Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.04.2018.

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala na izvinjenju.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ustavni osnov za donošenje zakona…
Izvinite, nisam čuo?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vam.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
… za donošenje Zakona o policiji sadržan je u odredbi člana 97. tačka 4) Ustava Republike Srbije i predložene izmene i dopune Zakona o policiji su potrebne s obzirom na stanje u kojem se nalaze pripadnici MUP-a.

Prvo, SNS im je smanjila plate, a onda je SNS pripadnicima MUP-a smanjila i dnevnice. Vi danas imate situaciju gde pripadnici MUP-a rade najteže, najodgovornije poslove, obezbeđuju bezbednost i sigurnost nas i naše države i za to imaju dnevnicu od 150 dinara. Za 150 dinara ne mogu da kupe ni jednu kiflu i čašu jogurta, što je sramotno.

Dve su ključne tačke u izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Prva je da MUP mora da odredi potrebe sistema. Koliki broj učenika će za četiri, pet, šest, sedam i osam godina biti potreban i da taj broj učenika školuje. Ne možemo imati toliko nekompatibilnost između onog broja koji je potreban za rad u MUP-u i onog broja mladih, obrazovanih i školovanih učenika koji završe Policijsku akademiju sa najboljim ocenama, prođu svu obuku, izađu kao stručni kadrovi i onda im se kaže u MUP-u – izvinite, za vas ovde nema mesta. Ti ljudi ne znaju da rade ništa sem toga za šta su se školovali, tako da mislim da je ovaj zakon izuzetno važan da školujemo kadrove u skladu sa potrebama sistema.

Druga tačka je da je odredbom člana 172. član 2. Zakona o policiji se ruši prezumpcija nevinosti, te predlažem brisanje ovog člana. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 140.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji je podneo Narodnoj skupštini 25. septembra 2017. godine.
Kolega Milojičiću, izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, još jedna izuzetno važna tema o kojoj ćemo debatovati narednih nekoliko dana, jer su nam vojni zakoni, zakoni o BIA-i na dnevnom redu.

Demokratska stranka je predložila izmenu i dopunu 18 članova Zakona o Vojsci Srbije. Zahvaljujem se ljudima koji su pomogli da zajedno uradimo predložene izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije.

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan na odredbi člana 97. tačka 4) Ustava Republike Srbije. Zaista ne mogu da verujem da mi nemamo kompatibilne i usaglašene zakone o Vojsci i zakone o odbrani što su gotovo dve identične delatnosti.

Šta je sporno u ovim izmenama i dopunama Zakona o Vojsci, ja bih voleo da nam odgovorite, sem što nećete da prihvatite nijednu izmenu i dopunu zakona koju predlaže niko iz DS? Sporno je poverenje koje građani imaju u Vojsku Srbije.

Za šest godina vlasti SNS je promenila pet ministra odbrane. Govorio sam još pre dve godine ovde da svaki novi ministar odbrane koji dođe je lošiji od svog prethodnika. Taman kad pomislimo da ne možete gore u Ministarstvu odbrane, vi sada dovedete ministra Aleksandra Vulina, čoveka koji je dezertirao iz vojske da bude ministar odbrane.

Sa druge strane, imamo katastrofalne podatke što se tiče Vojske Srbije. Imamo podatke da 80% pripadnika Vojske Srbije ima manju zaradu nego što je prosečna zarada u Srbiji. Osamdeset posto ljudi koji rade u vojsci ima nižu zaradu nego što je prosečna zarada u Srbiji. Sedamdeset posto civila koji rade u vojsci ima zaradu 22 hiljade dinara. Sa 22 hiljade dinara vi ste na ivici siromaštva, na rubu egzistencije. Kako može neko da preživi sa 22 hiljade dinara, ko svakog dana mora da ide na posao, ko ima porodicu, a da ne govorim o ljudima koji nemaju ni tih 22 hiljade dinara. Sedamdeset dva posto ljudi, pripadnika Vojske Srbije, koji su napustili vojsku prošle godine, 72% njih je to uradilo na lični zahtev.

Dame i gospodo, vojska je bila institucija sa najvećim poverenjem građana u nju. Sada je vojska institucija iz koje se beži.

Smanjili ste vojnicima platu, smanjili ste vojnicima dnevnice. Ne znam zaista šta je još potrebno da uradimo i koliko puta da predložimo izmene i dopune zakona da biste vi iste predložili.

Voleo bih naravno da nam kažete šta je sa tim migovima? Pre dve godine smo čuli da je stiglo šest migova u Srbiju. Kada će ti migovi biti funkcionalni ili ih je sastavljao lično ministar Vulin, pa i od toga nema ništa? Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 139.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa neovlašćenim prisluškivanjem od strane VBA, koja je bez odluke suda špijunirala političke stranke, lidere sindikata i pojedine sudije, koji je podneo Narodnoj skupštini 6. novembra 2017. godine.
Poslanik Milojičić, ne želi reč.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 139.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa uvođenjem stečaja fabrici šinskih vozila „Goša“ iz Smederevske Palanke, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč?
Nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 139.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim predsednikom SO Smederevska Palanka Radoslavom Milojičićem i nenamenskim trošenjem sredstava, koji je Narodnoj skupštini podneo 27. marta 2018. godine.
Kolega Rističeviću, izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, malopre ste čuli gospodina „Hajnekenu“ kako priča o nasilju. U sklopu mog zahteva za anketni odbor ja sam za to i da se ispita nasilje koje se desilo u Palanci. Dakle, prebijen je Branislav Petrović, star 63 godine od strane mog kolege. Krivična prijava je prosleđena Tužilaštvu, ali se ništa do sada veliko nije desilo.

Takođe, on je govorio o nasilju nad novinarima. Molim da se ispita da li je za vreme vlasti bivšeg režima ubijen novinar Milan Pantić 2001. godine, da je linčovan Dragoljub Milanović, to je malo licemerno. Pa je malo licemerno da oni koji su od javnih funkcija napravili privatne poslove, vršili nasilje, čak su ovde mene tražili po prostorijama Skupštine da me biju, gospodin „Hajnekena“ i još jedan narodni poslanik koji trenutno nije tu. To je veliko licemerje.

Nadalje, oni pričaju o korupciji. Ja mislim da antikorupcijski tim DS postoji sa razlogom. Oni se najviše razumeju u korupciju, oni su ogrezli u korupciji, zato taj antikorupcijski tim prvo treba da se pozabavi samim njima. Zamislite čoveka koji priča o užinama, a ja tražim da se to u Palanci ispita, koji je za jedno veče popio dva bazena. Znači, bazen je izdao za 2.050 evra godišnje, zajedno sa toplom vodom, na 50 godina. Pazite, napravio ugovor predsednik opštine, prodao grad četiri puta, dužan četiri budžeta godišnje i onda prodao bazen na 50 godina, uz naknadu od 2.050 evra godišnje.

Mi u Inđiji aparat za sladoled izdajemo za 5.000 evra, a onda sa „Niskogradnjom“, sa svojim prijateljem, da, on je uradio sa Srbom Sisavcem, oni su više isisavci, nego sisavci, a onda sklopio ugovor sa „Niskogradnjom“ na 25 godina. Pazite, napravio ugovor, uništio JKP preduzeće i uzeo privatno komunalno preduzeće da šiša travu 25 godina, godišnje da šiša travu za 33 miliona, a pri tome je dužan da za svih 30 godina uloži pet miliona. E, zato tražim da se obrazuje anketni odbor i ispita se ovo što Tužilaštvo neće da ispita. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o finansiranju AP Vojvodine, koji je podnela Narodnoj skupštini 13. decembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica oko privatizacije kruševačke fabrike IMK „14. oktobar“, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne, nije tu.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do ljudskih žrtava i materijalne i nematerijalne štete u poplavama na teritoriji Srbije 2014. godine, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne, nije prisutan.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica oko privatizacije PKB, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne, nije u sali.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do paljenja ambasada Sjedinjenih Američkih Država i SR Nemačke, koje su napadnute 21. februara 2008. godine tokom protesta „Kosovo je Srbija“, kao i odgovornost kako bivših tako i sadašnjih nosilaca najviših državnih funkcija, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne, nije prisutan.Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa izgradnjom fabrike kineske kompanije „Meita“ u Bariču, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne, nije prisutan.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanje ugovora za Projekat „Beograd na vodi“, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne, nije u sali.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa ugovorom Republike Srbije i firme Al Rawafed international investment, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne, nije prisutan.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti za neistinito prikazivanje stanja u vezi sa nivoom aflatoksina u mleku i kukuruzu, koje je izazvalo veliku materijalnu i nematerijalnu štetu u Republici Srbiji 2013. godine, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne, nije prisutan.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanjem ugovora između Vlade Srbije i „Etihad Airways“ u vezi osnivanja preduzeća za avio saobraćaj „Air Serbia“, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li kolega Balša Božović želi reč? (Ne.)
Nije prisutan.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa mogućom zloupotrebom i korupcijom u okviru Železare Smederevo 2015. godine, pri čemu je nastao gubitak od oko 150 miliona evra na godišnjem nivou, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Nije prisutan u sali.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti o postojanju privatnih prislušnih centara, a koji su u službi najviših nosilaca državnih funkcija u Republici Srbiji, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Nije prisutan u sali.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti o načinu na koji je guvernerka Narodne banke Srbije, gospođa Jorgovanka Tabaković, stekla četvorosoban stan u Novom Sadu od 144 kvadratna metra, za koji je 30. novembra 2012. godine preduzeće Telekom Srbije preuzelo na sebe otplatu preostalog duga za pomenuti stan od 77.000 evra, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Nije prisutan u sali.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Nije prisutan u sali.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji su 22 narodna poslanika podnela Narodnoj skupštini 27. februara 2018. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Nije prisutan u sali.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koji je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg predsednika Republike Srbije Borisa Tadića, koji je Narodnoj skupštini podneo 27. marta 2018. godine.
Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč?
Izvolite kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, stranka bivšeg režima čiji je predsednik bi Boris Tadić na nesreću mnogih građana Republike Srbije, a na sreću stranke bivšeg režima, Boris Tadić je bio i predsednik Republike Srbije u dva mandata. Pri tome da bi drugi put bio izabran u potpunosti je radio na urušavanju zemlje.

Moram da vas podsetim da u vreme dok je on bio ministar odbrane iz zatvora zajedno sa Živkovićem u saveznoj vladi, da je iz zatvora pušteno 2.108 albanskih terorista. Puštena je Đakovička grupa, Drenička grupa, puštena su braća Mazreku koji se između ostalog osuđeni bili i za silovanje devojčice. Pušteno je 2.108 albanskih terorista koji su nedugo zatim izvršili martovski pogrom. To su oni isti teroristi čiji su saborci vadili organe Srbima u Žutoj kući. Očigledno da našu žutu kuću, albanska žuta kuća nije interesovala.

Takođe, Boris Tadić je da bi drugi put bio izabran zajedno sa Vukom Jeremićem u Američkoj ambasadi zatražio da Albanci, da Amerikanci utiču da Albanci ne proglašavaju nezavisnost pre nego što Boris Tadić ne bude izabran ponovo za predsednika Republike Srbije. To se i desilo. Albanci su, čini mi se proglasili nezavisnost 17. februara. Februara, 15. je izabran Boris Tadić, dao je zakletvu i postao predsednik Republike Srbije i time otpočeo svoj mandat, a 17. februara 2008. godine proglašena je albanska nezavisnost.

Mislim da anketni odbor treba da se pozabavi tim činjenicama i činjenicom koja je usledila posle gde je UNMIK zamenjen Euleksom, gde neobavezujuće mišljenje Međunarodnog suda pravde koje nam nije trebalo bio dodatni teg na vratu Srbije, zbog čega danas Republika Srbija ima teškoće. Zbog čega danas Republika Srbija ne može u punom smislu da uz svoj ustavno pravni sistem stavi našu južnu pokrajinu Kosovo i Metohija. U svim razvijenim zemljama, pa i u onim gde ovi idu na treninge CIA, to bi se tretiralo kao velelizdaja istoga ja tražim da se obrazuje anketni odbor koji će se pozabaviti aktivnostima bivšeg predsednika Republike Srbije, Borisa Tadića. Hvala vam.