Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ovo je amandman.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ako ne znate kako glasi, ja ću ga pročitati.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Znam jako dobro, da se briše…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ali ne govorite o amandmanu.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Gospodine predsedavajući …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Osim ako pravite neki uvod koji ima veze sa amandmanom.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Gospodine predsedavajući, tražim da se briše ovaj član, ali ćete mi vratiti vreme. Tražim da se briše zato što se dodatno zadužujemo, a prešli smo granicu zakonom dozvoljenu. Sada čitam zbog čega je to tako.

Dakle, Vlada Republike Srbije je sa svojim zaduženjem koji je porastao za 24% od stupanja ove Vlade i prethodne Vlade na dužnost, što znači da je povećala zaduženje sa 45%, koje je bilo na granici zakonski dozvoljenog, do 69%. Godine 2000. zaduženje Republike Srbije je, prema podacima Uprave za javni dug, bilo 14 milijardi i 167 miliona, a 2011. godine 14 milijardi i 787 miliona evra i tačka. Ovo su podaci Uprave za javne prihode. Ukupno zaduženje nakon toga je naglo poraslo na 22 milijarde 286 miliona, odnosno za sedam i po milijardi evra.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljuje, gospodine Veselinoviću.

Reč ima gospodin Đukanović, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Naravno, gospodine Bečiću, ponovo reklamiram član 107. zato što je nedopustivo da se ovako obmanjuje Skupština i da se obmanjuju građani. Zaista na ovo ne želim da pristanem. Ako se već govori o zaduženjima, recite nam po kojim kamatama ste se vi zaduživali, a kolike su danas kamate kada…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đukanoviću, ne mogu da vam dopustim da…