Sedmo vanredno zasedanje , 15.06.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na kraju ću ja dobiti batine od svih poslanika koji govore. Izgleda da ću ja najgore da prođem, ali dobro, to mi je uloga. Nije problem.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nećete, gospođo Gojković, vi imate zaštitu pravih poslanika u ovoj Narodnoj skupštini koji ovde zastupaju interese građana Srbije, za razliku od nekih drugih koji ovde zastupaju interese ustaša iz Hrvatske, pa se umešao i ovaj Pernarov prijatelj da na isti način zaštiti svog prijatelja.

Dakle, Aleksandra Jerkov je rekla da su joj poslanici SRS nešto dobacivali. Nije se usudila da kaže šta. Moraću da objasnim šta zapravo znači to što njoj dobacuju poslanici SRS.

Pre toga, radi javnosti Srbije, naravno, Vojislav Šešelj nije ratni zločinac. Presuda koju je Vojislav Šešelj dobio u Haškom tribunalu ne kaže i ne piše nigde da je on izvršio ijedan ratni zločin. U interesu je neprijatelja Srbije da forsiraju presudu da je Vojislav Šešelj osuđen za navodni progon iz Hrtkovaca upravo da bi jednog dana mogli to da koriste kada budu dobili nalog da još ozbiljnije krenu na razbijanje države Srbije, a već su bogami poozbiljno u tom poslu.

U našem narodu je uobičajeno da se za svakoga ko je protivnik države Srbije i srpskih nacionalnih interesa kaže da je ustaša, ponaša se kao ustaša. Za nekoga ko to radi za pare CIA, Hrvatske ili ne znam šta uobičajeno je da se kaže – prostitutka i odatle je to dobacivanje poslanika SRS Aleksandri Jerkov da je ona ustaška prostitutka…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanice, molim vas, hajde da prekinemo ovakav način komunikacije.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka

Završavam.

Kada je u pitanju gospodin Elezović, onda je u pitanju neki drugi posao.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Aleksandar Martinović, replika.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću pre svega, to sam trebao da uradim na početku, svim građanima Republike Srbije muslimanske veroispovesti da čestitam veliki praznik Ramazanski bajram, da Bog da sreću i blagostanje njima i njihovim porodicama i da nastavimo da živimo u miru u jednoj otadžbini koju imamo, a to je država Srbija.

Što se tiče ovih napada koji dolaze iz redova DS, pa ja, evo, ceo dan, ako treba neću…

(Balša Božović: Replika.)

…prestajati da o tome da govorim, a vi možete da vičete do mile volje.

Dakle, ovo što govore poslanici DS, oni govore po zadatku. Po zadatku se tvrdi da su svi aktivisti SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem lopovi i kriminalci….

(Balša Božović: Jesu.)

… po zadatku se tvrdi da je voda u beogradskom vodovodu nezdrava za piće…

(Balša Božović: Jeste.)

… po zadatku Vuk Jeremić kaže da Aleksandar Vučić organizuje napade na Srbe na KiM…

(Balša Božović: To je istina.)

… po zadatku se vodi najgora moguća kampanja protiv države Srbije, lažiraju se statistički podaci, iznose se najgore moguće neistine i uvrede na račun poslanika SNS, ministara u Vladi Srbije, predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, itd.

I sve je to, ponavljam još jedanput, artiljerijska priprema za sveopšti napad ne na Aleksandra Vučića, ne na SNS, nego na državu Srbiju pred trenutak kada treba da se ponovo…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
(Balša Božović dobacuje.)

…samo vi vičite. Niko se vas ne plaši.

Kada treba ponovo da se obnove pregovori sa Prištinom i kada treba konačno svi zajedno da pristupimo rešavanju problema KiM. Treba Srbiju dovesti…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
(Poslanici DS dobacuju.)
Poslanici, molim vas, skoro sat vremena govorimo mimo amandmana na član 1. Bilo je više od 20 replika. Mislim da je red da pređemo na dalje.
(Maja Videnović, Balša Božović: Šef poslaničke grupe se javio.)
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Mirjana Dragaš.
Bez vikanja i bez maltretiranja.
(Balša Božović: Šef poslaničke grupe se javio.)
Niste ovlašćeni sada, nego gospođa Jerkov.
Mirjana Dragaš, izvolite.
(Maja Videnović dobacuje.)
Pročitajte Poslovnik ima strašno mnogo veze, ima strašno mnogo veze.
(Balša Božović: Pročitajte vi.)
Mirjana Dragaš.
...
Socijalistička partija Srbije

Mirjana Dragaš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala vam.

Poštovana predsednice, zaista vam zahvaljujem što ste učinili taj napor da se mi vratimo danas raspravi o dnevnom redu i o zakonu koji je pred nama. Istovremeno smatram da Skupština najbolje, najefikasnije radi kada govori o zakonima što je i njen osnovni zadatak.

Najbolje je da se govori o zakonima koji se tiču građana i njihovog života i najbolje je kad građani govore o svojim neposrednim životnim problemima i pokušavaju zajedno sa republičkom vlašću i drugim organima da ih reše u skladu sa svojim potrebama, a da najmanje znaju o tome kako se političke stranke međusobno prepucavaju i da samim tim skreću sa osnovnih stvari za koje su oni zainteresovani.

Kada je reč o današnjem zakonu, smatram da je korisno da amandmanom koji sam podnela poboljšamo njegovu definiciju u onom delu koji se tiče pojašnjenja upravo uloge i svemu onome što je ovaj zakon predvideo i kako je to ministar Branko Ružić sa svojim saradnicima ovde nama u uvodnom izlaganju izneo, smatram da je i ovaj član 1. zakona bi mogao da se popravi time što bi se neposredno u zakon, odnosno uz sam član uveli pojmovi koji ukazuju još više i još preciznije da neposredno i preko slobodno izraženih predstavnika građani upravljaju javnim poslovima koji su u njihovom interesu u lokalnoj zajednici.

U tom smislu sam i podnela amandman smatrajući da to može samo da bude doprinos pojašnjenju već na samom početku zakona onom osnovnom cilju koji se kasnije u drugim elementima takođe obrazlaže.

Istovremeno smatram da uticaj na poboljšanje uslova života i neposrednog okruženja je nešto što ovaj zakon omogućava, a što sami građani u svojim lokalnim samoupravama i mesnim zajednicama neposredno mogu da utiču i da dovedu do opšteg poboljšanja.

Opšta orijentacija zakona koja ide u smislu prilagođavanja uslovima i potrebama života građana je nešto što unapređuje uopšte ovaj segment društvenog života i smatram da je posebno vraćanje uloge mesnih zajednica od naročitog interesa za građane.

Mi smo mesne zajednice, koje smo nekada imali, u nekom periodu smatrajući ih nekom socijalističkom tvorevinom ili sasvim razrušili ili devastirali i potpuno je degradirali u očima građana i samim njenim funkcijama koja one imaju.

Nažalost, to se pokazalo kao krajnje loše i sasvim jedna nova orijentacija preciznija koja afirmiše ulogu mesne zajednice koja okreće interese građana ka definisanju lokalnih pitanja i zahteva višim organima da ih u skladu sa tim rešavaju, je nešto što u orijentaciji ovog zakona svakako treba pozdraviti.

Unapređenje rada lokalne samouprave u ovom zakonu jasno je definisano, jasna je, i to je dobro, obaveza nadležnosti koja se opisuje, a ne taksativno same definicije obaveza koje lokalna samouprava ima, jer ona u oblastima koje obuhvata sigurno obavlja i više poslova nego što je to u prethodnom zakonu bilo definisano i u tom smislu i sama lokalna zajednica i neposredna uprava građana i njihova uloga i mesne zajednice čine jedan konglomerat subjekata koji na jednom određenom lokalitetu su najviše zainteresovani za određene nadležnosti, određene poslove, u čijem interesu treba svi da budu angažovani.

Naravno, dosta mera je do sada preduzeto da se u lokalnim zajednicama pobošljaju uslovi rada i da oni budu brži, bolji i efikasniji u korist građana, te ću ovde istaći elektronsku upravu, posebnih programa koji se javljaju. Naravno, u skladu sa tim i u skladu sa potrebama i politikom koja se tu ostvaruje mora da prati tu lokalnu samoupravu i budžet, o čemu zajedno i lokalna zajednica i republička Vlada zajedno treba da vode računa.

U svakom slučaju mislim da je ovaj amandman mogao da ima svoju ulogu u pojašnjenju u ovom članu 1. Svi ostali elementi zakona mislim da idu u pravcu pojašnjavanja i davanja većih prava i obaveza lokalnim zajednicama i njihovim zaokruženim nadležnostima.

Naša poslanička grupa, kao i ja, daćemo podršku zakonu i merama koje su predložene i istovremeno ukupnoj orjentaciji ka rešavanju svih potreba usaglašavanja države Srbije sa usaglašavanjima sa evropskim zakonima ne radi Evrope, nego same Srbije i uređenja zajednica u njoj. Hvala.