaj period kada su oni bili vlast. Niko neće da kaže da nam je poreska naplata nikada bolja, a njihovi finansijski geniji u poreskoj upravi su napravili takav kriminal da smo imali skandal od sive ekonomije.

Ostavili su nam državu bez ikakvih resursa, ali njih odgovor ne zanima. Njih samo zanima da nabacuju teme i da se ne dobije nikakav odgovor, kako bi se stvaralo anarhično stanje u društvu, kako ništa ne valja. To je cela poenta ove priče. Možete sto puta da im iznesete neki argument i da kažete, čekajte ljudi ta „Er Srbija“ danas ostvaruje profit, to je dug od JAT-a što ovde otplaćujemo. Ta Železara, pa vi ste nam je ostavili u dugovima, vi ste se hvalili da ste za jedan dolar preuzeli Železaru, ali sa svim onim dugovima koje je ostavila ta američka kompanija. Ali , to ne vredi, to niko neće da čuje, bitno je nabacivati i nabacivati teme i stvarali konstantan haos.

Volim prosvetne radnike najviše na svetu, to su ljudi koji uče našu decu. Verujem da ogroman broj njih shvata da sa suve drenovine ne može ništa da se iscedi, ali neko ovde namerno te štrajkove pravi u to u situaciji kada treba da se zaključe ocene đacima, da bi izazvao revolt i roditelja i samih đaka. Na tom štrajku prosvetnih radnika se ne nosi neka parola za platu, nego – revolucija je jedina solucija. Pa šta hoćete, da nam pravite revolucije ako nam kažete da je – stoko jedna, bilo blago, hoćete opet da zapalite Skupštinu, hoćete da nas bijete?

Naravno, u svim tekstovima se sve to relativizuje, otprilike svi smo krivi što nam je neko rekao da smo stoka. Nismo svi krivi, nego je – stoko jedna, rekao onaj preko puta. Još nam kaže da je to bilo blago. Izvinite, neću na to da pristanem, ova Vlada, ova država je nešto uradila. Ako neko hoće haos da izaziva, permanentan i da nam govori kako apsolutno ništa ne valja, a svi ekonomski pokazatelji pokazuju nešto sasvim drugačije, a sve međunarodne institucije kažu da raste, izvinite red bi bio da negde mora i da im se odgovori i da im se kaže da to što čine ne valja.

Nadam se da će građani Srbije to apsolutno prepoznati već u nedelju i u Mionici i u Lučanima. Mislim da će im taj rezultat zaista biti takav da će neke od njih zaista zaboleti glava. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Dušan Vujović.

Dušan Vujović

Evo, pokušaću u dve minute da kažem osnovne misli.

Sa današnjim danom na osnovu ostvarenja prihoda i rashoda budžeta deficit je 161 milijarda dinara. Do kraja godine je ostalo, kao što znate, sedam, osam… Sa današnjim danom, gospodine, pokazujem vam brojeve iz Trezora, ostvarenje budžeta je 161 milijarda. Sada ću vam reći broj, a koji iza toga stoje. Nemojte da mi uzimate vreme vašim gestikulacijama, molim vas. Ja to vama nikada ne radim.

Znači, PDV 10 milijardi više, 408, odnosno 398 planirano, akcize 10 milijardi manje bez poslednje uplate, koja očekujemo da će biti veća od tih 10 milijardi pošto se obično preplaćuje poslednja uplata u decembru, zbog prevođenja akciza iz skladišta, zbog očekivanog povećanja akciznih stopa prema zakonima koji su ranije doneti.

Carine - jedna milijarda više, porez na dohodak građana - jedna milijarda više, ostali porezi - 0,3 više. Gađamo sto posto očekivane prihode i pored toga što je ostvarena niža dinamika i nominalnog i realnog rasta društvenog proizvoda od one koju smo planirali u rebalansu, što niste propustili da naglasite u svakoj diskusiji u svemu ostalom.

Prema tome, iako imamo problem sa privrednim rastom, iako imamo problem sa rastom poreske osnovice, mi smo boljom naplatom poreza ostvarili jednaki rezultat, što je u svakoj ekonomskoj analizi realno povećanje, kada se kontroliše za elemente koje ne kontrolišemo, odnosno za elemente koji nisu pod uticajem Vlade, ostvarili smo veće prihode.

Na strani rashoda – imamo manje rashode na plate 7 milijardi, na robe i usluge 9 milijardi, što je bio cilj. To što smo ostvarili više, to je potvrda tog cilja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, ministre.

Dušan Vujović

Na kamate tri milijarde, moram da pročitam brojeve do kraja, subvencije tri milijarde, transfer lokalnim organima 5 milijardi, socijalno 16, sve zajedno 48, plus 15 milijardi od 48…