Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.04.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, intencija mog amandmana ide u pravcu da se poveže afirmacija stečenih kvalifikacija sa jačanjem bezbednosnih struktura i bezbednosnih kapaciteta Republike Srbije.

S tim u vezi, želim da naglasim, budući da je to aktuelna tema ovih dana i to tema koju potenciraju predstavnici bivšeg režima, odnosno vlasti koja je postojala u Srbiji do 2012. godine, a tiče se štetnog ugovora koji je zaključen 2010. godine između Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva odbrane i Grada Niša koga je te 2010. godine predstavljao Miloš Simonović, ako se ne varam iz DS-a.

Ugovor je bio štetan kako po Ministarstvo odbrane, odnosno po Vojsku Srbije, tako je bio štetan i po sam grad Niš i naravno bio je štetan kada je u pitanju Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu.

Naime, svoju ugovornu obavezu po tom ugovoru iz 2010. godine prema Ministarstvu odbrane, kao nadoknadu za prenos nepokretnosti sa Vojnog aerodroma Niš na grad Niš, grad Niš nije izvršio. To je ono što Zoran Živković i predstavnici bivšeg režima ne žele da kažu. Dakle, grad Niš tu svoju obavezu prema Ministarstvu odbrane nije izvršio, iako je ugovorom između Republike Srbije i grada Niša utvrđen rok za izvršenje te obaveze. Inače, ugovor je potpisan 22. oktobra 2010. godine.

Rokovi, gospodine ministre, za izvršavanje većeg dela obaveza grada prema Republici Srbiji, utvrđeni ugovorom iz 2010. godine su davno istekli. Republika Srbija je svoje obaveze, u smislu prenosa nepokretnosti, a to znači Aerodrom Niš i kasarna „Bubanjski heroji“ u potpunosti ispunila, što je konstatovano zapisnikom o primopredaji nepokretnosti iz 2011. godine.

Istim ugovorom predviđena je i finansijska obaveza grada Niša prema Republici Srbiji u slučaju da grad ne ispuni svoje obaveze prema Republici Srbiji i ne preda ugovorene nepokretnosti.

Ono što se postavlja kao pitanje, a to je pitanje za sve one koji su vladali Srbijom od početka 2000. do 2012. godine, za sve one koji ovih dana vode kampanju protiv Aleksandra Vučića i protiv Vlade Republike Srbije i naravno protiv rukovodstva grada Niša, a pitanje je i za Zorana Živkovića i za Borisa Tadića i za Mirka Cvetkovića i za sve ostale, šta bi bilo kada bi Republika Srbija u ovom trenutku pokrenula sudski spor zbog toga što grad Niš nije ispunio svoje obaveze prema Republici Srbiji, a koje se tiču Aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu?

Samo želim da vas podsetim kolika je šteta naneta Ministarstvu odbrane do sada. Dakle, od 2010. godine pa do sada, Republika Srbija je prenela pravo korišćenja na Aerodromu „Konstantin Veliki“ na grad Niš i prenela je pravo korišćenja na kasarni „Bubanjski heroji“ u Nišu.

Sam aerodrom je 2010. godine procenjen na 55 miliona evra, a kasarna „Bubanjski heroji“ na nešto više od 11 miliona evra. Dakle, govorim o vrlo velikim brojevima koji vam govore o razmeri štete koju su predstavnici bivšeg režima naneli Republici Srbiji.

Jedina praktično ugovorna obaveza koju je grad Niš pod rukovodstvom DS realizovao prema Ministarstvu odbrane to je dodela 32 stana ukupne površine od 2.380 kvadrata i ukupne vrednosti od nešto manje od 2 miliona evra.

Međutim, ono što nije izvršeno kao obaveza grada Niša, od 2010. godine, prema Ministarstvu odbrane jeste obaveza iz ugovora, a to je da se za kasarnu „Bubanjski heroji“ koju je Republika Srbija ustupila na korišćenje gradu Nišu, grad Niš se obavezao da 21% predviđene stambene izgradnje na lokaciji „Bubanjskih heroja“ bude u funkciji izgradnje stanova za potrebe Ministarstva odbrane i to tako da pet godina, u periodu od pet godina, prve godine plan je da se uradi tehnička dokumentacija, a da se svake naredne godine izgradi 25% objekata.

Ja sada imam ovde ispred sebe tabelu koja govori o tome da je ova obaveza grada Niša, dakle da izgradi stanove za potrebe pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u gradu Nišu izvršena sa 0%. To su oni koji nam danas drže predavanje o tome kako je današnje rukovodstvo grada Niša donelo katastrofalnu odluku zbog toga što je odlučilo da Aerodrom Niš ustupi državi Srbiji, a pri tome rukovodstvo grada Niša pod vođstvom DS, je svoju obavezu prema Ministarstvu odbrane, izvršilo sa 0% i naravno time je naneta ogromna šteta Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Za razliku od DS i svih ostalih stranaka koje su vodile Srbiju do 2012. godine, za razliku od Zorana Živkovića, za razliku od Borisa Tadića, za razliku od Dragana Šutanovca, koji su sistematski upropaštavali sve resurse Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, Ministarstvo odbrane Republike Srbije je samo u prošloj godini pokrenulo jedan značajan projekat izgradnje stanova za potrebe pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i u 2017. godini, nastavila se politika jačanja operativnih sposobnosti Vojske Srbije.

Zbog nedostatka vremena, ja ću samo reći da su u 2017. godini realizovane sledeće aktivnosti, 48 vežbi komandi i jedinica i 15 logoravanja jedinica Vojske Srbije. Osnovnu obuku je prošlo 497 vojnika Vojske Srbije, a specijalističku obuku 538 vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka.

Realizovan je kurs višednevna i jednodnevna obuka sa 2.067 lica iz rezervnog sastava u komandama i jedinicama Vojske Srbije i od prošle godine, praktično stalno otvoren javni konkurs za prijem profesionalnih vojnika u Vojsku Srbije. Samo u 2017. godini primljeno je 1.114 profesionalnih vojnika u Vojsku Srbije.

Ovaj amandman sam podneo u želji da podržim ove napore države Srbije, Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane i u nastavku obrazlaganja amandmana, pokušaću da ubedim gospodina ministra da sa ovakvom politikom jačanja operativnih sposobnosti Vojske Srbije i svih drugih njenih kapaciteta treba nastaviti dalje.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Gospodin Živković, po amandmanu. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Vi naravno niste čuli šta je sada izrečeno? Niste čuli, dobro. I dalje ne čujete šta se priča? Ne čujete.

Nastavlja se pravljenje farse od ovog parlamenta, kao što je prethodni govornik iskoristio priliku da iznese masu neistina, koje nemaju naravno nikakve veze pod a) sa istinom, pod b) sa mnom, pod c) sa tačkom dnevnog reda, ja ću morati da u samoodbrani dam nekoliko odgovora koja su mi eksplicitno postavljena imenom i prezimenom.

Naravno da jeste tema ta otimačina niškog aerodroma Nišlijama. Nije to pitanje da će neko da ga stavi sebi na leđa i da ga prenese, ja sam mislio da ministri i ministarke u Vladi Srbije znaju da je to nemoguće, čak i kad bi hteli, ali da je tu jedan prljav posao, to je više nego očigledno.

Razne laži su izrečene. Jedna od tih je da neke ranije vlasti nisu radile ništa. Na žalost, ja sam bio predsednik Skupštine grada Niša u vreme kada je taj aerodrom bombardovan. Bio sam svedok stradanja ljudi koji su bili na tom aerodromu, pored tog aerodroma, ne samo pored aerodroma, u celom Nišu, tako da je to iskustvo koje nikada neću da zaboravim.

Nakon završetka bombardovanja, aerodrom je obnovljen. Ja sam imao tu istovremeno nesreću, ali i čast da budem predsednik Vlade Srbije koji je leto prvim letom od Beograda do Niša, kada je otvoren aerodrom, ako se dobrom sećam negde početkom, krajem leta i početkom jeseni 2003. godine. Tada je i dobio svoj naziv.

Nije bilo nikakve sumnje da tada civilni deo aerodroma nije imao nikakve veze sa Vojskom Jugoslavije. Moguće je da je onaj deo vojni, pošto je to bio aerodrom sa dve namene i civilne i vojne, bar tada, znači taj drugi deo aerodroma moguće je da je bio u vlasništvu Vojske. Tu su pre svega bili objekti koji su bili mahom porušeni u bombardovanju i verovatno jedan deo piste i ostalih tehničkih sredstava.

Znači, aerodrom Niš je u funkciji od, recimo, septembra 2003. godine i tada je uz pomoć donacije Vlade Kraljevine Norveške i u sredstva Grada Niša i uz logističku pomoć Srbije taj aerodrom otvoren i počeo da radi.

Naravno da je razvojem lou kost kompanija i lou kost saobraćaja došlo do unapređenja poslovanja tog aerodroma i sigurno je tačno da je danas 100 puta više letova, odnosno putnika, nego što je to bilo pre pet šest godina, tu nema nikakve sumnje, ali to su razlozi da taj aerodrom radi dobro, a ne da radi loše, kako kaže SNS vlast, i centralna i lokalna. Kažu da je to loše i da to mora se uzme gradu.

Kako nešto može da bude loše ako je 100 puta veći promet? To je jako teško da se objasni, bez obzira ko dobro čuje ili kako čuje, ali tu postoje logika i matematika koja se uči negde do četvrtog osnovne i ona bi bila dovoljna za analizu da ako nešto ima 100 puta veći promet ili 300 puta veći promet, kao što se tvrdi, od 1.300 i nešto putnika 2010. godine, na 380 i nešto hiljada putnika prošle godine, da to ne može da bude šteta, nego može samo da bude korist.

To što je nesposobno, nepismeno rukovodstvo Grada Niša dovelo taj aerodrom u loše stanje, ako je to tačno, ako je stanje loše, onda to njih treba poslati u zatvor, smeniti i postaviti novo rukovodstvo koje će moći da radi svoj posao na valjan način, a ne tu prebacivati u ruke Vlade Srbije, koja već ima dovoljno svojih problema, koja, naravno, ne zna da hendluje, odnosno da radi sa beogradskim aerodromom, pa mora da ga izda nekim Francuzima koji su pametniji za letenje sa „Nikole Tesle“ nego što je bilo ko iz Srbije.

Ugovor koji je pomenut iz 2010. godine, nisam učestvovao, ja sam tada već bio šest, sedam godina van politike, bez bilo kakvog uticaja. Ne branim se, samo da kažem da ne znam detalje. Ali, u tom ugovoru sigurno nije pisalo da u roku od godinu dana treba da se izgradi 300 i nešto stanova ili da se plate neke pare, nego su te ugovorne obaveze preuzete od strane nove vlasti SNS-ovaca i drugih korisnih partnera koji su utvrdili…

(Aleksandar Martinović: Šta je sada ovo?)

… da su nesposobni da reše taj problem, a imali su od 2012. godine do današnjeg dana, koliko se ja razumem u matematiku, jedno 5,5 godina najmanje, možda i celih šest. Prema tome, dug prema vojsci, ako je postojo, ako je predviđen ugovorom, ako ima svoje nepobitne činjenice koje ga utvrđuju, taj dug nije rešen od strane prethodnog rukovodstva grada koji je vodio SNS takođe. Ako se ne varam, neki hirurg je bio gradonačelnik, a naravno ni od ove sada. Danas je gradonačelnik… Ne znam šta je čovek po obrazovanju, struci i poziciji.

Prema tome, nemojte da prebacujete odgovornost na prošlost. U prošlosti, nažalost, vlada, koju sam ja vodio, morala je da taj aerodrom diže iz pepela u koji su ga bacile NATO bombe i to zna javnost i o tome postoje dokumenti. To je jasno kako dan.

Aerodrom je inače osnovan 1980. i neke godine i da vam kažem da do pre dve, tri godine je tamo stajala reklama mog privatnog preduzeća, koja je postavljena 1986. godine na tom aerodromu, tako da toliko o istoriji.

Manite se ćorava posla, nego rešavajte probleme. Svako od nas može da potegne i da kaže - bivša vlast. Da li je to bivša vlast koja je bila u devedesetim, da li je to bivša vlast koja je bila na početku 2000. godine? Najlakše je da se kaže da je neko… ali i oni koji su krivi za to, za neke loše stvari koje su urađene, treba da za to odgovaraju ne samo politički, nego i krivično.

Evo, ja sam van bilo kakve pozicije vlasti od, ako se sećam dobro, negde marta 2004. godine i od tad je prošlo više od 14 godina. Vođene su razne istrage i nije pokrenut nikakav postupak koji ima bilo kakve veze samnom o bilo kojoj laži. Da li je to duvanska, da li je to vinograd, da li su to bunde, čarape, ne znam šta vam je sve palo na pamet. Znači, tu stoje laž do laži.

Hajde lepo pogledajte sebe u ogledalo, posebno prethodni govornik, koji je očigledno najlepši među vama, i najiskreniji i najčistiji, pa onda vidite šta ste vi radili i dajte da i građani Niša i Beograda i svih drugih gradova u Srbiji više ne slušaju tone i tone izmišljenih laži, nego daj da se rešavaju pravi problemi, a vlast je odgovorna, trenutna vlast. I pre 15 godina, i pre 20 godina i danas je aktuelna vlast zadužena i odgovorna da rešava probleme. Ja vas pozivam da najzad počnete to da radite i da prestanete sa igranjem jedne, stoti put ću da ponovim, nemam bolje poređenje, bedne besmislene operetske predstave.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, niste reagovali kada su se mom kolegi poljoprivredniku priviđale ovce. Dakle, ne znam gde je on u Skupštini video ovce? Verovatno ga je to prenelo sa vračarskog pašnjaka, ali on je ovde pokušavao da uvredi kolege poslanike, ali u tome nije uspeo. Teško je uvrediti bolje od sebe, a goreg od njega ja nisam video.

Danas imamo slučaj da neko ko je pobegao iz Niša, neko ko je, nažalost, bio premijer, neko ko je pre ubistva premijera, zajedno sa „Crvenim beretkama“, slavio verovatno desant i osvajanje aerodroma u Nišu, danas smo slušali njegovu zaštitu Grada Niša, zaštitu Nišlija, verovatno onih Nišlija kojima je rekao da pobacaju račune u bure sa vatrom, pa su kasnije platili i kamate. Slušali smo čoveka koji je pokušao da nas uvredi, koji je zauzeo mesto pokojnog premijera, iako je zajedno sa ovim čovekom, ministrom unutrašnjih poslova, Mihajlovićem, on je bio savezni, a ovaj je bio republički, dopustio da premijera marta meseca 2003. godine ubiju pred ulaskom u Vladu. Zatim je zauzeo njegovo mesto i zajedno sa ovim drugim čovekom vladao, nažalost, Srbijom i zato je ona kletva – dabogda vam Živković bio premijer. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Rističeviću.
Nisam, nažalost, primetio to na šta ste ukazali.
Pregledaću, naravno, kasnije stenografske beleške, ali još jednom upućujem molbu svim narodnim poslanicima da kroz diskusiju i raspravu po amandmanima vode računa o dostojanstvu i ugledu Narodne skupštine Republike Srbije i svakog poslanika, i pozicije i opozicije.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?
(Marijan Rističević: Ne.)
Zahvaljujem, gospodine Rističeviću.
Po amandmanu, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, evo, ja priznajem da sam i švercovao bunde i da sam ružan i da sam glup i da sam ovca. Priznajem i da sam se preselio iz Niša u Beograd u stan od 200 kvadrata, sve priznajem, ali hoću da pitam gospodina Živkovića, kada toliko brine o interesima građana Niša, vezano za Aerodrom „Konstantin Veliki“, zašto kada je bio premijer, kada je bio predsednik Vlade Republike Srbije nije preneo vlasništvo ili korisništvo sa Republike Srbije na Grad Niš? Dakle, mogao je to da učini 2003. godine, ali on to nije učinio.

Ono što ja želim da kažem, što gospodin Živković očigledno ne razume, to je da su dugovi grada Niša prema Republici Srbiji, pre svega prema Ministarstvu odbrane, u ovom trenutku 64 miliona evra. Grad Niš taj novac nema.

Dug je nastao zbog štetnog ugovora koji je potpisan između Ministarstva odbrane, odnosno Vlade Republike Srbije i grada Niša, kome je u to vreme gradonačelnik bio gospodin Miloš Simonović iz DS.

Dakle, nije učinjeno skoro ništa da se ispune obaveze grada Niša prema Ministarstvu odbrane i time je naneta velika šteta državi Srbiji, a posebno je naneta velika šteta Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Da vas podsetim, obaveze grada Niša, to je ono što predstavnici bivšeg režima neće da kažu građanima Niša i građanima Srbije, a važno je da se kaže da bi se shvatila koliko je njihova štetočinska politika razarala srpsko društvo i srpsku ekonomiju. Dakle, obaveze grada Niša prema Republici Srbiji po ugovoru iz 2010. godine su: prenos skoro 158 hektara Vojsci Srbije na teritoriji grada Niša, nije ispunjeno skoro ništa. Trideset dva stana za pripadnike Vojske, to je učinjeno odmah. Dvadeset jedan posto od buduće ukupno izgrađene površine stambenog prostora na lokaciji kasarne „Bubanjski heroji“ u vrednosti od skoro 21 milion evra, nije urađeno apsolutno ništa. Procenat ispunjenosti te obaveze grada Niša prema Republici Srbiji je nula procenata.

U periodu od 2010. godine do danas Vojsci Srbije, kao što sam već rekao, predato je samo 32 stana ukupne vrednosti od dva miliona evra i od onih 158 hektara zemljišta, predato je nešto manje od šest hektara zemljišta u vrednosti od 55 hiljada evra.

Nadam se da je gospodinu Živkoviću sada jasno da grad Niš sa svojim ekonomskim kapacitetima ne može da ispuni ugovornu obavezu prema Republici Srbiji koja je nastala 2010. godine kada je njegova bivša stranka upravljala državom Srbijom i kada je upravljala gradom Nišom.

To što se on povukao iz politike ne znači da se povukao iz javnog života. On je nastavio da pustoši Republiku Srbiju ekonomski, jer je 2007. godine potpuno protivzakonito uzeo subvencije za vinograd, koje je navodno zasadio u novembru, odnosno subvencije je dobio u aprilu, a vinograd je sadio u novembru 2007. godine, o čemu je moj kolega Rističević više puta u ovoj Skupštini govorio.

Ono što, takođe, želim da kažem, to je da je aerodrom Niš kao javno preduzeće uspešan, ali samo zahvaljujući bezrezervnoj finansijskoj podršci Vlade Republike Srbije. To je ono što predstavnici bivše vlasti, štetočinske vlasti, vlasti koja je nanela ogromnu štetu, koja je devastirala grad Niš, a mi sada iz SNS pokušavamo da grad Niš ponovo učinimo ekonomskim gigantom na jugu Srbije. Dakle, zbog te štetočinske vlasti Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu ne bi mogao redovno da funkcioniše.

Zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture iz godine u godinu imamo povećanje broja aviona i broja putnika na niškom aerodromu i podaci o tome govore. Samo u 2009. godini bilo je 349 aviona, odnosno poletanja i sletanja na niški aerodrom, da bi u 2017. godini bilo 1.477 poletanja i sletanja na niški aerodrom.

Što se tiče robe u tonama, o tome tek ne treba posebno govoriti. Godine 2009. bilo je 390 tona robe transportovano sa Aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu, a 2017. godine 2.542 tone.

Ja mislim da iz ovih podataka jasno proizlazi da bez podrške, finansijske, pre svega, podrške, materijalne, logističke, tehničke podrške Vlade Republike Srbije Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu jednostavno ne bi mogao da funkcioniše, ne bi mogao da funkcioniše čak ni na način da isplaćuje samo plate zaposlenima na aerodromu. To građani Niša i to građani Srbije moraju da znaju.

Neće niko iz Vlade Srbije, ni predsednica Vlade, ni ministarka saobraćaja, neće ni predsednik Republike Aleksandar Vučić Aerodrom „Konstantin Veliki“ da stavi u svoj džep i neće to postati ničija privatna svojina. To će i dalje ostati u Nišu, na raspolaganju građanima Niša, samo što će sada to postati jedno preduzeće koje će moći da funkcioniše tako da grad Niš bude oslobođen obaveza koje objektivno ne može da ispuni prema Republici Srbiji i što će ova kompanija postati još efikasnija nego što je bila do sada. A, kao što vidite, od 2014. do 2017. godine JP Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu je uspešno preduzeće, ali zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade Republike Srbije.

Ono što kao pravnik moram da naglasim, što gospodin Živković neće da kaže, i zbog toga što je Vlada Republike Srbije imala razumevanja za tešku finansijsku situaciju u gradu Nišu i nije tražila sudskim putem izvršenje svojih ugovornih prava po ugovoru iz 2010. godine koje je imala prema gradu Nišu i prema Aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
(Zoran Živković: Replika.)
Nemate pravo na repliku.
(Zoran Živković: Po amandmanu.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković, po amandmanu.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Naravno da imam pravo na repliku, pomenut sam deset puta. Ali, ako vi to ne shvatate, nije problem, mogu da potrošim i ovo vreme.