Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima dr Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.
Pošto svakako smatram da vrlo dobro obrazloženje za i ovaj amandman, kao i ostale, mi dobijamo od ministra, nije bilo previše potrebe da se s naše strane interveniše. Ja to svakako ne bih uradio da nije nekog insistiranja na nekvalitetu zakona. Dakle, još jednom potvrđujem naš zajednički utisak, obrazloženje koje smo upravo dobili od ministra apsolutno odgovara do u poslednjem zarezu, do u poslednju jotu onome što je bilo izneto kao izvesna zamerka od strane predlagača. Dakle, tim zamerkama mesta nema, a dodatno još proširujem odgovor i činjenicom da zaista nismo razgovarali o nekim primedbama na temu pominjanja tržišta. I dodajem – šteta što nismo. Da jesmo, predlagači bi bili u prilici da shvate koliko zapravo strašno greše. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, dr Orliću.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto se ovde radi o primenjenoj vizuelnoj umetnosti, želeći da kažem zašto treba odbiti ovaj amandman, ja ću da dokumentujem. Meni je ta kultura malo strana, ali, recimo, ne znam koja je ovo vrsta vizuelne umetnosti. Ja ne znam, za mene ovo nije umetnost, ali čovek koji je na fotografiji je meni spočitavao na kulturi. Dakle, ne znam da li je osoba devojčica, trbušna plesačica, da li je punoletna, ali …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Rističeviću, mi kao predsedavajući ne možemo sada sa ove daljine da vidimo šta vi pokazujete, ali bih vas zamolio da to ne činite, da se vratimo na temu i da govorimo amandmanu koji je predmet rasprave.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, ako ste pročitali pažljivo član 55a, radi se o primenjenoj vizuelnoj umetnosti i dizajnu umetničke fotografije. Za mene, ja govorim, ovo i nije neka umetnost. Zašto to kažem? Zato što je za vreme vladavine stranke bivšeg režima i ovo smatrano umetnošću, kada devojke posluže kao poslužavnik. Ja ne znam da li je to ta vizuelna umetnost o kojoj oni govore, ali recimo rashlade se devojke i onda se na zabavama za pravosuđe služi hrana na njima kao na poslužavniku. To je ta vizuelna i umetnička fotografija koja izgleda ovako. Ja ne znam šta to nije jasno. Za mene ovo nije neka vizuelna umetnost i ne znam čemu težnja predlagača amandmana. Dakle, to se dešavalo pre leta 2012. godine. Znači, ukoliko neko rashladi devojke i ovo zove umetničkim sadržajem i ovo brani kao umetnički sadržaj, za mene, možda sam ja previše patrijarhalan, to nije neka umetnost, tim pre što ovo nije za mene kulturno. Ovo derogira celokupan ženski rod. Dakle, ukoliko neko služi…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Rističeviću, mi jesmo posle 24 časa i ne mogu reći da …
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Ja ne znam zašto vi mene opominjete, kada ovaj član 55a…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
…to što vi sada činite nije dopušteno, ali vas molim da ipak vaše argumente za odbijanje ovih amandmana ostavite za neki drugi put.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, predlažem da se amandman odbije, ali sam prikazao i ulogu stranke bivšeg režima i načina na koji oni vide umetničku, vizuelnu umetnost itd. Ja jesam pomalo moderan čovek, ali ovo ne mogu da shvatim, tim pre što je ovaj čovek na fotografiji meni spočitavao o kulturi. Očigledno da ja o kulturi znam više od njega. Hvala.