Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.04.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolegi Balši Božoviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa Projektom investicionog ulaganja u poljoprivredu između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa gradske vlasti u Beogradu u vezi sa potpisivanjem ugovora o izgradnji spalionice na deponiji u Vinči, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?
Kolega Božoviću, izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
O ovome smo govorili i u Skupštini grada Beograda više puta. Ovo je pljačka Beograda. Godišnje 30 miliona da grad Beograd izdvaja za spalionicu, dok o mnogim drugim stvarima grad Beograd apsolutno više ne vodi računa, pre svega o socijalnoj brizi u gradu, pre svega o najstarijim sugrađanima, o prevozu, o putevima koji su u nikad lošijem stanju, o Beogradu koji je prljav, o mnogim drugim stvarima koje se tiču kvaliteta života grad Beograd više odavno ne vodi računa. Trideset miliona je sasvim dobar biznis, gospodine Arsiću, za funkcionere SNS koji su potpisali taj ugovor, ali nije dobar biznis za građane Beograda koji će to morati da plate. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa trgovinom ljudskim organima sa teritorije Kosova i Metohije, tzv. „Žuta kuća“, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?
Kolega Božoviću, izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ovo je sramota ove Vlade Republike Srbije, s obzirom da se radi o vašim koalicionim partnerima Ramušu Haradinaju na Kosovu i Metohiji. Očekujem, naravno, da podržite svog koalicionog partnera, pa da ne glasate za ovaj predlog za anketni odbor, s obzirom da vas nije briga ko je građane Srbije i ostale nealbance na Kosovu i Metohiji privodio, hapsio, ubijao i na kraju vadio organe i prodavao na svetskom crnom tržištu.

Ono što je sramota ove zemlje jeste da u Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije postoje nepobitni dokazi da je koalicioni partner SNS Ramuš Haradinaj neko ko ne samo da je osumnjičen, nego postoje konkretni dokazi da je izvršio određena dela za koja se sumnja da su u bliskoj vezi sa trgovinom organima ljudi sa Kosova i Metohije tokom rata 1999. godine.

Dakle, molim vas da pokažete građanima Srbije do koga vam je više stalo, do Ramuša Haradinaja ili do onih čija lica stoje ispred ove Skupštine, koji se i dalje vode kao nestali i obezbeđujete ima zid plača ispred Skupštine Republike Srbije, kako bi njihove porodice mogle da budu zadovoljne jer, eto, dali ste im besplatan bilbord, a nećete da uradite ništa da se ti zločini rasvetle, da se te žrtve ispoštuju i da pravda zaista na kraju dođe za sve one koji su u žalosti zbog svega toga, a sasvim sam siguran da su svi građani Srbije. Tužilaštvo za ratne zločine ima dokaze da je Ramuš Haradinaj kriv i ukoliko vi ne želite da svog koalicionog partnera dovodite u neku pristojnu situaciju treba da vas bude sramota zbog toga.

Srpska napredna stranka štiti ratnog zločinca, a ne svoje građane. To je ono što je sramota za ovu Vladu i ovu skupštinsku većinu i to će, verujte mi, ostati upisano u istoriji Srbije i od toga nikada nećete moći da pobegnete.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi, koji je podneo Narodnoj skupštini 25. jula 2016. godine.
Da li narodni poslanik Zoran Živković želi reč?
Kolega Živkoviću, izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
To je onaj set zdravstvenih zakona koji se tiču zdravlja i sposobnosti da obavljaju funkciju kandidati za najviše funkcije u ovoj državi. Odnosi se na ovaj zakon na članove Vlade, a sličan zakon postoji i za kandidate za predsednika i za kandidate za narodne poslanike.

Svedoci smo u poslednje vreme, u poslednjih pet, šest godina intenzivno, a i ranije da se dešava da nam za te najviše funkcije budu izabrani ljudi koji svojim delovanjem i ponašanjem vrlo jasno pokažu da nisu ni fizički, a bogami ni psihički spremni da se bave tim poslom. Zato je dobar običaj da se uvede lekarski pregled, koji inače prolaze svi ljudi koji žele da se zaposle u državnoj upravi, bilo da su to referenti, bilo da su to vozači, bilo da su to arhivari, šefovi kabineta ili bilo ko, ne postoji nijedan razlog, ako ti ljudi koji po svoj prilici obavljaju manje važne i složene poslove nego što to treba da rade ministri, ako je Zakon o Vladi u pitanju, da ako oni treba da prođu lekarski pregled da to ne urade i kandidati za članove Vlade.

Ne znam otkud strah? Ja ovo predlažem već godinu dana i vrlo malo poslanika glasa za to. Ne znam ko se plaši tih zdravstvenih pregleda? Zašto je to tolika trauma? Zašto je to opasnost? Da li je to opasnost od istine ili je to opasnost koja ide na neku drugu stranu.

Voleo bih da pred građanima Srbije ne postavljamo takve dileme, da pokažemo da imamo bar u medicinskom smislu zdravu vlast, koja naravno nije zaštićena od korupcije samim tim što je medicinski zdrava, to je posao za neke druge zakone i za neke druge službe. Ali, bih dame i gospoda lekari imali priliku da daju sertifikat svima onima za koje neki građani opravdano sumnjaju da su sposobni za vršenje svoje funkcije. Jer, kako recimo, da kažete da je neko normalan, to znači da ispunjava onaj psihijatrijski deo pregleda, ako vam kaže da za neke bedne subvencije, recimo, niškom aerodromu od dva, tri miliona evra u roku od šest godina treba taj aerodrom da postane vlasništvo Beograda, Vlade Srbije. Zašto? Istovremeno se obećava aerodrom u Banja Luci pet, šest miliona bez zahteva da se menja vlasništvo. Tako da, pregledi su dobra stvar.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Zoran Živković na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o radu, koji je podneo Narodnoj skupštini 9. decembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Zoran Živković želi reč?
Kolega Živkoviću, izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Predlog zakona o izmeni Zakona o radu jeste deo ove grupe zakona koji se bave zdravljem, ali ovde se ne odnosi ni na poslanike, ni na predsednika, ni na članove Vlade, ni na kandidate za te funkcije, nego na građane Srbije koji nisu vezani za politiku. Pa, kaže, u Zakonu o radu, u članu 187. u stavu 1. menja se i glasi – za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Nisam ni od Vlade Srbije, koja treba da se izjasni o ovome, niti od bilo koga u ovom parlamentu čuo razloge zašto ne bi trebalo da se usvoji ova izmena. Koga to pogađa? Zašto su kolege i koleginice poslanici protiv toga da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rad radi posebne nege deteta i odsustva sa radi posebne nege deteta i odsustva sa rada radi privremene sprečenosti za rad duži od 30 dana da poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Šta je problem u tome? Šta vas sprečava da glasate za ovaj zakon, osim što ne čujete zvono pre nego što treba da se izjasnite. Da li postoji jedan civilizacijski, medicinski, patriotski, ekonomski, pravni ili bilo koji razlog koji dovodi do toga da ne glasate za izmene zakona koje treba da omoguće da ljudi koji se nađu, ne dao im Bog, u jednoj od ovih situacija ne moraju da brinu za svoj minimum egzistencije. Da li je neophodno da se sve što ima bilo kakvog smisla odbije samo zato što dolazi kao predlog za ove strane sale.

Privatni preduzetnik sam od 1986. godine, i po raznim zakonima sam poslovao, osim u vreme kada sam bio u politici tada se nisam bavio tim poslom. Nikad niko nije imao šansu da bude na bilo koji način ugrožen, a kamoli otpušten u bilo kojoj od ovih situacija, i ne samo ovim.

Prema tome, ako neko ko se predstavlja kao čovek liberalnih shvatanja vezanih za ekonomiju, predlaže ovakav zakon, onda oni koji se hvale svojom demagoškom brigom za sve građane Srbije, trebalo bi odmah da prihvate takav zakon i da ostanu upisani da u su u svom mandatu doneli nešto dobro.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – deset, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Zoran Živković na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, koji je podneo Narodnoj skupštini 1. novembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Zoran Živković želi reč?
Kolega Živkoviću, izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Sa zadovoljstvom.

Znači, da učinim još jedno objašnjenje. Ne mislim ja to što vi mislite da ja mislim, da ovaj zakon treba da se primeni na postojećeg predsednika države, njemu spasa nema, on je već izabran bez ovog zakona, tako da bi ova preventiva trebalo da važi za buduće nosioce te najviše ili jedne od najviših funkcija u našoj državi.

Tako da nemojte da se plašite za lidera vaše stranke ili koalicionog lidera, nego da gledamo malo u budućnost. Naravno, da ćemo se složiti da u poslednjih, koliko traju višestranačje u Srbiji, 27/28 godina, bilo je na mestu predsednika države svega i svačega. Bilo je i ljudi koji su potpuno odgovarali toj poziciji, ali bilo je i ljudi za koje je bilo očigledno da imaju velike zdravstvene probleme, bilo da se radi tu o fiziološkim problemima ili o mentalnim problemima. Da bismo to sprečili, ja vam predlažem da usvojimo zakon koji kaže, u Zakonu o izboru predsednika Republike, u članu 11. stav 3. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi – lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državni organima.

Zašto se plašite toga? To je isto jedna potpuno normalna stvar. Znači, to vam je otprilike isto kao pregled na nivou pregleda za vozačku dozvolu ili za posedovanje ili nošenje oružja ili za zapošljavanje u državnim organima. Tu ja mislim da samo neko ko ima opravdan razlog da se plaši ovakve izmene zakona, glasa protiv toga. Svako ko misli da je lično sposoban, zdrav, da je kandidat koga on podržava sposoban i zdrav nema nikakvog razloga da se plaši ove izmene zakona.

Šta bismo dobili time? Veliku zaštitu. Prvo, predsednik države je manje-više odgovorna funkcija, zavisi da li je uzurpira ili ne, ali generalno čak i da to ne radi, on je vrhovni komandant, on se obraća, on predstavlja državu, ima tu dosta važnih poslova koje on radi. Zamislite da se desi u budućnosti da izaberemo predsednika države koji će za svoj narod da kaže da su totalni kreteni, za svoje najbliže saradnike, ili da kaže da su neki tupsoni, ili da kaže da šeta noći između dve zatvorene knjižare da bi kupio knjige, ili da kaže da je učio engleski u gvožđarskoj radnji u Londonu koja ne postoji. Zamislite da se desi tako nešto?

Mislim da ste svesni svih opasnosti koje bi se tada desile.