Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.12.2017.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Markoviću.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, dr Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
Reč ima narodni poslanik Sonja Vlahović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, nas devetoro, članovi Fokus grupe, podneli smo ukupno 69 amandmana, a ovo je jedan od tih amandmana, jer i mi, poslanici vladajuće koalicije, imamo pravo da podnosimo amandmane kao i poslanici opozicije.

Agenda 2030, sa 17 ciljeva održivog razvoja i 169 ciljnih vrednosti, pokriva širi obuhvat nego milionski ciljevi i uključuje sve tri ključne dimenzije održivog razvoja, od ekonomskog rasta, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine. Agenda 2030 se već sprovodi u Beogradu. Mogu sa ponosom da kažem da, posle tri godine, po prvi put ova gradska vlast odgovorno sprovodi socijalnu politiku, jer isplaćuje svoje obaveze na vreme i ne zadužuje se, a nasledili su ogromna dugovanja od prethodnih vlasti.

Jedan od ciljeva održivog razvoja koji sprovodimo u Srbiji je i borba protiv siromaštva. Ciljevi održivog razvoja su dostojanstven rad za sve, ekonomski rast i nezaposlenost. Prvi put posle 10 godina u Beogradu ima manje od 100.000 nezaposlenih ljudi, tačnije 88.000. U danu za glasanje ću glasati za svoje amandmane, jer nam nije cilj podnošenje ovakvih amandmana dva minuta u krupnom kadru. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Joloviću, vi želite po amandmanu? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Želeo bih da dam punu podršku amandmanu koji su moje kolege podnele vezano za ciljeve održivog razvoja i agendu 2030. Smatram da je suvišno da objašnjavam šta ravnomerni razvoj čitave zemlje znači i za građane Novog Pazara.

U prethodnom periodu Vlada Republike Srbije uradila je mnogo za Novi Pazar i ja ću ovom prilikom izdvojiti samo neke od investicija. Urađeno je asfaltiranje puta od Petrove crkve do sela Mitrova Reka u vrednosti od 65 miliona dinara. U korićenje reke Raške uloženo je dva miliona evra. U izgradnju atletskog stadiona u Novom Pazaru Vlada je učestvovala i pomogla sa preko 65 miliona dinara, a uskoro će biti i opremljena zgrada Hitne pomoći, u koju će Vlada Republike Srbije uložiti samo za opremanje oko 200.000 evra. Izgrađene su dve nove osnovne škole, a izgradnja obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru je u toku. Dva mosta sa prilaznim saobraćajnicama su urađena i urađena je totalna rekonstrukcija sportske dvorane i još mnogo, mnogo toga.

Iz svega ovoga, smatram da je ravnomerni razvoj čitave zemlje ključ održivog razvoja. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Joloviću.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Muamer Bačevac. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Muamer Bačevac

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Ja ću se pridružiti sugestijama kolege iz Novog Pazara. Zaista je puno urađeno, ne samo za Novi Pazar, već i za druge gradove ovog regiona. Naravno, Novi Pazar je postao i postaje sve više regionalni centar, uz pomoć jedne ozbiljne vlasti koja je tamo i jedne kvalitetne saradnje sa Vladom Republike Srbije. U tom smislu, svaka priča o regionalnom razvoju je nešto što treba podržati i u tom smislu mislim da je ovaj predlog dobar.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Bačevac.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.

I ja bih podržao ovaj amandman vezano za ravnomerni regionalni razvoj. Mislim da je gospodin Nikola iz Novog Pazara rekao koliko je stvari urađeno tamo, a ja mogu da kažem iz delokruga odakle ja dolazim, iz opštine Svrljig, na teritoriji Svrljiga iz Grada Niša, sa tih područja gde je stvarno dosta urađeno. Recimo, unazad mesec i po dana ili dva urađena je i izvršena rekonstrukcija osnovne škole, gde je vrednost radova preko 60 miliona. Radiće se i sportska hala u Svrljigu koja je započeta davnih devedesetih godina, a sada će biti završena. Završiće se i radiće se i srednja škola, kompletna rekonstrukcija i energetska efikasnost. Radiće se na rekonstrukciji vodovoda. Radiće se i na putevima, na izgradnji puteva. Recimo, u Svrljigu je završena put prema Staroj planini, mestu koje je stvarno dato od boga za turizam, gde veliki broj ljudi sada dolazi preko Svrljiga do Stare planine. Za nekoliko dana biće i otvaranje zimske sezone Stare planine. Tako da, još jednom podržavam ovaj amandman, mislim da je dobar i tako treba da se nastavi.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Ujedno želim da vas informišem da vaša poslanička grupa nema više preostalog vremena.
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Aleksandar Šešelj, Zoran Krasić, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Sreto Perić, Petar Jojić, LJiljana Mihajlović, Tomislav LJubenović, Dubravko Bojić, Nikola Savić, Filip Stojanović i Marina Ristić, zajedno Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Sonja Pavlović, Jovan Jovanović i Zoran Živković i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Samo da podsetim da čl. 2. i 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu tretiraju finansiranje nadležnosti Republike Srbije i finansiranje nadležnosti AP Vojvodine. U čemu se ogleda izmena koju predlaže Vlada, da se razdvoji jedna rečena na dve rečenice, odnosno jedna tačka na dve tačke? Da se donacija i transferi zadrže u jednoj tački, a da posebna tačka bude pomoć iz EU.

Dobro je što ste ovo pokrenuli, jer ste otvorili celo pitanje uopšte kakav je koncept Zakona o budžetskom sistemu. Moram da vam skrenem pažnju da ste sve donacije, pa i ovo što dolazi iz EU stavili u rang javnih prihoda. Ako su javni prihodi, onda treba da se u raspodeli usmere ka direktnim ili indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, ne bi mogli da dolaze neki drugi. Tu se opet vraćamo na ono centralno pitanje – šta su indirektni, a šta su direktni korisnici budžetskih sredstava? Zamislite šta su kod nas indirektni korisnici budžetskih sredstava. To su pravosudni organi, budžetski fondovi, mesne zajednice i ustanove osnovane od strane Republike. Međutim, kao što možete da primetite, nema agencija. Nigde ne postoje agencije. Da li možete da zamislite da, recimo, Agencija za osiguranje depozita ne postoji u budžetu? Da li možete da prihvatite da nekog ko ostvaruje javne prihode, pa i namenski ih ostvaruje, nema u budžetu, on je izvan budžeta?

Nama je potrebna jedna celovita reforma javnih finansija. Da li će ići to kroz jedan ili kroz dva zakona, u krajnjem slučaju nije ni bitno. Da li će posebnim zakonom biti regulisani javni prihodi i javni rashodi, a drugim zakonom budžet i budžetski sistem, to u ovom trenutku nije bitno. Važno je da postoji niz odredbi u zakonu, koje su loše, koje ne prikazuju stanje javnih prihoda i primanja. Ja koristim reč javnih primanja, jer i ovo što dobijate iz EU su javna primanja.

Apropo nečega što ste juče pričali, mislim da više ne biste smeli da to ponavljate, da ne biste napravili još veću štetu Republici Srbiji i svim građanima Republike Srbije. Juče ste otvorili jednu pogrešnu diskusiju o jednoj odluci Ustavnog suda Republike Srbije. Po toj odluci na koju ste se vi pozivali, ili da budem precizniji – rešenje, vi ste čitali jedan deo koji je pogrešan, gde je rečeno da su penzije imovinsko pravo. Penzije nisu imovinsko pravo. A ovi iz Ustavnog suda kad su rekli da je imovinsko pravo, oni su na taj način uspostavili nadležnost Evropskog suda za ljudska prava, kao četvrtog nivoa zaštite.

Penzije su socijalno pravo. Najveći deo sredstava za penzije se finansira iz doprinosa, a doprinosi su javni prihodi. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja nije banka koja čuva privatne pare na štednji. Zato Republika preuzima obavezu da iz budžeta finansira nedostajući deo sredstava za isplatu onih aproprijacija koje po zakonu pripadaju nekom pojedincu. Penzija je socijalno pravo, penzija je stečeno pravo, a neko iz Ustavnog suda vas je prevario pa je rekao da je imovinsko pravo. Ako je imovinsko pravo, onda je to član 3. Protokola 1 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i neko vas je silno prevario. Kada bi penzija bila imovinsko pravo, onda bi u sebi sadržavala i pravo korišćenja, upravljanja i raspolaganja, a pravo na penziju i pravo na isplatu penzije nema to pravo korišćenja, upravljanja i raspolaganja, jer nije imovinsko pravo.

Ja sam prosto zaprepašćen. Mene ne čude diskusije narodnih poslanika, ne moraju poslanici i da znaju to, treba da iskažu neki svoj politički stav, ali u Vladi moraju da budu ljudi koji se razumeju u ove oblasti. Vodite računa šta radite, jer pričinjavate još veću štetu. Imovinsko pravo, po Evropskoj konvenciji o zaštiti o ljudskih prava, može da se privremeno ograniči, mogu da se uvedu neke restrikcije koje su svojstvene samoj suštini prava i koje, po prirodi stvari, traju ograničeno i nisu u suprotnosti sa tekovinama demokratskog društva.

Vodite računa šta ste radili. Ja ne želim kompletnu argumentaciju da koristim zato što neprijatelji mogu da koriste protiv Srbije, ne protiv vlasti, nego protiv Srbije. Mnoge kritičke ocene u nekom ranijem periodu koje su izrečene, i Evropska komisija i Venecijanska komisija i neki drugi, sa zakašnjenjem od nekoliko godina su unosile te citate i napadale Srbiju. Ja taj luksuz sebi neću da dozvolim. Ja mogu da budem protiv vlasti, ali ne mogu da budem protiv Srbije. Ali, vodite računa šta radite. Vodite računa šta radite jer pričinjavate dugotrajno mnogo veću štetu nego što možete da zamislite.