Četvrto vanredno zasedanje , 24.08.2017.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine Marinkoviću, ja reklamiram član 106. da govornik može da govori samo o temi dnevnog reda o kojoj danas raspravljamo, koji je prethodni govornik povredio, tj. kolega Obradović i reklamiram član 108, koji ste upravo vi povredili, svakog poslanika opozicije prekidate, oduzimate reč, ne dozvoljavate da završimo misao, a videli smo da je sada kolega Martinović govorio 25 sekundi duže nego što je dozvoljeno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
I vama ću dozvoliti. Naravno, samo sam sačekao da završi misao. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Tako da, molim vas da me ne prekidate u 32 sekundi, jer ste prethodnog kolegu pustili da govori 25 sekundi više nego što je to dozvoljeno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hoćete da kažete u čemu se sastoji povreda Poslovnika i kog člana ili ćete da mi obrazlažete šta sam ja dopustio ili nisam dopustio kolegi Martinoviću? Izvolite, iskoristite vaše vreme na najbolji mogući način.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ne znam da li vi dobro čujete, nisam stručan za to, to je tema, dr Milisavljević može to da pogleda.
Obrazložio sam to u početku, da je povredio kolega Obradović 106. tj. svi, jer ga niste prekinuli i povredili ste vi član 108. i obrazložio sam zbog čega ste povredili član 108. Ne bih da se bavim prethodnim govornicima. Vidimo da je i SNS, da su i Dverima, da je problem jedino DS, to znači da smo na dobrom putu i da ćemo smeniti SNS, ali nećemo dozvoliti da ovakvi uzmu vlast u Srbiji. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima Marija Janjušević, povreda Poslovnika.
...
Srpski pokret Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem predsedavajući.

Pre svega, vi ste povredili stav 27. Dužni ste da držite red na ovoj sednici. Ne može Poslovnik da služi za repliku.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Red na sednici je 108. koleginice. Molim vas da pogledate bolje Poslovnik. Pozovite se na neki drugi član.
...
Srpski pokret Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Citiraću vam, ako treba u član 107. stav 2. gde ni jedan narodni poslanik ne može uvredljivim izrazom da se izrazi o nekom drugom.
Ovde ste mogli čuti da se inputira zdrav razum. Mislim da stvarno bilo koji član SNS nije pozvan da u Srbiji priča o zdravom razumu, ali moram da se vratim na član 27, jer se vi starate o tome, da ova sednica prođe kako treba. Molim da se više ne dešava, da povredu Poslovnika dozvoljavate da se zloupotrebljava kao replika. Pogotovo što ste dozvolili i dva minuta i 20 sekundi, kako ste sami rekli. Na ovaj način zaista nećemo moći danas da radimo, jer ovde se govori o ključnim stvarima, o izdaji države, o predaji poljoprivrednog zemljišta..
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim vas, nemojte sada o tome, hvala vam.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Da. Hvala puno. Koliko vidim, nikome nije smetalo sa leve strane kada je govoreno o slugama, prodaji, izdaji, veleizdaji, to nikome nije smetalo i tu nije bilo povrede Poslovnika. Kada se neko javi iz pozicije, onda je to problem, ja gledam da stvarno svako ima isti tretman i da ima pravo da kaže šta želi i šta misli kada je u pitanju tok ove sednice. Idemo dalje.
Reč ima ministar Branislav Nedimović, da odgovori. Izvinite, Aleksandra Jerkov. Podignite samo Poslovnik. Nisam video.