Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.12.2015.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Kad ste to pomenuli zaboravili ste da kažete i uništena Srbija i građani Srbije kroz privatizaciju.

Izvolite, gospodine Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Prvo, ja se uopšte ne stidim što sam bio u SRS, ali vama očigledno. Imate jedan problem, a to je da mislite i smatrate da vi imate tapiju da Srbiju uvedete u EU. Nije tačno. To nije tačno.

Kada kaže, citirate premijera koji kaže da je Srbija na dobrom putu. Jeste, ali ne vašem, nego onim putem kojim Aleksandar Vučić vodi Srbiju, a onaj put kojim ste vi vodili Srbiju je bio put da Srbija postane vlasništvo dva ili tri čoveka. Bili su na odličnom putu da to postignu dok nije bilo Vlade Aleksandra Vučića. Kada to budete shvatili onda možemo da pričamo o nekim drugim rezultatima i da spominjemo neka druga imena.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Po poslovniku izvolite gospodin Ćirić.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Demokratska stranka
Član 107. Na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku.

Trebali ste da reagujete i da upozorite narodnog poslanika, pošto se sve vreme meni obraćao i to sam vam odmah skrenuo pažnju.

Dakle, ja se radujem zbog toga što ste prihvatili taj put. Ja se radujem zbog toga što ste promenili svoje mišljenje svih tih godina od 1990 do 2000. godine, i radujem se i zbog vas, gospodine predsedavajući, jer ste i sami rekli …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja sam samo odgovorio na vaše pitanje, ne možete da koristite povredu Poslovnika, pogotovo ako ste se ukazali na povredu Poslovnika. Upravo to što vi sada radite, žao mi je, gospodine Ćiriću.
Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika zaključujem zajednički, načelni, jedinstveni pretres o Predlozima zakona iz tačaka od 54 do 71 dnevnog reda.
Nastavak sutra u 09,00 časova.
Izvinjavam se, danas, u utorak u 09,00 časova.