Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 30.10.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

30.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 16:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem se, predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, svi ste izabrani na izborima. Imali smo prilike da gledamo na prošlim parlamentarnim izborima kako su se ti izbori krali. To smo gledali u direktnom tv prenosu.

Građani Srbije svi znaju, postoji konsenzus u društvu, da izborni zakon ne valja. Samo se SNS opire tome i beži od promena Zakona o izboru narodnih poslanika kao đavo od krsta. Vi ne smete o tome čak ni da raspravljate, čak nećete da pustite da to dođe na dnevni red i da razgovaramo o tome šta ne valja u izbornim zakonima. To su zakoni od pre 20 i više godina. Oni imaju svoje nedostatke, ali vi i takve zakone ste uspeli da zloupotrebite i prošlom i u pretprošlom i u ciklusu pre toga. Zato moraju zakoni da se menjaju.

Zašto bežite od toga? Bežite zato što ste formirali RIK protivno zakonu tako da imate većinu, a onda ta većina u RIK broji džakove naknadno i broji džak koji im se svidi, koji im se ne svidi ne broji. Zašto niste prebrojali u RIK džak koji smo otvorili, a u kome smo našli da je 60 glasova za SDS bilo u Lešku, na biračkom mestu, gde je naš poslanik Goran Bogdanović. Svi ti glasovi su prebačeni u kovertu SNS.

Gospodo, samo ste tu ukrali 60 glasova. Šta je bilo na osam hiljada biračkih mesta? Zašto nećete da dozvolite da to promenimo ovim zakonom, da sprečimo mogućnost krađe? Zašto se plašite fer izbora? Da li ste svesni da građani, kada vide da izbori nisu fer nemaju poverenje u institucije? Oni ne veruju u institucije ove države i zato što ne veruju u institucije ove države oni odlaze iz zemlje. Odlaze ljudi iz zemlje. Otkad ste vi na vlasti 60.000 ljudi godišnje pobegne iz Srbije glavom bez obzira, da se nikad više ne vrate. Četrdeset hiljada se manje rodi. Sto hiljada ljudi je manje svake godine. Šta hoćete, da nestanemo kao društvo? I nestaćemo. Za 10 godina biće nas milion manje. Sad nas ima svega sedam miliona.

Zašto bežite od toga da raspravljamo? Čemu služi parlament ako vi nećete da dopustite da raspravljamo o… (Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – osam.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Mi smo predložili izmenu Zakona o lokalnim izborima. Subsidijarno se primenjuje Zakon o izboru narodnih poslanika i na lokalne izbore, i to smo predlagali pre nego što je bila izborna godina, čak i za beogradske izbore koje smo imali ove godine. Vi o tome niste želeli da raspravljate, a niste želeli da raspravljate iz razloga da bi mogli da zloupotrebite prava koja su data učesnicima u političkoj trci.

Nije bilo nikakvih debata. Nije bilo organizovanih debata. Nije bilo ravnopravnih uslova u kampanji. Zašto nije bilo ravnopravnih uslova? Zato što ste vi imali 10 puta više para od svih drugih političkih aktera, od svih drugih lista u tom izbornom ciklusu. Nije bilo fer zato što ste imali 100 puta više vremena u medijima pred izbore, i to je sistem koji pokušavate da održite i dalje. Dakle, to je sistem kako se pre izbora izborni rezultati u stvari pokradu. Krađa je pre izbora. Ako se neko pojavljuje 90% u medijima, a svi drugi 10%, tu nema fer izbora. Ako neko potroši 20 miliona evra na kampanju, a svi drugi ne mogu da skupe ni milion, ni dva, ni tri, tu nema fer izbora.

Zašto bežite od toga da uredimo način pojavljivanja u medijima? Zašto bežite od toga da se svi ravnopravno pojavimo u medijima u izbornoj kampanji? To predlažemo ovim zakonom. Zašto bežite od toga da mediji sa nacionalnom frekvencom daju besplatno termine za pojavljivanje u medijima, a ne da se troši desetine miliona evra u kampanji? Kome odgovara da jedna stranka, jedna lista potroši 20 miliona evra, kao što to potroši SNS u kampanji? Odakle su te pare? Čije su te pare? To su pare građana Srbije. Zašto to finansiramo na taj način iz budžeta? Zašto se plašite fer utakmice za izbore? U čemu je problem?

Zašto se plašite da sprečimo mogućnost, što je inače i zloupotreba i krivično delo, da vaši aktivisti idu sa biračkim spiskom od biračkog mesta do biračkog mesta? Odakle im birački spisak? Odakle članovima i aktivistima SNS birački spisak za određeno biračko mesto na kome se nalazi matični broj, ime, prezime, adresa bilo kog građanina u ovoj zemlji? Gospodo, to je krivično delo. Mi smo gledali snimke kako nosite biračke spiskove. Mi smo gledali snimke na televiziji… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Konstantinoviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv, niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.
Da li želite reč, kolega Konstantinoviću?
Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem se, potpredsedniče parlamenta.

Dakle, pošto predlažemo izmene Zakona o izboru narodnih poslanika godinama, evo, mi smo predložili i drugu verziju, ako vam ona prva ne odgovara, u kojoj smo prihvatili sve ono što predlaže OEBS iz godine u godinu da treba promeniti u našem izbornom zakonodavstvu. Dakle, Misija OEBS, Evropska komisija utvrdili su da ne postoji transparentan i fer izborni proces u Republici Srbiji.

Da vas podsetim, mi smo članica OEBS, mi smo učestvovali u osnivanju OEBS, a zašto smo mi i dalje članovi OEBS kada vi ni jednu preporuku OEBS ne želite da usvojite? To piše i u Izveštaju Evropske komisije za ovu godinu. Citiram: „Treba u potpunosti pristupiti sprovođenju preporuka međunarodnih posmatrača uključujući one koje se odnose na transparentnost, integritet izbornog procesa tokom izborne kampanje“.

Kakav vi to proces ka pridruživanju EU vodite kad ovu prvu preporuku ne pada vam na pamet, ne da primenite, nego vam ne pada na pamet da o tome razgovaramo? Sve preporuke koje je dao OEBS, a dao je preporuku i konstatovao da moraju da se obezbede jednake mogućnosti u takmičenju, dakle, nema jednakih mogućnosti u takmičenju u Srbiji, da se podele aktivnosti koje su državničke i stranačke. Šta je to? Funkcionerska kampanja. Svima je jasno da ministri, predsednik države, predsednik Vlade idu u crnim limuzinama u kampanji o trošku građana ove zemlje, a u stvari vode kampanju za SNS. Gospodo, to ne može. To vam kaže i Misija OEBS-a, to ne može. Dajte da promenimo zakon i da striktno to zabranimo.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju kaže: „Državna tela ne bi trebalo da se mešaju u aktivnosti medija i novinara“. Znači, država se meša u uređivačku politiku medija. Država se meša u to šta će novinari da izveštavaju. Nema tu slobodnih izbora. Zakonom bi trebalo obezbediti delotvorne mehanizme za obezbeđenje pravnog leka. Gospodo, a šta vi uradite? Vi na RIK-u, gde imate većinu, donesete Uputstvo da opozicija nema članove biračkih odbora na delu teritorije Srbije, donesete Uputstvo da se ne broje glasovi na biračkom mestu, nego se broje u nekom drugom gradu, u Vranju, u Raškoj, da to niko ne može da kontroliše. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju vam kaže – gospodo, to ne može, morate to da promenite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Poslanik Nenad Konstantinović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o utvrđivanju poreza na ne prijavljeni prihod građana. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Predložio sam, mislim da ima sad sigurno više od godinu dana, i o tome je Socijaldemokratska stranka obavestila javnost, predložili smo da ovde raspravljamo o usvajanju jednog zakona koji inače predstavlja predizborno obećanje SNS, a to je zakon o poreklu imovine.

Koliko pričamo o ovom Zakonu o poreklu imovine, već je u narodu dobio jedan nadimak, a to je tetkin zakon. Građani aludiraju na aferu koju je imao ministar Vulin, kada nije mogao Agenciji za borbu protiv korupcije da objasni kako je zaradio 200.000 evra da kupi stan. Agencija je smatrala da nije ponudio adekvatno objašnjenje.

Nažalost, svakog čuda tri dana dosta, više toga nema u medijima. Agencija za borbu protiv korupcije je potpuno ukinuta. Na čelo te agencije je došao čovek koji je bio član radnog tela ispred SNS na izborima i finansijer SNS i naravno da neće dalje da govori o ovoj temi.

Zato predlažemo jedan zakon po kome bi trebalo da se utvrdi ko je i na koji način stekao novac i imovinu, odnosno da se to uporedi, što je mnogo jednostavnije, sa oporezovanim prihodima. Ako neko ne može da prikaže da ima oporezovan prihod u vrednosti stečene imovine, on mora da plati dodatni porez, da li će taj porez biti 20%, 30% ili 40%, zavisi od toga koliko ne može imovine da opravda.

Ovo je efikasan način za borbu protiv korupcije. Vi to ne želite. Vi ste došli na vlast kampanjom kako se treba boriti protiv korupcije, pokrenuli neke krivične postupke, očigledno bez dokaza, s obzirom da niko nije osuđen. Niko nije osuđen. Niko nije osuđen za sedam godina vaše vlasti, a o tome ste pričali u medijima danima.

Zašto se plašite da donesemo zakon koji će omogućiti da se proveri imovina svih funkcionera i svih građana, da se ukrsti sa oporezovanim prihodima? Ima 10 milijardi novca u sivoj zoni. Tih 10 milijardi 30% BDP generišu korupciju u ovoj zemlji. To je novac stečen od kriminala, od droge, od neprijavljenih poslova, neprijavljenih dohodaka. Na ovaj način bi to mogli sve da eliminišemo. To je prava borba protiv korupcije.Vi se protiv korupcije borite samo na rečima, a ne želite nijedan mehanizam da usvojite. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Poštovani poslanici, saglasno članu 27. i 87. st. 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da utvrdimo dnevni red ove sednice.
Poslanik Marijan Rističević, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim predsednikom SO Inđija, Goranom Ješićem i nenamenskim trošenjem sredstava.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, evo ja imovinu, ja kako „Blic“ i „Nin“ kaže – ja lopov, a nikada nisam vršio izvršnu vlast, dakle nisam je vršio, nisam bio direktor javnih preduzeća, ja svu svoju imovinu koju je porodica stekla menjam za imovinu Gorana Ješića, koju je on stekao za nekoliko godina. Gotovo sam spreman da svu svoju imovinu zamenim za onaj njegov stan u Beču od 160m2 u centru Beča. Dakle, toliko i o onim prethodnim zamerkama o poreklu imovine itd. apsolutno sam za to, ali ćete se grdno razočarati.

Voleo bih da vaši funkcioneri Đilas, Đilas, Đilas, Jeremić itd. budu spremni da zamene imovinu sa gospodinom Martinovićem, sa mnom itd. sa ministrima u Vladi Republike Srbije, da vidimo ko je to „Direkt medija“, ko je to na trgovini reklamama zaradio 100 miliona evra.

Draga gospodo iz bivše DS, iz bivšeg režima vi koji ste opljačkali penzionere, deke, bake, vi koji ste opljačkali trudnice, vi koji ste samo u gradu Beogradu dugovali 400 miliona dinara, vi koji ste naplatili protivpravno 3,5 milijarde više za vrtiće pa mi to moramo da vraćamo, evo mi smo spremni da menjamo svoju imovinu sa vama.

Izbori na koje se pozivate i govorite o krađi, pa ja ću vam reći afere Gorana Ješića. Kao predsednik skupštine opštine, a to gospodin Martinović zna, smenjen sam 5. oktobra 2007. godine u zgradi Uprave vodovoda. Tako ste vi birali, bez kvoruma, bez ičega. Tako ste vi poštovali volju naroda.

Da vas podsetim da su svi izbori, pa i oni u Inđiji uvek održavani, sada se održavaju i republički i lokalni i gradski, po propisima koje ste vi doneli. Hoćete da kažete da ste doneli lopovske propise?

Organi za sprovođenje izbora ste uvek vi u većini, Zakon o finansiranju političkih stranaka i političke aktivnosti ste doneli vi i danas kukate kako neko ima više para, pa ko vam je kriv što ste zavalili DS, što ste pustili da Đilas izreketira i da koristi kao privezak. Ko vam je kriv što vam je stranka 1000 i nešto dana u blokadi? Ostavili ste, rasformirali ste neke druge stranke.

Hoćete da vodite državu, hoćete da vodite narod, a stranka vam u blokadi 1000 i nešto dana. Pričate o lopovluku, vi dižete „Mame su zakon“, pa vi ste oštetili penzionere, trudnice, porodilje, vi ste oštetili roditelje koji su slali decu u vrtiće, vi ste, bre, jedne lopuže. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodna poslanica Marija Janjušević predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o zaštiti srpskog jezika.
Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.