Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća.

Moj amandman koji se odnosi na član 2, a u stvari je bivši član 11. Zakona o lokalnoj samoupravi upravo govori o proširenju nadležnosti koja je definisana Statutom i moj amandman se odnosio na dodavanje stava koji govori da agenda 2030 bi bilo dobro da postoji u ovakvoj vrsti zakona upravo zbog toga što mi težimo da budemo razvijene lokalne samouprave prema svojim nadležnostima upravo onako kako to rade moderne države. To je definisano ciljevima održivog razvoja broj 10, koji govori o smanjenju nejednakosti, i cilju, broj 11, koji govori o održivim gradovima i zajednicama.

Najinteresantniji deo u stvari ovog člana 2. je budžetiranje i pravo odlučivanja od strane građana Srbije, a to je SNS negde prepoznala i pre donošenja ovog zakona i zbog toga je inicirala određeni projekat, kao što je u gradu Beogradu, „Budžet po meri građana“. To je u stvari ono što kada pogledate sve analize Fiskalnog saveta iz 2015. i 2016. godine govore o tome da problemi koji su se stvarali u lokalnim budžetima su upravo nagomilavanje troškova preko javnih preduzeća, koja su u nadležnosti lokalne samouprave, ali i u lošem budžetiranju, znači koncpetu pravljenja budžeta kada su u pitanju samo donosioci odluka. Mi smo imali prilike da vidimo da je ocena Fiskalnog saveta da su do 2014. godine budžeti bili neodrživi, nekvalifikovani, nekredibilni, a budžeti lokalnih samouprava, javnih preduzeća nagomilani dugovima koji su zahtevali pomoć Vlade Republike Srbije.

Upravo je to Vlada Republike Srbije, gde je SNS sa svojim predsednikom Aleksandrom Vučićem koji je tada bio premijer, videla kako te probleme treba rešavati dovođenjem stranih direktnih investicija, otvaranjem novih radnih mesta, preko 80 fabrika je otvoreno, preko 100 hiljada ljudi zaposleno, ali i kroz javno investiranje, znači iz budžeta Republike Srbije je za projekte i infrastrukture. Time vi u stvari povećavate privredne aktivnosti u opštinama i gradovima gde su dugovanja koja su zatečena bila previše velika. Znači, u Beogradu, govorimo, 1,2 milijarde dinara, u Kragujevcu smo govorili o dugu od četiri milijarde u budžetu, dve milijarde u lokalnim i javnim preduzećima i 12 milijardi prema energetici i delu koji se odnosi na Srbijagas i EPS. Znači, govorimo o dugovanjima u Nišu koji su prevazišli čak trećinu budžeta koji iznosi tri milijarde dinara.

Sve je ovo trebalo sanirati. To nije moglo preko noći da ide i naravno da smo mukotrpnim radom i definisanjem budžeta, u saradnji sa Ministarstvom finansija, morali da saniramo i onakve probleme koji su se stvarali do 2012. godine, kao što je Smederevska Palanka gde smo imali manjak od četiri milijarde dinara i potpuno devastirana javna preduzeća koja nisu jednostavno bila u mogućnosti da reše te probleme.

Mi smo imali sastanak sa Odborom za finansije kongresa lokalnih samouprava ovde ispred Odbora za budžet i finansije Republike Srbije, i njihovo pitanje inače, da li je moguće uopšte uspostaviti održivost budžeta lokalnih samouprava, je objašnjeno upravo davanjem slike ovakvim vođenjem lokalnih samouprava, kao što su oni koji su to radili do 2012. godine, a danas se žale upravo ovom kongresu kako jednoga dana izgubiti vlast i jednoga dana neće moći više na ovaj način da vode lokalne samouprave.

Verujte, međunarodne organizacije su svesne upravo problema koje lokalne samouprave imaju i onih koji su vodili do 2012. godine i vrlo dobro znaju da neće imati partnera nekoga za koga misle da će na sledećim izborima izgubiti vlast, a to su upravo oni koji danas tužakaju tim međunarodnim organizacijama, nas koji uporno popravljamo situaciju ne samo u budžetu, nego i u normalnom funkcionisanju građana tih lokalnih samouprava, jer oni žele da imaju zaista opštine i gradove gde će doći da jednostavno kažu koji su njihovi problemi i da imaju lokalnu vlast koja će im pomoći da te probleme reše. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Mnogo je dobrih novina koje se predlažu Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, međutim, zbog vremena koje imam na raspolaganju, navešću samo dve za koje smatram da su najznačajnije. Kao prva svakako jeste veće učešće građana prilikom kreiranja dokumenata javnih politika, odnosno to što će se građani Srbije ubuduće pitati šta je to što u njihovim gradovima i opštinama treba da se radi. Kao druga najznačajnija novina je definisanje položaja mesne zajednice, gde se akcenat stavlja na to da mesne zajednice u stvari budu servis građanima i to je ono što je odlično. Važno je obezbediti kontinuitet u radu mesne zajednice da bi građani u svakom trenutku imali svoje legitimno i legalno izabrane predstavnike.

Dok je „žuto preduzeće“ vodilo Srbiju, u nekim gradovima se izbori za savet mesne zajednice nisu raspisivali, odnosno nisu održavali po osam godina i takav je slučaj bio i u Leskovcu, u gradu iz koga ja dolazim. Nekome je očigledno odgovaralo da građani nemaju svoja legitimno i legalno izabrane predstavnike i da ne moraju nikome da polažu račune o tome kada novac svih građana ulažu u neke propale projekte. Navešću samo jedan od propalih projekata „žutog preduzeća“ u Leskovcu, a to je projekat tzv. bušotina, gde su se milioni građana Leskovca uložili u pronalaženju tople vode, bušenjem do ogromnih dubina na nečijoj privatnoj njivi. Da sve više nikada ne bi desilo da se novac građana Leskovca i svih građana Srbije ulaže u neke propale projekte, a da se pritom građani ne pitaju ništa se upravo donosi i ovaj zakon koji će, naravno, doprineti i sveobuhvatnom razvoju Republike Srbije, ali i ostvarivanju socijalne ravnopravnosti.

U prepodnevnim časovima kolege iz opozicije su podrugljivo govorile o rezultatima rada gradonačelnika Leskovca i ja nisam imala priliku da odgovorim. Iskoristiću samo nekoliko minuta, zarad građana Leskovca i građana čitave Srbije, da kažem šta je to sve u Leskovcu od 2012. godine, otkako je SNS na vlasti, urađeno. Dakle, asfaltirano je 75 ulica, 20 kilometra trotoara je izgrađeno i rekonstruisano, u 65 ulica je zamenjena vodovodna mreža koja je bila stara i preko pet decenija, osam kilometra kanalizacione mreže je izgrađeno, polovina škola su renovirane… Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Nemate vreme više.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsednice.

Po ovom članu 11. osnovnog zakona se jasno definiše šta su to i šta je to što se uređuje statutom jedinica lokalne samouprave, pa između ostalog i prava i dužnost i lokalnih samouprava. Niko ne spori da je pravo lokalne samouprave da u cilju poboljšanja života sopstvenih sugrađana se obraća svim međunarodnim i domaćim institucijama, ali takođe i da je njihova dužnost da vode računa o dignitetu sopstvene lokalne samouprave, ali i Republike Srbije. Međutim, veoma često to pravo se zloupotrebljava, a dužnost se u potpunosti zanemaruje.

Primer za to jeste lokalna samouprava u Paraćinu, gde su posle višedecenijske vladavine Saše Paunovića i ljudi njime okruženih u javnosti isplivale mnoge kriminalne radnje vezane za postupke javnih nabavki prilikom rekonstrukcije gradske apoteke, prilikom angažovanja radne snage, prilikom dodeljivanja mnogih javnih poslova bliskim srodnicima funkcionera DS. Nakon toga je kao pokriće za to usledilo obraćanje Kongresu lokalnih i regionalnih samouprava, Savetu Evrope, raznim zapadnim ambasadama itd, ali, naravno, motiv svega je bilo očuvanje vlasti i ličnih privilegija.

Međutim, ono što je jasno da nikakvi kongresi, nikakvi saveti, nikakve ambasade neće zaustaviti borbu protiv korupcije jer, na kraju krajeva, oni tu borbu nisu ni pokrenuli. Borbu protiv korupcije pokrenuo je sadašnji predsednik Aleksandar Vučić i SNS, ali ni oni nemaju nameru tu borbu zaustaviti, već naprotiv, samo je više povećati i nastaviti sa otkrivanjem svega onoga što su radili Paunovići i slični njemu.

E, upravo na tom putu je i ovaj moj skromni doprinos ovim amandmanom, u cilju sprečavanja ljudi kao što su Saša Paunović u lokalnim samoupravama i opomena da takve stvari u budućnosti prosto postanu prošlost i da ćemo u skladu sa tim i nastaviti svi zajedno borbu protiv korupcije i kriminala. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela Dubravka Filipovski.
...
Srpska napredna stranka

Dubravka Filipovski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsednice.

Uvaženi članovi Vlade, poštovane kolege i koleginice, lokalna samouprava je jedan od najvažnijih elemenata državnog sistema. Opštine i gradovi su nivo vlasti najbliži građanima, nivo na kojem se rešavaju najvažnija pitanja od opšteg interesa za svakog od nas. Šta sve statutom lokalne samouprave treba da bude obuhvaćeno, odnosno koja su proširenja koja treba da budu definisana statutom, a i Predlogom ovog zakona?

Dakle, sve opštine moraju da imaju svoje akcione planove, moraju da imaju strateške planove i moraju da imaju ruralne planove razvoja, naravno, i druge akte, u skladu sa svojim nadležnostima u okviru statuta. Cilj tih planova treba da bude da se poveća konkurentnost opština, da se poveća njihova transparentnost, da razvijemo mogućnost da svaki građanin može da obavesti opštinu o primedbama koje ima u svojoj ulici, u svom selu i da ta primedba bude na brz i efikasan način rešena. Treba da obezbedimo i bolje korišćenje postojećih resursa, da se konstantno umanjuju troškovi, rizici i gubici, da se konstantno radi na povećanju kvaliteta rada. Za sve ovo je potrebno da imamo adekvatne kadrovske resurse i u opštinama je potrebna konstantna edukacija postojećih zaposlenih i ministarstvo na tome mora zaista konstantno i da radi.

Amandmanom koji sam podnela se dodatno definiše član 2. ovog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo Zvonimir Đokić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Dok danas i ovih dana raspravljamo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i dok Aleksandar Vučić i SNS otvaraju nove fabrike po čitavoj teritoriji Republike Srbije po svim gradovima, od severa do juga, od istoka do zapada, sa ciljem privrednog oporavka i ekonomskog razvoja zemlje i jačanja, između ostalog, i lokalnih samouprava širom Srbije, ovi sa druge strane, pripadnici propale parlamentarne opozicije, pokušavaju, zloupotrebljavajući mogućnosti koje im pruža Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije, da unesu dodatnu destabilizaciju i u samu Skupštinu. Kako to rade? Rade tako što izmišljaju i govore laži ovde, potpunu neistinu. Jedan od njih je, na kraju ću reći ako budem imao vremena, izuzetni predstavnik gospodin Kena.

Svedoci smo ovih dana i žestokih napada, šta se to događa u državi, pokušaja urušavanja društvenog poretka, dodatnog razaranja institucija Republike Srbije. Znamo, videli smo, imali smo blokade puteva, blokade saobraćaja, imali smo lažne vesti o zatrovanoj vodi, imali smo čak i iscenirane nestanke novinara, fizičke napade na policajce, širenje lažnih vesti na severu Kosova itd. Sve to rade upravo da bi destabilizovali zemlju, da bi nas zaustavili na tom putu napretka. Ko to radi? Najistaknutiji predstavnik, gospodin Kena, je onaj koji je najpoznatiji po domaćinskom odnosu u svojoj lokalnoj samoupravi. To je onaj gospodin koji je u jednoj noći popio za 139.850 dinara, najviše piva, „tuborga“, „lava“, „hajnekena“ itd, ukupno 343 boce piva.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
Izvolite.