Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Sada smo videli da je propast to što je smanjena stopa nezaposlenosti sa katastrofalnih 26%, koliko nam je bivši režim kojem je i prethodni govornik pripadao sa 26% na 17%, to je za prethodnog govornika katastrofa, da je napredovanje na duing biznis listi za 32 mesta takođe katastrofa.
Vidim da je za prethodnog govornika katastrofa i otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa EU takođe katastrofa. Za bivši režim je svaki napredak i svaka reforma našeg društva katastrofa.
Dobro je da to građani Republike Srbije vide. Dobro je da će imati priliku da već za nekoliko meseci ocene kolika je katastrofa kada bivši režim, kada predsednik države, gospodin Tadić, obeća 200.000 novih radnih mesta, pa od svega toga bude 400.000 ljudi koji su ostali bez posla, pa neka ocene, a ja sam siguran da kada se ljudi u Srbiji prisete i onog vremena do 2012. godine kako su živeli, kako su gubili posao, kakve su pljačkaške privatizacije bile i u onom stanju u kojem smo sada, stanja javnih finansija, stanja smanjenog deficita, stanja samih javnih finansija, mislim da će da se dobro opredele i neka svoj sud pokažu na fer i demokratskim izborima.
Siguran sam da svi oni koji sada tako hrabro prizivaju izbore, da u stvari pokušavaju sa nekim cenzus koalicijama samo da ponovo vide ovu salu. Plašim se da će videti najverovatnije samo kada se budu šetali tu po trgu Nikole Pašića.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, replika dva minuta, pominjanje predsednika stranke.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala predsedavajući.
Vlada je katastrofalna zato što su danas plate u Srbiji najmanje u regionu. Vlada je katastrofalna zato što su uslovi poslovanja u Srbiji najlošiji u regionu. Vlada je katastrofalna zato što danas 15% stanovništva živi na ivici siromaštva, 150.000 ljudi više nego pre četiri godine. Vlada je katastrofalna zato što zatvara u vreme najveće krize povećanog siromaštva narodne kuhinje, pa onda nalazi neka loša obrazloženja i pokušava da se opravda.
Vlada je katastrofalna zato što imamo loše političke odnose u regionu. Vlada je katastrofalna zato što je trebalo četiri godine da otvori dva poglavlja u pregovorima sa EU, što je najgori početak ikada i jedne zemlje koja je otvorila pregovore i krenula u proces pristupanja EU.
Zbog svega toga, meni je drago što se ministar hvali što je deo takve Vlade i takve politike i što je ovaj zakon takav i neće doneti ništa bolje ljudima koji žive od kulture i rade u kulturi. Ja kažem, drago mi je što je ministar to potvrdio, što je ponosan na to što sledi politiku ove Vlade i ja sam ponosan što ćemo imati te izbore za dva meseca i siguran sam da će građani znati da kažu ne jednoj ovakvoj politici. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Babiću, imate pravo na repliku i time zatvaramo krug replika.
Gospodine Đurišiću zato što ste vi izazvali repliku i moramo da na takav način završimo sa repliciranjem.
Izvolite, a onda imate pravo na repliku gospodine ministre.
Izvolite, narodni poslanik Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Sve što je rekao prethodni govornik je u potpunosti ispravno ako bi se odnosilo na vladu DS i Mirka Cvetkovića i na Vladu 2008. do 2012. godine. Apsolutno od reči do reči, sve što je rekao o katastrofalnim učincima te Vlade, u potpunosti se slažem, apsolutno i povećanje siromaštva i smanjenje, odnosno povećanje broja nezaposlenih i red taj pred javnim kuhinjama u Srbiji, apsolutno sve što je rekao, apsolutno je tačno i siguran sam da je mislio na Vladu DS i Mirka Cvetković.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Babiću.
Reč ima ministar, replika dva minuta. Izvolite gospodine Tasovac.

Ivan Tasovac

U potpunosti razumem da vi sada malo vežbate za političku kampanju, ali bih se ja ipak vratio na članove zakona od 37. do 39. I opet zbog kompletne javnosti, a pri tome nemam ništa protiv, podržavam vas u tome da vežbate, ali bih se vratio na ove članove zakona i samo konstatovao još jednu stvar – i do sada su to bile obaveze lokalne samouprave. Zapravo, ovaj zakon je, između ostalog, bitan i zato što verifikuje ono kakvo je sada stanje. Znači, da prekinemo više da sami sebe zavaravamo. Sada pravimo najbolje moguća rešenja, ali ona koja su realna, a ne ona koja su predmet želje kao kada ste stavljali u zakon da 1,5% odlazi za filmsku industriju, a posle toga to padne na Ustavnom sudu. Ili kada se stavi da se konkursi raspisuju u oktobru mesecu, a ne znate sa čime raspisujete, jer se zakon o budžetu donosi u decembru mesecu.
Ali, opet kažem, da se ne vraćam ja na kritiku prethodnog zakona, zato što sam siguran da kada upravo ova Vlada, odnosno isti mandatar za novu Vladu, kada se bude radilo na novoj doradi zakona, da ćemo mi imati šta da unapredimo i u ovom sadašnjem zakonu. On je korak napred u odnosu na prethodni, ali sigurno da nije kraj u popravljanju Zakona o kulturi.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mirjana Dragaš i Miletić Mihajlović.
Izvolite, gospođo Dragaš.
...
Socijalistička partija Srbije

Mirjana Dragaš

Socijalistička partija Srbije
Čitajući predlog ovog člana, smatrali smo da on nije dovoljno jasan i precizan, jer se iza njega ne vidi krajnja konsekvenca ovakvog predloga. Naime, svi smo zajedno konstatovali, kao i druge stranke i drugi narodni poslanici, da ovaj problem jeste sigurno veliki i da na njega mora država na neki način da reaguje.
Sasvim nam je jasno da se, sa stanovišta realizacije budžeta, svi nameti ne mogu staviti direktno na republički nivo, međutim, vidimo u poslednje vreme da se sve više, niz obaveza, prebacuje na lokal, a lokal ostaje nemoćan. Iz njegovog kašnjenja, iz njegove nerealizacije obaveza u bilo kom prethodnom periodu, proizilaze upravo ove situacije da ljudi nemaju socijalno i zdravstveno osiguranje, sami ne mogu otići kod lekara, niti mogu lečiti svoju decu. Na to prosto moramo reagovati. Kad-tad će nam se bumerang, mnogo teži i veći, vratiti, nego što možemo da očekujemo.
Smatrali smo i predložili ovakvo rešenje, ne mora da bude ovakvo, ali sugerišemo da u svakom slučaju mora da se što pre ide u pravcu traženja rešenja za ovu situaciju.
Samo ilustracije radi, ja ću, i zato nam se poslednja rečenica odnosi ovde da tu obavezu mora da razmatra i Ministarstvo finansija, da neka vlada, odnosno neko ministarstvo, pre sedam ili osam godina, prosto svojom voljom nije izvršila zakon vezan za regulaciju vojnih penzija, da je taj dug trajao jako dugo i da se od tada nije nalazilo načina i rešenja da se to pitanje reši. U socijalnom osiguranju, pošto sam i lično bila u prilici da na zahtev boraca i vojnih invalida, pokušamo da nađemo rešenje, tada smo dobijali odluku od fonda PIO da su to različite nadležnosti tada postojećih institucija i da ono nije nadležno za to.
Bez obzira na takvo stanje, u trenutku kada se sagledala ozbiljna posledica toga, moralo se prići rešenju. Rešenje je nađeno, na zadovoljstvo velikog broja korisnika vojnih penzija. Mislim da prosto pred ovom situacijom ne smemo da zatvaramo oči. Sugestija je da, ako se i ovi amandmani ne usvoje u ovom trenutku, u svakom slučaju tom rešavanju problema u najskorijem vremenu na neki način moramo naći izlaz. Hvala.