Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 21.11.2017.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Vreme.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Molim vas, uračunajte mi bar ovih deset sekundi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Uračunao sam vam. Samo završite, molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Onda se postavlja pitanje gde radi taj član, šta radi, krvna grupa, broj cipela koje nosi itd. Glavna tema u društvu, glavna tema u državi je odakle nekome 19.000 dinara. Lopovi nad lopovima, banda lopovska koja je isisavala pare i dala Demokratskoj stranci.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Marko Đurišić, imate pitanje? Izvolite.

(Radoslav Milojičić: Kako sam dobio opomenu? Nisam u sistemu.)
Zaslužili ste.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala, predsedavajući.

Želeo bih da postavim pitanje nadležnima u gradu Beogradu i opštini Vračar sa koje dolazi prethodni govornik koji je ovde izneo gomilu laži i besmislica. To nije pitanje o kome ću ja govoriti. On odgovor na ta pitanja može da potraži na nadležnom mestu. Mogao je to da potraži i u prethodnih pet i po godina, pošto vidim da postavlja pitanja za stvari koje su se desile pre pet i po i šest godina. Ako mu do sada nešto nije jasno, sumnjam da će mu biti jasnije, ali može slobodno da proveri sve što ga zanima, kao što bih ja voleo da proveri neko njegove finansije i finansije njegove stranke. Ali, nije to pitanje.

Pitanje je vezano za opštinu Vračar. U poslednjih nekoliko dana ispred opštine Vračar nalazi se buvlja pijaca. Najsiromašniji građani, a nažalost takvih je u Srbiji 30%, na ulici su prinuđeni da prodaju svoje lične stvari ne bi li omogućili egzistenciju.To je slika i rezultat vladavine SNS-a.Juče kada je u svetu obeležen Dan dece, mogli smo da čujemo podatke da 8,6% dece u Srbiji živi u apsolutnom siromaštvu, a da preko 30% dece u Srbiji je ugroženo siromaštvom. To je rezultat vlasti šest godina SNS i koalicionih partnera i to je ono što svaki građanin treba da zna i svakog građanina treba da zabrine, rezultat katastrofalne ekonomske politike koja je dovela do osiromašenja građana Srbije.Umesto da se pozabavi tim problemom, da ovde u Skupštini razgovaramo o tome i da vidimo koje mere će država da preduzme, da li će konačno biti donet zakon o finansijskoj podršci sa decom, mi od te rasprave bežimo i krijemo se iza velikih parola i pravimo planove o postavljanju najviših jarbola, pevajućih fontana, ukrašavamo grad Beograd u septembru mesecu novogodišnjom rasvetom. Trošimo milione i milione dinara građana Srbije na besmislice, umesto da se posvetimo rešavanju problema budućnosti Srbije. Deca koja odrastaju u siromaštvu su deca po pravilu i velikom procentu u stvari, ta deca ne završe školu, oni ne mogu da se uključe aktivno u život, ne mogu da doprinesu društvu i zajednici. Oni će raditi najslabije plaćene poslove. Tako se stvara začarani krug da će njihove porodice živeti u siromaštvu i njihova deca.Svako odgovorno društvo traži način da se sa tim izbori, samo ne ova Vlada. Dakle, šest godina nismo čuli ni jednu jedinu meru kako da država pomogne najsiromašnijima, već umesto toga imamo bajke i imamo priče o navodnim pljačkama bivšeg režima.Šest godina ste imali da ispitate pljačke bivšeg režima, svakog od nas pojedinačno. Umesto što koristite ovu govornicu ovde da prozivate ljude koji su nekada radili nešto i bili odgovorni za funkcionisanje države, hajde probajte vi nešto da uradite, nešto što će biti za dobro građana, a ne ovde da napadate i da pričate laži.

Laž, da, ja ako sam uplatio 300 i nešto hiljada dinara, uplatio sam svoje pare, nisam sedeo u kafani pa je došao neko sa 800 evra da mi da da uplatim za tuđe ime. Da li je to krivično delo? To je krivično delo, doktore Martinoviću, pročitajte zakon.

(Aleksandar Martinović: Šta si ti uradio?)

Zakon kaže – ko uplati sredstva za treće lice čini krivično delo. I ako Aleksandar Vučić zna da je učinjeno krivično delo, onda on treba tog nekog da prijavi koji je sa 800 evra došao u kafanu i dao dvojici da oni to navodno podele i uplate. Te bajke možete da pričate građanima, ali ne još dugo. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

(Radoslav Milojičić: Po Poslovniku.)

Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Sačekajte da počnemo prvo.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Milisav Petronijević, mr Dejan Radenković i Milorad Mijatović.

Nastavljamo pretres u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O MEDICINSKIM SREDSTVIMA.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju: dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, prof. dr Berislav Vekić, dr Meho Mahmutović, prof. dr Ferenc Vicko i prof. dr Vladimir Đukić, državni sekretari u Ministarstvu zdravlja, Danijela

Urošević, pomoćnik ministra zdravlja, Dragana Vujičić i Slađana Đukić, vršioci dužnosti pomoćnika ministra zdravlja, Lidija Bašić, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja i Mira Kontić, samostalni savetnik u Ministarstvu zdravlja.

Na član 100. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković, Tatjana Macura i LJupka Mihajlovska.Da li neko želi reč?Izvolite, povreda Poslovnika.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Morate da naučite nešto kada sedite na tom mestu potpuno nezasluženo, da povreda Poslovnika ima prednost u odnosu na bilo koji drugi govornik.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Koji član, kolega Milojičiću?
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
To mogu da kažem i u drugoj minuti.

Pokažite mi gde piše da moram odmah da kažem koji član?