Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Tarbuk.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
Izvolite, kolega Torbica.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Poštovani predsedavajući, cenjeni ministri sa saradnicima, kolege narodni poslanici, pred nama se nalazi Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi organizovanja efikasnog oblika obavljanja poslova, uspostavljanja i vođenja centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze koje se vode za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja.

Ciljevi zakona su obezbeđivanje efikasnije kontrole naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

Amandman koji sam predložio na Predlog ovog zakona predviđa da se u članu 2. doda stav 2. koji glasi – odredbama ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na efikasnost ustanova socijalne zaštite, a sve s ciljem da se dodatno definiše član 2. predloženog zakona.

Oblast socijalne zaštite usmerena je ka poboljšanju socijalnog statusa građana na ličnom, porodičnom i širem socijalnom planu. Socijalna zaštita treba da jača društvenu koheziju i da neguje nezavisnost i sposobnost ljudi da pomognu sami sebi. Efikasan sistem socijalne zaštite treba da odgovori na potrebe građana o novim okolnostima i da podržava ranjive i marginalizovane pojedince i grupe kojima je neophodna organizovana pomoć zajednice i države, kao i građane koji nisu u stanju da učešćem u ekonomskoj aktivnosti, obezbede svoju egzistenciju.

U celokupnom sistemu socijalne zaštite ustanove socijalne zaštite igraju značajnu ulogu i baš zbog toga izuzetno je bitna njihova što veća efikasnost, pošto samo sa maksimalno efikasnim ustanovama socijalne zaštite možemo u potpunosti zadovoljiti sve potrebe njihovih korisnika. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Torbica.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala poštovani predsedavajući.

Ovo je moj drugi amandman na Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i to sa posebnim osvrtom na privredni rast. Znamo da je osnovna politika Vlade Republike Srbije privredni rast i veće zapošljavanje.

Posle uspešno završene fiskalne konsolidacije i makroekonomske stabilnosti, s ponosom mogu da istaknem da je privredni rast naše zemlje došao na zavidni nivo od 4,5% u prvih devet meseci 2018. godine. Povećavanje životnog standarda, kroz povećanje penzija građana i plata, povećavanje realnih prihoda, kroz veće zapošljavanje, što na procenat nezaposlenosti koji je 11,3%, govori kroz planirano povećanje cene rada, tako da će od 2019. godine, 1. januara minimalna plata od 24.000 doći će na 27.000 dinara, veće zapošljavanje u privatnom sektoru, a smanjenje zapošljavanja u javnom sektoru. Sve navedeno utiče na privredni rast i ekonomski napredak naše zemlje.

Poštovani građani i građanke Srbije, čuli ste od ministra Siniše Malog da je javni dug naše zemlje dostigao 54,1% BDP. Srbija, naša zemlja stoji na dobrom putu daljeg dobrog, privrednog i ekonomskog razvoja. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Vlahović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Mladen Lukić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Lukić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine Marinkoviću.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u budžetu Republike Srbije za sledeću godinu predviđeno je više od 127 miliona dinara za uređenje graničnih prelaza sa Republikom Srpskom. U Bajinoj Bašti je predviđena rekonstrukcija mosta prema Skelanima u Republici Srpskoj, u iznosu od pet miliona dinara za 2019. godinu.

Konstrukcija mosta je čelična, zahvaćena korozijom i neophodno je da se preduzmu mere sanacije i rekonstrukcije mosta. Osvetljenje mosta je takođe loše, što je nedopustivo, imajući u vidu da je to granični prelaz sa Republikom Srpskom.

Umesto da za nekoliko minuta roba pređe preko mosta, kamioni odlaze na granični prelaz Zvornik, gde roba putuje obalom reke oko 400 kilometara, da bi završila kod kupaca udaljenih svega kilometar, dva od Skelana. Preko mosta ne mogu ni vatrogasna kola, ni kola hitne pomoći. Zbog takve situacije, Skelani koji su nekada bili opština u Republici Srpskoj su prosto rečeno stali. Skelani su poznati svetskoj javnosti po mučkom napadu zločinačke horde muslimanskih snaga, kada je ubijeno 69 nevinih meštana, od čega 34 žene i petoro dece i ranjeno 175 lica srpske nacionalnosti. Priča o 14-ogodišnjem Cvetku Ristiću kome su tog dana ubijeni otac, majka i maloletni brat i sestra, obišla je čitav svet.

Ekonomska dobit od ovog projekta je nemerljiva, a redovan i kontinuiran prelaz robe znači život za obe opštine. Građani Bajine Bašte će biti večno zahvalni Vladi Republike Srbije za ovaj projekat. Hvala na pažnji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Lukiću.
Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nenad Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani u potrebi organizovanja efikasnijeg oblika za obavljanje poslova uspostavljanja i vođenja centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka koje se vode za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja.

Uvođenjem centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje poslodavcima i osiguranicima, a što između ostalog treba da obezbedi efikasniju kontrolu naplate doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje troškova

administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja. Osvrnuću se na pojedine izraze iz člana 2. Predloga zakona gde se kaže da organizacije obaveznog socijalnog osiguranja jesu organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Korisnicima podataka smatraju se organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ministarstvo nadležno za poslove finansija i ministarstvo nadležno za poslove državne uprave, organ nadležan za poslove javih prihoda, Republički zavod za statistiku, Inspektorat za rad i drugi organi koji su u tom svojstvu označeni ovim ili posebnim zakonom.

Ovim smo ispunili potrebu za organizovanjem efikasnijeg oblika za obavljanje poslova, uspostavljanja i vođenja centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka koje se vode za istu grupu korisnika u oblasti socijalnog osiguranja. U danu za glasanje pozivam kolege poslanike da podrže Predlog zakona. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Mitroviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poljoprivreda je veoma značajna grana i mi njoj posvećujemo dužnu pažnju. Dakle, kao što je zemlja bila zaostala, tako je i poljoprivreda bila zaostala i najveće siromaštvo je bilo na selu.

Uprkos tome, suficit u proizvodnji hrane, u odnosu izvoza i uvoza je bio 1,2 milijarde. Mi se poljoprivrednicima, oni se poljoprivrednicima nisu odužili na pravi način, mi se odužujemo. Subvencije koje se uplaćuju u poljoprivredu su umesto 19 milijardi, koliko je to bilo 2012. godine, sada su 41 milijardu i 580 miliona. Ovde ima nekih kolega, posebno iz one poslaničke grupe žuti prsluci koji pokušavaju da dokažu da je 19 milijardi bilo više, uz istu vrednost evra 2012. godine, nego što je 41 milijarda i 580 miliona sledeće godine.

Dakle, povećanje od 110% oni doživljavaju kao nepravdu, a pri tome smanjenje od 110% misle da je bilo pravedno. Verujem da poljoprivrednici kad dobiju malo veće podsticaje mogu da se razduže, s obzirom da duguju za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje negde preko dve milijarde evra i verujem da se na određeni način to može kompenzovati, odnosno da se otpišu delovi kamata, delovi duga i da se jednom i oni osećaju kao ljudi, s obzirom da ih je bivši režim u potpunosti zapustio i napustio.

U tom verovanju ja želim da kažem da je na selu izvršen pravi „kravocid“.

Dakle, imamo ovde bivšeg ministra poljoprivrede, koji sad nije tu, koji je juče divljao poprilično, koji je za vreme svog mandata smanjio broj krava u Srbiji za 200 hiljada.

Dakle, kad ostanu samo biljke, kad izvozite sirovine za tuđe stočarstvo, za tuđu proizvodnju mesa i mleka, onda vi ne pravite društveni proizvod koji bi pravili da nije bilo tih štetočinskih aktivnosti u prethodnom periodu. Verujem da se stvari u stočarstvu popravljaju, verujem da ćemo naći posla i za ljude na selu i u poljoprivredi i u preradi, da ćemo razvojem prerađivačke industrije povući stočarstvo, a samim tim i biljnu proizvodnju i napraviti ozbiljan BDP i da će ove subvencije zahvaljujući prerađivačkoj industriji svake godine biti veće i veće.

Pozivam poljoprivrednike i predstavnike lokalnih samouprava da pomognu poljoprivrednicima da podnose što više zahteva. Dakle, u ovom trenutku ima 350 hiljada gazdinstava koja apliciraju za podsticaje. Pozivam i ostale koji se nisu registrovali, i predstavnike i predsednike i organe lokalnih vlasti, da pomognu poljoprivrednicima i da zaduže nekoliko službenika koji će im pomagati da ispune tu papirologiju i da svako od njih dobije jedan deo ovih subvencija i podsticaja, s obzirom da kad izračunamo koliko imamo registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, na svako od njih u subvencijama otpadne oko 1.000 evra. Ja želim da svi podjednako imaju šanse da apliciraju i da dobiju podsticaj od svoje države. Hvala.