Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, ministar.

Ivan Tasovac

Znači, mislim da je trenutak da se dogovorite sami sa sobom i na neki način da budete konzistentni. Sa jedne strane šaljete kritiku kako pravimo preveliku centralizaciju Ministarstva kulture i kako ministar preuzima na sebe ovlašćenja koja ne bi trebalo da ima, a sa druge strane mi sada govorite da treba da preuzmem još ovlašćenja koja nismo stavili ovde. Naprosto, mislim da to nije korektno.
Znači, sa jedne strane govorite da uzimamo obaveze na sebe koje nisu naše, a sa druge strane sada tražite, pa ne možemo na taj način da vodimo ovu raspravu, zaista. Zna se u krajnjoj liniji šta su čije nadležnosti, a Ministarstvo kulture je tu apsolutno da pruži maksimalnu podršku svakom samostalnom umetniku i da ulazi čak u one, kako da kažem, oblasti koje nisu u našoj direktnoj nadležnosti, zato što prepoznajemo jednostavno svoju odgovornost.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Vesna Marjanović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Mislim da se ne razumemo. Dakle, ja sam kritikovala da vi zadirete u ono što nisu vaše nadležnosti, a ono što se očekuje od toga se na neki način ograđujete. Dakle, to je vrlo bitna razlika. Naravno, da ne očekujem od ministra kulture da odgovara kao birokrata na šalteru koji gleda u propis i kaže ovo je moja nadležno ovo nije moja nadležnost. Vi ste sada političar, vi imate prava na sednicama Vlade da pokrećete pitanja i iz nadležnosti drugih resora kada se to tiče položaja umetnika za koje ste vi direktno odgovorni da o njima brinete. Kao što recimo, pohvalila sam danas gospodina ministra Udovičića koji je pokazao veliku želju da brine o sportistima, da zadrži njihove nagrade i da ih zaštiti. To isto, pretpostavljam, očekuju od vas.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
 Zahvaljujem.
Gospodine ministre nemate pravo, iskoristili ste pravo i na repliku i javljanje po amandmanu tako da nemate pravo.
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ceo ovaj deo, poštovani predsedavajući, gospodine ministre, članovi 37, 38. i 39. se odnose na deo zakona, važećeg Zakona o kulturi koji govori o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za zdravstveno osiguranje.
Suština svih ovih izmena je da Vlada briše obavezu Republike da učestvuje u troškovima, vrlo jasno je to ovde. Znači, briše se gde god se spominje budžet Republike Srbije, to se briše i sada se ta obaveza ostavlja za samostalne umetnike koji obavljaju, imaju, samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture, da se ta obaveza ostavlja budžetu AP, odnosno budžetu jedinica lokalne samouprave.
To je vrlo jednostavan način, ministre da vi kažete kad neko bude sutra došao kod vas za neki problem koji možda niste napravili vi nego neka prethodna Vlada, kako vi volite da kažete i vaše kolege. Ne znam na koju prethodnu, pošto ima ova Vlada, da kažem traje skoro četiri godine, odnosno jedna većina. Vi ste možda tu dve, ali prethodne dve je isto bio neko, pa i neki drugi su bili koji su podržavali ovu Vladu, ali to nije sada tema.
Tema je kako vi ovim, jednostavno, stvarate alibi za još naredna dva meseca srećom, kada dođe neko kod vas kao ministar kulture odlazećeg i kažu – mi imamo problem; a vi kažete – izvinite, ja više nemam veze sa tim, nema više budžeta Republike Srbije nigde. U zakonu kada su problemi vezani za uplate za invalidsko i penzijsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, idite u AP i lokalnu samoupravu.
To je, ja razumem, iz vašeg ugla super, odlično, ali to neće rešiti problem ljudi koji imaju danas te probleme, samo će onda verovatno prestati da dolaze kod vas, nego će dolaziti ovde u Skupštinu ili na neka druga mesta, pokušavajući da reše taj problem i vi na ovaj način, moram da priznam jedino sledite politiku Vlade, a to je prebacivanje rešavanja problema na nekog drugog, samo da nismo mi odgovorni. Evo sad više ako se ovo ovako usvoji, više vi niste odgovorni, nego autonomne pokrajine, odnosno lokalne samouprave, tamo će ljudi ići da probaju da ostvare svoja prava.
Negde će to možda uspeti, negde neće, ali vi niste ponudili ovim izmenama i dopunama zakona to o čemu ste sada govorili, da postoji dug, da postoje nerešeni problemi. Vi to ovim rešenjem niste ponudili, vi ste samo sve to prebacili na nekog drugog. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem uvaženi kolega.
Reč ima ministar Tasovac.

Ivan Tasovac

Mi smo upravo inicirali razgovore sa udruženjima i mi smo pristupili rešavanju tog problema zajedno sa našim partnerima, recimo konkretno iz Beograda, jer opet kažem tu je najveći broj korisnika.
Međutim, zakon se ne donosi kao spisak lepih želja, pa posle ne možete da primenjujete pola tih, nego zakon predstavlja nekakvu realnost.
Druga stvar, ja vam se zaista zahvaljujem na komplimentu što ste rekli ne samo, ja ću zaboraviti reč „samo“ da Ministarstvo kulture sledi politiku Vlade Republike Srbije, zato što Ministarstvo kulture i jeste deo Vlade Republike Srbije i upravo to smatram kao vaš kompliment i zahvaljujem vam se na tome.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Dobro je što vi u tome što sam ja izgovorio vidite kompliment. Želeo sam da vi nedvosmisleno potvrdite da vi sledite politiku ove Vlade, jedne katastrofalne, loše Vlade, koja vodi Srbiju u propast i koja će srećom vrlo brzo u naredna dva, tri meseca završiti svoj mandat, zajedno sa vama. Hvala.