Osmo vanredno zasedanje , 26.06.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodna poslanica Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milisav Petronijević.
Na član 2. amandman je podneo narodna poslanica Aleksandra Belačić.
Na član 2. amandman je podneo narodna poslanica Aleksandra Čabraja.
I posle nje ćemo napraviti pauzu.

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Pre svega, moram da kažem da sam se iskreno prijatno iznenadila kada sam čula da je jedna koleginica iz vladajuće većine rekla nešto što ja stalno ponavljam, a to je da kulturna baština predstavlja identitet nacije. Slažem se u potpunosti sa ovim i veoma sam srećna ako ta činjenica bude ovde i prihvaćena i prepoznata. Svakako da je ovaj zakon jedan mali korak u tom pravcu, a trebalo bi da ih napravimo mnogo više i mnogo većih koraka.

Takođe moram da se osvrnem i na nešto na šta se svaki put osvrnem, a u čemu su mi se takođe, na svoje zadovoljstvo, pridružile neke kolege, a to je da s obzirom da mi nemamo šanse da odmaknemo dalje od dva člana prvog zakona u ovim diskusijama, smatram da uopšte nije dobro da se radi na takav način i da mi se ni malo ne dopada način kako su, naravno protivno Poslovniku i čini mi se članu 57. recimo objedinjeni zakoni o memorijalima, o sezonskim radnicima i o pomoći deci. Pa sad vi vidite u kakvoj, ja se nadam da to baš i nije u nekoj međusobnoj vezi, ali očigledno da možda ima neke veze između tih tačaka.

No, da se vratimo na kulturnu baštinu i na identitet nacije, na kulturu. Jedan od jako važnih faktora u tom smislu je i negovanje čistote jezika, pa kažem s obzirom da uvek govorimo samo o prva dva člana, imamo priliku da ih izanaliziramo, veoma detaljno i moram da primetim da je u ovom članu, u tački 9. došlo do jedne pojave koja se nažalost veoma odomaćila u srpskom jeziku, a to je da se pogrešno izbegava korišćenje priloga, odnosno da je iskazano ovde da se memorijali obeležavaju na vidljiv način.

Nažalost, ovaj moj amandman nije prihvaćen. Ja moram da kažem da čak i javno i na svim mogućim mestima, sa najviših mogućih mesta stalno čujemo ovako pogrešnu upotrebu jezika, to nikako nije dobro, stalno zaboravljamo da u srpskom jeziku postoje prilozi. Pa, zato nije pravilno reći na vidljiv način, nego je pravilno reći vidljivo. Nije pravilo reći na dobar način, nego je pravilno reći – dobro. Nije pravilno reći na odličan način nego je pravilno reći – odlično.

I zbog toga bih želela da apelujem da počnemo da se izražavamo pravilno i da negujemo srpski jezik, jer ovako pogrešno izražavanje veoma liči na loš prevod i svakako nije u duhu srpskog jezika.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju od jednog časa.
Sa radom nastavljamo u 15.00 časova. Hvala.
(Posle pauze)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Stević. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, u ime SPS na Predlog zakona o ratnim memorijalima podneo sam amandman na član 2. Zakona o ratnim memorijalima.

U članu 2. stav 1. posle tačke 9) dodaje se nova tačka koja glasi - evidencije ratnih memorijala podrazumevaju i evidencije svih ratnih memorijala. U obrazloženju sam naveo – amandmanom se u pojmovnik dodaju evidencije poginulih lica u ratovima i evidencije svih ratnih memorijala, jer bez sistematizovanih podataka, predloženi zakonski okvir o ratnim memorijalima ne bi bio potpun, posebno imajući u vidu različite oblike ratnih memorijala i različite nivoe njihove zaštite i uređenja i odražavanje.

Poseban problem jesu i nepotpune evidencije o stradalima u oslobodilačkim ratovima i ratnim sukobima tokom devedesetih godina. Ovakve precizne evidencije dugujemo onima koji su dali svoje živote za slobodu i njihovim porodica.

Članom 2. Zakona o ratnim memorijalima taksativno se određuje značenje pojedinih pojmova i to, šta je ratni memorijal, šta je i gde je mesto stradanja, gde je znamenito mesto i šira prostorna celina, šta je javno spomen obeležje i šta se smatra poginulim licem. Ovim članom se bliže određuje zaštita ratnih materijala, kao i redovno investiciono održavanje i uređenje ratnog memorijala, a za potrebe pravilne primene razumevanja rešenja sadržanih u ovom zakonskom projektu.

Novim zakonskim rešenjem preciziraju se dužnost jedinica lokalnih samouprava vezanih za redovno održavanje ratnih memorijala na njihovoj teritoriji, odnosno jasno se definišu nadležnosti Republike Srbije. Ovim zakonskim rešenjem će se regulisati odgovornost za evidentiranje memorijala, evidenciju svih žrtava ratova, jer do sada evidencija o stradalima je bila nepotpuna i oslobodilačkim ratovima i u ratnim sukobima tokom devedesetih godina. Nedopustivo je da ne znamo imena nastradalih u svim ratovima, a posebno nakon bombardovanja 1999. godine.

Ovakve precizne evidencije dugujemo onima koji su dali svoje živote za slobodu i njihovim porodicama. Posebno je važno i značajno u ovom zakonu što će se za uspešno sprovođenje zakona o ratnim memorijalima obrazovati Savet za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije radi davanja mišljenja povodom predloga za uređenje i uklanjanje ratnih memorijala. Savet imenuje ministar nadležan za poštovanje i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije.

Usvajanjem ovog zakona svi državni organi, privredni subjekti, fizička lica, odnosno celokupna javnost može inicirati obnovu, sanaciju, rekonstrukciju postojećih ratnih memorijala, kao i izgradnju, postavljanje i uklanjanje ratnih memorijala, a mogu aktivno učestvovati u realizaciji i finansiranju kroz razne vidove donacija. Zato se s pravom očekuje da će primenom zakonskih rešenja u praksi i jasno definisanom procedurom ceo postupak, od ideje do realizacije, biti pojednostavljen i transparentan, kada će biti obezbeđena dostupnost svim pravnim i fizičkim licima. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. kolega Steviću.

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Josip Broz.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik dr LJubinko Rakonjac.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Nataša St. Jovanović. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, važno je istaći da primena Zakona o ratnim memorijalima neće stvoriti dodatne troškove ni građanima, ni privredi, jer nema dodatnih finansijskih obaveza za njegovu primenu.

Pored očuvanja i održavanja, planirana je i izgradnja novih spomenika koja mora da sadrži i predlog održavanja istih. Bitno je i to što su ratni memorijali važan deo kulturne baštine Republike Srbije, koji unapređuju poštovanje ljudskih prava, nacionalnih i verskih osećanja i tradicije.

U Mladenovcu simbol grada je spomenik srpskom ratniku od 1912. do 1918. godine i predstavlja spomen za 73 poginula ratnika sa stihovima koji su ugravirani na spomeniku – za slobodu, za ujedinjenje, za slavu. Kao što spomenik Pobedniku na Kalemegdanu i predstavlja simbol Beograda, tako i drugi gradovi imaju neke svoje simbole u vidu ratnih memorijala.

Kulturno nasleđe se predaje sledećim pokolenjima i ostavlja trag i postojanost u vremenu. Uspostavljaju se čvršće veze između istorije i turizma. Potrebno je kreirati turističke ture kojima bi se obilazili spomenici od značaja za našu istoriju. Potrebno je napraviti dodatne sadržaje, muzeje kako bi se što više turista upoznalo sa našom istorijom. Što više o njoj znaju, to će nas više ceniti, jer Srbija je mala zemlja, ali ima veliko srce.

Iz svega goreg navedenog sam podnela amandman na član 2. gde se dodaje stav 2, koji ukazuje da je adekvatno održavanje spomenika i proširenje memorijalnih kompleksa i građenje novih, na kojima ne treba štedeti, može za posledicu imati porez prihoda u budžetu Republike Srbije, a nematerijalna korist je svakako kulturni, istorijski, vojni i politički značaj Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Jovanović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, dve bivše Jugoslavije možemo komotno proglasiti spomen kosturnicama srpskog naroda. Obadve. To govorim sasvim odgovorno.

U tim spomen kosturnicama su uglavnom stradali naši preci. Oni su oslobađali sebe, ali i druge i na njihovim kostima, na njihovoj krvi su stvorene obe Jugoslavije. Mislim da je to bila greška i da su samim tim obe države spomen kosturnice. Oni su oslobađali više puta one koji su u znak zahvalnosti pobili svoje oslobodioce najmanje dva puta. Oslobodili su ih života, imanja, teritorija. Oni isti koje su naši preci oslobađali. Pobijeno je stotine hiljada, u tim spomen kosturnica, stotine hiljada, milioni, pripadnika uglavnom srpskog naroda.

Tako da, komotno, cela bivša Jugoslavija može da bude memorijal u pomen stradalim, našim precima. To je bilo surovo etničko čišćenje. Rezultat tog zločina su prigrabljene teritorije koje su nekada pripadale našim precima.

Ima izreka – kad je vrana rodila sokola. I, zato ja tražim, da se u selu Vranić, na imanju onog ljotićevca, koji je ovde onako u miksu se zalaže i za bugarsku Ataku, u za LJotićev pokret koji je podržavao Hitlera, podržava i one neonaciste iz „Alternative za Nemačku“, da se i na imanju u selu Vranić, podigne memorijalni centar u spomen seljacima, koje su oni nazivali kulacima, jer je na njegovom privatnom imanju, imanju njegovog pretka, je lišeno imovine, pa i života, na stotine seljaka iz čačanskog kraja. Zato, nemoj da vas čudi ovaj pozdrav, ovo je pozdrav - Haj Hitler, i - za dom spremni, koalicije, i ja moram kameru da dobro to pokaže, to je ono što Srbi nikad nisu radili, ali to priliči ljotićevcima, koji su ovde pokušali da umiksaju sve svoje ideje, sve svoje neofašiste, neonaciste i da se tobože oni prikažu kao borci za slobodu.

Mi smo dosta ginuli za druge, vreme je da živimo za sebe. Dosta smo bili, posebno mi seljaci, ludo hrabri, vreme je da budemo samo hrabri i mudri. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Radoslav Jović. Izvolite.