Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.

Cenjeni ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi građani, ako krenemo od činjenice da je rešavanje stambenog pitanja jedan od velikih i, naravno, osnovnih životnih problema danas, onda je razumljivo što SNS sa Aleksandrom Vučićem na čelu i Vlada Republike Srbije, predlaganjem zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, pokazuju apsolutno razumevanje za suštinska pitanja građana Srbije.

Ovim zakonom se u svakom smislu afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije, što našim amandmanima u različitim varijantama i predlažemo. Kao što se može videti, u mišljenju Vlade o podnetim amandmanima na ovaj predlog zakona, osnovni amandmani koje smo kao poslanička grupa SNS podneli su i prihvaćeni, te želim da izrazim zahvalnosti Vladi Republike Srbije koja je razumela ovu našu političku podršku opštem razvoju i napretku Republike Srbije.

Naš program, naš politički cilj je svakako napredak i razvoj. Ovim zakonom obezbeđujemo pripadnicima snaga bezbednosti koji su svojim odgovornim radom, opštu sigurnost podigli na viši nivo, da reše svoje stambeno pitanje i time podstaknemo još bolji rad u ovom sektoru, sektoru bezbednosti.

Nekoliko godina unazad ključne reči u državi Srbiji bile su – afere, kriminal, korupcija, burazerska privatizacija. Danas je drugačije. Danas mi koji vršimo vlast s ponosom možemo da govorimo o napretku, novim radnim mestima, sad konkretno o rešavanju stambenih problema, a samo oni zlobni, ovaj veliki napredak naše zemlje neće i ne žele da vide. To smo mogli da vidimo iz diskusija u proteklim danima, ali to je već njihov problem, mi nastavljamo nezaustavljivo sa obnovom i razvojem Republike Srbije.

Naravno, u danu za glasanje sa zadovoljstvom ću podržati ove zakonske predloge.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Milan Knežević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snage bezbednosti.

Radi javnosti, odnosno radi građana koji prate ovu skupštinsku debatu treba samo ponovo reći da se ovaj član 1. odnosi na to šta je predmet uređenja ovog zakona i da se odnosi na pripadnike Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbedonosno-informativne agencije i Ministarstva pravde, odnosno upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Mi smo u prošlonedeljnoj raspravi imali set zakona koji se odnose na odbranu i Zakon o BIA, tako da prošlonedeljna skupštinska rasprava i zakone koje smo usvojili odnosili su se, da prevedemo, na Vojsku i na bezbednost.

Ja mogu i mi možemo slobodno reći da je i ovaj zakon u stvari pripada setu zakona vezanih za odbranu i bezbednost, samo na jedan drugačiji način. Ovaj zakon, na neki način reguliše logistiku, odnosno podršku koju treba usmeriti na uposlene u odbrani odnosno u bezbednosnim snagama i to u pravcu razrešavanja njihovog egzistencijalnog pitanja, a to je stambeno pitanje.

U obrazloženju je i rečeno da od uposlenih u državnim organima najveći broj koji nemaju rešeno stambeno pitanje se odnosi baš na uposlene u snagama bezbednosti, jer decenijama nije u ovoj sferi rešavano to osnovno pitanje uposlenih, a samim tim i njihovih porodica, tako da ovaj zakon zaokružuje jednu celinu svih tih zakona koji se odnose na bezbednost, odnosno opšta ili ukupna državna politika naše Vlade jeste jačanje nacionalne bezbednosti.

U cilju tog jačanja nacionalne bezbednosti, pored onih zakona koje sam pomenuo i koji su bili doktrinarni, vezani za funkciju i organizaciju organa odbrane i bezbednosti, ovi zakoni u stvari se bave ljudima, odnosno ovaj zakon se bavi ljudima uposlenim u ovim strukturama. Rešavanjem njihovog egzistencijalnog pitanja mi u suštini pružamo njima sigurnost, njima i njihovim porodicama, a to sigurno pozitivno utiče i na moral i na entuzijazam tih ljudi koji se bave tako odgovornim poslom i koji su decenijama bili u nemogućnosti da razreše stambeno pitanje, a znamo i sami da mnogo njih je otišlo i u penziju i nemaju razrešeno to pitanje.

Pojedini opozicioni poslanici su im skretali pažnju sa primedbama zašto poseban zakon za ovo. Delom im je i odgovoreno – nije samo ovaj zakon kao takav donesen kao poseban, donesen je svojevremeno i poseban zakon o socijalno ugroženim, ali, u svakom slučaju, ovaj zakon ima cilj razrešavanja nečega što decenijama nije ni pokušano da se razreši. Skepsa o tome da je ovo nedovoljan broj, i ministar je nekoliko puta ponovio – prva faza je 5.000 stanova.

Donošenje ovog zakona je preduslov da se još neke aktivnosti obave, kao što će biti investitori i sve što prati organizacijski i što je neophodno za realizaciju ovog plana. Naravno, da bi bio uspešno realizovan, potrebna je i velika saradnja jedinica lokalne samouprave, odnosno njihova podrška u svim onim elementima koji su već pomenuti.

Druga strana te jedinice lokalne samouprave, pa i cela Republika Srbija, neko od govornika je već rekao, ne treba gledati ovo samo kao nešto što ima krajnji cilj, i što krajnji cilj i jeste rešavanje stambenog pitanja, ali, ovim se povećava uposlenost, kako na nivou Republike, tako i na nivou lokalnih samouprava. Znači, na taj način mi i ekonomski dajemo sigurnost određenim grupama ljudi u građevinskoj industriji, koji će imati posla i koji će raditi i zaraditi svoju platu, a samim tim obezbediti sredstva za sebe i svoju porodicu.

Sve jedno dal će izgradnja tih 18 ili 20 hiljada stanova trajati sledećih pet, šest, pa i 10 godina neka traje, ali će biti završeni. I to je jasna intencija i cilj ove Vlade. Sve što je počela, gledajući i ove četiri godine, u zakonskoj regulativi, sve ima svoje pozitivne efekte i nije ostalo prazno slovo na papiru.

U to ime, ja i moje kolege iz Srpske napredne stranke, u danu za glasanje podržaćemo ovaj zakon. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj amandman i većina amandmana poslanika vlasti u suštini obesmišljavaju članove 161. i 162. Poslovnika i prosto je neverovatno da je nadležni odbor pustio da ovi amandmani uopšte mogu da se raspravljaju, amandmani na predlog zakona koji govori o rešavanjima na poseban način stambenih pitanja pripadnika snaga bezbednosti i onda nam poslanik kaže da će ovaj zakon doprineti efikasnosti prosvetnog sistema. Jedan kaže – efikasnosti sudova, drugi kaže – efikasnost pravosudnih institucija opet, treći kaže – unapređenje zdravstvene zaštite. Mi danima pričamo da su sve ove oblasti društvenog života trebale biti obuhvaćene ovim zakonom, jer na koji način će, kako može kroz amandman da se kaže da će zakon koji suprotno od toga rešava stambena pitanja jednoj grupaciji ljudi u Srbiji, i neka je to tako, ali mi kažemo da moraju da budu obuhvaćeni i ostali. A amandmanom poslanik kaže da upravo ovaj zakon daje neke posebne uslove u zdravstvenoj zaštiti, u prosveti, u sudovima, itd.

Ovo prosto ne može ovako. Nemamo mi ništa protiv pisanja amandmana radi amandmana, jer to je očigledno prisutno. Ali, ovo je vređanje inteligencije. Ovo je licemerno. Šta, hoćete li možda Vlada da donese neku uredbu pa da se naloži da svi zaposleni u službama bezbednosti moraju da zaključuju brakove sa ljudima iz prosvete, zdravstva, obrazovanja i da na taj način se doprinese poboljšanju materijalnih i stambenih uslova i ovih grupacija?

Dakle, povređena su ova dva člana, gospodine predsedavajući.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Radeta.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dalibor Radičević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, amandmanom na član 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti želim da dodatno preciziram Predlog zakona.

Sam zakon je trebalo doneti i ranije. Vojska Srbije, kao i njeni pripadnici su u jednom periodu bili u vrlo nezavidnoj situaciji. O rešavanju stambenog pitanja nisu mogli pripadnici snaga bezbednosti ni razmišljati, jer im je bila ugrožena egzistencija.

Uniforme koje su imali su bile u fazi raspadanja a materijalni status takav da su mnogi napustili Vojsku. Danas je situacija mnogo bolja. Nije idealna, ali se stvari u mnogim segmentima ili popravljaju ili su već popravljene. Svaki pripadnik Vojske ima dva kompleta uniforme. Plate su povećane za 10%, a već se razmišlja i o novom povećanju.

Ovim zakonom stvaraju se uslovi da se izgrade novi stanovi za pripadnike snaga bezbednosti, koji će biti znatno jeftiniji od tržišne vrednosti i na taj način će se rešiti egzistencijalno pitanje onih ljudi kojima je glavno zanimanje bezbednost zemlje i nas građana. Da bi svoj posao mogli da obavljaju profesionalno, potrebno je da imaju osnovne uslove za život i rad, a to im se ovim zakonom i omogućava. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dragana Kostić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, narodni poslanici, danas u Srbiji imamo preko 20 hiljada gradilišta, što je svakako jedan od razloga da realni rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosi 4,5%. Svakako da će izgradnja stanova za pripadnike službe bezbednosti doprineti razvoju i rastu privrede Srbije.

Građevinska aktivnost, merena časovima rada na gradilištima poslovnih subjekata u 2017. godini je veća za 2,4% bila u odnosu na 2016. godinu. U četvrtom kvartalu 2017. godine veća je bila za 7,3 od proseka 2017. godine.

Za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju povoljnih stanova za pripadnike službe bezbednosti Vlada će preuzeti izdatak za plaćanje taksi za izdavanje građevinskih dozvola. Prema broju dozvola izdatih u januaru 2018. godine prijavljena je izgradnja 1.403 stana, s prosečnom površinom od 70,2 metara kvadratnih. Prema izdatim dozvolama, broj stanova veći je za 82,7% nego u januaru 2017. godine.

Takođe, u januaru 2018. godine svedoci smo da je izdato 1.111 građevinskih dozvola, što je za 33% više nego u januaru protekle godine. Posmatrano prema vrsti građevine u januaru 2018. godine izdato je 77,8 dozvola za zgrade i 22,2% za građevine.

Izgradnja stanova za službenike bezbednosti će i u budućem periodu uticati na povećanje efikasnosti u oblasti građevinarstva, ali i na sve veće učešće građevinske industrije u BDP, što je svakako jedan od ciljeva naše Vlade, a sa druge strane obezbediti konforniji život pripadnicima službi bezbednosti. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Duško Tarbuk. Izvolite.