Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jokiću.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Izvolite, koleginice Stojković.
...
Srpska napredna stranka

Dušica Stojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Uvaženi ministre Mali sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, mi danas, evo već drugu nedelju za redom, raspravljamo o modernim zakonima koji će i te kako unaprediti kvalitet života građana Republike Srbije.

Zaista, sa ovog mesta pozdravljam napore ministra finansija, gospodina Malog, za sve one reformske procese i sve one pozitivne rezultate koje svakog dana možemo zaista da vidimo na svakom mestu. Zaista ohrabruju veliki napori koje Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić čini, ali i predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić.

Podnela sam amandman na član 2. koji se odnosi na definisanje pojedinačnih izraza Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Želim da informišem sve građane Republike Srbije šta je to zapravo Centralni registar o kome mi raspravljamo.

Centralni registar je elektronska baza podataka koja uvezuje četiri važne baze, četiri važne institucije u Republici Srbiji, reč je o Republičkom fondu za PIO, reč je o Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, ali i Nacionalne službe za zapošljavanje i poreske uprave.

Sada će građanima jako biti lako, dovoljan je samo jedan klik da se poseti portal Centralnog registra i da se provere podaci koji su zaista neophodni našim zaposlenim građanima, da se provere podaci o privrednim preduzećima, institucijama koje posluju i koje su u obavezi da prijavljuju i da izveštavaju građane Republike Srbije o svom radu, da nam se ne bi desile sve one negativne efekte i negativne pojave koje smo imali u prethodnom periodu, kada je reč o nepovezivanju radnog staža, kada je reč o tome da građani nisu dovoljno imali informacija o tome koje su im neophodne.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Stojković.

...
Srpska napredna stranka

Dušica Stojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poslednja rečenica.

Sve reforme koje činimo, činimo kako bi naši građani u Republici Srbiji bili bolji i kako bi kao Republika Srbija bili moderniji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milan Knežević.

Da li neko želi reč?

Kolega Kneževiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite ovaj prenos, podneo sam amandman na član 2. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Član 2. se odnosi, u njemu se u 19 tačaka objašnjavaju izrazi i pojmovi koji se koriste u zakonu.

Ono što ovaj zakon donosi kao značajne komponente jeste: prvo, efikasnija kontrola naplate doprinosa za socijalno osiguranje. Druga stvar, da je ovo sada praktično jedna elektronski vođena baza podataka zasnovana na IT tehnologijama. Treća stvar, ovim zakonom, odnosno usaglašava se Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sa Zakonom o radu. Četvrta stvar, zbog građana informacija, da Centralni registar preuzima vođenje registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Juče su moje kolege rekle, suština, da građani razumeju, ovaj zakon je još jedan u nizu zakona koji im pruža egzistencijalnu i socijalnu sigurnost. Efikasne kontrole naplata svih doprinosa koji idu uz sva primanja koje ostvaruju naši građani, kao primer doprinosa za penziono, zdravstveno osiguranje, da se više ne ponavljaju situacije koje su bile u vreme 2003. godine, pa kasnije kad je ukinuta SDK, kada mnogim građanima nije uplaćivano penziono, kao i zdravstveno osiguranje i time nisu imali svoju socijalnu, egzistencijalnu sigurnost zbog takvih propusta. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
Da li neko želi reč?
Kolega Bečiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, Srbija je posvećena sprovođenju ekonomskih i društvenih reformi, koje je pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić. Očekuje se da će na kraju godine rast srpskog BDP premašiti 4%, kao i da se očekuje suficit u budžetu. Prioriteti Srbije su i dalje unapređenje konkurentnosti srpske ekonomije, reforme državnih preduzeća, unapređenje javne administracije i promocija e-uprave.

Srbija je lider u privlačenju stranih investicija u regionu zapadnog Balkana. Država svakodnevno radi na poboljšanju poslovne klime, kako bi broj investitora u budućnosti bio još veći.

Značajna je uloga Narodne skupštine kao nosioca zakonodavne vlasti u reformskim procesima u Srbiji. Činjenica je da je Srbija sa predsednikom Vučićem na čelu počela da postiže pobede, sprovodi uspešno reforme, otvara radna mesta, ozbiljno podiže svoj međunarodni ugled i postaje lider u regionu i faktor stabilnosti i postaje, takođe, međunarodno uticajnija. To za rezultat ima otpriznavanje lažne države Kosovo od jedne po jedne države i zemlje.

Jasno je da je zbog ovoga svega i činjenica da imamo situaciju da se udružuju svi oni koji žele da vide Srbiju na kolenima kao lak plen za pljačku i uniženje. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Bečiću.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, juče sam govorila kako je prethodni režim 2003. godine uništio i ugasio najbolje organizovanu instituciju u našoj državi, to je Zavod za obračun i plaćanje i kako je Srbija krenula putem pljačkaških privatizacija, gde je uništeno preko 2.000 državnih preduzeća.

Danas ću se osvrnuti na rezultate odgovorne Vlade. Sva zakonska rešenja koja usvajamo, da li je u pitanju Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ili sva ostala zakonska rešenja, su u funkciji rasta i razvoja, na šta se i odnosi amandman koji sam podnela.

Dakle, od 1. januara imaćemo minimalnu cenu rada od 155,3 dinara, minimalac će biti nešto viši od 27.000 dinara. Poređenja radi, u januaru 2012. godine, izraženo u evrima, minimalac je bio 177 evra, a od 1. januara 2019. godine iznosiće preko 228 evra. Znači, minimalac nam je veći za 52 evra. S obzirom da nam je minimalac veći za 52 evra, znači da će priliv po osnovu doprinosa PIO fondu, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje biti veći za 28 evra, pa sada, poštovani građani Srbije možete videti koji je to iznos. Imamo dakle značajno veći priliv i PIO fondu i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Zato danas imamo i nove bolnice, i vrtiće, i pruge, i zato danas ulažemo i u mere populacione politike, i u putnu infrastrukturu, zato danas, sa jedne strane, radimo na rasterećenju privrede, dok sa druge strane povećavamo i penzije, i plate, i kapitalna ulaganja. Zahvaljujem.