Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, izmenom odredbe člana 11. stav 2. aktuelnog Zakona o lokalnoj samoupravi proširuje se krug pitanja koja se uređuju statutom za koje se kroz praktičnu primenu pokazalo potrebnim da se utvrde u ovom opštem aktu.

Posebno apostrofiram izmene koje se odnose na sprovođenje postupka javne rasprave za donošenje najznačajnijih opštih akata i proširenje kruga ovlašćenih predlagača za sprovođenje javne rasprave. U tom smislu, ističem da generalno građani imaju značajne rezerve prema neformalnim, ali i prema formalnim oblicima sopstvenog učešća u upravljanju javnim poslovima, budući da nastavljena politička kultura ne vrednuje takav vid građanskog angažmana u javnom životu. Većina njih nije ni podstaknuta od svojih lokalnih struktura vlasti da razmišlja na taj način i da se aktivira kako bi zajedno sa tim vlastima rešavala probleme i učinila da lokalne zajednice na najbolji način iskoriste sve svoje kapacitet radi poboljšanja uslova života.

Građansko učešće ima ogroman značaj za unapređenje demokratije u svakoj zemlji, a posebno u zemljama koje se nalaze u procesu stvaranja modernog, pravnog, političkog i ekonomskog sistema. Učešće građana u procesu kreiranja, donošenja i implementiranja odluka stvara aktivno civilno društvo odgovornih i angažovanih ljudi. Zato javne rasprave imaju veliki značaj, na osnovu čijih rezultata svaka verzija predložene odluke treba da bude izmenjena i dopunjena, a kao rezultat tog procesa trebalo bi da proizađe finalan tekst odluke.

Takođe, javne rasprave imaju veliki značaj za borbu protiv korupcije delujući kao preventivno sredstvo, zbog čega je važno urediti javne rasprave i omogućiti građanima, udruženjima i svima koji žele da doprinesu kvalitetu propisa i odluka. Ujedno, tokom javne rasprave može se pokazati da li su rešenja o kojima se raspravlja utemeljena na stvarnoj potrebi i javnom interesu da se neki odnos uredi ili ne. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Krivokapić.
Da li neko želi reč?
Kolega Krivokapiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Podneo sam amandman na član 2. ovog zakona, kojim se dodaje stav koji dodatno definiše navedeni član i on glasi: „Realizacijom statuta lokalne samouprave obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na nerazvijene opštine“.

Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi definisana je uloga organizacija i institucija na lokalnom nivou, kao i građana, a definisani su i organi lokalne samouprave, njihova struktura, nadležnosti i okvir delovanja. Rad lokalne samouprave detaljnije je uređen i statutom koji donosi skupština opštine, a koji je najviši pravni akt jedinice lokalne samouprave, koji mora biti usaglašen sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti lokalne samouprave. Statutom se utvrđuje temeljni okvir uređenja sistema vlasti na lokalnom nivou. Lokalne samouprave su definitivno generator razvoja. Lokalna samouprava je važan segment države, kada je reč o podršci privredi.

Zašto sam ovo naveo? Zato što mora da se prizna, mada znam da će opoziciji to biti veoma teško, ali činjenica je da su jedino predsednik Srbije i SNS ozbiljno i bez zadrške krenuli u posao oporavka privrede, jer od toga kojom brzinom bude jačala privreda umnogome zavisi i to koliko će biti dobro u gotovo svim drugim oblastima, u prosveti, zdravstvu, socijalnoj politici, kulturi i sportu. Upravo zbog toga je naša država usmerila sve snage kako bi pomogla privredi, da bi privreda mogla da pomogne državi i društvu. Zato sam i rekao da je lokalna samouprava važan segment države u podršci privredi, jer kako se očekuje od republičkih vlasti da sve kapacitete usmeri na smanjenje nezaposlenosti i povećanje životnog standarda, što svakako direktno zavisi od stanja u privredi, građani to isto očekuju i od lokalnih vlasti. Mogu slobodno da kažem da je ovaj zakon od velike važnosti kako za građane, tako i za eventualne investitore i kreditore, što ima za pozitivan rezultat sveukupni razvoj same države, a svakako i nerazvijenih opština.

Imajući u vidu sve napred navedeno, moram da naglasim da je potrebno u članu 2. dodati stav kojim će se dodatno definisati da se realizacijom statuta lokalne samouprave…(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.
Da li neko želi reč?
Kolega Krliću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mirko Krlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da državna uprava i lokalna samouprava ima najznačajniju ulogu u samom razvoju Republike Srbije, ali i moje insistiranje na tome da se mora obratiti posebna pažnja na kulturu i razvoj kulture mislim da ima potpuni smisao. To definiše jedan narod, to definiše državu.

Reći ću vam da sam, igrom slučaja, pre pet godina imao prilike da budem u Pećkoj patrijaršiji na konferenciji „Balkan i Bliski istok“, gde je uvaženi profesor rektor telavivskog univerziteta Martin fon Klevert imao izlaganje na temu kako je to uspela jedna država Izrael da u tom velikom islamskom svetu, da u tom velikom arapskom svetu napravi državu koja je u svemu dominantna, u svemu iznad drugih, kako je to bilo moguće. Uvaženi profesor, jedan od najvećih svetskih autoriteta što se intelektualne svojine tiče, rekao je da jeste američko oružje veliki kapital koji je došao od dijaspore napravio, stvorio državu, ali država nije izgrađena time, izgrađena je kulturom, izgrađena je obrazovanjem.

Vi danas od deset najboljih univerziteta u svetu morate bar pet spomenuti iz Izraela. Nemate nijedno pozorište, nijedan balet, nijednu biblioteku, nijednu kulturnu ustanovu u svetu, u Parizu, Londonu, NJujorku, a da takva ista ne postoji danas u državi Izrael. Tako se gradi jedan narod, tako se gradi jedna država, tako se gradi država kada je u takvom okruženju u kakvom je Izrael, a mi nismo u mnogo drugačijem. Zato je jako važno da shvatimo kakav je značaj kulture i koliko možemo uraditi. Ta kultura ne može biti zasnovana na Borki Pavićević, ne može biti zasnovana na Ženama u crnom, ne može biti zasnovana na kulturnoj dekontaminaciji, na ostalima koji sve čine da unište i nas i sve ono što imamo da kažemo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Nikolić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

U pogledu izmena koje se odnose na statut, a naročito na budžet jedinica lokalne samouprave, ističem da je jako važno da realizacijom istih posebnu pažnju zavređuje svakako saobraćajna infrastruktura, ali pre svega i sva komunalna infrastruktura koju jedinica lokalne samouprave treba da obezbedi svojim građanima. Neosporna je činjenica da se veliki značaj daje baš onim elementima, osnovnim elementima za razvoj naše države, kao što su izgradnja autoputeva, izgradnja državnih i opštinskih puteva, modernizacija železnice itd, a što je pre dolaska na vlast SNS, na prvom mestu predsednika Aleksandra Vučića, bilo u jako lošem stanju.

Danas kada neki govore o smanjenju prihoda u budžet jedinica lokalne samouprave, mi sa druge strane imamo primer opštine Ub, sa rukovodstvom koje podržava program SNS, čiji je budžet nikada stabilniji, sa svim izmirenim obavezama, gde se svake nedelje otvori po minimum jedno gradilište i to je rekonstrukcija škola, vrtića, asfaltiranje puteva i ulica, izgradnja sportsko-rekreativnih centara.

Iskoristila bih priliku i da iznesem da je danas otvoreno jedno od najmodernijih dečijih igrališta i najsavremenijih u Srbiji na površini od 460 kvadratnih metara i to je trenutno najveće u Srbiji.

Samo od početka 2018. godine u Opštini Ub imali smo mnoge investicije među kojima su izgradnja trafostanice, vrednosti 2.000.000 evra, izgradnja prve saobraćajnice u novom urbanom naselju, vrednosti 105.000.000 dinara, izgradnja novih puteva u 30 ubskih sela, što je rezultat odlične saradnje Opštine Ub i „Puteva Srbije“, itd.

Svaku priliku ćemo koristiti da govorimo o rezultatima delovanja našim, s jedne strane, s uverljivim dokazima, a i sa druge strane da podsetimo građane kako se ne treba ponašati, kao što je bio primer u Smederevskoj Palanci, gde opštinu sa 800.000.000 dinara prihoda zadužite sa preko 4.000.000.000 dinara i blokirate sve račune i škole, i vrtiće, i domove zdravlja, mesnih zajednica i svega što postoji, e, tome se stalo na put. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč?
Kolega Jančiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman i predložio da se u članu 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi doda novi stav koji glasi: „Realizacijom statuta lokalne samouprave obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na unapređenje rada lokalnih samouprava.“

Članom 2. Predloga jasno se definiše krug pitanja koja se uređuju statutima jedinice lokalne samouprave, prava i dužnosti i način njihovog ostvarivanja, što je veoma važno, utvrđuje se sprovođenje postupka javne rasprave prilikom pripreme budžeta u delu planiranja investicija i donošenja strateških planova razvoja.

Dakle, utvrđuje se princip otvorenosti, transparentnosti, princip dogovora organa lokalne samouprave sa građanima po najznačajnijim pitanjima investicija i razvoja sredine u kojoj žive, sve to što je od posebne važnosti na užim područjima kakve su mesne zajednice. Da li je dogovor prethodnog režima sa građanima do 2012. godine u Vojvodini do 2016. godine bilo? Naravno, da nije. Ilustrovaću to na primeru iz opštine Novi Kneževac gde je vladala samovolja i bahatost opštinskih rukovodilaca u trošenju budžetskih sredstava, pa su im tako najvažnije investicije bile ulaganja u spa centar, solarijume, biciklističke staze za koje je nemoguće danas obezbediti upotrebne dozvole. Ravnanje atarskih puteve bez građevinskih mašina, podizanje zaštitnih atarskih puteva bez sadnica, ulaganje u nabavku alkoholnih pića, reprezentacija putovanja i mnogo toga slično. Samo u jednom danu popijeno je 90 litara vrhunske rakije, a za reprezentaciju je godišnje trošeno više nego za učeničke i studentske stipendije, dom zdravlja i materijalne troškove srednjih škola zajedno.

U periodu od 16 godine njihove vlasti u razvoje zajednice izdvajalo se sramnih…(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Borka Grubor.
Da li neko želi reč?
Koleginice Grubor, izvolite.