Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 07.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

4. dan rada

07.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 11:10 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o pružanju finansijskih usluga na daljinu.

Ovo je još jedan od evropskih zakona koji neće moći da zaživi kod nas u praksi. Šta običan čovek, naš običan građanin dobija ovim zakonom? Ne dobija ništa, pogotovo ako znamo da je najveći broj naše populacije informatički nepismen ili je nedovoljno pismen i, sada, kada uvedemo i ovaj zakon gde oni jednostavno neće moći da se snalaze, samo ćemo im stvarati dodatne probleme. Ovo tim pre što znamo da je u velikom porastu visoko-tehnološki kriminal.

Čovek koji je neuk informatički dovoljno je da jedan klik mišom na kompjuteru, laptopu, tabletu, mobilnom telefonu itd. i ode sve u pogrešnom smeru, ode novac sa tekućeg ili žiro računa.

Dakle, morali ste voditi računa o tome da se treba zaštiti od visoko-tehnološkog kriminala. Međutim, ovde je jasno da ova vlast ne vodi računa ni o tome da se spreči ovaj najobičniji klasični kriminal, čak ni onaj najprimitivniji.

Videli smo da je jedan poslanik vladajuće većine, Meho Omerović, krao. Uhvaćen je u krađi na aerodromu. Pozvao se na diplomatski status, ali se svi ovde i u ovoj sali, i u Vladi i u vladajućoj većini prave ludim na tu činjenicu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, član 3. Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu treba da uredi odnos ovog zakona prema drugim propisima. Međutim, pojedine stavke nisu precizno definisane i kriju određenu opasnost.

Jedna od takvih stavki jeste autentifikacija samog korisnika gde se paradoksalno ne definišu elementi autentifikacije, ali se nabrajaju kao potrebna dva elementa.

Takođe, ono što je veliki problem jeste i nedostatak uslova elektronskog potpisa na iznose do 600 hiljada dinara. Ukoliko je fizički potpis zahtevan pri fizičkom zaključivanju ugovora, neophodno je zahtevati i elektronski potpis pri elektronskom poslovanju.

U daljem objašnjenju ovog Predloga zakona jeste navedeno da postoje praktični problemi prilikom primene električnog potpisa, što jeste legitimna težnja da se olakša poslovanje, zaključivanje ugovora i slično, ali se problem ne rešava time što će se postaviti nejasno definisan kriterijum autentifikacije korisnika već jednim sistemskim rešenjem - pravljenjem registra lica koje će imati svrhu, takoreći fizička varijanta matične knjige rođenih ili barem pravljenjem onlajn registra kao zvanične državne agencije ili institucije.

Na kraju bih pitala vas, gospodine Marinkoviću, da li je tačno da je gospodin Meho Omerović na Pisarnici danas predao svoju ostavku na funkciji narodnog poslanika posle svog jadnog i bednog lopovluka?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Nikolić.
Nisam o tome informisan. Proverićemo.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dušica Stojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dušica Stojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Uvažena guvernerko gospođo Tabaković sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, podnela sam amandman na član 3. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, koji definiše i određuje samo odnos prema drugim propisima.

Pitanje zaštite korisnika finansijskih usluga je ključno pitanje na koje odgovor daje ovaj zakon. Pored ovog zakona, primenjuju se i odredbe i propisi koji uređuju i zakoni koji se odnose na zaštitu finansijskih usluga, zatim zaštitu potrošača, zatim na odredbe zakona koji se odnose na finansijske usluge koji su predmet ugovora na daljinu, zatim brojni zakoni koji se odnose na samo ugovorno pravo, obligacione odnose, ali i zaštitu podataka o ličnosti.

Određena vrsta ugovora o finansijskoj usluzi zaključuje se isključivo u pismenoj formi. Međutim, uvodi se sada jedna nova novina ovim zakonom. Reč je oko ugovaranja na daljinu, da se može ugovor zaključiti i upotrebom sredstava komunikacije na daljinu u formi elektronskog dokumenta, ali uz poštovanje određenih normi i standarda.

Moramo koristiti kvalifikovani elektronski potpis i maksimalna vrednost koja se može zaključiti je do 600 hiljada dinara, bez upotrebe tzv. kvalifikovanog potpisa, ali ako se ispoštuju zaista dva ključna elementa koji potvrđuju korisnički identitet, znači autentifikaciju, ali i korišćenjem šema elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, te su sve ovo procedure koje je zaista detaljno opisale i razradila Narodna banka Srbije.

Ovim zakonom imamo brojne benefite i brojne koristi. Ne samo da se pojednostavljuje procedura, već i korisnici finansijskih usluga u današnje vreme snižavaju svoje troškove poslovanje, ali takođe i utrošak vremena koje je potrebno uz korišćenje savremenih sredstava komunikacije na daljinu i, s tim u vezi, u mnogome će njihovo buduće poslovanje zaista i u praksi bili olakšano.

Ovaj zakon se ne odnosi na visoku politiku i ovde mi zapravo želimo da regulišemo prava i obaveze korisnika finansijskih usluga, ali i pružaoca finansijskih usluga. S tim u vezi ja zaista želim, ovaj zakon smo dugo čekali da uđe u skupštinsku proceduru i meni je zaista krivo zašto nismo ranije omogućili i olakšali i finansijsku disciplinu i pružanje finansijskih usluga kako korisnicima, tako i pružaocima finansijskih usluga i zaista bih želela, pošto ovde nema elemenata visoke politike, ovo su praktična rešenja koja će olakšati i omogućiti elektronsko poslovanje u našoj zemlji, uvesti finansijsku disciplinu, ja pozivam sve svoje kolege i iz opozicije, kojih danas nažalost nemamo mnogo prisutnih u Domu Narodne skupštine kada govorimo o važnim zakonima iz resora NBS, ali i Ministarstva privrede, da podrže ova zaista dobra finansijska rešenja kako bi našim građanima omogućili kvalitetniji život, kako bi našim privrednicima omogućili poslovanje i kako bi kao društvo zaista išli napred. Zahvaljujem se.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Stojković.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Ivan Manojlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivan Manojlović

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Poštovana gospođo Tabaković, drage kolege narodni poslanici, na član 3. Predloga podneo sam amandman u cilju da dodatno definišem njegov odnos prema drugim propisima i ovde će nesumnjivo doći do usaglašavanja ovog zakona sa propisima koji se već primenjuju u Republici Srbiji.

Meni je, gospođo Tabaković, žao što danas evo opet nema predstavnika opozicije, naročito ovih iz žutog preduzeća. Inače bih voleo i bilo bi mi lakše, ne bih trošio ni vreme dragoceno mojih kolega, kada bi, eto, mi iz SNS ispričali danas šta mi primenjujemo i šta SNS donosi kao zakone, a da oni ispričaju kako se to dešavalo u njihovo vreme, ali neće mi smetati da napravim i sam tu paralelu.

Govorimo danas o nekom plaćanju na daljinu. Oni su to imali u primeni mnogo ranije, ali ne ono što se dešavalo u relativno skorom vremenskom periodu, ovo plaćanje na daljinu Čad, Hong Kong, Beograda, NJujork, već su mnogo ranije to primenjivali.

Mi danas uvodimo zakon kojim omogućavamo platne kartice da se primenjuju na jedan znatno bolji i adekvatniji način. Imali su i oni u tom periodu kartice, samo su ih nazivali članskim karticama.

Mi danas uvodimo primenu savremene tehnologije da putem aplikacija će svaki korisnik moći da vrši plaćanje u zemlji, da koristi finansijske usluge, da sklapa ugovore, ali su koristili u tom periodu i oni, samo im nije bila potrebna nikakva aplikacija za mobilne telefone. Dovoljno je bilo da neko kaže da li ima karticu – da, da li je kartica žuta – jeste, e onda primenjuju telefon da neko telefonski okrene nekog u banci ili u Fondu i kaže – znaš šta, ovom čoveku daj novac. Nikakva pokrića, ništa nije bilo neophodno, nikakve aplikacije. Jedina razlika je što …
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Vreme. Samo završite, kolega.
...
Srpska napredna stranka

Ivan Manojlović

Hvala.
Mi danas radimo po zakonu, a oni su radili mimo zakona i zato ih danas i ovoliko ima u sali i takvi su im izborni rezultati. Hvala puno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama.

(Nataša Sp. Jovanović: Javljam se za reč.)

Nataša Jovanović, po kom osnovu?

(Nataša Sp. Jovanović: Po Poslovniku.)

Po Poslovniku, izvolite.