Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Dragaš.
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov i Dragan Šutanovac.
Zahvaljujem.
Na član 39. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić, Ivan Karić i zajedno narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Bez obzira da li će i kada građani gledati ovo, mislim da je važno da se kaže da je Vlada predložila da se uplate doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje iz člana 70, za koja se obezbeđuju sredstva i onda reči: „u budžetu Republike Srbije“ brišu i ostaju samo – budžet autonomne pokrajine, odnosno budžeti jedinica lokalne samouprave.
Ponavljam, posle ovoga, ako se usvoji ovo rešenje, ministar više neće biti adresa. On je time skinuo teret završavanja problema sa svojih leđa, prebacio je to na lokalne samouprave, odnosno autonomne pokrajine. Možemo da govorimo da li se u praksi pokazalo realno ili nerealno, da li je i sada rešenje takvo da se najveći broj ovih plaćanja vrši iz budžeta lokalnih samouprava, pa onda one kasne ili ne kasne. Ali, na ovaj način, ministre, vi niste ponudili rešenje kako će država, znači, centralni nivo vlasti, da pomogne. Kako ste predložili da se izmene ova tri člana, vi ste samo oprali ruke i skinuli odgovornost sa sebe i niste ponudili rešenje.
Mi govorimo upravo protiv tog rešenja koje će sada ostaviti jedino budžetu, odnosno vlastima autonomne pokrajine ili lokalnih samouprava da rešavaju ovaj problem, a one, tu možemo da se složimo, ni do sada nisu na najbolji način rešavale ovaj problem.
Ponavljam, tu je ta loša politika prebacivanja odgovornosti na nekog drugog, gde vi možete da kažete – tako nije bilo u praksi, nije zaživelo, loše rešenje. Šta nudite da nemate nikakve veze više sa tim? To je vaše rešenje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar.

Ivan Tasovac

Ja bih vas zaista molio da ne obmanjujete javnost, zato što, sami ste rekli, naprosto, to su i do sada bile obaveze lokalne samouprave. To što ste vi donosili zakone u kojima uzmete nešto kao obavezu koju posle toga ni na koji način ne ispunjavate, e, to jeste demagogija i po tome se ovaj zakon razlikuje, između ostalog, od onoga iz 1990. godine.
Zaista mislim da nije korektno na ovaj način reći da smo mi, ova vlada je, pri tome, koristite zaista, po mom mišljenju, oprala ruke, skinula odgovornost sa sebe. Znate šta, zaista, svašta možete da prebacite ovoj Vladi, izuzev odsustva odgovornosti. Tako da, zaista bih vas molio da još jedanput konstatujemo – i do sada su to radile lokalne samouprave. A zašto ste vi stavili u prethodni zakon – iz budžeta Republike Srbije, i nikada niste precizirali na šta se to odnosi? To je zaista odgovor koji vi treba da date građanima.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da pripadnici stranaka bivšeg režima ne moraju da brinu zbog ovoga, jer ja verujem da po pitanju sredstava u budžetima lokalnih samouprava i AP Vojvodine neće oni odlučivati. Verujem, ako je napravljena neka šteta, da je vladajuća većina napravila sama sebi, jer je nesumnjivo da posle izbora vlada vojvođanskog vlastelina neće vladati Vojvodinom, a bogami, verujem, ni lokalnim samoupravama, ne zato što ja samo verujem u to, već veruju građani Republike Srbije, a posebno građani AP Vojvodine i lokalnih samouprava, posebno sa teritorije AP Vojvodine.
Mislim da ima dovoljno sredstava u budžetu AP Vojvodine. Mislim da ima dovoljno sredstava u budžetima lokalne samouprave, a posebno verujem da vredi više finansirati kulturu iz budžeta AP Vojvodine, nego, recimo, firme koje se bave proizvodnjom pogrebne opreme.
Dakle, ako ima u budžetu, a do sada kod vojvođanskog vlastelina je tako bilo, para koje se poklanjaju firmi za proizvodnju pogrebne opreme koja ta sredstva treba da vrati vojvođanskim pokrajinskim ustanovama i organizacijama u svojim proizvodima. Ako ima para za takvu vrstu poslova u budžetu AP Vojvodine, verujem da je korisnije da buduća vlast to uradi na kvalitetniji način i umesto da finansira proizvođače pogrebne opreme da finansira kulturu, da ne finansira javne kuhinje. Ko nas je doveo do javnih kuhinja? Nego da probamo da napravimo posla, hleba i kulture za sve naše građane. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ministre, vi ste do sada imali, odnosno postojalo je u zakonu, u članu 69. kaže da se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za uplatu doprinosa za PIO. Zašto to nije do sada ostvareno na pravi način i zašto niste našli neko rešenje? To ja pitam vas, odnosno mogu da vas pitam, jer vi sada predlažete brisanje budžeta Republike Srbije kao mesta gde se ta sredstva obezbeđuju. Naravno, da se vi nećete time više baviti, odnosno vaš naslednik. Vi se sigurno nećete time više baviti kada se završi mandat ove Vlade.
Znači, o tome govorim. Vi govorite sada - imali smo loše iskustvo, bilo je u zakonu, nismo to sproveli i sada ga brišemo. Koji je vaš doprinos tome? Koji je vaš doprinos, osim da obrišete ili da prebacite odgovornost na nekog drugog?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.
Izvolite, gospodine ministre.

Ivan Tasovac

Ja još jednom apelujem da ne obmanjujete javnost. Zato što je predviđeno da se iz republičkog budžeta isplaćuju samo nagrade za izuzetan doprinos kulturi. Ako želite da nastavimo na tu temu, moje pitanje je onda zbog čega je ta nagrada zapravo donesena samo jednom? Mislim da ju je dobio Filip Cepter. Ne, pogrešno sam rekao ime nagrade, da ne bude posle zabune. Znači, vrlo je jasno precizirano šta su čije obaveze.