Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.04.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković 6. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković 29. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković 13. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Srđan Nogo, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, održanih 4. marta 2018. godine, od dana raspisivanja do dana objavljivanja konačnih rezultata, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Miladin Ševarlić, Dragan Vesović 22. marta 2018. godine.
Da li narodni poslanik Srđan Nogo želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Srđan Nogo, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanje tokom izbornog procesa 2016. godine, od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Miladin Ševarlić i Dragan Vesović 14. novembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Srđan Nogo želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Srđan Nogo, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanje tokom izbornog procesa 2017. godine, od dana raspisivanja predsedničkih izbora do dana objavljivanja prevremenih rezultata izbora obrađenih na 99,9% biračkih mesta, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Miladin Ševarlić i Dragan Vesović 20. aprila 2017. godine.
Da li narodni poslanik Srđan Nogo želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Goran Bogdanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Goran Bogdanović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Goran Bogdanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Goran Bogdanović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Goran Bogdanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Goran Bogdanović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Goran Bogdanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Goran Bogdanović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog sata. Sa radom nastavljamo u 15 časova i pet minuta.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa današnjim radom.
Narodni poslanik Goran Ćirić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Goran Ćirić želi reč?
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
I ovo je jedan od zakona koji ima cilj da učinimo pravednijom i socijalnu raspodelu, ali i regionalnu raspodelu.

Dakle, on podrazumeva da se poreska uprava prilagodi i poreske proceduru budućem zakonu o ispitivanju porekla imovine. Ovo je nešto što je svakako potrebno svima nama i čini mi se da smo kao političke opcije spremni da pristupimo tom projektu izrade zakona, makar deklarativno, o poreklu imovine, a da to i ne činimo.

Zbog toga i dajem ovaj predlog, da su lica dužna da dostavljaju podatke iz člana 2. ovog stava, informativnu prijavu dva puta u toku godine. U članu 58. se dodaje stav 2. koji glasi – podzakonskim aktom se formira poseban organizacioni deo u poreskoj upravi sa posebno obučenim kadrovima koji bi u saradnji sa ostalim državnim organima, MUP-om, katastrom, Narodnom bankom Srbije, Upravom carine, Centralnim registrom hartija od vrednosti, APR-om, Uprave za trezor, Uprave za sprečavanje pranja novca, vršio obradu podnetih prijava, kao i obveznika koji nisu podneli prijave.

Suština ovog predloga zakona je da se izvrši efikasnije upoređivanje imovine fizičkih lica sa njihovim prijavljenim prihodima. Jasno je da mnogi na ulicama Srbije voze automobile od stotinu hiljada evra a da nemaju nijednu poresku prijavu na prijavljene prihode i sigurno je puno pitanja naših građana – odakle taj novac i na koji način je zarađen? Mislim da je potrebno to uvesti u red, jer bismo na taj način, oporezivanjem, podigli nivoe prihoda i povećali makar za neki deo tu socijalnu jednakost.

Davao sam neke primere upravo iz ove sale. Mnogi su poslanici od 1992. godine i, recimo, bili su do 2012. godine, tih 20 godina poslaničkog mandata sa nekom prosečnom platom od 500 evra, za 20 godina to je 240 meseci, plus 500 evra, to je ukupno prijavljenih prihoda na koje je plaćen porez od 120 hiljada evra. Kada poredite sve te prihode, od 120 hiljada evra za 20 godina, možete da poredite i imovinsko stanje mnogih od tih ljudi koji ne mogu da opravdaju vrednost imovine sa porezom koji su plaćali za prihode koje su prijavljivali. Zbog toga je važno da se krene upravo od predsednika države, predsednika Vlade, od narodnih poslanika, od svih onih najodgovornijih za to da li će se usvojiti ovakav predlog zakona ili ne, a ovo je, još jednom kažem, uvod i priprema poreske uprave i harmonizacija sa budućim zakonom o poreklu imovine.

Molim vas da pre nego što se izjasnimo o ovom predlogu zakona, utvrdimo kvorum, pošto to nismo uradili na početku sednice.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Molim kolege poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u elektronske jedinice.
Određujem pauzu u trajanju od 10 minuta.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim kolege poslanike da ubace poslaničke kartice u elektronske jedinice radi utvrđivanja kvoruma.
Pošto smo utvrdili da imamo kvorum za rad i odlučivanje, stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Gorana Ćirića o dopuni dnevnog reda.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Boško Obradović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o zaštiti srpskog jezika, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Miladin Ševarlić i Dragan Vesović, 13. oktobra 2017.
Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Obradoviću.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Gospodine predsedavajući, zbog galame nisam čuo koju od moje dve dopunske tačke ste pročitali? Izvinjavam se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Predlog deklaracije o zaštiti srpskog jezika.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici i poštovani građani koji pratite ovu sednicu Skupštine Srbije, mnogo je važnih tema danas u Srbiji, mnogo bolnih egzistencijalnih pitanja, mnogo ekonomskih i socijalnih problema, pa je nekako kultura i pitanje identiteta i očuvanja našeg identiteta uvek nekako u drugom planu i veoma često i lako se zaboravi.

Sa ove dve dopunske tačke dnevnog reda koje kandiduje poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri, vraćamo pažnju javnosti i Narodne skupštine Republike Srbije na značaj kulture očuvanja našeg nacionalnog i kulturnog identiteta, a dve teme su tu pod posebnim fokusom, a to su pitanja jezika i pisma.

Među osnovnim tačkama identiteta svakoga naroda na svetu, jesu upravo pitanja njegovog maternjeg jezika i njegovog nacionalnog pisma.

U ovoj prvoj dopunskoj tački, koja je sada ovde pred vama, mi predlažemo jednu deklaraciju o zaštiti srpskog jezika. Naime, mi smatramo da je srpski jezik u savremenim okolnostima veoma ugrožen, da se manipuliše srpskim jezikom, da se izmišljaju novi jezici na teritorijama bivše Jugoslavije, koji zapravo nisu ništa drugo nego varijante srpskog književnog jezika. Dolazimo u situaciju da naš jezik može na neki način biti ugrožen i raznim tuđicama i raznim novokomponovanim izrazima i raznim, da tako kažem, upadima sa strane koji kvare naš jezik.

Neophodno je da skrenemo pažnju javnosti na značaj jezika. Mi smo to učinili u ovoj deklaraciji u nekoliko tačaka.

Pre svega, želimo da zaštitimo sve što je ikada napisano na srpskom jeziku bez obzira na kom je pismu napisano, bez obzira da li je napisano u Srbiji, u bivšim jugoslovenskim republikama, u regionu ili dijaspori. Dakle, sve što je nastalo na srpskom jeziku spada u srpsku književnu baštinu i mi treba to da čuvamo i o tome da brinemo.

Sa druge strane, za nas je izuzetno važno da se brine o čuvanju srpskog jezika u dijaspori, da se brine o dopunskim školama, jer jedan od najvećih problema srpskog naroda u dijaspori je asimilacija i gubljenje identiteta, a među njima najveći problem gubljenja jezika. Dakle, država Srbija kao matica svih Srba koji žive u regionu i rasejanju, mora da brine o očuvanju njihovog nacionalnog identiteta i pre svega o očuvanju njihovog jezika.

Na kraju nešto što odavno predlažemo, evo predloga i za ministra kulture, da se oformi jedan dom srpske dijaspore u Beogradu. Da se tu sačuva sve ono što je srpska politička emigracija, posle 1945. godine i dijaspora u celini napravila, i da se vrati i pripada ponovo kulturnom blagu srpskog naroda u celini.

Dakle, to je ono što je naša poruka, da sačuvamo srpski jezik.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Boško Obradović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o zaštiti ćirilice i očuvanju književnog i kulturnog blaga srpskog jezika nastalog na latinici, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Miladin Ševarlić i Dragan Vesović, 13. oktobra 2017.
Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala predsedavajući.

Evo, poštovane kolege narodni poslanici jedne teme oko koje sam zaista duboko uveren da nema niti jednog jedinog razloga da svi zajedno nestanemo u odbranu srpskog nacionalnog pisma ćirilice. Ovo nije tema vlasti ili opozicije, ovo nije tema za naša politička nadgornjavanja i sukobe, imamo dovoljno drugih tema, red je valjda da se jednom oko neke teme od izuzetnog nacionalnog značaja i objedinimo i zajednički donesemo određene stavove.

Ja nemam nikakav problem da povučem ovaj predlog deklaracije o zaštiti ćirilice, da vladajuća većina predloži isti ili sličan ili kakav god se dogovorimo predlog o zaštiti ćirilice i da mi glasamo za to kao za predlog vladajuće većine.

Dakle, ne mislim da se bavim monopolom na temom ćirilice ili bilo kojom drugom temom od velikog nacionalnog značaja. Molim vas da obratite pažnju na ovaj naš predlog da zajedničkim snagama ga stavimo na dnevni red, da ako treba izmenimo nešto u tekstu ove deklaracije o zaštiti ćirilice i da jednoglasno u Narodnoj skupštini Republike Srbije stanemo u zaštitu našeg nacionalnog pisma.

Ćirilica nestaje, ćirilica se gubi, ćirilica postaje manjinsko pismo u Srbiji, ćirilica je nezaštićena i mi moramo da je zaštitimo i ta zaštita ćirilice mora da krene iz doma Narodne skupštine Republike Srbije.

Moramo da promenimo Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma. Moramo da uvedemo kaznene odredbe za one koji ne poštuju ćirilicu. Moramo sve javne natpise da stavimo na ćirilici, moramo na neki način mlade da naučimo da iz savremene informacione tehnologije mogu i te kako da budu na ćirilici, da je ćirilica najsavršenije svetsko pismo, da je grafički jedno od najlepših svetskih pisama, da je potpuno u skladu sa savremenim informacionim tehnologijama i da motivišemo sa državnog vrha sve izdavače, sve kulturne delatnike, sve institucije, sve medije, da pre svega emituju svoje programe, svoja izdanja na ćirilici, poštujući naravno nacionalne manjine, njihov jezik i njihovo pismo, ali moramo da poštujemo i sebe i svoj jezik i svoje pismo.

I zaista ne vidim niti jedan razlog, mogu da vas molim, mogu da vas preklinjem, recite šta treba da uradimo, ali ćirilica je ugrožena u Srbiji, jedino mi iz doma Narodna skupštine Republike Srbije možemo da zaustavimo njeno propadanje. Nema ko drugi da je zaštiti i u tom smislu svo srpsko književno blago, koje je pritom nastalo ne samo na ćirilici, nego i na latinici treba da bude u korpusu istorije srpske književnosti, da bude sačuvano, jer dešava nam se da se u raznim svetskim forumima književna dela nastala na latinici tretiraju kao hrvatska kulturna baština i kao nečija tuđa kulturna baština zapravo pripadaju srpskoj književnoj i kulturnoj baštini.

Ovo je tema koju jedino mi ovde možemo da pokrenemo i apelujem na vas da podržite da ova deklaracija dođe na dnevni red, da možemo zajedno izmeniti…