Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

2. dan rada

15.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:15 do 18:55

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu
 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis
 • Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • Zakon o putevima
 • Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju
 • Zakona o železnici
 • Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem koleginice.
  ...
  Liberalno demokratska partija

  Nataša Mićić

  Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
  Samo još jedna rečenica.

  Opasno je da se vlast meša i u slobodu tržišta, u medije, u pravosuđe, ali najopasnije od svega je kada vlast pokušava da dovede nauku u pitanje.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, koleginice Mićić.
  Reč ima narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Izvolite.

  Branislav Mihajlović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Hvala.

  Poštovani građani Srbije, upućujem pitanje ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Nebojši Stefanoviću. Dana 10. maja ove godine uhapšena je grupa bivših i sadašnjih radnika pogona Zlatare koja posluje u sklopu RTB Bor, kao i sadašnji i bivši radnici firme za obezbeđenje sa optužbom da su u periodu od 2014. do 2017. godine kontinuiranim delovanjem protivpravno otuđili određenu količinu zlata koja je bila u pojedinim tehnološkim fazama u procesu njegove proizvodnje u anodnom mulju, neafinisanom i afinisanom zlatu. To su činjenice koje je u svom saopštenju izdao MUP Srbije, dana 11. maja ove godine.

  Još mnogo ranije postojala je sumnja kod radnika RTB Bor i građana Bora da pojedini zaposleni u pogonu Zlatare kradu zlato i enormno se bogate. Treba se setiti da su u okolini Bora nedavno otkrivene ilegalne topionice zlata, zatim da je jedan radnik pogona Zlatare, koji je stekao određene nekretnine u kratkom vremenskom periodu, premešten na drugo radno mesto itd. U zadnjem periodu kroz Bor su se širile priče i javljala se sumnja da su pojedini radnici pogona Zlatare stekli veliki novac, ali se od strane odgovornih lica ništa nije preduzelo kao mera predostrožnosti.

  Da nedostaje zlato u procesu njegove prerade tokom poslednje tri godine ukazivano je na sastancima organa upravljanja Topionice i rafinacije u čijem je delu i pogon Zlatara, odnosno u periodu od 2015. do 2017. godine. Jasno i nedvosmisleno se na tim organima ukazivalo da u bilansu proizvodnje zlata nedostaju određene količine istog. Takođe, mediji su prošle godine pisali o sumnjivom nedostatku zlata u RTB Bor.

  Na sumnje koje su iznete na organima upravljanja Topionice i rafinacije, kao i na tekstove u medijima, menadžment RTB Bor nije reagovao. Radnici koji su u tom periodu ukazivali na nelogičnosti u tehnološkom lancu proizvodnje zlata i njegovom nedostatku su u kratkom vremenskom periodu premešteni na druga, uglavnom gora i manje plaćena radna mesta koja nisu imala dodirnih tačaka sa samom proizvodnjom zlata.

  Pored toga što je bilo evidentno da u bilansima zlato nedostaje, menadžment RTB Bor nije preduzeo nikakve radnje da se to spreči, niti da se dođe do činjenice kolike su se količine zlata otuđile. Time je menadžment RTB Bor svojim ne delovanjem naneo veliku štetu RTB Bor čije interese po zakonu treba da štiti.

  Posebno treba napomenuti da se bilansiranje zlata vrši za svaku tehnološku fazu prerade i da nije moguće otuđivati zlato u dužem vremenskom periodu, a da se to ne primeti.

  Takođe, značajno je napomenuti da se iz bilansa proizvodnje zlata, odnosno odnosa količine zlata koja uđe u proces prerade i dobijene količine finalnog zlata u polugama može uočiti da nedostaju značajne količine istog. Javlja se sumnja da te količine nisu mogle da se otuđe na način na koji su uradili uhapšeni radnici.

  Postavlja se pitanje – šta je sa ostalom količinom zlata koja nedostaje? Da li ovo hapšenje koje je trebalo i ranije da se desi nije samo maska da se prikrije neka veća pljačka koja se odigrala pod pokroviteljstvom menadžmenta RTB Bor?

  Tražimo da nam MUP Republike Srbije dostavi informaciju i svoje mišljenje o ovom slučaju i izjasni se o sumnji da je menadžment RTB na čelu sa Blagojem Spaskovskim zna od ranije za pljačku zlata, a nije reagovao i da li je i on učestvovao u tome? Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem kolega Mihajloviću.
  Reč ima narodni poslanik Muamer Bačevac. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Muamer Bačevac

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Uvažene koleginice i kolege, poslednjih dana građani i javnost u Prijepolju digli su se na noge, o čemu izveštavaju brojni mediji, zbog nepravde koju trpi njihov sugrađanin, vrhunski sportski radnik, gospodin Adis Micanović.

  Naime, ovaj odbojkaški trener sa internacionalnom karijerom, već osam godina štrajkuje glađu, osam dana izvinjavam se, pogođen posledicama da trpi zbog toga što je progovorio o kriminalu i korupciji određenih struktura u vlasti grada Prijepolja.

  Odbojkaški klub koji ovaj čovek vodi je visoko uspešan i proglašavam dva puta za najbolji kolektiv sportski u Prijepolju 2015. i 2017. godine. Pobednik je „MOS igara“, 2015. godine u Rogatici, 2017. godine u Pljevljima. Klub ima formirane sve selekcije, starosne, grupe, potpuno sve je obezbedio. Klub broji više od 100 učlanjenih devojaka, s obzirom da je to ženski odbojkaški klub.

  U prošloj godini ovom klubu je dodeljeno nešto više od milion dinara za godišnji budžet. Ove godine međutim njemu je predviđeno 50.000. Zbog čega gospodo? Zbog toga što je ovaj čestiti čovek prijavio krađu funkcionera, nekih funkcionera vladajuće koalicije u Prijepolju. Micanović je prijavio tužilaštvu dva lokalna političara koja su mu tražila da četvrtinu iznosa ovog budžeta, odnosno 250.000 dinara uplati na račun njima bliskih osoba. Na račun ženine tetke jednog od funkcionera, na račun ženine tetke gospodina Samira Tandira, visokog funkcionera stranke Pravde i pomirenja.

  Poreska uprava je podnela prijavu protiv tetkine firme, preko koje se krao i prao budžetski novac. Dalje se navodi da je krajem prošle godine izvršeno više malverzacija kojim je opštinski budžet oštećen za više od sedam miliona dinara, poslujući sa ovom firmom. Postoji i više prijava dostavljenih lokalnom tužilaštvu o brojnim sličnim proneverama.

  Gospodo, u Prijepolju je fakturisano da novogodišnji paketići koji koštaju 800 dinara, koštaju 3000 dinara. Samo novogodišnja čestitka u opštini Prijepolje košta 50.000 dinara. Svaka kafana, svaki restoran ima halal sertifikat u toj opštini, koji je platila opština Prijepolje, što je nečuveno itd.

  Postoji osnovana sumnja u postojanje organizovanih kriminalnih radnji u ovoj opštini i stoga pitam ministarku pravde – da li je nadležno tužilaštvo preduzelo radnje po ovim tužbama, kojih ima na desetine i ako nije, apelujem da se što pre postupi u skladu sa zakonom i sa očuvanjem Republike Srbije i njenog integriteta u tom gradu.

  Istovremeno, predlažem da se kompletno moje pitanje prosledi predsedniku Republike, gospodinu Aleksandru Vučiću, koji godinama insistira na nultoj toleranciji protiv korupcije. Gospodo SDPS je apsolutno privržena bezuslovnoj borbi protiv korupcije i kriminala i staćemo uvek iza ovakvih pojedinaca koji se bore protiv ove pošasti koja razara naše društvo.

  Kako ne podržati nekog ko posle osam dana gladovanja i nekoliko meseci pritiska i golgote koju podnosi njegova porodica i on sam, gde se preti njegovoj mladoj deci koja su jako uspešni studenti, kako ne podržati jednog čoveka koji kaže – neću da se pomirim da živim u državi u kojoj budeš kažnjen, ako prijaviš kriminal. Zar to nije moto svih nas ovde, zar svi mi ne podržavamo ovakav stav? Zar svi mi ne zagovaramo ovakav stav? Zar se svi mi ne borimo za časniju i napredniju državu Srbiju?

  Stoga, želim da ovog čoveka s obzirom da sutra počinje sveti Ramazan, sveti mesec islamski, da pozovem da sačuva svoje zdravlje koje je po izveštaju lekara ugroženo, da prekine post, da ovde postoji država, da će ova država reagovati da smo mi primili njegovu poruku.

  Želim istovremeno da svim građanima islamske veroispovesti čestitam budući praznik posta Ramazan uz poruku da ga u berićetu isposte i da očuvaju velike imperative ove vere, borbu za pravdu, dobročinstvo i dobrosusedske odnose sa svojim drugim sugrađanima koji žive u ovoj državi. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem kolega Bačevac.
  Reč ima narodni poslanik Jovan Jovanović.
  Izvolite.

  Jovan Jovanović

  Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
  Hvala.

  Prvo pitanje je za ministra zdravlja – kolike su razmere lajmske bolesti u Beogradu i Srbiji, bolesti koje izazivaju krpelji? Koliki je broj, odnosno procenat onih koji su ujedeni zaraženim krpeljima?

  Ovo pitam zato što sam proteklih dana sam imao takav slučaj u porodici i prisustvovao velikim gužvama na VMA, kako za vađenje krpelja, tako i analizu njihove zaraženosti. Stoga, pitanje koje se nadovezuje na prethodno jeste – da li nadležne institucije imaju nameru da preduzmu mere za sprečavanje širenja ove bolesti, odnosno eliminisanja krpelja, jer je neprihvatljivo da veliki broj građana, naročito dece, budu izloženi nepotrebnom riziku od dobijanja ove opasne bolesti, pa čak i u nekim od centralnih parkova u glavnom gradu?

  Kada smo već kod lajmske bolesti, čini se da naročito posle trenutka kada je najavljena rekonstrukcija Vlade, mnogi njeni članovi, a i Vlada u celini pokazuje neke od simptoma ove bolesti, naročito opštu onemoćalost. Ta onemoćalost se možda najbolje ogleda u činjenici da će i pored proklamovanog strateškog cilja ulaska u EU, Srbija tokom ove godine najverovatnije otvoriti još samo dva poglavlja, što će u zbiru biti 14 od 35. Ukoliko se pregovori sa EU nastave ovim tempom, veliko je pitanje da li će naša zemlja biti spremna za članstvo, ne 2025. godine, već i 2035. godine.

  Stoga, postavljam pitanje predsednici Vlade – da li se slaže sa jučerašnjom izjavom predsednika Srbije za AFP da je Kosovo jedina prava prepreka na putu Srbije ka EU? Ako se slaže, da li to znači da smatra da će uklanjanje ove prepreke biti učinjeno na uštrb uklanjanja brojnih nedostataka u tako važnim oblastima, pre svega za poboljšanje kvaliteta života naših građana, kao što su pravosuđe, borba protiv korupcije i sloboda medija, što je jasno navedeno u poslednjem izveštaju o napretku Evropske komisije. U tom slučaju, bojim se da će pristupanje EU biti odloženo u nedogled.

  Pitanje za predsednicu Vlade i ministra energetike – ko je kriv što je Srbija izgubila pet miliona evra iz donacije Švajcarske koji su bili namenjeni izgradnji kombinovane elektrane na biomasu u Padinskoj seli? Zašto je grad Beograd, kršeći odredbe Zakona o planiranju i izgradnji više od godinu dana odbijao da izda lokacijske uslove za izgradnju ovog postrojenja? Zbog toga je donator u decembru 2017. godine zaključio da su svi rokovi probijeni i zvanično je obavestio nadležne gradske i državne organe da odustaje od finansiranja i izgradnje ove elektrane.

  Imajući u vidu da je na čelu beogradske vlasti koja je odgovorna za ovaj blago rečeno propust, Siniša Mali, najozbiljniji kandidat za novog ministra finansija, opravdano se postavlja pitanje – u kakvom stanju će biti javne finansije, odnosno koji će biti budžetski prioriteti Vlade u kojoj bi on bio ministar? Naime, gospodin Mali je iza sebe ostavio veliki broj neizbrisivih ožiljaka na licu glavnog grada, pri čemu je Beograd na vodi samo najveći, a naravno, moraju se pomenuti i katastrofalna rekonstrukcija Trga Slavija, rekonstrukcija Cvetnog trga, koji Beograđani sada od milja zovu sabirni centar, nepotrebna skupa i dugotrajna novogodišnja rasveta, novogodišnja jelka vredna 83.000 evra itd. Umesto razrešavanja brojnih afera koje je ostavio iza sebe, on će po svemu sudeći, biti nagrađen još višom i odgovornijom funkcijom.

  Sledeće pitanje – zašto se uredbe o podsticajnim merama za povlašćene proizvođače donose na određeno vreme, odnosno na dve godine? Zbog kašnjenja Ministarstva energetike u pripremi novih propisa, prvih šest meseci 2016. godine je postojao potpuni pravni vakum i nijedna investicija u energetski sektor nije mogla da počne da se realizuje.

  Na kraju ove godine će se ponoviti ista situacija. Doći će do potpunog prestanka svakog finansiranja, jer niko ni državni organi, ni investitori, ni banke ne znaju kakvi će propisi važiti od 1. januara sledeće godine. Dakle, zašto postojeće uredbe jednostavno ne važe do donošenja novih?

  I za kraj pitanje o spoljnoj politici za ministra Dačića, pošto vidimo da i dalje imamo jednu vrstu šizofrene spoljne politike, s jedne strane UN glasamo protiv otvaranja ambasade SAD u Jerusalimu, s druge strane šaljemo delegaciju na otvaranje te iste ambasade. Znači, ponavljam pitanje – kada ćemo doneti spoljno-političku strategiju i zakon o spoljnim poslovima Republike Srbije, koji čeka na usvajanje već više godina? Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Milorad Mirčić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Imam pitanje u ime poslaničke grupe SRS za predsednika Vlade Anu Brnabić – šta je Vlada Srbije i šta će Vlada Srbije da učini po pitanju održavanja festivala tzv. „Merdita“, u prevodu „Dobar dan“, koji za cilj ima promovisanje tzv. kosovske kulture.

  Naime, već četiri godine u Beogradu, što bi rekli u srcu Srbije, održava se festival koji promoviše kvazi kulturu kvazi države. Kada mi srpski radikali kažemo šta je Vlada učinila, pitamo Vladu na koji je način pomagala ako je pomagala, a sa druge strane ono što je potpuno jasno zašto je Vlada ćutala sve vreme u proteklom periodu povodom održavanja ovog festivala? Možda je za javnost opravdanje od strane Vlade koja bi dala, to je u organizaciji nevladinih organizacija, kao što je nevladina organizacija na čijem čelu je Nataša Kandić, kao što su Žene u crnom i tako redom. Ali, sam lokalitet, samo mesto održavanja jasno govori da Vlada nije smela da ćuti i da bude zatvorenih očiju kada je u pitanju održavanje ovakvog festivala.

  Prvo, mi srpski radikali jasno predočavamo da osim što je kvazi kultura kvazi države, da nema regionalne kulture, ne postoji, teoretski nije obrađen taj pojam i fenomen regionalne kulture. Postoji nacionalna kultura, postoje kulturna stvaralaštva u određenim regionima gde se prepliću nacionalne kulture. Kosovska kultura ne može da postoji ni teoretski. Ovaj festival, osim organizacije, podržavaju i te kako prepoznatljive fondacije belosvetskih hohštaplera svih onih koji dugi niz godina sve čine, sve rade kako bi uništili Srbiju, kako bi što pre iz dela Srbije izdvojili teritoriju i proglasili je zvanično za nezavisnu državu Kosovo. Među njima prednjači već poznati fond na čijem čelu su braća Rokfeler.

  Za održavanje ovog festivala kao sponzor i kao logistička podrška politička i u svakom drugom pogledu Švajcarska ambasada. Da li je Vlada u proteklom periodu na bilo koji način upozorila predstavnike Švajcarske ambasade da je besmisleno da se podržava ovakva vrsta manifestacije gde se promoviše kvazi država koja se zove Kosovo.

  Mi srpski radikali, postavljamo pitanje, šta će to Vlada uraditi u narednom periodu, ne u smislu narednih godina, nedelja, meseci nego narednih dana? Da li će Vlada konačno da stavi tačku na sve ovo tako što će u skladu sa zakonom i Ustavom ove države da zabrani održavanje ovih i ovakvih manifestacija na teritoriji Srbije? Ili će Vlada i dalje da to gleda, posmatra sa strane i da tumači to kao širokogrudost i kao političko razumevanje od strane zvanične politike koja se vodi u Beogradu.

  Mi srpski radikali, upozoravamo javnost da je održavanje ovakvih manifestacija jasan znak, jasan signal dodatne slabosti politike koja se vodi u Srbiji po pitanju Kosova i Metohije. Stvaranje autohtone kulture i jezika, to je preduslov za stvaranje nove nacije. Narod koji se zove albanski, ima svoju nacionalnu kulturu, njihovo sedište je u Albaniji u Tirani, a ne može biti kultura Kosova, kao autohtona kultura na teritoriji države Srbije i to je dobra osnova predstavnicima tzv. države Kosova, da UN tvrde, iznose tezu kako Kosovo nikad nije bilo u sklopu i sastavu države Srbije, jer imaju posebnost jezika, posebnost kulture i sada će imati i posebnost teritorije.