Osmo vanredno zasedanje , 26.06.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnikom, uvažene kolega narodni poslanici, predloženi Zakon o ratnim memorijalima donosi se po hitnom postupku, što i jeste potreba, jer je od velikog značaja da se urede pitanja koja reguliše zakon radi efikasnijeg delovanja državne uprave u postupku zaštite održavanja, kao i finansiranja održavanja i uređenja memorijala, kao i vođenja evidencija o postojećim memorijalima.

Zakonom se definišu nadležnosti kako jedinica lokalnih samouprava, vezanih za redovno održavanje ratnih memorijala na njihovoj teritoriji, tako i nadležnosti Republike Srbije u pogledu investicionog održavanja ratnih memorijala i na teritoriji naše države, tako i održavanje srpskih ratnih memorijala u inostranstvu.

Propisi koji regulišu oblast ratnih memorijala doneti su pre 40 godina i zato donošenje ovog zakona jeste potreba, jer jasnije definiše nadležnosti, jačanje odgovornosti i efikasnosti jedinice lokalne samouprave i ostalih institucija i pojedinaca, kao i stvaranje neophodnih uslova za zaštitu kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode.

Kroz obrazovanje, koje je bitan segment svake društvene zajednice, u osnovnim, srednjim i visoko školskim ustanovama mora se obezbediti potreban nivo znanja o istorijskim činjenicama, vezanim za ratne periode naše države, negujući tradiciju koja, pored jezika, pisma, običaja i verovanja, kao nepokretna kulturna baština simbolizuje određenu naciju.

Uređeni ratni memorijali kao važan segment kulturne baštine Srbije treba da postanu deo kvalitetne i atraktivne turističke ponude, što će svakako uticati na sveukupni razvoj Srbije.

O zacrtanim programskim ciljevima Vlade Republike Srbije, poboljšanju životnog standarda građana Srbije govore i predloženi zakoni o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, gde će i poslodavac i sezonski radnik biti motivisani da budu prijavljeni, a time se suzbija i siva ekonomija sa kojom se naša država suočava.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom podstiče se populaciona politika i poboljšava se materijalna situacija porodice sa decom, što je još jedan značajan pokazatelj o odgovornoj politici ove Vlade, na čelu sa Aleksandrom Vučićem prema svim građanima Srbije. zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Vlado Babić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Vlado Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vlado Babić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi gospodine ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u sastavu Memorijalnog kompleksa Bitke na Batini, kod Bezdana, nalazi se i Spomenik Crvenoj armiji, tzv. „Pobeda“, podignut na mestu najžešćih borbi, tzv. krvavoj kvoti 169.

U sastav kompleksa nalazi se spomen-dom sa dve izložbene prostorije, sa stalnom muzejskom izložbom o Batinskoj bitci, kao i spomen park i zajednička grobnica sa posmrtnim ostacima 1297 boraca Crvene armije.

Jedan deo memorijalnog kompleksa, tačnije spomen-muzej, izgrađen je 1981. godine i nalazi se na bačkoj obali Dunava, na srpskoj strani. Muzej je dugi niz godina bio ruiniran, jer je služio za stacioniranje vojnih jedinica tokom ratnih dejstava u Hrvatskoj.

Sredstvima pokrajinske Vlade Vojvodine i grada Sombora muzej je obnovljen i sa novom muzejskom postavkom svečano je otvoren za javnost na 73. godišnjicu Batinske bitke, odnosno 11. novembra 2017. godine.

Za adaptaciju spomen-muzeja na obali Duvana kod Bezdana pokrajinska Vlada je izdvojila 11,6 miliona dinara, dok je grad Sombor uložio 3,5 miliona dinara.

Muzej je bio sav zarastao. Nije mu se moglo prići od rastinja i šume, a video mu se samo vrh. Radnici somborskih firmi uložili su nadljudske napore da se muzej dovede u sadašnje stanje, da je osposobljen za javnost.

Nova postavka u renoviranom Muzeju Batinske bitke prikazuje tok Batinske bitke koja je vođena od 11. do 29. novembra 1944. godine, u sadejstvu Pedesetprve vojvođanske divizije i Trećeg ukrajinskog fronta Crvene armije.

S obzirom da je i premijerka Ana Brnabić bila prisutna na ovom otvaranju, ona je istakla da Srbija ponosno čuva uspomenu na sve heroje koji su položili svoje živote za slobodu. Srbija i danas počiva na istim vrednostima, antifašizmu i slobodarstvu i naša se politika, shodno tome, ni do danas nije promenila.

Čini se da Vlada Republike Srbije nastavlja sa teškim reformama koje imaju za cilj svakodnevna poboljšanja života svih naših građana. Posebno su nam važni mladi ljudi, jer bez ulaganja u mladost nema ni budućnosti, ali treba voditi računa i o starijim generacijama, koje će usmeriti ovu našu mladost da sačuva i održava ove naše ratne memorijale. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Babiću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Radovan Jančić.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Poštovani narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, nema važnijeg pitanja za sve nas i zadatka koji moramo rešiti kako bismo stigli do najvažnijeg cilja kojim ćemo obezbediti visoko razvijeno i moderno društvo, razvijene i snažne lokalne samouprave, veći standard i bolji život za sve naše građane.

Ka tom cilju na koji nas je poveo 2012. godine predsednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, ostvareni su brojni rezultati koje sve relevantne međunarodne institucije ocenjuju najvišom ocenom, a koje danas osporavaju samo oni koji su te 2012. godini bili u poziciji da ih sami naprave. NJihov je interes išao u suprotnom smeru od opštih interesa Srbije, da ona postane zemlja u kojoj se može pristojno živeti, sa pravom na jednake šanse za sve da napreduju i stvore bolju budućnost za svoju decu.

Danas kada je podignuto lično dostojanstvo naših građana, u prilici smo da raspravljamo o ovom Zakonu o ratnim memorijalima, kojim nedvosmisleno kažemo da uređenjem, zaštitom i održavanjem ratnih memorijala negujemo tradicije za budućnost naših pokoljenja, jer pored jezika, pisma, istorije, običaja i verovanja, nepokretna kulturna baština je od posebne vrednosti svake nacije.

Naše kulturno nasleđe vezano za ratne periode, a samim tim i dostojanstveno sećanje na poginule u mnogim ratnim dešavanjima koja su se dešavala na prostorima naše zemlje, moramo štititi istorijskim činjenicama i čuvati ih od zaborava.

Osnažene lokalne samouprave kakve su danas, uz ljude koji ih vode, rukovodeći se politikom SNS, poštujući stvarne činjenice o stradanjima srpskog naroda i ostalih građana, u potpunosti će realizovati odredbe ovog zakona.

Realizacijom ovoga zakona sačuvaćemo našu kulturnu baštinu iz ratnih perioda, ali što je, isto tako, važno, poboljšaćemo našu turističku ponudu, što će svakako doprineti razvoju naše zemlje. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik dr Desanka Repac.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Desanka Repac. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Desanka Repac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Poštovani gospodine ministre, poštovani poslanici, lokalne samouprave u Vojvodini prepune su spomen-obeležja kada je reč o srpskim, o nacionalnim zajednicama i o pripadnicima stranih armija.

Direktno i preko institucija pokrajinska Vlada jednako čuva svaki od tih segmenata. Vojvodina je deo Srbije koja je naseljena dobrovoljcima Prvog svetskog rata, onima koji su preživeli. Imamo moralnu i emotivnu obavezu da kažem kratko mnogo o njima, jer sam direktan potomak jednog od njih. Dobrovoljcima je istorija srpskog naroda dodelila jednu od najčasnijih uloga. Dobrovoljački pokret Prvog svetskog rata Srba je jedinstvena i specifična pojava u svetu. Jedina istinita misao svakog dobrovoljca bila je srpska otadžbina. Svojevoljno da odluči za sebe, svoj život i vrlo često svoju porodicu žrtvuje za svoju rodnu grudu i srpstvo, i njihovi potomci, ne smemo da zaboravimo slavne pretke koji su svojom krvlju stvorili naš zavičaj. Onaj ko to zaboravi, izgubio je srpsku istoriju, izgubio je sebe.

Dobrovoljci su iz Amerike, Rusije, Novog Zelanda, Australije, stigli na Solun da se bore za zemlju Srbiju i slavnu otadžbinu. Smatra se da ih je bilo oko 40 hiljada. To je pretpostavka, tačan broj se ne zna. Mnogi su ostali na Zejtinliku, srpskom vojnom groblju u Solunu. To je mesto hodočašća. Srpska vojska je izgubila svakog trećeg vojnika. Čempresi koji su zasađeni oko grobnih mesta srpskih vojnika pokloni su manastira Hilandar, velika simbolika, kao straža palim srpskim junacima.

Ove godine se navršava 100 godina od proboja Solunskog fronta. Na teritoriji Srbije imamo samo pojedinačna obeležja stradalih na Solunskom frontu. Ratni memorijal Solunskog fronta je Srpsko vojničko groblje u Solunu. Na proboju Solunskog fronta bilo je jako puno bolesnih, jako puno ranjenih. Srpski vojni sanitet nije mogao da se oporavi od Balkanskih ratova i nije mogao da pruži pomoć svim bolesnim i ranjenim. Tako da je na poziv Nikole Pašića ušlo oko 200 stranih lekara, 500 školovanih bolničarki, ušle su bolničarke Bolnice škotskih žena i jedna doktorka Elizabet Ros, koja je došla iz Londona, da dobrovoljno leči bolesnike od pegavog tifusa u Kragujevcu i tamo je i umrla. Još bih htela da pohvalim bolničarku od 60 godina, koja je došla iz Švajcarske, tzv. Klaru Katarinu. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, Spomen-park na Hisaru, koji čini Statuta pobede i 17 kamenova sa imenima najistaknutijih boraca leskovačkog kraja u Drugom svetskom ratu, grad Leskovac je ove godine detaljno uredio u memorijalni kompleks koji je godinama bio zapušten i izložen propadanju.

To je sada mesto koje će ponovo posećivati mladi, jer je ranije bilo namenjeno za kolektivne posete dece predškolskog i školskog uzrasta. U toku juna meseca 2018. godine, posle više od 40 godina, na ovom prostoru organizovana je dečija manifestacija pod nazivom „Spomen-park 2018.“ na kojoj su učestvovala sva deca predškolskog i školskog uzrasta.

Narodni muzej u Leskovcu osnovan je 1948. godine i bio je smešten u kući Bore Dimitrijevića Piksle, koji je izgrađen u drugoj polovini 19. veka u tzv. balkanskom stilu.

Godine 1974. godine izgrađen je novi objekat u koji su preseljene zbirke muzeja. Muzej je kompleksnog tipa jer prikuplja, proučava i prezentuje istorijsko-umetničke predmete iz arheologije, istorije, etnologije, istorije umetnosti, od praistorije Leskovca i okoline do danas.

Krunu višedecenijskog rada muzeja predstavlja stalna postavka „Vremeplov leskovačkog kraja“ otvorena 9. maja 2015. godine. To je prva faza rekonstrukcije stalne postavke iz 1974. godine i prikazuje život stanovnika Leskovačkog kraja od neolita do kasnog turskog doba. U dva arhitektonska dela, predstavljeno je osam hiljada godine istorije.

U prvom delu u vitrini oblika piramide simbolično je prikazano arheološko blago Hisara, brda iznad Leskovca, koje predstavlja najbogatije nalazište brnjičke kulturne grupe iz 14. veka pre naše ere.

Iz perioda rimske dominacije, predstavljen je zlatni nakit sa lokaliteta Mala Kopašnica. Srednjevekovna istorija oslikava Dubočicu i vreme Nemanjića, vreme despotovine i razvoj grada u vreme Turaka.

Prostorom koji svedoči o srednjem veku dominira figura srpskog viteza Nikole Skobaljića u prirodnoj veličini i pod punom ratničkom opremom. Posebno mesto dobio je i leskovački Panađur, najveći i najpoznatiji vašar na Balkanu, na koji su dolazili dubrovački trgovci i trgovci iz čitavog regiona.

U drugom arhitektonskom delu postavke, predstavljen je arheološki lokalitet Caričin grad, mesto rođenja cara Justinijana Prvog. Deo postavke u Caričinom gradu koji se nalazi na preliminarnoj UNESKO listi svetske kulturne baštine, čini materijal prikupljen u stogodišnjim istraživanjima. U okviru etnologije, postavka prati period od turskog doba do danas, razvoj zanatstva, trgovinu, privredu i običaje leskovačkog kraja.

Deo postavke koji se odnosi na Prvi svetski rat sadrži dokumente, fotografije, oružje i vojnu opremu vojnika iz ovog područja. Radnički pokret između dva svetska rata prikazuje razvitak, organizaciju i delatnost radničkog pokreta u leskovačkom kraju od 1918. do 1941. godine.

Leskovački proletarijat je u ovom periodu organizovao velike štrajkove u cilju poboljšanja ekonomskog položaja i sticanja političkih prava, ali, takođe, to je period zlatnog doba Leskovca, sveukupni procvat i napredak grada u kome je dobio sa pravom sinonim leskovačkog malog Mančestera.

O tom periodu ću govoriti u sledećem amandmanu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Olivera Ognjanović. Izvolite.