Osmo vanredno zasedanje , 26.06.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, poštovana gospodo narodni poslanici.

Vojna bolnica Niš kao istorijsko-medicinski antitet spada u najstarije i najuglednije medicinske i vojne ustanove u Srbiji. Vojna bolnica je osnovana u 19. veku, 11. januara 1878. godine neposredno nakon oslobođenja Niša od Turaka i do 1881. godine bila je jedina bolnica u Nišu.

U prvo vreme zbog velikog broja ranjenika i bolesnika bolnica je bila na dve lokacije, od kojih je jedna bila u neposrednoj blizini Ćele kule, gde se i danas nalazi i ta velelepna zgrada memorijal rađanja zdravstvene zaštite i zdravstvenog posećivanja.

Od vremena njenog osnivanja do na predlog načelnika saniteta srpske vojske, doktora Vladana Đorđevića, narednom vrhovne komande srpske vojske od postojećih turskih bolnica u Nišu nastaje Moravska stalna bolnica, koja do današnjeg dana prošla dug i trnovit put kroz devet ratova, koju je vodio srpski narod, a sa njim je započelo i razvijalo zdravstvo i zdravstvene ustanove ne samo niškoj kraja već i čitavog regiona.

Godine 1900. moram još jednom jasno da potenciram da su u Nišu kao posebna ustanova pod patronatom i za potrebe vojne bolnice formira preventivno medicinska ustanova Kraljevski vojni Pasterov zavod, koji je imao zadatak da organizuje preventivno medicinsku zaštitu pripadnika vojske i stanovništva. Započinje se sa proizvodnjom cepiva, odnosno vakcine i vrši se prva vakcinacija protiv velikih boginja i drugih zaraznih bolesti.

Doktor Mihailo Marković će 7. jula 1900. godine izvršio pelcovanje prvog teleta radi dobijanja animalne limfe za cepljenje protiv velikih boginja. Već u novembru je bilo spremljeno 19 hiljada vakcina. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre, kolege i koleginice, ovo je moj drugi amandman na Predlog zakona na drugi član.

Podnela sam amandman jer ratni su memorijali važan segment kulturne baštine Republike Srbije. I postaće deo kvalitetne i atraktivne turističke ponude. Turizam je grana koja direktno utiče na rast privrednog rasta.

Zašto većina poslanika opozicije ne shvata naše amandmane, pitamo se mi ovde narodni poslanici vlasti? Nabrojiću nekoliko osnovnih razloga. Oni su za vreme vlasti zatvarali fabrike, a mi ih otvaramo, oni su doveli zemlju do bankrota i do deficita budžeta, a mi sada do suficita. Oni su imali privredni pad, a mi imamo privredni rast, oni su povećavali broj nezaposlenih a mi smanjujemo broj nezaposlenih.

Navela sam vam osnovne razloge njihovih neshvatanja naših amandmana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Vlahović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Da li neko želi reč?
Kolega Bojaniću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Nastaviću tamo gde je stala koleginica Sonja Vlahović. Žalosno je pogledati one prazne klupe naspram nas. Imali su šanse da urade sve, pa i ove memorijale da srede, da oporave.

Kao što rekoh, nastaviću gde sam stao. Kada krenete Ibarskom klisurom i izađete iz grada Kraljeva sledi selo Konarevo, gde ćete videti jednu divnu piramidu na seoskom groblju. Svi vi koji ste prošli Ibarskom magistralom videli ste verovatno to zdanje. To je spomenik koji je nekada davno nepoznati darodavac napravio, odnosno dao je novac da se napravi. Napravio ga je arhitekta Spasoje Krunić i posvećen je deci, ne samo srpskoj deci, nego deci iz cele bivše Jugoslavije koja su od 1942. do 1947. godine bila u sirotištu u Mataruškoj Banji. U to sirotište je moglo samo da uđe dete koje nije imalo nikoga svoga.

Nastaviću dalje tom dolinom vekova, dolinom jorgovana. U selu Cerje na sredomeđi između Kraljeva i Raške svi vi koji ste putovali Ibarskom klisurom videli ste jedan divan spomenik srpskog vojnika koji je okrenut prema jugu. Godine 1930. grupa radnika i inženjera državnog preduzeća za izgradnju i tehnika „Labor“ iz Kraljevine Jugoslavije je svojim dobrovoljnim radom napravilo taj spomenik. Osamdeset pet godina niko nije prišao spomeniku, niti ga je pipnuo, niti šta radio, ali pojedinci pucali u njega, služio im je kao streljana.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Kraljeva je 2015. godine renovirao, sredio taj spomenik, doveo ga u pravo stanje kao i onaj malopre što sam pomenuo koji niko 70 godina nije pogledao dok to zavod nije uradio. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč?
Kolega Manojloviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivan Manojlović

Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Poštovane kolege narodni poslanici, ovim amandmanom se dodatno definišu uvodne odredbe na član 2. ovog zakona.

U obrazlaganju prvog amandmana govorio sam o privrednim memorijalnim kompleksima koje je ostavila prethodna vlast da nas podsećaju na nju, silne zatvorene fabrike.

Na svu sreću, danas je Srbija ponosna zemlja, ona koja ume da pamti, a njen narod da prosuđuje i sudi i zato nas danas u ovoj sali ima u ovakvoj srazmeri.

Knjeginja Milica, vladarka i prosvetiteljka, koje su se na svojevrstan način odrekle sve prethodne vlasti, posle šest i po vekova vraća se u Kruševac zahvaljujući inicijativi gospodina Bratislava Gašića i ove vlasti. Takođe, grad Kruševac doneo je odgovarajuće odluke, a gradska komisija je odobrila već postojeće idejno rešenje za spomenik koji je namenjen nastradalim pripadnicima vojske, policije i pripadnicima rezervnog sastava od 1991. do 1999. godine.

Kao što je neko od mojih prethodnika rekao, da praštamo moramo, da zaboravimo ne smemo, a mnogo je njih stradalo da bi sačuvali ono što su neki do 2012. godine pokrali. Oteli su ideale stradali, dužnost nam je da im posvetimo memorijale. Oteli su od nas živih, dužnost nam je da na to podsećamo. Oteli su od nerođeni pokoljenja, dužnost nam je da to ona nikada ne osete. Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Manojloviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč?
Kolega Bulatoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Slaviša Bulatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Na Predlog zakona o ratnim memorijalima podnosim amandman na član 2. u smislu da se doda stav 2. koji glasi – realizacijom ovog zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na vladavinu prava.

Predloženim zakonom ostvaruju se neophodni uslovi za zaštitu našeg kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode. Uređenjem i održavanjem ratnih memorijala negujemo tradicije za buduća pokolenja, jer pored jezika, pisma, istorije, običaja i verovanja i nepokretna kulturna baština predstavlja jedan od identifikacionih kodova svake nacije.

Zahvaljujući srpskim udruženjima i udruženjima drugih država u kojima se nalaze memorijali veliki broj srpskih memorijala je obnovljen, izgrađen je veći broj spomenika i spomen-ploča na kojima brojne delegacije i pojedinci polažu vence i cveće.

Kao lep primer brige o tim memorijalima istakao bih rad Udruženja Srba u Slovačkoj, gde se nalazi, posle Zejtinlika u Grčkoj, najveća grobnica Srba van otadžbine. Slovačkoj, Srbiji prijateljskoj zemlji, treba izraziti veliku zahvalnost na brizi o srpskim memorijalima na njenom tlu. Takve primere sledi i Srbija, čuvajući vojnička i civilna groblja drugih država. U Srbiji najviše ima ruskih memorijala, jer je veliki broj ruskih dobrovoljaca i vojnika učestvovao u borbama za slobodu Srbije.

Na teritoriji grada Vranja postoje tri ruska spomenika. Međutim, svi memorijali, bez obzira čiji su, treba da doprinesu uspostavljanju dobrosusedskih savezničkih i prijateljskih veza među narodima i državama Evrope, sa ciljem da se nikada više ne ponove ratovi i stradanje naroda. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Jovanović.