Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Ministarka, uveli ste nova krivična dela u privredi. Pokrili ste sve moguće situacije u privredi. Sve moguće situacije koje se odnose na tajkune, koje kolega pominje. Šta je to što vas sprečava da ispunite zahtev Evropske komisije u procesu pridruživanja i u procesu zatvaranja, ili pregovaranja, vezano za poglavlje 23? Kako mislite da se zatvori to poglavlje i da mi uđemo u EU ako vi ovo ne uradite što vam Evropska komisija direktno u izveštaju piše da treba da se uradi? To je jedno.
Druga stvar, znači, imate sva moguća krivična dela u privredi, sada je momenat kada možete da ukinete ovo krivično delo. Nije moglo da bude ukinuto ranije dok nisu bila predviđena sva krivična dela u privredi koja su sada predviđena. Dakle, šta vas sada sprečava da ga ukinete? Koga vi to po ovom delu, a nije uradio ništa što može drugo da se dokaže, morate da gonite. Pa, nije isto. Nije isto kao što je ni kada je bila zloupotreba službenog položaja. Vi kažete – onaj ko nije učinio ni jedno drugo predviđeno krivično delo može biti gonjen za ovo krivično delo. A, ja vas pitam za šta? I, zašto ne ukinete zloupotrebu službenog položaja? Na šta liče ta krivična dela? Ne znam da li shvatate da tu ljudi ne znaju od čega treba da se brane.
Dakle, ovde u privredi imate direktora firme koji je naneo finansijsku štetu nekoj drugoj firmi. LJudi, to je poslovanje, da li je ovaj zaključio dobro ugovor, nije zaključio dobro ugovor, ako ovaj trpi štetu, vi ovog možete da gonite za krivično delo. Zašto? Zato što je bio pametniji pa je bolje zaključio ugovor o tome njihovom međusobnom odnosu.
Dakle, ovo krivično delo služi isključivo za ucenjivanje svih privrednika u ovoj zemlji od strane SNS.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Vladimir Orlić, replika, pa ćete vi po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Slobodno knjižite i po amandmanu, jer apsolutno novo ništa čuli nismo. Dakle, moja preporuka i ministru i ostalima, nema potrebe da idemo dalje u raspravu. Ovo shvatite kao prosto potrebu predlagača da odradi ono što je bilo naručeno, a zaključak ostaje isti. Da se zadrži amandman, da se ne prihvati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu je bilo, znači. Nije bila replika.
Đorđe Komlenski, po amandmanu.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Ja ću vrlo kratko. Ovo je samo pokazatelj da ministarstvo ne radi ni po čijoj direktivi i nalogu. Ovaj amandman je apsolutno jasno da ne treba prihvatiti, ovo bi dovelo do obustave postupaka, ne izmišljenih krivičnih dela, nego upravo onih krivičnih dela za koje postoje dokazi.
Prema tome, ne može se dozvoliti da zbog prekvalifikacije, ili brisanja ovog krivičnog dela neko bude na indirektan način aboliran od krivičnih dela koje je činio u prethodnom periodu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 27. amandman sa ispravkom podnela je poslanica dr Ana Stevanović.
Ana Stevanović. Izvolite.

Ana Stevanović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala vam.
Moj amandman se odnosi na dve intervencije. Prvo, predlažem da se krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica ukine, odnosno dekriminalizuje. U situaciji kada društvene svojine više nema, potpuno je neprihvatljivo da u našem pozitivnom pravu i dalje egzistira i dalje ovo delo.
Na ovaj način, inkrimisana radna dela je u potpunoj suprotnosti sa načelima slobodnog i otvorenog tržišta. Odgovorno lice zbog pogrešne procene kažnjava tržište ili vlasnik kapitala tužbom za naknadu štete, ali to lice nije i ne može biti krivično odgovorno. Mi smo gotovo jedina država u svetu koja krivično pravno sankcioniše pogrešne odluke.
Zakonodavac u obrazloženju navodi da je razlog za donošenje zakona usaglašavanje sa određenim standardima koji su postavljeni od strane EU, čiji Republika Srbija želi da postane član. Zanima me kako opravdati hitan postupak zbog usaglašavanja sa propisima EU, a odbija se jedna od osnovnih instrumenata evropskog prava.
Inače, cenim mišljenje Ministarstva ali zamolila bih gospođu ministarku da nam pruži tri konkretna primera ovog krivičnog dela kako bismo i mi shvatili da je apsolutno neophodno da se ono zadrži, a u cilju zaštite privrednog poslovanja. U kojoj konkretnoj situaciji će se primenjivati ovo delo pa ćemo uvideti neophodnost postojanja ovog krivičnog dela, jer to nije dato u obrazloženju mog odbijenog amandmana.
Moja druga zamerka je ta što predlagač nije uneo element namene kod krivičnog dela restriktivnog sporazuma. Ne može svaki restriktivni sporazum da bude oblik krivičnog dela, već samo onaj kome su učesnici pristupili sa namerom za protiv zakonitim delovanjem. Zato predlažem da se krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica briše, a kod restriktivnog sporazuma unese namera, kao što je to učinjeno kod ostalih dela protiv privredne. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Stevanović.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući ima jedna rečenica svega. Isti naručilac, ista priča, pa isti i zaključak, da se ne prihvati. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski, po amandmanu.