Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Vujadinoviću, da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne) Zahvaljujem.
Reč ima ministar Branko Ružić. Izvolite, ministre.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete
Zahvaljujem, predsedavajući.
Dakle, kao što znate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima jedan sektor – upravnu inspekciju, koja se bavi rokovima, upravnim stvarima, dakle, nemamo tu vrstu nadležnosti da utvrđujemo da li su se i na koji način preko fudbalskog kluba isplaćivale plate, ali ono što svakako znamo i na čemu smo radili i u prethodnoj godini i za vreme dok je aktuelna premijerka bila na čelu ovog ministarstva, to je da pokušamo da saniramo zaista jedno loše stanje, jednu inflaciju osnivanja ustanova i preduzeća upravo u konkretnoj opštini Smederevska Palanka i na tom polju smo zaista uradili dosta.
Takođe, radi istine, jutros ste rekli jednu stvar koja prosto ne stoji, sada ste ponovo to uradili, uveren sam da je to samo propust, da nije tendencija, dakle, drugog dana nakon elementarnih nepogoda u Smederevskoj Palanci je boravio državni sekretar Ministarstva poljoprivrede gospodin Radošević. U svaku od opština je Vlada i resorno ministarstvo praktično opredelilo po nekog od državnih sekretara da ih obiđu.
Što se tiče konkretno Smederevske Palanke, Svilajnca, već tokom sutrašnjeg dana upravo će tamo boraviti jedan od državnih sekretara iz Ministarstva na čijem sam ja čelu, imajući u vidu da sam u obavezi da prisustvujem ovde sednici parlamenta. Tako da, ne treba izazivati paniku i na toj, rekao bih, nesreći koja se dogodila dobijati ili pokušati dobiti neke političke poene. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, ministre Ružiću.
Gospodine Milojičiću, da li želite repliku?
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Drago mi je. Jedno smo razrešili. Ne zna se da li je preko fudbalskog kluba puštana plata, tj. nema dokaza i to nije tačno. Drago mi je da smo to rešili i molim vas da prevedete ovima koji to ne razumeju sa vaše desne strane. To je prva stvar. Sa druge strane, državni sekretar Radošević je svakog dana u Smederevskoj Palanci, on spava u Smederevskoj Palanci, on živi u Smederevskoj Palanci.

Tako da, molim vas, ja sam lepo pitao gde je 17 ministara SNS, na čelu sa premijerkom, koji su pre mesec dana svakoga dana, neki i po dva puta, boravili u Smederevskoj Palanci tokom izborne kampanje? Zašto bar jedan ministar nije došao, imamo sedam poplavljenih opština, a 20 ministara verovatno, pa zar je moguće da samo u Smederevsku Palanku nije mogao da dođe nijedan jedini ministar? To je pitanje. Pustite vi državnog sekretara Željka Radoševića koji svako veče dolazi u Smederevsku Palanku da prespava tamo, on je odatle, a pita se u ministarstvu i u Vladi malo manje nego ja, znači ništa.

Konkretno pitanje je – ministar iz SNS, koji, kada će doći u Smederevsku Palanku? Jer su nam pokazali pre mesec dana da se mnogo brinu za Smederevsku Palanku. Svakoga dana je po njih dvoje, troje bilo u izbornoj kampanji. Obećavali su traktore, obećavali su regulaciju toka Jasenice i Kubršnice završenu, obećavali su rekonstrukciju bolnice, rekonstrukciju gimnazije. Ja ću prvi, kao neko ko je rođen i živi u Smederevskoj Palanci, pozdraviti sve što se pomogne Smederevskoj Palanci, bez obzira od koje političke opcije to dolazilo. Ali pitam kada će, evo, pet dana je prošlo, bar jedan jedini ministar doći u Smederevsku Palanku iz redova SNS, pošto su boravili tamo, nismo mogli da ih izbacimo u izbornoj kampanji. Ili građani Pančeva, Alibunara koji su takođe bili… (Isključen mikrofon.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Milojičiću.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uobičajena slika da se beži na vrata kada se dobijaju odgovori. Mislim da ste dozvolili da se ponovo povrede članovi 106. i 107. ovog Poslovnika. Razumem brigu prethodnog govornika o tome kada će ministri doći u Smederevsku Palanku, jer njega zanima samo u suštini odgovor na pitanje da li će tamo doći ministar policije i ministar pravde, koji su jako zainteresovani za sav onaj lopovluk koji je prethodni govornik, dok je bio predsednik opštine, napravio.

Član 106. je povređen time, i to ste dozvolili, jeste Skupština mesto za debatu i za priču, ali za vežbu da služi nekome kako će da se brani pred javnim tužiocem, pred sudom sutra za sve one lopovluke koje je činio, to ipak ne treba da dozvolite i građani Srbije nisu dužni to da slušaju. To neka slušaju advokati gospodina Milojičića, kada za to dođe vreme. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Komlenski.
Ja sam narodnom poslaniku Milojičiću omogućio da replicira, imao je osnova za repliku, a teško je predvideti o čemu će govoriti tokom izlaganja od dva minuta.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Ne. Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Reklamiram član 103, ali u vezi sa članom 107. i povrede dostojanstva i ugleda Narodne skupštine, zbog svega onoga što je izrečeno od strane prethodnog govornika, pri tom ne mislim na gospodina Komlenskog, već na gospodina Milojičića, koji je poznat sa nadimkom „hajnekena“. A zašto je poznat sa takvim nadimkom? Zato što je, dok je vršio vlast u Smederevskoj Palanci, o kojoj sada ovde roni krokodilske suze, jedino po čemu je ostao poznat, poznat je da je popio 343 piva u toku jedne večeri, i to „Hajneken“ piva.

Ja sam se sada zabrinuo za njegovo imovinsko stanje, s obzirom da je „Hajneken“ pivo jedno od skupljih piva i da popiti toliko piva sigurno iziskuje velike novčane izdatke. Meni su građani poslali da uručim gospodinu preko puta, evo, u pitanju su besplatni tokeni, a to je svojevrsni vaučer za „Hajneken“ pivo. Sa ovim on može besplatno da dobije „Hajneken“ pivo, do kog mu je toliko stalo. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Markoviću, da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)
Zahvaljujem.
To možete svakako razmeniti nakon sednice.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala gospodine Milićeviću.

Mislim da građani o svačijem radu imaju sud i ne možemo mi ovde našim replikama, pogotovo besmislenim replikama kao što je imao prethodni govornik…