Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

6. dan rada

24.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicima, za razliku od nekih vremena kada se ništa nije gradilo i kada se razgrađivalo sve ono što smo imali, kada se uništavala vojska, narušavao nacionalni identitet, danas je zahvaljujući ovoj vladajućoj većini i ovoj Vladi situacija obrnuta. Danas se u Srbiji grade auto-putevi, železnica, stvara se jaka infrastruktura koja je preduslov za nove investicije i nova radna mesta. I mnogo je takvih primera u našoj zemlji. Ja ću navesti samo neke, koji se tiču opštine Palilula, sa koje je dolazim.

Izgrađen je most Zemun-Borča, obilaznica ka Pančevu i na ovaj način je smanjeno vreme putovanja iz Banata ka Sremu, smanjilo se zagušenje u centru grada, buka, štetni gasovi i pozitivno se uticalo na bezbednost saobraćaja. Ono što je veoma bitno, jeste da je najavljeno još nekoliko velikih investicija uz ovu saobraćajnicu.

Naime, u Ovči, gde prolazi ova obilaznica, gradiće se 2.000 subvencionisanih stanova za pripadnike službe bezbednosti, a odmah pored Pupinovog mosta biće izgrađen Industrijski park prijateljstva sa Kinom na 320 hektara. Tu je najavljen dolazak preko hiljadu najvećih tehnoloških giganata i gde će se direktno zaposliti oko 10 hiljada naših naučnika, inženjera i inovatora.

Izgradnja ove saobraćajnice i mosta je veoma pozitivno uticala na kvalitet života naših sugrađana i naša opština sada može mnogo brže da se razvija. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Pantoviću.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Cilj moga amandmana je da ukaže na stalnu potrebu, pre svega da osveži ovaj zakon, ali i da ukaže na stalnu potrebu rada na stvaranju boljih uslova za investicije.

Stvaranje tih uslova je mnogo kompleksan posao i zavisi od više faktora. U početku, to je dobar zakonodavni okvir na kome svi zajedno ovde radimo, pa, evo, i kroz ovaj zakon, koji ste vi predložili, poštovana ministarka. Ali, ono od čega još više zavise uslovi za investicije je verovatno politička stabilnost i samim tim ekonomska, ali i međunarodni ugled zemlje na kome opet, pre svih, najviše u poslednjim godinama radi predsednik države.

Da li to može bolje? Uvek, naravno, može bolje. Ali, koliko god neko hteo da sakrije rezultate, oni su sad ozbiljni i veoma vidljivi.

Vidljiv je tako i projekat revitalizacije jezera Palić u Subotici. Vi znate, tj. vaše ministarstvo je u novembru mesecu 2017. godine potpisalo onaj trojni ugovor gde su potpisnici još nemačka KFV banka i grad Subotica, a radi građana Srbije, radi se o ugovoru o donaciji od šest i po miliona evra, koji će omogućiti i biti početak ozbiljne investicije na dugogodišnjem, odnosno višedecenijskom problemu Palića i okoline. To je jedan ozbiljan razvojni problem Palića, Ludaša, Subotice i svih okolnih mesta koja se nalaze na severu Bačke.

Obzirom da taj projekat ide nekim svojim zamišljenim tokom, ja moram da pohvalim i napore koje čini vaše ministarstvo, lokalna samouprava u Subotici, da se zahvalim nemačkoj banci na ovoj ozbiljnoj donaciji, a vama da kažem da ćete i vi i Vlada i predsednik države sigurno imati podršku građana sa severa Bačke, sve dok tim tempom napreduje razvoj severa Bačke, a u ovom parlamentu, dok dolaze ovakvi reformski i dobri zakoni, oni će imati podršku nas, Srpske napredne stranke. I hvala vam na svemu ovome što sam prethodno rekao, poštovana ministarka.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, koleginice Majkić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicima, ministarka Mihajlović je krajem maja meseca ove godine bila u parlamentu kada smo pričali o četiri vrste saobraćaja, drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom. Tada smo, ministarka kao i mi, poslanici SNS, pričali o najvećem infrastrukturnom projektu – revitalizaciji pruge Beograd-Budimpešta, koja će doneti mnogo ovom regionu, ne samo delu od Beograda do izlaska iz Srbije, do Mađarske, nego uopšte, celokupnoj Srbiji.

Tada sam ukazala na to da je Kikinda još krajem 19. veka imala tradicionalnu železničku povezanost sa Bečom, Budimpeštom i Bađašom i da je tada imala povezanost i sa Londonom, Parizom i Briselom.

Prošlo je svega nekoliko meseci od kada je ministarka Mihajlović bila ovde i kada smo pričali o tome i preduzeto je već nekoliko koraka kako bi se revitalizovala pruga Kikinda-Subotica i kako bi se Kikinda spojila, na neki način, sa tom prugom Beograd-Budimpešta.

Naime, pre dve-tri nedelje je održan sastanak između pet opština Severnobanatskog okruga, na kom je prisustvovala i ministarka, gde je sklopljen dogovor o sufinansiranju linije Kikinda-Subotica, kako bi se ta linija održala, pošto je već pre tri-četiri godine bilo ideja da se ta linija ukine. Naravno da nam je veoma drago da se ta linija neće ukinuti, ne samo zbog putnika, studenata i turista koji idu na sever naše zemlje i dalje, nego, pre svega, i zbog privrede, koja uveliko koristi železnicu u ovom delu.

Takođe nas raduje da je za sledeću godinu najavljena rekonstrukcija pruge Senta-Subotica, pošto je to najproblematičniji deo ove železničke pruge, zbog toga što se vozovi na toj deonici kreću od 20 do 40 kilometara na sat. Drago nam je što ćemo biti povezani na ovu prugu koja će spojiti Beograd i Budimpeštu i zahvaljujem na vašem trudu da to i ostvarimo. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dragan Savkić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o građevinskim proizvodima, koji glasi: „Primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na unapređenje privrednih resursa.“

Predlog zakona o građevinskim proizvodima po prvi put na jedinstveni način uređuje oblast građevinskih proizvoda i usklađuje se sa standardima i najboljom praksom EU.

Predlog zakona se odnosi na čak 35 oblasti građevinskih proizvoda, a lista standarda se proširuje donošenjem novih standarda. Bitno je istaći da zakon daje mogućnost da se inovativni proizvodi stave na tržište i time reguliše ovo pitanje koje do sada nije bilo pravno regulisano.

Osim podsticaja za inovativnost, Predlog zakona obezbeđuje i punu pravnu sigurnost, što je preduslov za dalji razvoj u oblasti građevinarstva, zadržavanje liderske pozicije koju Srbija ima u regionu, ali i privlačenje novih investicija. Naime, Predlog zakona uređuje važenje dokumenata EU u ocenjivanju proizvoda i verifikacije kvaliteta, performansi proizvoda te su predviđa i posebna tela koja će se baviti ocenjivanjem i potvrđivanjem kvaliteta.

Telo za tehničko ocenjivanje biće primarno zaduženo za donošenje dokumenata po kome će se vršiti ocenjivanje proizvoda kao i za davanje tehničke ocene. Dok će telo za ocenjivanje, verifikaciju, ustavnosti, performanse građevinskih proizvoda obavljati zadatke, kao nezavisna treća strana. Ovo telo će pored ispitivanja proizvoda vršiti i sertifikaciju fabričke kontrole proizvoda i prerade.

Na ovaj način se otklanjaju svi postojeći problemi sa kojima smo se susretali u ovoj oblasti. Harmonizacijom se zakonodavstvo sa pravima i okvirima EU obezbeđuje najviši kvalitet građevinskih proizvoda.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Poštovana gospođo Mihajlović, poštovani narodni poslanici, najvažniji razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se opštim propisom uredi stavljanje na tržište građevinskim proizvodima i to onih građevinskih materijala koji u potpunosti zadovoljavaju uslove međunarodnih i domaćih standarda.

Proizvođači građevinskog materijala, distributeri, investitori i laboratorije, svi oni osećaju efekte ovog zakona. Ovaj zakon, koji će istovremeno sprečiti da razne nestručne firme učestvuju u građevinskim poslovima, da materijal koji se ugrađuje bude neadekvatan, pa i opasan, zbog čega je u prošlosti dolazilo do ozbiljnih problema.

Posebno je važno da će odredbe ovog zakona doprineti da objekti koji se grade budu kvalitetniji i bezbedniji za život i zdravlje ljudi na čemu se u poslednjih nekoliko godina posebno insistira.

Razvoj naše države se prvenstveno oslanja u ulaganje u infrastrukturu. Predsednik, gospodin, Aleksandar Vučić i ova Vlada Republike Srbije su pokazali da se rukovode upravo ovim principom vodeći računa o ravnomernom regionalnom razvoju.

Ravnomerni razvoj za nas, koji dolazimo iz Vojvodine, dakle, severne srpske Pokrajine, je od ogromnog značaja. Siguran sam da delite moje mišljenje da je putna mreža u Banatu u veoma lošem stanju, ali sam isto tako siguran da će banatska magistrala ugledati svetlost dana što je strateški važan pravac i važno pitanje za dalji razvoj ovog dela naše zemlje, posebno severnog Banata iz kojeg ja dolazim. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Branko Popović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Branko Popović. Izvolite.