Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.12.2015.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika na izlaganje gospodina Radenkovića.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Ja zaista neću citirati sebe. To je malo čudno kada se pozivaš na svoje citate, ali u redu je.

Da bih pokazao da nisam umoran i da SNS i narodni poslanici SNS nisu umorni, uostalom, neće nam biti prvi put da osvanemo ovde u ovoj sali, tako smo osvanuli i kada je bila rasprava o amandmanima na Zakon o budžetu i za 2015. i za 2016. godinu. Evo, ja pozivam da mi nastavimo, gospodine Bečiću, sa radom. Mislim da imamo još jedan set zakona. Predlažem da nastavimo da raspravljamo o Zakonu o poljoprivredi.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Kao što neki misle da nisu važni ako ne pomenu SNS.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Nemam nikakav problem, evo, pokazujući da smo mi zaista neumorni kada su reforme i kada je promena na bolje naše države, možemo da nastavimo dalje. Verujem da će gospodin Radenković izvući i taj poslednji atom snage iz sebe da nam se pridruži u toj raspravi o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Dejan Radenković, replika na izlaganje gospodina Babića.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
Naravno da smo i mi iz SPS zajedno sa vama iz SNS pokazali da možemo da ostanemo i do ujutru i kada su se vodile rasprave i koje neki put nisu imale smisla i kada su bile smislene, tu smo, narodni poslanici smo, da razmenjujemo argumente, mišljenja, stavove. Mislim da nemam ništa protiv, evo, u ime poslaničke grupe SPS da nastavimo sa radom i da trećim setom zakona, objedinjenih, jer je ovaj sada drugi na koji smo prešli oko sedam, pola osam, imao 18 tačaka koje smo objedinili. Nemamo ništa protiv da nastavimo sa radom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, mada mislim da su sve rasprave u Narodnoj skupštini smislene. Nastavićemo pre nego što očekujete.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Ja bih zamolio, jeste pet do jedan i jeste da smo u trinaestom satu rasprave, ali bih zamolio kolegu da bude malo precizniji, jer kada kaže – mi iz SPS smo navikli da ostanemo do ujutru, može da se pomisli da su navikli da ostanu i u kafani do ujutru ili na nekom drugom mestu, ali mislim da je ipak ovo bio poziv da svi ostanemo u Narodnoj skupštini u plenumskoj sali i da radimo u interesu građana Republike Srbije. Verujem da je to gospodin Radenković na taj način mislio, ali da ga je sustigao malo umor, tako da zarad preciznosti verujem na reč da su spremni da nastavimo i po sledećem setu zakona.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li vi gospodine Jovanoviću, kao drugi poslanik SPS u sali želite da replicirate?

Nemate pravo kao zamenik šefa poslaničke grupe, ali imate pravo da vam neko čije je prezime pomenuto.

Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Već kada ste me prozvali, inače ne bih.