Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Duško Tarbuk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre Stefanoviću sa saradnicima, uvaženi građani Srbije, želeo bih da predložim amandman u članu 1, da dodam stav 3. koji glasi – Donošenjem zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na efikasnost lokalne samouprave.

Vlada Republike Srbije se opredelila za donošenje Predloga zakona sa posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti iz više razloga. Prvi, jer smatramo da je u pitanju opšta i nacionalna bezbednost temelj, pre svega, funkcionalne svake moderne države, beležiće da oko 30 hiljada pripadnika službi bezbednosti, što Vojske, što policije, BIA, Uprava za izvršene krivičnih sankcija, koji nemaju rešeno stambeno pitanje i to dugi niz godina, imajući u vidu njihove uslove pod kojima i rade i značaj za državu.

To su jedni od glavnih razloga što se Vlada Republike Srbije opredelila da kroz ovaj zakon uspostavi posebni kriterijum uslova i način realizacije ovog velikog projekta stanogradnje za pripadnike koji su zaposleni u snagama bezbednosti naše zemlje.

Neophodnost donošenja posebnog zakona ogleda se u tome što realizacija projekta počinje istovremeno na više različitih lokacija u više različitih gradova, što zahteva sistemsko rešenje svih pitanja i prevazilaženje svih eventualnih problema koji se mogu javiti u samoj realizaciji.

Donošenjem ovakvog projekta nije samo rešenje stambenog problema i problema za pripadnike snaga bezbednosti. To je projekat koji će sigurno dovesti do toga da ćemo imati jedan dodatni privredni oporavak u građevinarstvu, BDP u rastu i prihod koji će sve lokalne samouprave moći će da naplate od poreza.

U danu za glasanje molim svoje uvažene i poštovane kolege da podrže ovaj zakon, naravno, ako budu imali snage i vremena, i moj amandman. Zahvaljujem se svim poslanicima koji su prošli put glasali za moj amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Mladen Lukić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Lukić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon je leks specijalis u odnosu na druge zakone, jer je ovo projekat od značaja za nacionalnu bezbednost Republike Srbije. Takvim nemerljivim javnim interesom i, pre svega, humanim delom se nastoji sistematski i trajno rešiti najveći broj slučajeva nerešenih stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti. Tako će se ovim zakonom na istovetan način urediti potrebe onih koji su zaposleni i onih koji su pravo na penziju ostvarili u nekom od državnih organa snaga bezbednosti.

Pored rešavanja stambene potrebe ovih lica, zakon će podstaći razvoj građevinskog sektora u gradovima gde će se graditi stanovi, aktiviranje svih usluga koje su u neposrednoj vezi sa građevinom, povećanje prihoda od poreza na imovinu na teritorijama lokalnim samoupravama gde se budu gradili stanovi i značajno povećavanje privredne aktivnosti.

Sve ovo ne bi bilo moguće da Srbija hrabrim merama ekonomskih reformi nije spašena od bankrota i da nije obezbeđena finansijska stabilnost, stabilan rast BDP već šestu godinu za redom, s tim da se ove godine očekuje rast najveći u poslednjih deset godina. Zahvaljujući mudroj, odgovornoj, a pre svega disciplinovanoj politici predsednika Aleksandra Vučića Srbija je danas ekonomski uređena zemlja sa suficitom u budžetu i na putu razvoja i prosperiteta i iz tih razloga su se stekli uslovi da se obezbedi finansijska konstrukcija za obezbeđivanje ovog izuzetno važnog projekta. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, i ovaj amandman u krajnjoj liniji se odnosi na sveukupan razvoj Republike Srbije, a ja u svojim govorima volim da spomenem grad iz koga dolazim, pa ću pričati o izmeštanju pruge koja prolazi kroz centar Niša. Ovo je ranije bilo samo na nivou neke ideje, želje ili plana. Danas smo svedoci realizacije jednog velikog projekta čiji je deo upravo grad Niš.

Vratila bih se na septembar 2017. godine kada je održana javna rasprava kojoj su prisustvovali vlasnici objekata i parcela koje će kasnije podleći eksproprijaciji. Prisustvovali su i predstavnici grada i Evropske investicione banke. Tada su rečene neke stvari koje su jako značajne za građane Niša, a naročito za one čije se parcele nalaze na toj trasi koja će se menjati, a to je da vlasnici tih nepokretnosti ni na koji način ne smeju biti oštećeni i tada je rečeno da će određenu sumu novca uložiti, kako grad Niš, kao jedinica lokalne samouprave, tako i Vlada Republike Srbije i Evropska investiciona banka.

Zbog izgradnje dvokolosečne obilaznice oko Niša, duge 22 kilometra, potrebna je eksproprijacija 1.628 parcela i 47 objekata na potezu od sela Popovac do sela Prosek na teritoriji opštine Pantelej. Inače, moram da kažem da je železnička obilaznica oko Niša deo jednog velikog projekta, a to je rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad, i to je projekat koji je ponovo vredan više stotina miliona evra.

U ovom trenutku, ono što bi zanimalo građane Niša jeste dokle se sa tim stiglo i ja ću reći informacije koje su negde od početka aprila. Dakle, urađeno je oko 1.500 rešenja za eksproprijaciju, oko 1.200 je već postalo pravosnažno, tako da iz grada Niša možemo da kažemo da se očekuje kraj tog postupka upravo krajem godine.

Ovo je još jedan veliki projekat za Niš. Iskoristila bih priliku da ponovo zahvalim ministru i Ministarstvu na tome što je grad Niš ponovo deo jednog velikog projekta koji će u konkretnom slučaju rešiti probleme građana koji su postojali godinama unazad. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Stanija Kompirović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, osnovni cilj i zadatak je stvoriti društvo koje veruje u sebe i svoje mogućnosti. Zato je Vlada prepoznala značaj rešavanja stambenih potreba pripadnika snaga bezbednosti, prepoznavši teškoće koje se mogu javiti u realizaciji pristupa izradi posebnog zakona koji ima za cilj uspešnu i efikasnu realizaciju samog projekta.

Imajući u vidu značaj i odgovornost posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju, kao i njihov značaj za bezbednost čitave države, polazeći od činjenice da je najveći broj nerešenih stambenih potreba među snagama bezbednosti, koji decenijama nisu trajno uspeli da reše svoje stambeno pitanje, zato se predlaže Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike stručne bezbednosti, te je neophodno da se realizacijom projekta počne u više različitih gradova, uzimajući u obzir Niš, Vranje, Kraljevo, Kragujevac, Novi Sad i Beograd, pa i zahteva sistematsko rešenje svih pitanja i prevazilaženja problema koji se mogu javiti u samoj realizaciji.

U članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 3. koji glasi da se donošenjem zakona obezbeđuje sveukupan razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa i to će doprineti boljoj realizaciji istog unapređenja i dovesti do boljeg poslovnog uspeha. Gradimo efikasno društvo, spremno da odgovori na izazove i zahteva građana za poštovanje vladavine prava i bolji poslovni ambijent. Politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike i stvara se kroz usklađen program mera i aktivnosti koje država preduzima i njenom realizacijom stvaraju se pretpostavke za politički, socijalni, kulturni i ukupni državni razvoj Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vera Jovanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, prošle nedelje smo učestvovali u raspravi izuzetno važnog zakona, a koji će omogućiti našim pripadnicima snaga bezbednosti da u narednom periodu reše svoje stambeno pitanje. U raspravi smo konstatovali sve detalje koje predviđa ponuđeni nam zakon, a ja ću se sada osvrnuti na član 1. ovog zakona, predlažući svoj amandman sa osvrtom na rast privrede.

Gradnja stanova počeće u avgustu mesecu, a gradiće se u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju, Kraljevu i Kragujevcu. Moram da naglasim da cena od 500 evra po kvadratu ne znači da će biti ugrožen kvalitet gradnje, već da se država odgovorno ponela i odrekla dela zarade, a sve stavila u funkciju rešavanja jednog gorućeg problema i obezbedila da svi oni koji nemaju rešeno stambeno pitanje mogu ga rešiti u skladu sa ovim zakonom.

Kupovinom stana preko banaka, uz takođe povoljnije stambene kredite, država obezbeđuje nova sredstva koja takođe stavlja u funkciju sledećeg kontingenta izgradnje za nove pripadnike službi bezbednosti. Pokretanjem ovako velikog projekta benefit će imati i naša građevinska operativa, pa će se na taj način ostvariti prihod i za firme koje će graditi te stanove. Naravno, samim tim doći će do smanjenja procenta nezaposlenosti, kao i do povećanja BDP. Nacrt posebnog zakona o gradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti usaglašen je sa svim ministarstvima.

Na kraju moram da dodam da oni koji svakodnevno brinu o našoj bezbednosti zaslužuju da mislimo na njih i da donošenjem ovakvih i sličnih zakona učinimo da njihov životi standard bude onako kako ga i zaslužuju.

Pozivam svoje kolege da u danu za glasanje prihvate moj amandman. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Miodrag Linta. Izvolite.