Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.12.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje kolega Rističeviću? (Ne.)
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Igor Bečić, povreda Poslovnika.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, mislim da ste prekršili 106. član Poslovnika gde ste bili dužni da ne dozvolite da se na ovakav način iznose neistine.

Kada govorimo o budžetu BIA, moram zaista da, kao predsednik Odbora, pojedine narodne poslanike podsetim na određene činjenice i aktivnosti ovog parlamenta iz prethodnog perioda. Naime Odbor za kontrolu službe bezbednosti je prvi put u ovom parlamentu obrazovan u sazivu 2012. godine i neki od nas su tada bili članovi Odbora.

Podsetiću vas da je Narodna Skupština Republike Srbije na sednici održanoj 22. maja 2013. godine donela odluku o usvajanju Izveštaja Odbora za kontrolu službe bezbednosti o izvršenom nadzoru za 2012. godinu, i to je bio prvi tada takav izveštaj tek obrazovanog odbora.

U zaključku Izveštaja Odbora za kontrolu službe bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2012. godinu navodi se da Odbor smatra da sredstva za rad službi bezbednosti treba da se planiraju u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i podzakonskim propisima donetih na osnovu ovog zakona, ali da se u Zakonu o budžetu Republike Srbije i Izveštaju o izvršenju budžeta iskazuju u ukupnom iznosu. Svi tadašnji članovi Odbora, uključujući opozicione poslanike, tada su bili članovi iz DS, LDP i DSS, saglasili su se da budžete službi bezbednosti ne bi trebalo iskazivati na nivou ekonomskih klasifikacija, odnosno prema standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, jer se na taj način može doći do informacija o operativnim i funkcionalnim sposobnostima službi bezbednosti, što nije u skladu sa interesima nacionalne bezbednosti.

Još jedna ne istina je ovde rečena. Pogledajte na sajtu CIA, koju je prethodni govornik, koji je sve govorio samo ne istinu, možete videti da se kaže da su ovi podaci državna tajna i nisu iskazani na način gde je on želeo to da prikaže.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Bečiću.
Samo polako. Imam puno prijavljenih.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
To što je neko izgleda nezadovoljan budžetom koji ima rekordno nizak predviđeni deficit, evo i meni je srce slomilo i moram da vam kažem da se baš brinem što je on time baš nezadovoljan. Sa druge strane, mi smo dobrim stvarima za našu zemlju veoma zadovoljni, a u koje spada i taj rekordno nizak deficit.

Kada je reč o budžetu, u pravu je kolega Bečić. Prva stvar koju vidite kad probate na internetu da potražite budžet CIA jeste da piše da je to državna tajna, kao i broj zaposlenih, kao i aktivnosti, što je valjda normalna stvar. Nije normalno samo onome ko je izgleda stručnjak opšte prakse, pa nije zadovoljan činjenicom da se dug smanjuje, što je lako proverljivo, niti ga zanima da pročita zvaničan podatak sa veb adrese naših ovlašćenih institucija, pa da vidi da nije 14, nije 15 milijardi 2012. godine, nego je 17,7, pa koliko je promašio to, toliko je promašio koliki je dug danas, ali to je recimo zato što je toliki stručnjak u pitanju, naravno.

Kada je reč o gradu Beogradu, verujem da mu strašno teško pada, da ga prosto boli činjenica, milijardu i 200 miliona evra duga ostavili su ti veliki stručnjaci opšte prakse u koje spada i sam. Taj dug je prepolovljen. To što je dobro za nas, nama se ipak čini da vredi pozdraviti. To što se njemu ne sviđa i što proglašava za laž, opet je posledica njegove vaskolike stručnosti.

Da kažem, da laže Svetska banka ili da laže MMF kada priča o dobrim stvarima za Srbiju, to je apsolutno neprihvatljivo. Da li laže Svetska banka koja nas je rangirala za 50 mesta bolje na Duing biznis listi? Da li laže MMF kada kaže, a to kaže njegov zvanični predstavnik u Srbiji, da su rezultati preokreta koji je napravila Srbija impresivni, citiram impresivni?

On laže, verovatno, i kada kaže da je bolji BDP danas nego u onih minus 3,6% u njegovo sjajno vreme, vreme tih znalaca opšte prakse iz „žutog preduzeća“ i svi mi zajedno lažemo kada kažemo da po pitanju evropskih integracija Srbija napreduje. Ta EU koju pominjete otvoriće dva nova poglavlja sa Srbijom već ovog meseca. Da pravdate potpune notorne besmislice, na kraju, jednom rečenicom koja glasi, ako sam dobro zapamtio, to je sve tako loše i pogrešno, kao što je taj neko učio. Tu se slažemo. Koliko je učio, toliko se i pametnih stvari čuje sa druge strane. Da pojasnim, sve same gluposti. Hvala lepo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dragan Marković, pravo na repliku.
...
Jedinstvena Srbija

Dragan D. Marković

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Vidite, gospodin Živković je rekao, odnosno citirao me je kada sam ja davao pomoć građanima – dve hiljade za gospođu, tri hiljade za gospodina. Očigledno gospodin Živković misli da je to njegovo vreme, pa kad ljudi dođu da traže posao i plate koje nisu isplaćene, on izvede policiju i policija tuče radnike iz cele Srbije u Srbiji. To vreme je davno prošlo.

Gospodin Živković ne zna da su tri hiljade dinara džeparac za studenta iz unutrašnjosti koji studira u Beogradu za dve nedelje. Gospodin Živković ne zna da ko ima troje dece svakog meseca mu treba samo za hranu od 15 do 25 hiljada dinara. Zašto sam to baš ja radio? Zato što sam ja pozvao 80% građana u Jagodini, a gospodin Živković ide u Niš samo na slavu i bio je u Nišu kada je bila kampanja da pobedi i rekao je – glasajte za mene, ne plaćajte struju. On pobedi, a oni što nisu platili struju, platiše sa kamatom.

Po tome se mi razlikujemo, gospodine Živkoviću. Ako me još jednom prozovete, onda ću da vas podsetim na vašu prošlost u Nišu koja se desila, ali vi ste jedinstven slučaj na svetu da se to dešavalo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pravo na repliku narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Jako je tužno što slušamo ovakve komentare na moju diskusiju o budžetu. Ja tu prozvah ministra finansija da odgovori, ministra odbrane da da svoje mišljenje i još neke, a onda ste vi ustali, drage kolege. Prvo je ustao najpametniji, najeleokventniji, najlepši među vama i on vam je dao nove standarde, sedi tu pored jednog što arlauče, i to je vaša mera vrednosti, i to je jako dobro. Pa valjda ne mislite loše o svom kolegi?

Ono što je govorio predsednik opštine ili predsednik Skupštine opštine, kolega poslanik koji dobija od budžeta Srbije svaka dva meseca po 20 miliona zato što mu je prazna kasa, tako piše u odluci koja se da čitati u „Službenom glasniku“ koji je najopasnije opoziciono glasilo u Srbiji, jer tamo apsolutno jasno piše sve šta radite protiv zakona i protiv pameti.

Isto se to desilo i sa budžetom Beograda kada je sad taj uspešni, fenomenalni budžet Beograda dobio nenamenska sredstva pomoći iz Vlade Srbije od 200 i nešto miliona za ovo kićenje. Možete vi da kitite šta god hoćete, ali to neće da prikrije ružnu sliku koju vi stvarate ovde.

Prema tome, sve iz moje prošlosti ili prošlosti nekog kolege možemo da pričamo danima. Ja sam ponosan na svoju prošlost, a neki bi trebali da se pokriju ušima, ne mislim tu samo na jednog kolegu, nego i na mnoge druge.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nije duhovito.
Izvolite. Marijan Rističević po Poslovniku.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ponovo član 107. – povreda dostojanstva.

Svi ste videli i čuli mog kolegu poljoprivrednika, lepog, naprosto pametnog, naprosto zrači, ova pored njega verna stranci svojoj, tako da ne bih o lepoti. Ne možemo biti svi baš lepi kao on, ali ne možemo ni nepošteni kao on.

Dakle, on nije odgovorio na pitanja, sem što je pokušao da uradi, nije odgovorio na pitanja - da li je posle smrti premijera, u čiju je stolicu seo, bio u SAD, u Lengliju, Virdžinija, da li je bio u SAD i da li je tamo dogovorio, a ja imam žive svedoke, da li je tamo dogovorio, a može da pita i Brajana Hojt Tija, da li je tamo dogovorio da proda DIN i DIV ispod cene pet puta i za to dobio 12 miliona dolara? Od tog novca kupio je stan na Vračaru od jednog sportiste za 500.000 evra? On na to nije hteo da odgovori.

Nije odgovorio ni da li je ispod cene prodao Miodragu Kostiću centar „Ušće“ na firmu koja uopšte nije učestvovala na konkursu? On nije želeo o tome da odgovori, nego samo je pokušao da me uvredi.

Moj kolega poljoprivrednik može samo da pokuša da uvredi bilo koga ovde. Nas ne može poniziti svako, ne može nas uvrediti svako. Da bi me neko ponizio i da bi me neko uvredio taj mora da bude neko, a ne niko. Hvala.