Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.12.2015.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Desetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da danas prisustvuje 90 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 140 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Obaveštavam vas da su danas sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Borisav Kovačević i Dragan Šutanovac.
Sazivu ove sednice dostavljen je predlog dnevnog reda.
Pre utvrđivanja dnevnog reda, potrebno je da Skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlozima za dopunu i o predlogu za spajanje rasprave.
Izvolite. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovana predsednice, prva moja primedba je vezana za član 86. stav 2. Poslovnika koji kaže – sednica Narodne skupštine može se sazvati i u roku kraćem od roka iz stava 1. ovog člana, a taj rok govori o najmanje sedam dana, pri čemu je predsednik Narodne skupštine dužan da na početku sednice obrazloži takav postupak.
Vi ste sazvali ovu sednicu u subotu, 19-og u popodnevnim časovima za ponedeljak u 10 časova sa 73 tačke dnevnog reda od kojih je 70 po hitnom postupku. I, apsolutno nijednom jednom rečju na početku ove sednice, u skladu sa ovim stavom Poslovnika, niste obrazložili razloge za hitan postupak i razloge zbog kojih ste u ovako kratkom roku sazvali sednicu.
Jedini razlog koji mogu da razumem je da se nešto sakrije i da se onemoguće narodni poslanici da u punom kapacitetu raspravljaju o svim odlukama koje su predložene za današnju sednicu, a to je izbor javnih tužilaca i preko 20 zakona od kojih neki sigurno izazivaju veliku pažnju građana.
Ja ću samo za kraj da citiram šta je ovde pre nepune dve nedelje evropski komesar Han rekao – Skupština je forum u kojem se reforme razmatraju, preispituju, diskutuju, ali na kraju donose i odluke. U tom smislu, hitan postupak bi trebalo koristiti samo u zaista hitnim slučajevima i potpuno opravdanim izuzecima.
Ja bih želeo da čujem koji su to opravdani izuzeci, kao i što bih voleo da čujem zašto danas 22 minuta posle deset sati smo tek počeli sednicu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine sazvala sam ovu sednicu u roku kraćem od roka utvrđenog članom 86. stav 1. Poslovnika, izuzetno za ponedeljak i zbog potrebe da se razmotre predlozi zakona koji su vezani…
(Marko Đurišić, s mesta: Koja je to potreba?)
Pa dobro nemojte vikati. Stvar pristojnosti je da saslušate odgovor, a stvar odluke je da li želite da saslušate ili ne, pa me poštedite, dakle, da ne izigravam ludaka ovde ako vas ne interesuje šta ću reći. Je li u redu? Dobro.
(Marko Đurišić, s mesta: Ja hoću da čujem koja je potreba?)
To govorim radi javnosti. Znači, da usvojimo, a ne vas, pošto vas to ni ne interesuje očigledno, da je dosta tačaka vezano za rok donošenja do kraja ove godine.
Što se tiče tolikog broja tačaka, i sami znate da je 53 tačke, prve 53, predlozi za izbor kandidata za tužioce, personalna rešenja, pa ih zato ima do 53 kandidata i 53 tačke što ne menja stvari jer ćemo objediniti raspravu i razmatrati ovu važnu tačku koja treba da se usvoji do Nove godine objedinjeno, te ćemo vam smanjiti muke time i glasaćemo naravno za povredu Poslovnika. Je li tako?
(Marko Đurišić, s mesta: Da.)
Čekali smo akademski 15 minuta da dođu poslanici koji su imali druge obaveze u ovom parlamentu pre početka sednice.
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Poštovana predsednice, javljam se po članu 27. Poslovnika i u ime Pokreta za preokret tražim da se pomeri početak zasedanja.
Mi smo poziv za ovu sednicu sa 73 tačke dnevnog reda dobili juče prepodne. Nije bilo tehničkih mogućnosti da iščitamo sve zakone i da pripremimo amandmane i trenutno dok vi vodite sednicu ja i kolege pišemo na klupi amandmane i nećemo stići ukoliko sednica počne za sat ili sat i po vremena. Zbog toga tražim da pomerite početak sednice do makar 14 časova kako bi mogli da završimo amandmane.
Dakle, radi se o izmeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o zadrugama, zakona iz oblasti finansija itd. Nećemo moći da napišemo amandmane, nećemo moći da proverimo šta ste stavili u ove zakone i koliko će oni građane Srbije koštati. Predlažem da pomerite početak sednice kako ne bi napravili veliku štetu za građane Srbije. Dakle, 73 tačke dnevnog reda od juče prepodne, nije bilo moguće kvalitetno pripremiti za te tačke amandmane. Pomerite makar početak sednice kako bi mogli da pročitamo zakone i da stavimo amandmane.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
U članu 27. nema mogućnosti pomeranja sednice, promašili ste član. A što se tiče rasprave, ubeđena sam da ćete do početka tačaka dnevnog reda o kojima ćemo raspravljati sigurno napisati amandmane imajući iskustvo sa radom dosadašnjim, a prve 53 tačke su samo rasprave o personalnim predlozima za izbor tužioca. Tako da ne vidim uopšte u čemu ćete biti uskraćeni za pisanje amandmana, počeli sada ili u 14 časova kada ćemo otprilike završiti utvrđivanje dnevnog reda.
Želite da se glasa po povredi?
(Janko Veselinović, s mesta: Da.)
Reč ima Nataša Vučković.
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Hvala predsednice.
Javljam se za povredu Poslovnika po članu 286. po kome narodni poslanik ima pravo da bude blagovremeno obavešten o pitanjima potrebnim za vršenje funkcije narodnog poslanika.
Sazivajući ovu sednicu u ovako kratkom roku vi ste onemogućili narodnog poslanika da on koristi svoje pravo da bude blagovremeno obavešten time što je najveći broj zakona koji su predloženi za dnevni red po ovoj sednici dostavljen Skupštini u petak, a neki čak u subotu.
Znači imali smo manje od 48 sati da primimo ove zakone, a da ne govorimo tome koliko je malo vremena bilo za pripremu.
Neki zakoni stavljeni su, predlog je stavljen da se radi po hitnom postupku, na primer, Predlog zakona o zadrugama. Kad pročitate obrazloženje zbog čega je taj zakon predložen po hitnom postupku, kaže se da je potrebno jedinstveno, pravno, institucionalno regulisanje ove oblasti, čime bi se omogućilo što brže oživljavanje zadrugarstva i pružila pravna sigurnost i predvidljivost poslovanja.
Molim vas lepo, sada ste našli da je to hitno, toliko hitno da moramo u roku od 48 ili 72 sata da raspravljamo o ovom zakonu. To je vrlo važan zakon i važan zakon za svakog seljaka u Srbiji. Zbog toga bi bilo izuzetno važno da imamo dovoljno vremena da se pripremimo, da razgovaramo sa ljudima, da podnesemo valjane amandmane. Na ovakav način mi smo onemogućeni u vršenju naše funkcije i u obavljanju našeg posla.
Tražim, naravno, da se izjasnimo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Glasaćemo svakako.
Prvo da utvrdimo dnevni red, da vidimo da li će to proći po hitnom postupku, pa ćemo onda moći da raspravljamo. Predlagač svakako, ako utvrdimo dnevni red, doći će ovde da odgovori na pitanja zašto smatra da je hitan postupak morao biti uspostavljen, pošto parlament ne uspostavlja hitan postupak, nego ga eventualno skida svojim glasanjem, ako ne želi da utvrdi dnevni red. Svakako ćemo glasati.
Reč ima Zoran Babić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se gospođo predsednice.
Reklamiram povredu Poslovnika, član 108. stav 1, koji vas obavezuje da se starate o redu na sednici Narodne skupštine. Molim vas da ovu sednicu uvedete u normalan tok, zato što građani Republike Srbije od nas očekuju da radimo, da zasedamo, a ne da nas plaćaju da ne radimo.
Takođe, obavestio bih vas i zamolio ujedno da obavestite narodnog poslanika, gospodina Veselinovića, da nema potrebe da amandmane piše na klupi, ovo su ipak veoma vredne klupe i ne bi trebalo da ih ošteti na taj način, da se amandmani pišu na papiru. Mogu i u elektronskom obliku da se upute.
Sa druge strane, gospođo predsednice, svo troje govornika iz bivšeg režima je glasalo na sednici od 29. decembra 2009. godine, po istom ovom Poslovniku, da se spoji po hitnom postupku 22 tačke dnevnog reda. Tada im to nije smetalo. U te 22 tačke dnevnog reda i Odluku o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti, kao i Odluka o izboru zamenika Javnog tužioca i sve to su spakovali, zamislite, sa Odlukom o izboru članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije, sa Zakonom o zaštiti od požara, sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji.
Onda oni kojima sada smeta ovakav dnevni red, morali bi prvo da objasne zašto su glasali za ovaj dnevni red. Sa druge strane, na toj istoj sednici nije se raspravljalo o jednoj odluci, gospođo predsednice, glasalo se oko 87 imenovanja za sudije opšte i posebne namene, 87, onima kojima sada smeta 53 tužioca. Na istoj toj sednici, a evo i odluke o izboru sudija na trogodišnji mandat.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Samo još jedna rečenica.
Gospođo predsednice, nije im smetalo 877 imenovanja, 877 rešenja, tada je odgovaralo, tada su glasali za taj dnevni red, zato što su podržavali tu Vladu kao predlagača, a sada im ne odgovara 53 tačke, 53 imenovanja.