Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.04.2018.

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, izvinjavam se, produžiću vam sledeći put. Slučajno sam.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146, od ukupno 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Ovaj predlog zakona se odnosi na istu temu o kojoj sam govorio u prethodnom predlogu zakona, a to znači da sačuvamo narodne pare i da se one ne bacaju za te tzv. reklame i za to što sam rekao već da je estetski, politički, moralno i na bilo koji treći, četvrti i peti način neprihvatljivo.

I ovaj zakon se bavi tim parama, pa onda tražim izmenu gde se briše član 23. stav 3. koji omogućava sada dok ga ne promenimo da se finansiraju iz budžeta, to znači narodnim parama ili od tzv. sponzora. To znači od onih koji su krali iz budžeta, pa onda daju pare političkim strankama, mahom onima koje su u vlasti trenutno, da nas zapljuskuju najgorim mogućim sadržajima kojima nije mesto nigde, nikuda.

To ako hoćete nekome da naudite, onda treba nekoj drugoj državi, nekoj drugoj naciji, ne dao Bog, onda treba da emitujete te naše reklame tamo i to će da nanese veliku štetu. To nikako nisu pare koje pošteni političari vlasti skupljaju na pošten način. To je novac koji se otima od građana na najgori mogući način i troši za najgore moguće stvari.

Pitaće neko – šta je zamena? Kako da građani saznaju koje su političke poruke koje liste kandidata, kandidati pojedinačno nude građanima? Ja moram da vam otkrijem i to sam i rekao prošli put, ima jedna novina koja je tu, nema je više od 50-60 godina, ali ja se nadam da ćete uskoro da shvatite šta je poenta toga, a to je da se prave duel emisije na televiziji, gde se nosioci raznih političkih projekata, bilo da su prošli lekarski pregled ili da nisu, pa šetaju od klupe do klupe ili od knjižare do knjižare, sučeljavaju svoje stavove o zadatim temama na jedan civilizovan način, sa argumentima, gde komuniciraju tako da ljudi mogu da razumeju, a da to ne košta ništa. Da sačuvamo te velike pare i da upotrebimo tamo gde su one mnogo potrebnije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Ovo je inovacija jednog dobrog zakona koji je bio donet 2003. godine, ali na žalost nije primenjen zato što je prva sledeća vlast koja je trebala da ga primeni odustala od te primene i to na najgrublji način tako što je nekoliko ministara koji su bili zaduženi za sprovođenje ovog zakona ušli upravo u krivična dela koja su sankcionisana ovim zakonom.

Šta je bila poenta ovog zakona? Da ne sme niko da zabode ašov negde dok ne dobije sve adekvatne dokument za početak gradnje, a to naravno jeste normalna stvar, to nije nikakva represija države. To ne rade ljudi koji su socijalno ugroženi, pa onda daj da uradim nešto bez dozvole jeftinije.

Ne, to rade oni koji imaju nesumnjivo puno para i nesumnjivo puno para koje su vrlo čudnog, neobičnog, rekao bih, nezakonitog kriminalnog porekla.

Bespravna gradnja je neprevodiva sintagma na bilo koji normalni jezik. Kad kažete Nemcu, nekom nemačkom prevodiocu da prevede, ili engleskom ili francuskom, šta je to bespravna gradnja, oni to moraju da objašnjavaju u osam rečenica, pošto niko ne može da shvati u normalnom svetu da neko može da počne gradnju, a nema sve dozvole koje su neophodne za to, i zbog poštovanja zakona, ali i zbog sebe.

Ovde je to stara praksa i te 2003. godine učinjen je jedan ozbiljan pokušaj da se to spreči i, nažalost, rekao sam kako se to završilo. I dan danas, bez obzira na busanje u grudi, zaklinjanje, nespavanje noću, dijete bez šnicle, a samo na one lignje u lončiću, bez obzira na sve to, divlja gradnja cveta svuda oko nas.

Ponavljao sam 20 puta onaj bespravni objekat za koji je ministarka Mihajlović rekla da će biti utužen čovek i da će biti srušen, jer je protivzakonito gradio, je samo što nije stavljen dimnjak, a dimnjak nije stavljen zato što je centralno grejanje, pa nema potrebe da ima dimnjak. Inače, Nebojšina 8a, završena protivno zakonu, uz poštovanje preko beogradskih izbora, preko zaklinjanja svih da će to, preko svih dokumenata koje je izdala nadležna opština Vračar, Grad Beograd i ministarstvo. Ne, to divlja i dalje. Zašto? Pa, bliski su sa nekim opskurnim likovima koji se hvale, ne mogu da verujem, da su bliski aktivnom režimu.

Imamo i najekstremniji primer toga, to je Beograd na vodi, rekoh već, posle piramida u Starom Egiptu, najveće divlje gradilište u istoriji čovečanstva.

Prema tome, glasajte za zakon.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 151.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do nezakonitog oduzimanja dozvole za rad Akcionarskog društva za osiguranje „Takovo osiguranje“ Kragujevac, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. jula 2017. godine.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala lepo.

Malopre je predložen jedan anketni odbor koji je definisan u sklopom puno nesrećnih okolnosti, kao što je nedostatak zdravstvenog pregleda pre kandidovanja i drugih bolesti o kojima će se neko konsultovati sa svojim lekarom ili farmaceutom, a ja sam glasao za taj anketni odbor, jer se pominjem u tom predlogu i mislim da je fer da sve što se, gde se ko god pominje, ili se podrazumeva da bi trebalo da bude pomenut, da se to istera, makar to bio i anketni odbor, ali ne videh malopre da postoji većina za to, jer možda zvono nije radilo ili je neki drugi razlog.

Ovo je odluka o obrazovanju anketnog odbora za nezakonito oduzimanje dozvole za rad osiguranju „Takovo“. Blizu 500 ljudi je radilo u tom osiguranju. Oduzeta im je dozvola kad su bili na pragu dobre prodaje, pošto je to inače privatna firma. Znači, nije u pitanju privatizacija, nego naprosto prodaja na tržištu.

Trebalo je da bude, da se završi ugovor o kupoprodaji sa jednim od najvećih evropskih, pa i svetskih autoriteta u poslovnom smislu iz ove oblasti, ali neko je, a to neko je konkurencija nelojalna, je uspela da kod vrha Narodne banke Srbije, guvernerke i ekipe koja stoji iza nje, isposluje da se osiguranju „Takovo“ oduzme dozvola za rad zbog navodnog slabog nivoa kapitala, zbog nepoštovanja zakona, malih rezervi, što je apsolutno suprotno onome što je dokazano u sudskom postupku koji je nakon toga obavljen, gde se videlo da je to osiguranje bilo bolje od 80% ostalih osiguravajućih kuća u Srbiji po svim tim parametrima. Tu je naneta velika šteta, naravno, vlasnicima, ali i ljudima koji su radili u toj firmi, gradu Kragujevcu, gde je sedište te firme i, što je još važnije, poverenju investitora u ovu državu.

Ta bajka da kod nas dolaze veliki investitori, to je laž neviđena. To je laž. Te velike firme koje ovde zapošljavaju naše radnike za 200 evra, da klemuju žice, to je tehnologija, ima daska, pa se po toj dasci vode neki kablovi i na kraju se klemuju, to je laž. A ozbiljni investitori u ovu državu su dolazili 2002, 2003. godine, pa to može i neki anketni odbor da utvrdi, kad je došao „Simens“ u ovu državu, kad je došao „Filip Moris“, kad je došao „Fijat“, kad su došli veliki, veliki investitori koji su ozbiljni. Na ovakav način se oni rasteruju.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 149.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za aferu vinograd i imovinu bivšeg premijera Zorana Živkovića, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. marta 2018. godine.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ono što je sigurno da anketni odbor, na kome ću ja insistirati dok ova Skupština ne donese odluku da se on formira, ono što je sigurno je da uprkos tome što je država uložila 525 hiljada evra, plus 30 hiljada evra za „Vinariju Živković“, sigurno je da taj anketni odbor i članovi anketnog odbora neće konzumirati vino iz te vinarije. Nikada nije ni proizvedeno.

Naime, 2007. godine u proleće doneta je uredba Ministarstva poljoprivrede da registrovana poljoprivredna gazdinstva koja imaju poljoprivredno zemljište, i to zavedu u Trezoru, mogu da koriste podsticaje za podizanje vinove loze i hmelja. U tom trenutku, Zoran Živković nije imao registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Registrovano je polovinom jula. Niti je imao poljoprivredno gazdinstvo, niti je imao zemljište na kome je navodno zasadio na parceli od 52 hektara 42 hektara vinograda. Za to je dobio podsticaje od 525 hiljada evra, a kasnije još 30 hiljada. Zemljište je od države zakupio tek u novembru 2007. godine. Složićete se da zbog uredbe o prolećnoj sadnji u 2007. godini, nikakvo proleće nije se moglo desiti u novembru 2007. godine. To proleće je moglo biti na Maldivima, ovi što su preplanuli, ali se nikako nije moglo desiti u Srbiji.

Zato insistiram i očekujem da ovi iz stranke bivšeg režima i oni glasaju za to da se formira anketni odbor. Da ih podsetim samo, nemojte se smejati, gde se on prikačio kao krpelj, tu spasa nije bilo. Dakle, radi se o čoveku koji je rekao pre nekoliko godina da DS nije ni stranka, a ni demokratska. Ja sa tim mogu da se složim, s obzirom da mu je dala ovakvu vrstu podsticaja.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam mislio da on zbog vojske glumi ludilo i šalje nas na preglede, ali sad sve više mislim da on uopšte ne glumi.

Dame i gospodo narodni poslanici, mogli smo mu kupiti vinograd, ali pamet teško. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 20, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od ukupno 149.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, koje je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Narodi poslanik Saša Radulović nije prisutan.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Narodni poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Narodni poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Narodni poslanik Radulović nije tu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade UAE, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Narodni poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje ER Srbija, obaveza koje Vlada Republike Srbije i Etihad imaju prema ER Srbiji, ukupnog poslovnog gubitka ER Srbije u periodu od 2013. godine do danas, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena ER Srbiji u istom periodu i štetnosti ugovora koji je Vlada Republike Srbije potpisala sa Etihadom i UAE, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč?
Nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog za razrešenje Veroljuba Arsića sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine, koji je Narodnoj skupštini podnela grupa od 31 narodnog poslanika 13. aprila 2017. godine.
Narodni poslanik Radulović, nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog za razrešenje Maje Gojković sa funkcije predsednika Narodne skupštine, koji je Narodnoj skupštini podnela grupa od 31 narodnog poslanika 13. aprila 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč?
Nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopunama Zakona o predsedniku Republike, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje ukazuju na povezanost Aleksandra Vučića i Andreja Vučića sa pravosnažno osuđenim trgovcem narkotika Aleksandrom Stankovićem, zvanim Sale Mutavi, i prinudnog preuzimanja luksuznog restorana „Franš“ u Beogradu, upravljačkih prava nad firmama IT industrije Alti/Vin-Vin, Prointer i Energosoft, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije tu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje Železara Smederevo od 2014. godine do danas, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena Železari Smederevo u istom periodu i štetnosti svih ugovora koje je Vlada RS zaključila u vezi sa poslovanjem Železare u navedenom periodu, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Narodni poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica da li je tokom izbora za narodne poslanike, održanih 24. aprila 2016. godine, došlo do izborne krađe, odnosno da li su glasovi koji su na lokalnim izborima, održanim istog dana, osvojili opozicioni građanski pokreti, stranke manjina i opozicione stranke, ukradeni i upisani kao glasovi izbornim listama Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma i dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi uvida u celokupan izborni materijal predsedničkih izbora 2017. godine i utvrđivanje da li izborni materijal sadrži anomalije i u čemu se one sastoje, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa stečajem koji se sprovodi nad Rudarsko-topioničarskom basenu Bor, razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje RTB Bor, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena RTB Boru i štetnosti plana reorganizacije RTB Bor, koji je podneo Narodnoj skupštini, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Narodni poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje javno preduzeće „Srbijagas“, kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena javnom preduzeću „Srbijagas“ počev od osnivanja preduzeća 2005. godine pa do danas, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema, od 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica koje se odnose na nepravilnosti prilikom glasanja i okolnosti koje su dovele do toga i obeležile sprovođenje izbora za predsednika Republike 2017. godine na teritoriji opštine Sjenica, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja porekla novca kojim je ministar odbrane Aleksandar Vulin, kupio stan u Beogradu, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. decembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih - nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. decembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih - nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. decembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. decembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. decembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema, od 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. decembra 2017. godine.
Poslanik Radulović nije u sali.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema, od 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za stečajnu aferu povezanu sa bivšim ministrom privrede Sašom Radulovićem, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. marta 2018. godine.
Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da Saša Radulović nije tu, da je otišao, da je zaboravio da se vrati, verovatno ima neke velike sastanke, ja ću sačekati neku drugu sednicu da se on pojavi pa ću ovo detaljno obrazložiti. Hvala.